Szervezeti diagram

Az EKB bankfelügyeleti funkciója a következő szervezeti struktúrában valósul meg:

 • a Felügyeleti Testület;
 • négy főigazgatóság;
 • a Felügyeleti Testület titkársága.

A négy főigazgatóság az I., a II., a III. és a IV. Mikroprudenciális Felügyeleti (MF) Főigazgatóság.

Az I. és a II. MF Főigazgatóság a közös felügyeleti csoportok EKB alkalmazásában álló tagjait tömöríti magában.

Minden közös felügyeleti csoport élén az EKB által kijelölt koordinátor áll, akinek munkáját a nemzeti felügyeletek egy vagy több alkoordinátora, valamint az EKB és a nemzeti felügyelők támogatják.

Közös felügyeleti csoportok

Támogatásnyújtó szolgálatok

Az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátását számos más szervezeti egysége és szolgálata is támogatja.

A „közös szolgálatok” körébe tartozik többek között az informatika, az emberierőforrás-gazdálkodás, a költségvetés, a jog, a statisztika, a kommunikáció és az igazgatás.

Felügyeleti Testület elnöke és alelnöke

Mikroprudenciális felügyelet I

 • Jelentős bankok felügyelete I-VII, XVI

Mikroprudenciális felügyelet III

 • Elemzés és módszertani támogatás
 • Felügyeleti felvigyázás és INH-kapcsolatok
 • Intézményi és ágazati felvigyázás

Felügyeleti Testület titkársága

 • Engedélyeztetés
 • Felügyeleti minőségbiztosítás
 • SSM-döntéshozatal
 • Végrehajtás és szankciók

Mikroprudenciális felügyelet II

 • Jelentős bankok felügyelete VIII-XV

Mikroprudenciális felügyelet IV

 • Belső modellek
 • Centralizált helyszíni vizsgálatok
 • Felügyeleti politika
 • Módszertan és szabványfejlesztés
 • SEP-tervezés és -koordináció
 • SSM-kockázatelemzés
 • Válságkezelés