Szervezeti ábra

Az EKB-ban a bankfelügyelet a következő szervezeti egységekből épül fel:

 • Felügyeleti Testület
 • öt főigazgatóság

Az öt főigazgatóság az I., II., III. és IV. Mikroprudenciális felügyeleti főig., valamint a Felügyeleti Testület titkársága.

Az I. és a II. főigazgatóság foglalja magában a közös felügyeleti csoportok (kfcs) EKB-s tagjait.

Az egyes kfcs-ket EKB-s koordinátor vezeti, akit a nemzeti felügyeletektől egy vagy több alkoordinátor támogat. A csoportok tagságában megtalálhatók mind az EKB, mind a nemzeti felügyeletek munkatársai.

Közös felügyeleti csoportok

Közös szervezeti egységek

A bankfelügyeleti funkció az EKB támogatásnyújtó szervezeti egységei által biztosított szolgáltatásokat is igénybe vesz. Ezek az igazgatás, az emberi erőforrások, a pénzügy, a jogi szolgálatok, a tájékoztatás, a belső ellenőrzés, a statisztika és az információs rendszerek.

A Felügyeleti Testület elnöke és alelnöke

Mikroprudenciális felügyelet I

 • Jelentős bankok felügyelete I-VII, XVI

Mikroprudenciális felügyelet III

 • Elemzés és módszertani támogatás
 • Felügyeleti felvigyázás és INH-kapcsolatok
 • Intézményi és ágazati felvigyázás

Felügyeleti Testület titkársága

 • Engedélyeztetés
 • Felügyeleti minőségbiztosítás
 • SSM-döntéshozatal
 • Végrehajtás és szankciók

Mikroprudenciális felügyelet II

 • Jelentős bankok felügyelete VIII-XV

Mikroprudenciális felügyelet IV

 • Belső modellek
 • Centralizált helyszíni vizsgálatok
 • Felügyeleti politika
 • Felügyeleti tervezés és koordináció
 • Módszertan és szabványfejlesztés
 • SSM-kockázatelemzés
 • Válságkezelés