Szervezeti diagram

Az EKB bankfelügyeleti funkciója a következő szervezeti struktúrában valósul meg:

  • a Felügyeleti Testület;
  • négy főigazgatóság;
  • a Felügyeleti Testület titkársága.

A négy főigazgatóság az I., a II., a III. és a IV. Mikroprudenciális Felügyeleti (MF) Főigazgatóság.

Az I. és a II. MF Főigazgatóság a közös felügyeleti csoportok EKB alkalmazásában álló tagjait tömöríti magában.

Minden közös felügyeleti csoport élén az EKB által kijelölt koordinátor áll, akinek munkáját a nemzeti felügyeletek egy vagy több alkoordinátora, valamint az EKB és a nemzeti felügyelők támogatják.

Közös felügyeleti csoportok

Támogatásnyújtó szolgálatok

Az EKB bankfelügyeleti feladatainak ellátását számos más szervezeti egysége és szolgálata is támogatja.

A „közös szolgálatok” körébe tartozik többek között az informatika, az emberierőforrás-gazdálkodás, a költségvetés, a jog, a statisztika, a kommunikáció és az igazgatás.