Organizační struktura

Bankovní dohled ECB má tyto složky:

  • Rada dohledu
  • čtyři organizační složky – generální ředitelství (GŘ)
  • sekretariát Rady dohledu

Tato čtyři GŘ zahrnují makroobezřetnostní dohled I, II, III a IV.

GŘ makroobezřetnostní dohled I a II sestává z členů společných týmů dohledu (JST), kteří zastupují ECB.

Každý JST je veden koordinátorem z ECB. Podporu mu poskytuje jeden nebo dva dílčí koordinátoři z vnitrostátních orgánů dohledu. Členy týmů jsou pracovníci dohledu jak z ECB, tak z vnitrostátních orgánů.

Společné týmy dohledu

Podpůrné služby

Bankovnímu dohledu ECB poskytuje podporu při plnění jeho úkolů v oblasti dohledu několik dalších organizačních složek a služeb ECB.

Tyto „sdílené služby“ zahrnují IT, personalistiku, rozpočet, právní služby, statistiku, komunikaci a administrativní služby.