Organizační struktura

Bankovní dohled ECB má tyto složky:

 • Rada dohledu
 • pět organizačních složek – generální ředitelství (GŘ)

Těchto pět GŘ jsou mikroobezřetnostní dohled I, II, III a IV a dále sekretariát Rady dohledu.

GŘ mikroobezřetnostní dohled I a II zahrnuje členy společných týmů dohledu (JST), kteří zastupují ECB.

Každý JST je veden koordinátorem z ECB. Podporu mu poskytuje jeden nebo dva dílčí koordinátoři z vnitrostátních orgánů dohledu. Členy týmů jsou pracovníci dohledu jak z ECB, tak z vnitrostátních orgánů.

Společné týmy dohledu

Sdílené služby

Funkce bankovního dohledu také využívá sdílených služeb poskytovaných stávajícími podpůrnými organizačními složkami ECB. Jsou to vnitřní záležitosti, lidské zdroje, finance, právní služby, komunikace, interní audit, statistika a informační systémy.

Předseda a místopředseda Rady dohledu

Mikroobezřetnostní dohled I

 • dohled nad významnými bankami I–VII, XVI

Mikroobezřetnostní dohled III

 • analytická a metodická podpora
 • dozor nad činností dohledu a vztahy s vnitrostátními příslušnými orgány
 • institucionální a sektorový dohled

Sekretariát Rady dohledu

 • povolení k činnosti
 • rozhodování SSM
 • vynucování a sankce
 • zajištění kvality dohledu

Mikroobezřetnostní dohled II

 • dohled nad významnými bankami VIII–XV

Mikroobezřetnostní dohled IV

 • analýza rizik SSM
 • centralizované kontroly na místě
 • interní modely
 • krizové řízení
 • plánování a koordinace dohledu
 • pravidla dohledu
 • vývoj metodiky a standardů