Předseda a místopředseda Rady dohledu

Mikroobezřetnostní dohled I

 • dohled nad významnými bankami I–VII, XVI, XVII

Mikroobezřetnostní dohled III

 • analytická a metodická podpora
 • dozor nad činností dohledu a vztahy s vnitrostátními příslušnými orgány
 • institucionální a sektorový dohled

Sekretariát Rady dohledu

 • povolení k činnosti
 • rozhodování SSM
 • vynucování a sankce
 • zajištění kvality dohledu

Mikroobezřetnostní dohled II

 • dohled nad významnými bankami VIII–XV

Mikroobezřetnostní dohled IV

 • analýza rizik SSM
 • centralizované kontroly na místě
 • interní modely
 • krizové řízení
 • plánování a koordinace dohledu
 • pravidla dohledu
 • vývoj metodiky a standardů