Organizační struktura

Bankovní dohled ECB má tyto složky:

 • Rada dohledu
 • čtyři organizační složky – generální ředitelství (GŘ)
 • sekretariát Rady dohledu

Tato čtyři GŘ zahrnují makroobezřetnostní dohled I, II, III a IV.

GŘ makroobezřetnostní dohled I a II sestává z členů společných týmů dohledu (JST), kteří zastupují ECB.

Každý JST je veden koordinátorem z ECB. Podporu mu poskytuje jeden nebo dva dílčí koordinátoři z vnitrostátních orgánů dohledu. Členy týmů jsou pracovníci dohledu jak z ECB, tak z vnitrostátních orgánů.

Společné týmy dohledu

Podpůrné služby

Bankovnímu dohledu ECB poskytuje podporu při plnění jeho úkolů v oblasti dohledu několik dalších organizačních složek a služeb ECB.

Tyto „sdílené služby“ zahrnují IT, personalistiku, rozpočet, právní služby, statistiku, komunikaci a administrativní služby.

Předseda a místopředseda Rady dohledu

Mikroobezřetnostní dohled I

 • dohled nad významnými bankami I–VII, XVI

Mikroobezřetnostní dohled III

 • analytická a metodická podpora
 • dozor nad činností dohledu a vztahy s vnitrostátními příslušnými orgány
 • institucionální a sektorový dohled

Sekretariát Rady dohledu

 • povolení k činnosti
 • rozhodování SSM
 • vynucování a sankce
 • zajištění kvality dohledu

Mikroobezřetnostní dohled II

 • dohled nad významnými bankami VIII–XV

Mikroobezřetnostní dohled IV

 • analýza rizik SSM
 • centralizované kontroly na místě
 • interní modely
 • krizové řízení
 • plánování a koordinace programů dohledových šetření
 • pravidla dohledu
 • vývoj metodiky a standardů