Organizacinė struktūra

Europos Centriniame Banke už bankų priežiūrą yra atsakingi:

 • Priežiūros valdyba,
 • keturi struktūriniai padaliniai (generaliniai direktoratai, GD),
 • Priežiūros valdybos sekretoriatas.

Keturi GD: Mikroprudencinės priežiūros I, II, III ir IV GD.

Jungtinėse priežiūros grupėse (JPG) dalyvaujantys ECB darbuotojai dirba Mikroprudencinės priežiūros I ir II generaliniuose direktoratuose.

Kiekvienai JPG vadovauja koordinatorius iš ECB. Jam padeda vienas ar daugiau subkoordinatorių iš nacionalinių priežiūros institucijų. Kiti JPG nariai yra ECB ir nacionalinių priežiūros institucijų priežiūros specialistai.

Jungtinės priežiūros grupės

Talkinantys struktūriniai padaliniai

ECB bankų priežiūros srities padaliniams priežiūrą vykdyti padeda ir keli kiti ECB padaliniai, vadinamosios bendrosios tarnybos.

Tai, pavyzdžiui: informacinių sistemų, žmogiškųjų išteklių, biudžeto, teisinių paslaugų, statistikos, komunikacijos ir administracijos padaliniai.

Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros I–VII

Mikroprudencinės priežiūros III generalinis direktoratas

 • Analizės ir metodinės pagalbos
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos
 • Priežiūrinės stebėsenos ir santykių su NKI

Priežiūros valdybos sekretoriatas

 • BPM sprendimų priėmimo
 • Leidimų
 • Priežiūros kokybės užtikrinimo
 • Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų

Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros VIII–XV

Mikroprudencinės priežiūros IV generalinis direktoratas

 • BPM rizikos analizės
 • Centralizuotų patikrinimų vietoje
 • Krizių valdymo
 • Metodikos ir standartų rengimo
 • Priežiūros analizės programų planavimo ir koordinavimo
 • Priežiūros politikos
 • Vidaus modelių