Organizacinė struktūra

Europos Centriniame Banke už bankų priežiūrą yra atsakingi:

  • Priežiūros valdyba,
  • keturi struktūriniai padaliniai (generaliniai direktoratai, GD),
  • Priežiūros valdybos sekretoriatas.

Keturi GD: Mikroprudencinės priežiūros I, II, III ir IV GD.

Jungtinėse priežiūros grupėse (JPG) dalyvaujantys ECB darbuotojai dirba Mikroprudencinės priežiūros I ir II generaliniuose direktoratuose.

Kiekvienai JPG vadovauja koordinatorius iš ECB. Jam padeda vienas ar daugiau subkoordinatorių iš nacionalinių priežiūros institucijų. Kiti JPG nariai yra ECB ir nacionalinių priežiūros institucijų priežiūros specialistai.

Jungtinės priežiūros grupės

Talkinantys struktūriniai padaliniai

ECB bankų priežiūros srities padaliniams priežiūrą vykdyti padeda ir keli kiti ECB padaliniai, vadinamosios bendrosios tarnybos.

Tai, pavyzdžiui: informacinių sistemų, žmogiškųjų išteklių, biudžeto, teisinių paslaugų, statistikos, komunikacijos ir administracijos padaliniai.