Organizacinė struktūra

Europos Centriniame Banke už bankų priežiūrą yra atsakingi:

 • Priežiūros valdyba,
 • keturi struktūriniai padaliniai (generaliniai direktoratai, GD),
 • Priežiūros valdybos sekretoriatas.

Keturi GD: Mikroprudencinės priežiūros I, II, III ir IV GD.

Jungtinėse priežiūros grupėse (JPG) dalyvaujantys ECB darbuotojai dirba Mikroprudencinės priežiūros I ir II generaliniuose direktoratuose.

Kiekvienai JPG vadovauja koordinatorius iš ECB. Jam padeda vienas ar daugiau subkoordinatorių iš nacionalinių priežiūros institucijų. Kiti JPG nariai yra ECB ir nacionalinių priežiūros institucijų priežiūros specialistai.

Jungtinės priežiūros grupės

Talkinantys struktūriniai padaliniai

ECB bankų priežiūros srities padaliniams priežiūrą vykdyti padeda ir keli kiti ECB padaliniai, vadinamosios bendrosios tarnybos.

Tai, pavyzdžiui: informacinių sistemų, žmogiškųjų išteklių, biudžeto, teisinių paslaugų, statistikos, komunikacijos ir administracijos padaliniai.

Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros I–VII, XVI skyriai

Mikroprudencinės priežiūros III generalinis direktoratas

 • Analizės ir metodinės pagalbos skyrius
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos skyrius
 • Priežiūrinės stebėsenos ir santykių su NKI skyrius

Priežiūros valdybos sekretoriatas

 • BPM sprendimų priėmimo skyrius
 • Leidimų skyrius
 • Priežiūros kokybės užtikrinimo skyrius
 • Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų skyrius

Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros VIII–XV skyriai

Mikroprudencinės priežiūros IV generalinis direktoratas

 • BPM rizikos analizės skyrius
 • Centralizuotų patikrinimų vietoje skyrius
 • Krizių valdymo skyrius
 • Metodikos ir standartų rengimo skyrius
 • Priežiūros analizės programų planavimo ir koordinavimo skyrius
 • Priežiūros politikos skyrius
 • Vidaus modelių skyrius