Menu

Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų generalinis direktoratas

 • Finansinės rizikos patikrinimų skyrius
 • Nefinansinės rizikos patikrinimų skyrius
 • Veiklos ir integracijos skyrius
 • Vidaus modelių patikrinimų skyrius

Horizontalios priežiūros generalinis direktoratas

 • Kapitalo rinkų ir iždo ekspertų skyrius
 • Kredito rizikos ekspertų skyrius
 • Nefinansinės rizikos ekspertų skyrius
 • Priežiūros metodikos skyrius
 • Priežiūros politikos skyrius
 • Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ekspertų skyrius
 • Verslo modelių ir kapitalo pakankamumo skyrius

Specializuotųjų įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų generalinis direktoratas

 • 1–5 skyriai
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos skyrius

Priežiūros strategijos ir rizikos direktoratas

 • Priežiūros rizikos - finansinės rizikos skyrius
 • Priežiūros rizikos - nefinansinės rizikos skyrius
 • Strateginės rizikos ir analizės skyrius
 • to be translated

BPM valdymo ir veiklos generalinis direktoratas

 • BPM sekretoriatas
 • Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo skyrius
 • Leidimų skyrius
 • Sankcijų skyrius
 • Technologijų ir inovacijų skyrius

Sisteminės svarbos ir tarptautinių bankų generalinis direktoratas

 • 1–6 skyriai

Universaliųjų ir diversifikuotųjų įstaigų generalinis direktoratas

 • 1–6 skyriai