Priežiūros valdybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas

Mikroprudencinės priežiūros I generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros I–VII, XVI, XVII skyriai

Mikroprudencinės priežiūros III generalinis direktoratas

 • Analizės ir metodinės pagalbos skyrius
 • Įstaigų ir sektorių stebėsenos skyrius
 • Priežiūrinės stebėsenos ir santykių su NKI skyrius

Priežiūros valdybos sekretoriatas

 • BPM sprendimų priėmimo skyrius
 • Leidimų skyrius
 • Priežiūros kokybės užtikrinimo skyrius
 • Vykdymo užtikrinimo ir sankcijų skyrius

Mikroprudencinės priežiūros II generalinis direktoratas

 • Svarbių bankų priežiūros VIII–XV skyriai

Mikroprudencinės priežiūros IV generalinis direktoratas

 • BPM rizikos analizės skyrius
 • Centralizuotų patikrinimų vietoje skyrius
 • Krizių valdymo skyrius
 • Metodikos ir standartų rengimo skyrius
 • Priežiūros planavimo ir koordinavimo skyrius
 • Priežiūros politikos skyrius
 • Vidaus modelių skyrius