Organigram

U nadzoru banaka u ESB-u sudjeluju:

 • Nadzorni odbor
 • četiri poslovne jedinice, nazvane glavnim upravama
 • Tajništvo Nadzornog odbora.

Četiri glavne uprave su Mikrobonitetni nadzor I, II, III i IV.

Članovi zajedničkih nadzornih timova iz ESB-a rade u glavnim upravama Mikrobonitetni nadzor I i II.

Na čelu zajedničkog nadzornog tima nalazi se koordinator iz ESB-a, a u radu mu pomaže jedan ili više potkoordinatora iz nacionalnih nadzornih tijela. Timovi se sastoje od nadzornika iz ESB-a i iz nadležnih nacionalnih tijela.

Zajednički nadzorni timovi

Službe za podršku

U ESB-u postoji još nekoliko jedinica i službi koje podupiru provođenje nadzornih zadaća u okviru nadzora banaka ESB-a.

Te »zajedničke službe« obuhvaćaju IT, ljudske potencijale, proračun, pravne poslove, statistiku, odnose s javnošću i opće poslove.

predsjednik i potpredsjednica Nadzornog odbora

Mikrobonitetni nadzor I

 • Nadzor značajnih banaka I – VII, XVI

Mikrobonitetni nadzor III

 • Analitička i metodološka podrška
 • Nadgledanje institucija i sektora
 • Nadgledanje nadzora i odnosi s nacionalnim nadležnim tijelima

Tajništvo Nadzornog odbora

 • Odlučivanje u sklopu SSM-a
 • Odobrenja
 • Osiguranje kvalitete nadzora
 • Provedba i sankcije

Mikrobonitetni nadzor II

 • Nadzor značajnih banaka VIII – XV

Mikrobonitetni nadzor IV

 • Analiza rizika u sklopu SSM-a
 • Centralizirani nadzori na licu mjesta
 • Interni modeli
 • Nadzorne politike
 • Planiranje i usklađivanje programa nadzornog ispitivanja
 • Razvoj metodologije i standarda
 • Upravljanje krizama