Organigram

U nadzoru banaka u ESB-u sudjeluju:

  • Nadzorni odbor
  • četiri poslovne jedinice, nazvane glavnim upravama
  • Tajništvo Nadzornog odbora.

Četiri glavne uprave su Mikrobonitetni nadzor I, II, III i IV.

Članovi zajedničkih nadzornih timova iz ESB-a rade u glavnim upravama Mikrobonitetni nadzor I i II.

Na čelu zajedničkog nadzornog tima nalazi se koordinator iz ESB-a, a u radu mu pomaže jedan ili više potkoordinatora iz nacionalnih nadzornih tijela. Timovi se sastoje od nadzornika iz ESB-a i iz nadležnih nacionalnih tijela.

Zajednički nadzorni timovi

Službe za podršku

U ESB-u postoji još nekoliko jedinica i službi koje podupiru provođenje nadzornih zadaća u okviru nadzora banaka ESB-a.

Te »zajedničke službe« obuhvaćaju IT, ljudske potencijale, proračun, pravne poslove, statistiku, odnose s javnošću i opće poslove.