Organigram

U nadzoru banaka u ESB-u sudjeluju:

 • Nadzorni odbor
 • pet poslovnih jedinica, odnosno pet glavnih uprava.

Tih su pet glavnih uprava Mikrobonitetni nadzor I, II, III i IV te Tajništvo Nadzornog odbora.

Članovi zajedničkih nadzornih timova iz ESB-a rade u glavnim upravama Mikrobonitetni nadzor I i II.

Na čelu zajedničkog nadzornog tima nalazi se koordinator iz ESB-a, a u radu mu pomaže jedan ili više potkoordinatora iz nacionalnih nadzornih tijela. Timovi se sastoje od nadzornika iz ESB-a i iz nadležnih nacionalnih tijela.

Zajednički nadzorni timovi

Zajedničke službe

Nadzorna funkcija oslanja se i na usluge poslovnih područja ESB-a za potporu: općih poslova, ljudskih potencijala, financija, pravnih poslova, odnosa s javnošću, unutarnje revizije, statistike i informacijskih sustava.

predsjednik i potpredsjednica Nadzornog odbora

Mikrobonitetni nadzor I

 • Nadzor značajnih banaka I – VII, XVI

Mikrobonitetni nadzor III

 • Analitička i metodološka podrška
 • Nadgledanje institucija i sektora
 • Nadgledanje nadzora i odnosi s nacionalnim nadležnim tijelima

Tajništvo Nadzornog odbora

 • Odlučivanje u sklopu SSM-a
 • Odobrenja
 • Osiguranje kvalitete nadzora
 • Provedba i sankcije

Mikrobonitetni nadzor II

 • Nadzor značajnih banaka VIII – XV

Mikrobonitetni nadzor IV

 • Analiza rizika u sklopu SSM-a
 • Centralizirani nadzori na licu mjesta
 • Interni modeli
 • Nadzorne politike
 • Planiranje i usklađivanje nadzora
 • Razvoj metodologije i standarda
 • Upravljanje krizama