Organogram

Het bankentoezicht bij de ECB omvat:

 • de Raad van Toezicht
 • vier bedrijfsonderdelen die bekend staan als Directoraten-Generaal of DG's
 • het Secretariaat van de Raad van Toezicht

De vier DG's zijn Microprudentieel Toezicht I, II, III en IV

De DG's MT I en II bieden plaats aan de ECB-leden van de toezichthoudende teams ("Joint Supervisory Teams" of JST's)

Elk JST staat onder leiding van een coördinator van de ECB en wordt ondersteund door één of meerdere subcoördinatoren van de nationale toezichthoudende autoriteiten. De teams bestaan uit toezichthouders van zowel de ECB als de nationale autoriteiten.

Gezamenlijke toezichthoudende teams

Ondersteunende diensten

Diverse overige eenheden en diensten van de ECB ondersteunen het Bankentoezicht van de ECB bij de uitvoering van zijn toezichtstaken.

Deze "gedeelde diensten" omvatten IT, HR, budget, juridische zaken, statistieken, communicatie en algemeen beheer.

Voorzitter en Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht

Microprudentieel Toezicht I

 • Toezicht Belangrijke Banken I-VII, XVI

Microprudentieel Toezicht III

 • Analyse en Methodologische Ondersteuning
 • Institutioneel en Sectoraal Toezicht
 • Toezichtsoversight en NBA-betrekkingen

Secretariaat van de Raad van Toezicht

 • Autorisatie
 • Handhaving en Sancties
 • SSM-Besluitvorming
 • Toezichtsgebonden Kwaliteitsborging

Microprudentieel Toezicht II

 • Toezicht Belangrijke Banken VIII-XV

Microprudentieel Toezicht IV

 • Crisisbeheer
 • Gecentraliseerde Inspecties ter plaatse
 • Interne Modellen
 • Methodologie en Normontwikkeling
 • Planning en Coördinatie SEP
 • Risicoanalyse SSM
 • Toezichtsbeleid