Schemat organizacyjny

W skład pionu nadzoru w EBC wchodzą:

 • Rada ds. Nadzoru
 • cztery jednostki organizacyjne na szczeblu dyrekcji generalnej
 • Sekretariat Rady ds. Nadzoru.

Cztery dyrekcje generalne noszą nazwę: Nadzór Mikroostrożnościowy I, II, III i IV.

Z dyrekcji I i II rekrutują się członkowie wspólnych zespołów nadzorczych z ramienia EBC.

Każdym zespołem kieruje koordynator z EBC, któremu pomagają podkoordynatorzy (jeden lub więcej) z krajowych organów nadzoru. Członkowie zespołu pochodzą zarówno z EBC, jak i z organów krajowych.

Wspólne zespoły nadzorcze

Służby pomocnicze

W wykonywaniu zadań nadzorczych pion nadzoru bankowego w EBC otrzymuje również wsparcie od innych jednostek organizacyjnych i służb EBC.

Do tzw. służb wspólnych należą piony: informatyki, kadr, budżetu, służb prawnych, statystyki, komunikacji i administracji.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Nadzór mikroostrożnościowy I

 • Nadzór nad bankami istotnymi I−VII, XVI

Nadzór mikroostrożnościowy III

 • Monitorowanie nadzoru i stosunki z właściwymi organami krajowymi
 • Nadzór zwierzchni nad instytucjami i sektorami
 • Wsparcie analityczne i metodyczne

Sekretariat Rady ds. Nadzoru

 • Egzekwowanie prawa i sankcje
 • Procesy decyzyjne SSM
 • Zapewnienie jakości nadzoru
 • Zezwolenia

Nadzór mikroostrożnościowy II

 • Nadzór nad bankami istotnymi VIII−XV

Nadzór mikroostrożnościowy IV

 • Analiza ryzyka w SSM
 • Kontrole na miejscu
 • Modele wewnętrzne
 • Planowanie i koordynacja programów badań nadzorczych
 • Polityka nadzorcza
 • Rozwój metod i standardów nadzoru
 • Zarządzanie kryzysowe