Menu

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Kontrole na miejscu i kontrole modeli wewnętrznych

 • Kontrole modeli wewnętrznych
 • Kontrole ryzyka finansowego
 • Kontrole ryzyka niefinansowego
 • Operacje i integracja

Banki specjalistyczne i mniej istotne

 • Działy 1–5
 • Nadzór zwierzchni nad instytucjami i sektorami

Nadzór przekrojowy

 • Eksperci od rynków kapitałowych i skarbu
 • Eksperci od ryzyka kredytowego
 • Eksperci od ryzyka niefinansowego
 • Eksperci od testów warunków skrajnych
 • Metodyka nadzorcza
 • Modele biznesowe i adekwatność kapitałowa
 • Polityka nadzorcza

Strategia nadzoru i ryzyko nadzorcze

 • Ryzyko i analizy strategiczne
 • Ryzyko nadzorcze – ryzyko finansowe
 • Ryzyko nadzorcze – ryzyko niefinansowe
 • to be translated

Banki o znaczeniu systemowym i międzynarodowe

 • Działy 1–6

Banki uniwersalne i wieloprofilowe

 • Działy 1–6

Zarządzanie i działalność operacyjna SSM

 • Ocena kompetencji i reputacji
 • Sankcje
 • Sekretariat SSM
 • Technologia i innowacje
 • Zezwolenia