Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ds. Nadzoru

Nadzór mikroostrożnościowy I

 • Nadzór nad bankami istotnymi I−VII, XVI, XVII

Nadzór mikroostrożnościowy III

 • Monitorowanie nadzoru i stosunki z właściwymi organami krajowymi
 • Nadzór zwierzchni nad instytucjami i sektorami
 • Wsparcie analityczne i metodyczne

Sekretariat Rady ds. Nadzoru

 • Egzekwowanie prawa i sankcje
 • Procesy decyzyjne SSM
 • Zapewnienie jakości nadzoru
 • Zezwolenia

Nadzór mikroostrożnościowy II

 • Nadzór nad bankami istotnymi VIII−XV

Nadzór mikroostrożnościowy IV

 • Analiza ryzyka w SSM
 • Kontrole na miejscu
 • Modele wewnętrzne
 • Planowanie i koordynacja nadzoru
 • Polityka nadzorcza
 • Rozwój metod i standardów nadzoru
 • Zarządzanie kryzysowe