Schemat organizacyjny

W skład pionu nadzoru w EBC wchodzą:

  • Rada ds. Nadzoru
  • cztery jednostki organizacyjne na szczeblu dyrekcji generalnej
  • Sekretariat Rady ds. Nadzoru.

Cztery dyrekcje generalne noszą nazwę: Nadzór Mikroostrożnościowy I, II, III i IV.

Z dyrekcji I i II rekrutują się członkowie wspólnych zespołów nadzorczych z ramienia EBC.

Każdym zespołem kieruje koordynator z EBC, któremu pomagają podkoordynatorzy (jeden lub więcej) z krajowych organów nadzoru. Członkowie zespołu pochodzą zarówno z EBC, jak i z organów krajowych.

Wspólne zespoły nadzorcze

Służby pomocnicze

W wykonywaniu zadań nadzorczych pion nadzoru bankowego w EBC otrzymuje również wsparcie od innych jednostek organizacyjnych i służb EBC.

Do tzw. służb wspólnych należą piony: informatyki, kadr, budżetu, służb prawnych, statystyki, komunikacji i administracji.