Predsednik in podpredsednik Nadzornega odbora

Mikrobonitetni nadzor I

 • Nadzor pomembnih bank I–VII, XVI, XVII

Mikrobonitetni nadzor III

 • Analize in metodološka podpora
 • Pregled nad institucijami in sektorji
 • Pregled nad nadzorom in odnosi s pristojnimi nacionalnimi organi

Sekretariat Nadzornega odbora

 • Dovoljenja
 • Odločanje v EMN
 • Uveljavljanje pravil in sankcije
 • Zagotavljanje kakovosti nadzora

Mikrobonitetni nadzor II

 • Nadzor pomembnih bank VIII–XV

Mikrobonitetni nadzor IV

 • Analiza tveganj v okviru EMN
 • Centralizirani inšpekcijski pregledi na kraju samem
 • Interni modeli
 • Krizno upravljanje
 • Nadzorne politike
 • Načrtovanje in usklajevanje nadzora
 • Razvoj metodologije in standardov