Menu

Predsednik in podpredsednik Nadzornega odbora

Inšpekcijski pregledi na kraju samem in preverjanje notranjih modelov

 • Inšpekcijski pregledi finančnih tveganj
 • Inšpekcijski pregledi nefinančnih tveganj
 • Operativni postopki in integracija
 • Preverjanje notranjih modelov

Sistemske in mednarodne banke

 • Oddelki 1–6

Univerzalne in diverzificirane institucije

 • Oddelki 1–6

Strategija nadzora in tveganja

 • Nadzorna tveganja – finančna tveganja
 • Nadzorna tveganja – nefinančna tveganja
 • Strateška tveganja in analitika
 • to be translated

Horizontalni nadzor

 • Nadzorna metodologija
 • Nadzorna politika
 • Strokovnjaki za kapitalske trge in zakladništvo
 • Strokovnjaki za kreditno tveganje
 • Strokovnjaki za nefinančna tveganja
 • Strokovnjaki za stresno testiranje
 • Ustreznost poslovnih modelov in kapitalska ustreznost

Specializirane institucije in manj pomembne institucije

 • Oddelki 1–5
 • Pregled nad institucijami in sektorji

Upravljanje in operativni postopki v EMN

 • Dovoljenja
 • Ocenjevanje sposobnosti in primernosti
 • Sankcije
 • Sekretariat EMN
 • Tehnologija in inovacije