President u Viċi President tal-Bord Superviżorju

Spezzjonijiet Mudell Fuq il-Post & Interni

  • Investigazzjonijiet tal-Mudell Intern
  • Operazzjonijiet & Integrazzjoni
  • Spezzjonijiet mhux tar-Riskju Finanzjarju
  • Spezzjonijiet tar-Riskju Finanzjarju

Governanza & Operazzjonijiet MSU

  • Awtorizzazzjoni
  • Infurzar & Sanzjonijiet
  • Kompertenza u Idonjetà
  • Segretarjat tal-MSU
  • Teknoloġija & Innovazzjoni

Istituzzjonijiet Universali & Diversifikati

  • Diviżjonijiet 1 sa 6

Strateġija & Risku Superviżorju

  • Riskju & Analiżijiet Strateġiċi
  • Riskju Superviżorju - Riskju Finanzjarju
  • Riskju Superviżorju - Riskju Mhux Finanzjarju
  • Uffiċċju tal-Ippjanar Strateġiku

Banek Sistemiċi & Internazzjonali

  • Diviżjonijiet 1 sa 6

Istituzzjonijiet Speċjalizzati u LSIs

  • Diviżjonijiet 1 sa 5
  • Sorveljanza Istituzzjonali u Settorjali

Superviżjoni Linja Orizzontali

  • Esperti tar-Riskju Mhux Finanzjarju
  • Esperti tar-Riskju tal-Kreditu
  • Esperti tas-Swieq Kapitali & tat-Teżor
  • Esperti tat-Test tal-Istress
  • Metodoloġija Superviżorja
  • Mudell tan-Negozju & Adegwatezza Kapitali
  • Politika Superviżorja