Menu

President u Viċi President tal-Bord Superviżorju

Spezzjonijiet Mudell Fuq il-Post & Interni

 • Investigazzjonijiet tal-Mudell Intern
 • Operazzjonijiet & Integrazzjoni
 • Spezzjonijiet mhux tar-Riskju Finanzjarju
 • Spezzjonijiet tar-Riskju Finanzjarju

Governanza & Operazzjonijiet MSU

 • Awtorizzazzjoni
 • Infurzar & Sanzjonijiet
 • Kompertenza u Idonjetà
 • Segretarjat tal-MSU
 • Teknoloġija & Innovazzjoni

Istituzzjonijiet Universali & Diversifikati

 • Diviżjonijiet 1 sa 6

Strateġija & Risku Superviżorju

 • Riskju & Analiżijiet Strateġiċi
 • Riskju Superviżorju - Riskju Finanzjarju
 • Riskju Superviżorju - Riskju Mhux Finanzjarju
 • to be translated

Banek Sistemiċi & Internazzjonali

 • Diviżjonijiet 1 sa 6

Istituzzjonijiet Speċjalizzati u LSIs

 • Diviżjonijiet 1 sa 5
 • Sorveljanza Istituzzjonali u Settorjali

Superviżjoni Linja Orizzontali

 • Esperti tar-Riskju Mhux Finanzjarju
 • Esperti tar-Riskju tal-Kreditu
 • Esperti tas-Swieq Kapitali & tat-Teżor
 • Esperti tat-Test tal-Istress
 • Metodoloġija Superviżorja
 • Mudell tan-Negozju & Adegwatezza Kapitali
 • Politika Superviżorja