President u Viċi President tal-Bord Superviżorju

Superviżjoni Mikroprudenzjali I

 • Superviżjoni ta’ Banek Sinifikanti I-VII, XVI, XVII

Superviżjoni Mikroprudenzjali III

 • Appoġġ Analitiku u Metodoloġiku
 • Sorveljanza Istituzzjonali u Settorjali
 • Sorveljanza Superviżorja u Relazzjonijiet mal-ANK

Segretarjat tal-Bord Superviżorju

 • Assigurazzjoni tal-Kwalità Superviżorja
 • Awtorizzazzjoni
 • Infurzar & Sanzjonijiet
 • Teħid ta' Deċiżjonijiet MSU

Superviżjoni Mikroprudenzjali II

 • Superviżjoni ta’ Banek Sinifikanti VIII-XV

Superviżjoni Mikroprudenzjali IV

 • Analiżi tar-Riskju tal-MSU
 • Ġestjoni tal-Kriżijiet
 • Ippjanar u Koordinazzjoni tas-Superviżjoni
 • Mudelli Interni
 • Politika Superviżorja
 • Spezzjonijiet Ċentralizzati Fuq il-Post
 • Żvilupp ta' Metodoloġija u Standards