Organigramma

L-organizzazzjoni tas-superviżjoni bankarja fil-BĊE hija maqsuma hekk:

 • il-Bord Superviżorju
 • erba’ oqsma tax-xogħol, magħrufin bħala Direttorati Ġenerali
 • is-Segretarjat tal-Bord Superviżorju

L-erba’ Direttorati Ġenerali jisimhom Superviżjoni Mikroprudenzjali I, II, III u IV.

Id-Direttorati Ġenerali Superviżjoni Mikroprudenzjali I u II jiġbru fihom il-membri tal-BĊE li jaħdmu fit-Timijiet Superviżorji Konġunti.

Kull tim huwa mmexxi minn koordinatur mill-BĊE megħjun minn subkoordinatur jew subkoordinaturi mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. It-timijiet huma magħmulin minn superviżuri mill-BĊE u mill-awtoritajiet nazzjonali.

Timijiet Superviżorji Konġunti

Servizzi ta’ appoġġ

Diversi unitajiet u servizzi oħra tal-BĊE jgħinu lis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tagħha.

Dawn is-“servizzi komuni” jinkludu l-IT, ir-riżorsi umani, il-baġit, is-servizzi legali, l-istatistika, il-komunikazzjoni u l-amministrazzjoni.

President u Viċi President tal-Bord Superviżorju

Superviżjoni Mikroprudenzjali I

 • Superviżjoni ta’ Banek Sinifikanti I-VII, XVI

Superviżjoni Mikroprudenzjali III

 • Appoġġ Analitiku u Metodoloġiku
 • Sorveljanza Istituzzjonali u Settorjali
 • Sorveljanza Superviżorja u Relazzjonijiet mal-ANK

Segretarjat tal-Bord Superviżorju

 • Assigurazzjoni tal-Kwalità Superviżorja
 • Awtorizzazzjoni
 • Infurzar & Sanzjonijiet
 • Teħid ta' Deċiżjonijiet MSU

Superviżjoni Mikroprudenzjali II

 • Superviżjoni ta’ Banek Sinifikanti VIII-XV

Superviżjoni Mikroprudenzjali IV

 • Analiżi tar-Riskju tal-MSU
 • Ġestjoni tal-Kriżijiet
 • Ippjanar u Koordinazzjoni tas-SEP
 • Mudelli Interni
 • Politika Superviżorja
 • Spezzjonijiet Ċentralizzati Fuq il-Post
 • Żvilupp ta' Metodoloġija u Standards