Organigramma

L-organizzazzjoni tas-superviżjoni bankarja fil-BĊE hija maqsuma hekk:

  • il-Bord Superviżorju
  • erba’ oqsma tax-xogħol, magħrufin bħala Direttorati Ġenerali
  • is-Segretarjat tal-Bord Superviżorju

L-erba’ Direttorati Ġenerali jisimhom Superviżjoni Mikroprudenzjali I, II, III u IV.

Id-Direttorati Ġenerali Superviżjoni Mikroprudenzjali I u II jiġbru fihom il-membri tal-BĊE li jaħdmu fit-Timijiet Superviżorji Konġunti.

Kull tim huwa mmexxi minn koordinatur mill-BĊE megħjun minn subkoordinatur jew subkoordinaturi mill-awtoritajiet superviżorji nazzjonali. It-timijiet huma magħmulin minn superviżuri mill-BĊE u mill-awtoritajiet nazzjonali.

Timijiet Superviżorji Konġunti

Servizzi ta’ appoġġ

Diversi unitajiet u servizzi oħra tal-BĊE jgħinu lis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE fit-twettiq tal-kompiti superviżorji tagħha.

Dawn is-“servizzi komuni” jinkludu l-IT, ir-riżorsi umani, il-baġit, is-servizzi legali, l-istatistika, il-komunikazzjoni u l-amministrazzjoni.