Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Organisationsschema

Ordförande och vice ordförande i tillsynsnämnden

Interna modeller och inspektioner på plats

 • Drift och integration
 • Inspektioner av finansiella risker
 • Inspektioner av icke-finansiella risker
 • Utredningar av interna modeller

SSM:s styrning och drift

 • Lämplighetsbedömningar
 • SSM:s sekretariat
 • Teknologi och innovation
 • Tillståndsgivning
 • Verkställighet och sanktioner

Universella och diversifierade institut

 • Avdelningar 1 till 6

Tillsynsstrategi och risk

 • Avdelningen för strategisk planering
 • Strategisk risk och analys
 • Tillsynsrisk - finansiell risk
 • Tillsynsrisk - icke-finansiell risk

Specialiserade institut och mindre betydande institut

 • Avdelningar 1 till 5
 • Institutionell och sektoriell översyn

Systemviktiga och internationella banker

 • Avdelningar 1 till 6

Övergripande tillsyn

 • Affärsmodell, kapital & kris
 • Experter för icke-finansiella risker
 • Kapitalmarknads- och treasury-experter
 • Kreditriskexperter
 • Stresstestexperter
 • Tillsynsmetod
 • Tillsynspolicy

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning