Organisationsschema

Banktillsynen på ECB sköts av

  • tillsynsnämnden
  • fyra verksamhetsenheter som kallas generaldirektorat eller GD
  • tillsynsnämndens sekretariat

De fyra generaldirektoraten heter Mikrotillsyn I, II, III och IV.

ECB:s medlemmar i de gemensamma tillsynsgrupperna sitter på generaldirektoraten Mikrotillsyn I och Mikrotillsyn II.

Varje gemensam tillsynsgrupp leds av en samordnare från ECB och en eller flera delsamordnare från de nationella tillsynsmyndigheterna. Grupperna består av tillsynstjänstemän från både ECB och de nationella myndigheterna.

Gemensamma tillsynsgrupper

Stödtjänster

Flera andra enheter och tjänster inom ECB bistår banktillsynspersonalen i deras tillsynsuppdrag.

De tillhandahåller bl.a. stödtjänster inom IT, HR, budget, rättsfrågor, statistik, kommunikation och administration.