Ordförande och vice ordförande i tillsynsnämnden

Mikrotillsyn I

 • Tillsyn över betydande banker I-VII, XVI, XVII

Mikrotillsyn III

 • Analys- och metodstöd
 • Institutionell och sektoriell översyn
 • Tillsynsöversyn och förbindelser med nationella behöriga myndigheter

Tillsynsnämndens sekretariat

 • Auktorisering
 • Kvalitetssäkring
 • SSM:s beslutsfattande
 • Verkställighet och sanktioner

Mikrotillsyn II

 • Tillsyn över betydande banker VIII-XV

Mikrotillsyn IV

 • Centraliserade inspektioner på plats
 • Interna modeller
 • Krishantering
 • Planering och samordning av tillsyn
 • SSM:s riskanalys
 • Tillsynspolicy
 • Utveckling av metoder och standarder