Struktuur

EKPs tegelevad pangandusjärelevalvega:

 • järelevalvenõukogu
 • neli peadirektoraati
 • järelevalvenõukogu sekretariaat

Peadirektoraatideks on mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I, II, III ja IV peadirektoraat.

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I ja II peadirektoraadis töötavad ühistesse järelevalverühmadesse kuuluvad EKP liikmed.

Järelevalverühmade tööd juhivad koordinaatorid EKPst. Neid toetavad üks või mitu allkoordinaatorit riiklikest pädevatest asutustest. Ühistesse järelevalverühmadesse kuuluvad nii EKP kui ka riiklike pädevate asutuste järelevalveeksperdid.

Ühised järelevalverühmad

Tugiteenused

Järelevalveülesannete täitmisel abistavad EKP pangandusjärelevalvet mitu muud EKP üksust ja talitust.

Nende hulka kuuluvad IT-teenused, personaliosakond, eelarveosakond, õigusteenuste osakond, statistikaosakond, avalike suhete osakond ja haldusosakond.

Järelevalvenõukogu esimees ja aseesimees

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I peadirektoraat

 • Oluliste pankade järelevalve I–VII, XVI

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve III peadirektoraat

 • Analüüsi ja metoodika osakond
 • Asutuse- ja sektoripõhise järelevalve osakond
 • Järelevalvetegevuse kontroll ja suhted riiklike pädevate asutustega

Järelevalvenõukogu sekretariaat

 • Järelevalvekvaliteedi tagamise osakond
 • Jõustamise ja sanktsioonide osakond
 • Tegevuslubade osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi otsustusprotsessi osakond

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve II peadirektoraat

 • Oluliste pankade järelevalve VIII–XV

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve IV peadirektoraat

 • Järelevalvealase kontrolliprogrammi kavandamise ja kooskõlastamise osakond
 • Järelevalvepoliitika osakond
 • Kriisijuhtimise osakond
 • Metoodika ja standardite arendamise osakond
 • Sisemudelite osakond
 • Tsentraliseeritud kohapealsete kontrollide osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi riskianalüüsi osakond