Struktuur

EKPs tegelevad pangandusjärelevalvega:

  • järelevalvenõukogu
  • neli peadirektoraati
  • järelevalvenõukogu sekretariaat

Peadirektoraatideks on mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I, II, III ja IV peadirektoraat.

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I ja II peadirektoraadis töötavad ühistesse järelevalverühmadesse kuuluvad EKP liikmed.

Järelevalverühmade tööd juhivad koordinaatorid EKPst. Neid toetavad üks või mitu allkoordinaatorit riiklikest pädevatest asutustest. Ühistesse järelevalverühmadesse kuuluvad nii EKP kui ka riiklike pädevate asutuste järelevalveeksperdid.

Ühised järelevalverühmad

Tugiteenused

Järelevalveülesannete täitmisel abistavad EKP pangandusjärelevalvet mitu muud EKP üksust ja talitust.

Nende hulka kuuluvad IT-teenused, personaliosakond, eelarveosakond, õigusteenuste osakond, statistikaosakond, avalike suhete osakond ja haldusosakond.