Menu

Järelevalvenõukogu esimees ja aseesimees

Kohapealsete kontrollide ja sisemudelite uurimise peadirektoraat

 • Finantsriskide kontrolli osakond
 • Mitterahaliste riskide kontrolli osakond
 • Operatsioonide ja integratsiooni osakond
 • Sisemudelite uurimise osakond

Spetsialiseerunud krediidiasutuste ja vähem oluliste krediidiasutuste peadirektoraat

 • Asutuse- ja sektoripõhise järelevalve osakond
 • Osakonnad 1–5

Universaalpankade ja mitmekesiste laenuandjate peadirektoraat

 • Osakonnad 1–6

Järelevalvestrateegia ja -riskide direktoraat

 • Järelevalvealaste finantsriskide osakond
 • Mitterahaliste järelevalveriskide osakond
 • Strateegiliste riskide ja analüüsi osakond
 • to be translated

Horisontaaltasandi järelevalve peadirektoraat

 • Järelevalvemetoodika osakond
 • Järelevalvepoliitika osakond
 • Kapitaliturgude ja rahaliste vahendite halduse ekspertide osakond
 • Krediidiriski ekspertide osakond
 • Mitterahaliste ekspertide osakond
 • Stressitesti ekspertide osakond
 • Ärimudelite ja kapitali adekvaatsuse osakond

Süsteemselt oluliste pankade ja rahvusvaheliste pankade peadirektoraat

 • Osakonnad 1–6

Ühtse järelevalvemehhanismi tegevuse juhtimise ja korraldamise peadirektoraat

 • Jõustamise ja sanktsioonide osakond
 • Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise osakond
 • Tegevuslubade osakond
 • Tehnoloogia ja innovatsiooni osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi sekretariaat