Järelevalvenõukogu esimees ja aseesimees

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I peadirektoraat

 • Oluliste pankade järelevalve I–VII, XVI, XVII

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve III peadirektoraat

 • Analüüsi ja metoodika osakond
 • Asutuse- ja sektoripõhise järelevalve osakond
 • Järelevalvetegevuse kontroll ja suhted riiklike pädevate asutustega

Järelevalvenõukogu sekretariaat

 • Järelevalvekvaliteedi tagamise osakond
 • Jõustamise ja sanktsioonide osakond
 • Tegevuslubade osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi otsustusprotsessi osakond

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve II peadirektoraat

 • Oluliste pankade järelevalve VIII–XV

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve IV peadirektoraat

 • Järelevalve kavandamise ja kooskõlastamise osakond
 • Järelevalvepoliitika osakond
 • Kriisijuhtimise osakond
 • Metoodika ja standardite arendamise osakond
 • Sisemudelite osakond
 • Tsentraliseeritud kohapealsete kontrollide osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi riskianalüüsi osakond