Kaip mokamas priežiūros mokestis

Metinis priežiūros mokestis gali būti mokamas vienu iš šių būdų:

  • Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) tiesioginiu debetu,
  • SEPA kredito pervedimu,
  • TARGET2 kredito pervedimu.

SEPA tiesioginis debetas

Mokėjimą rekomenduojama atlikti SEPA tiesioginiu debetu.

Iš pradžių ECB informuoja mokesčio subjektą apie tai, kad netrukus reikės atlikti mokėjimą tiesioginio debeto būdu, po to inicijuoja tiesioginio debeto procesą, kurio metu iki nurodyto termino priežiūros mokestis įskaitomas į ECB banko sąskaitą.

SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas mokesčio subjektui suteikia teisę:

  • bet kuriuo metu atšaukti ECB suteiktus tiesioginio debeto įgaliojimus;
  • susigrąžinti visą sumą, jei to pareikalaujama per aštuonias savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos nuo mokesčio subjekto banko sąskaitos.

SEPA tiesioginio debeto įgaliojimo formos pavyzdys

Daugiau informacijos rasite čia

SEPA arba TARGET2 kredito pervedimai

Kredito pervedimo per SEPA arba TARGET2 atveju mokesčio subjektas pats iki nustatytos dienos sumoka priežiūros mokestį. Mokestis laikomas sumokėtu laiku, jei visa suma įskaitoma į ECB banko sąskaitą per 35 dienas nuo pranešimo apie mokėtiną sumą išsiuntimo dienos.

Sąskaitos pateikimas

Pranešimus apie mokėtiną sumą kiekvienam mokesčio subjektui ECB pateikia kasmet.

Pranešimo apie mokestį pavyzdys 2019 m.
Pranešimo apie mokestį pavyzdys 2018 m.
Pranešimo apie mokestį pavyzdys 2017 m.
Pranešimo apie mokestį pavyzdys 2016 m.
Pranešimo apie mokestį pavyzdys 2015 m.

Uždelsti mokėjimai

Jei nesumokama laiku arba sumokama ne visa suma, ECB turi teisę reikalauti delspinigių.

Nuo nesumokėtos sumos delspinigiai bus skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojant nuo dienos, kada suma turėjo būti sumokėta, taikant ECB pagrindinio refinansavimo palūkanų normą, prie jos pridėjus 8 procentinius punktus.

Užklausos apie pranešimą apie mokėtiną sumą

Bendros užklausos dėl pranešimo apie mokėtiną sumą gali būti teikiamos mokesčio klausimus tvarkančiai grupei.

Jei kiltų bendrų klausimų dėl pranešimo apie mokėtiną sumą, informacijos ieškokite interneto svetainės dalyje „Dažniausiai užduodami klausimai“ arba rašykite mokesčio klausimus tvarkančiai grupei.

Daugiau informacijos rasite čia