Menu

Kaip mokamas priežiūros mokestis

Metinis priežiūros mokestis gali būti mokamas vienu iš šių būdų:

  • Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) tiesioginiu debetu,
  • SEPA kredito pervedimu
  • TARGET2 kredito pervedimu

SEPA tiesioginis debetas

Mokėjimą rekomenduojama atlikti SEPA tiesioginiu debetu.

Iš pradžių ECB informuoja mokesčio subjektą apie tai, kad netrukus reikės atlikti mokėjimą tiesioginio debeto būdu, po to inicijuoja tiesioginio debeto procesą, kurio metu iki nurodyto termino priežiūros mokestis įskaitomas į ECB banko sąskaitą.

SEPA tiesioginio debeto įgaliojimas mokesčio subjektui suteikia teisę:

  • bet kuriuo metu atšaukti ECB suteiktus tiesioginio debeto įgaliojimus;
  • susigrąžinti visą sumą, jei to pareikalaujama per aštuonias savaites nuo dienos, kai lėšos buvo nurašytos nuo mokesčio subjekto banko sąskaitos.

SEPA arba TARGET2 kredito pervedimas

Kredito pervedimo per SEPA arba TARGET2 atveju mokesčio subjektas pats iki nustatytos dienos sumoka priežiūros mokestį. Mokestis laikomas sumokėtu laiku, jei visa suma įskaitoma į ECB banko sąskaitą per 35 dienas nuo pranešimo apie mokėtiną sumą išsiuntimo dienos.

Sąskaitos pateikimas

Pranešimus apie mokėtiną sumą kiekvienam mokesčio subjektui ECB pateikia kasmet.

Uždelsti mokėjimai

Jeigu nesumokama laiku arba sumokama ne visa suma, ECB turi teisę reikalauti delspinigių.

Delspinigiai bus skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną taikant metinę normą, lygią ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normai, prie jos pridėjus 8 procentinius punktus, skaičiuojant nuo dienos, kada suma turėjo būti sumokėta.

Užklausos apie pranešimą apie mokėtiną sumą

Jeigu kiltų bendrų klausimų dėl pranešimo apie mokėtiną sumą, informacijos ieškokite interneto svetainės dalyje „Dažnai užduodami klausimai“ arba rašykite mums adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Dažnai užduodami klausimai