Kif tħallas it-tariffa superviżorja

It-tariffa superviżorja annwali tista’ titħallas b’wieħed minn dawn il-metodi:

  • Debitu dirett bis-SEPA (Żona Unika ta’ Pagamenti bl-Euro)
  • Trasferiment ta’ kreditu bis-SEPA
  • Trasferiment ta’ kreditu bit-TARGET2

Debitu dirett bis-SEPA

Id-debitu dirett bis-SEPA huwa l-metodu ta’ ħlas irrakkomandat.

L-ewwel, il-BĊE jinnotifika lid-debitur tariffarju li jkun wasal biex isir ħlas b’debitu dirett, u mbagħad jibda proċess ta’ debitu dirett biex it-tariffa superviżorja tidħol bħala kreditu fil-kont bankarju tal-BĊE sad-data dovuta.

Mandat ta’ debitu dirett bis-SEPA jagħti lid-debitur tariffarju d-dritt li:

  • jirrevoka x’ħin irid l-awtorizzazzjoni ta’ debitu dirett mogħtija lill-BĊE
  • jieħu rimborż tal-ammont sħiħ jekk dan jintalab fi żmien tmien ġimgħat mid-data li fiha l-kont bankarju tad-debitur tariffarju jkun ġie ddebitat

Kampjun tal-formola tal-mandat ta’ debitu dirett bis-SEPA

Mistoqsijiet komuni

Trasferimenti ta’ kreditu bis-SEPA jew TARGET2

Għal trasferimenti ta’ kreditu permezz tas-SEPA jew TARGET2, id-debitur tariffarju jibda l-proċess tal-ħlas ta’ tariffa superviżorja sad-data dovuta. Il-ħlas jitqies li jkun sar sad-data dovuta jekk l-ammont sħiħ jidħol bħala kreditu fil-kont bankarju tal-BĊE fi żmien 35 jum mill-ħruġ tal-avviż tariffarju.

Proċess ta’ fatturazzjoni

Il-BĊE joħroġ l-avviżi tat-tariffa superviżorja lid-debituri tariffarji kull sena.

Kampjun tal-avviż tariffarju 2019
Kampjun tal-avviż tariffarju 2018
Kampjun tal-avviż tariffarju 2017
Kampjun tal-avviż tariffarju 2016
Kampjun tal-avviż tariffarju 2015

Ħlasijiet li jkunu qabżu

Jekk il-ħlasijiet ma jsirux fil-ħin jew ma jkunux sħaħ, il-BĊE għandu d-dritt jimponi l-imgħax.

L-ammont tal-imgħax jakkumula minn jum għal jum fuq l-ammont pendenti b’rata tal-imgħax ekwivalenti għar-rata ewlenija ta’ rifinanzjament tal-BĊE li magħha jiżdiedu 8 punti perċentwali kull sena mid-data li fiha l-ħlas kien dovut.

Mistoqsijiet fuq l-avviż tariffarju

Għal mistoqsijiet ġenerali fuq l-avviż tariffarju, jekk jogħġbok ara t-taqsima tal-Mistoqsijiet komuni jew ikkuntattja lit-tim tariffarju hawn SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Mistoqsijiet komuni