Maksuilmoitus ja maksaminen

Vuosittaisen valvontamaksun maksamiseen voi käyttää kolmea eri maksutapaa:

  • SEPA-suoraveloitus
  • SEPA-tilisiirto
  • TARGET2-tilisiirto.

SEPA-suoraveloitus

Suositeltavin maksutapa on SEPA-suoraveloitus.

SEPA-suoraveloituksella valvontamaksu tulee EKP:n tilille varmasti eräpäivään mennessä. Ennen suoraveloitusprosessin aloittamista EKP ilmoittaa valvontamaksuvelvolliselle tulevasta suoraveloituksesta.

Perustason SEPA-suoraveloituksessa valvontamaksuvelvollisella on oikeus

  • perua EKP:lle annettu suoraveloitusvaltakirja milloin tahansa
  • vaatia koko maksun palautusta kahdeksan viikon kuluessa veloituksesta.

SEPA-suoraveloitusvaltakirja

Vastauksia kysymyksiin

SEPA-tilisiirto tai TARGET2-tilisiirto

SEPA- ja TARGET2-tilisiirroissa valvontamaksuvelvollinen antaa maksumääräyksen itse. Valvontamaksu on maksettu eräpäivään mennessä, jos se on kokonaisuudessaan EKP:n tilillä 35 päivän sisällä valvontamaksuilmoituksen antamisesta.

Valvontamaksun periminen

EKP toimittaa kaikille valvontamaksuvelvollisille vuosittain valvontamaksuilmoituksen.

Valvontamaksuilmoitus 2019
Valvontamaksuilmoitus 2018
Valvontamaksuilmoitus 2017
Valvontamaksuilmoitus 2016
Valvontamaksuilmoitus 2015

Viivästyskorko

Jos valvontamaksua ei makseta ajoissa ja kokonaisuudessaan, EKP:llä on oikeus periä viivästyskorkoa.

Maksamatta olevalle osalle kertyy päivittäistä korkoa, joka on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko eräpäivältä.

Taustatietoa (englanniksi)

Lisätietoa valvontamaksuilmoituksesta

Lisätietoa on osiossa Vastauksia kysymyksiin. Valvontamaksuilmoituksesta voi myös pyytää tarkempia tietoja valvontamaksuyksiköstä.

Vastauksia kysymyksiin