Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Maksuilmoitus ja maksaminen

Vuotuisen valvontamaksun maksamiseen voi käyttää kolmea eri maksutapaa:

  • SEPA-suoraveloitus
  • SEPA-tilisiirto
  • TARGET-tilisiirto.

SEPA-suoraveloitus

Suositeltavin maksutapa on SEPA-suoraveloitus.

SEPA-suoraveloituksella valvontamaksu tulee EKP:n tilille varmasti eräpäivään mennessä. Ennen suoraveloitusprosessin aloittamista EKP ilmoittaa valvontamaksuvelvolliselle tulevasta suoraveloituksesta.

Perustason SEPA-suoraveloituksessa valvontamaksuvelvollisella on oikeus

SEPA-tilisiirto tai TARGET-tilisiirto

SEPA- ja TARGET-tilisiirroissa valvontamaksuvelvollinen antaa maksumääräyksen itse. Valvontamaksu on maksettu eräpäivään mennessä, jos se on kokonaisuudessaan EKP:n tilillä 35 päivän sisällä valvontamaksuilmoituksen antamisesta.

Valvontamaksujen periminen

EKP toimittaa kaikille valvontamaksuvelvollisille vuosittain valvontamaksuilmoituksen. Yhteisen pankkivalvonnan kanssa tiiviissä yhteistyössä olevissa maissa valvontamaksuvelvolliset saavat valvontamaksuilmoituksen kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta.

Viivästyskorko

Jos valvontamaksua ei makseta ajoissa/kokonaisuudessaan, EKP:llä on oikeus periä viivästyskorkoa.

Maksamatta olevalle määrälle kertyy eräpäivästä lähtien päivittäistä korkoa, joka on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko.

Lisätietoa valvontamaksuilmoituksesta

Lisätietoa on Vastauksia kysymyksiin -osiossa. Valvontamaksuilmoituksesta voi myös esittää yleisluontoisia kysymyksiä osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vastauksia kysymyksiin

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä