Menu

Maksuilmoitus ja maksaminen

Vuotuisen valvontamaksun maksamiseen voi käyttää kolmea eri maksutapaa:

  • SEPA-suoraveloitus
  • SEPA-tilisiirto
  • TARGET2-tilisiirto.

SEPA-suoraveloitus

Suositeltavin maksutapa on SEPA-suoraveloitus.

SEPA-suoraveloituksella valvontamaksu tulee EKP:n tilille varmasti eräpäivään mennessä. Ennen suoraveloitusprosessin aloittamista EKP ilmoittaa valvontamaksuvelvolliselle tulevasta suoraveloituksesta.

Perustason SEPA-suoraveloituksessa valvontamaksuvelvollisella on oikeus

  • perua EKP:lle annettu suoraveloitusvaltakirja milloin tahansa
  • vaatia koko maksun palautusta kahdeksan viikon kuluessa veloituksesta.

SEPA-tilisiirto tai TARGET2-tilisiirto

SEPA- ja TARGET2-tilisiirroissa valvontamaksuvelvollinen antaa maksumääräyksen itse. Valvontamaksu on maksettu eräpäivään mennessä, jos se on kokonaisuudessaan EKP:n tilillä 35 päivän sisällä valvontamaksuilmoituksen antamisesta.

Valvontamaksujen periminen

EKP toimittaa kaikille valvontamaksuvelvollisille vuosittain valvontamaksuilmoituksen.

Viivästyskorko

Jos valvontamaksua ei makseta ajoissa/kokonaisuudessaan, EKP:llä on oikeus periä viivästyskorkoa.

Maksamatta olevalle määrälle kertyy eräpäivästä lähtien päivittäistä korkoa, joka on 8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko.

Lisätietoa valvontamaksuilmoituksesta

Lisätietoa on Vastauksia kysymyksiin -osiossa. Valvontamaksuilmoituksesta voi myös esittää yleisluontoisia kysymyksiä osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vastauksia kysymyksiin