Modalitatea de plată a taxei de supraveghere

Taxa anuală de supraveghere poate fi achitată prin una dintre următoarele metode de plată:

  • debitare directă SEPA (zona unică de plăți în euro);
  • transfer credit SEPA;
  • transfer credit TARGET2.

Debitare directă SEPA

Debitarea directă SEPA este metoda de plată recomandată.

Într-o primă etapă, BCE notifică debitorul taxei cu privire la o plată ce urmează să fie efectuată prin debitare directă, apoi inițiază procesul de debitare astfel încât taxa de supraveghere să fie creditată în contul bancar al BCE până la scadență.

Mandatul emis în cadrul sistemului de debitare directă SEPA de bază îi dă debitorului taxei dreptul:

  • de a revoca în orice moment autorizarea de debitare directă acordată BCE;
  • de a i se rambursa întreaga sumă în cazul în care solicită acest lucru, în termen de opt săptămâni de la data debitării contului bancar al debitorului taxei.

Model de mandat de debitare directă SEPA de bază

Întrebări frecvente

Transferurile credit SEPA sau TARGET2

Pentru transferurile credit prin SEPA sau TARGET2, debitorul taxei inițiază plata unei taxe de supraveghere până la o dată scadentă. O plată este considerată a fi achitată până la scadență în cazul în care contul bancar al BCE a fost creditat cu suma integrală în termen de 35 de zile de la emiterea comunicării taxei.

Procesul de facturare

BCE emite anual comunicări ale taxei de supraveghere pentru fiecare debitor al taxei.

Model de comunicare a taxei 2019
Model de comunicare a taxei 2018
Model de comunicare a taxei 2017
Model de comunicare a taxei 2016
Model de comunicare a taxei 2015

Plăți întârziate

În cazul în care plățile nu se efectuează la timp sau integral, BCE are dreptul de a percepe o dobândă.

Dobânda se va acumula zilnic și se va percepe pentru plata întârziată, de la scadență, la o rată ce corespunde ratei dobânzii stabilite de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare plus 8 puncte procentuale.

Întrebări referitoare la comunicarea taxei

În cazul în care aveți întrebări generale referitoare la comunicarea taxei, vă rugăm să consultați secțiunea care oferă răspunsuri la întrebări frecvente sau să contactați echipa responsabilă de taxare.

Întrebări frecvente