Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Vergoedingskennisgeving & betaling

Voor de betaling van de jaarlijkse toezichtsvergoeding kunt u een van onderstaande betalingsmethoden gebruiken:

  • automatische incasso (BE: domiciliëring) via SEPA
  • overschrijving via SEPA
  • overschrijving via TARGET

Automatische incasso of domiciliëring via SEPA

Automatische incasso of domiciliëring via SEPA is de aanbevolen betalingsmethode.

Eerst informeert de ECB de vergoedingsdebiteur dat er een automatische incasso/domiciliëring gaat plaatsvinden. Vervolgens initieert ze de procedure, zodat de toezichtsvergoeding tijdig op de bankrekening van de ECB wordt bijgeschreven.

Bij een machtiging voor automatische incasso of domiciliëring via het SEPA-basissysteem heeft de vergoedingsdebiteur het recht om:

Overschrijving via SEPA of TARGET

Bij overschrijvingen via SEPA of TARGET initieert de debiteur de tijdige betaling van de toezichtsvergoeding. Een betaling wordt geacht tijdig te zijn voldaan, indien het volledige bedrag binnen 35 dagen na de datum van de vergoedingskennisgeving op de bankrekening van de ECB is bijgeschreven.

Facturering

De ECB stuurt elke debiteur jaarlijks een vergoedingskennisgeving toe. Voor vergoedingsdebiteuren die aan het Europese bankentoezicht deelnemen via nauwe samenwerking wordt de vergoedingskennisgeving verzorgd door de relevant nationale bevoegde autoriteit.

Achterstallige betaling

Indien betalingen niet op tijd of niet volledig worden voldaan, heeft de ECB het recht rente in rekening te brengen.

Vanaf de vervaldatum is over het uitstaande bedrag rente op dagbasis verschuldigd. Het gehanteerde rentetarief ligt 8 procentpunten boven de rente voor de basisherfinancieringstransacties van de ECB.

Vragen over de vergoedingskennisgeving

Raadpleeg bij algemene vragen over de vergoedingskennisgeving de Veelgestelde vragen of neem contact met ons op: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Veelgestelde vragen

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders