Hoe moet de vergoeding voor toezicht worden betaald?

De jaarlijkse vergoeding voor toezicht kan worden betaald middels één van de hieronder genoemde betalingsmethoden:

  • SEPA-automatische incasso (NL)/SEPA-domiciliëring (BE)
  • SEPA-overschrijving
  • TARGET2-overschrijving

SEPA-automatische incasso (domiciliëring)

De SEPA-automatische incasso (domiciliëring) is de aanbevolen betalingsmethode.

De ECB stelt de debiteur van de vergoeding eerst op de hoogte van een komende automatische incasso (domiciliërings)-betaling, en initieert vervolgens een automatische incasso (domiciliërings)-procedure waardoor de bankrekening van de ECB wordt gecrediteerd met de vergoeding voor toezicht per de datum waarop de vergoeding verschuldigd is.

Een SEPA-kern-automatische incasso (domiciliërings)-machtiging geeft de debiteur van de vergoeding:

  • het recht op elk tijdstip de aan de ECB verleende automatische incasso (domiciliërings)-machtiging in te trekken
  • het recht op terugbetaling van het gehele bedrag indien deze wordt gevorderd binnen acht weken vanaf de datum waarop de bankrekening van de vergoedingsdebiteur is gedebiteerd

Voorbeeld van een formulier voor de SEPA-kern-automatische incasso (domiciliërings)-machtiging

Veelgestelde vragen

SEPA- of TARGET2-overschrijvingen

Voor overschrijvingen via SEPA of TARGET 2 initieert de debiteur de betaling van de vergoeding voor toezicht per de datum waarop de vergoeding verschuldigd is. Een betaling wordt geacht te zijn voldaan binnen de datum waarop de vergoeding verschuldigd is indien de bankrekening van de ECB binnen 35 dagen vanaf de uitreiking van de vergoedingskennisgeving is gecrediteerd met het volledige bedrag.

Facturering

De ECB stuurt alle debiteuren elk jaar een vergoedingskennisgeving toe.

Voorbeeld vergoedingskennisgeving 2019
Voorbeeld vergoedingskennisgeving 2018
Voorbeeld vergoedingskennisgeving 2017
Voorbeeld vergoedingskennisgeving 2016
Voorbeeld vergoedingskennisgeving 2015

Achterstallige betalingen

Indien betalingen niet op tijd of niet volledig worden voldaan, heeft de ECB het recht rente te vragen.

Die rente is dan verschuldigd op dagelijkse basis op het uitstaande bedrag tegen het rentetarief voor basisherfinancieringstransacties van de ECB plus 8 procentpunten met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd was.

Vragen over de vergoedingskennisgeving

Voor algemene vragen en inlichtingen over de vergoedingskennisgeving, kijkt u op de Veelgestelde vragen-pagina of neemt u contact op met het vergoedingenteam op SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Veelgestelde vragen