Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Järelevalvetasu maksmine

Iga-aastase järelevalvetasu maksmisel võib kasutada üht järgnevatest makseviisidest:

  • ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) otsekorraldus,
  • SEPA kreeditkorraldus,
  • TARGET 2 kreeditkorraldus.

SEPA otsekorraldus

Eelistatud makseviis on SEPA otsekorraldus.

EKP teavitab esmalt tasuvõlgnikku maksmisele kuuluvast otsekorraldusmaksest ning seejärel algatab ta makseprotsessi, et järelevalvetasu laekuks maksetähtpäevaks EKP pangakontole.

SEPA otsekorralduse volituse andnud tasuvõlgnikul on õigus:

SEPA ja TARGET2 kreeditkorraldus

SEPA ja TARGET2 kreeditkorralduste puhul algatab järelevalvetasu maksmise seatud tähtaja jooksul tasuvõlgnik. Makse loetakse õigel ajal tasutuks, kui kogu summa on laekunud EKP pangakontole 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest.

Arvete esitamine

EKP esitab kord aastas kõigile tasuvõlgnikele järelevalvetasu maksmise teate. Tasuvõlgnikele, kes kuuluvad tiheda koostöö raames Euroopa pangandusjärelevalve alla, esitab järelevalvetasu maksmise teate asjaomane riiklik pädev asutus.

Tähtajaks tasumata maksed

Kui makseid ei tehta õigel ajal või täies ulatuses, on EKP-l õigus nõuda viivist.

Viivist arvestatakse tasumata summalt iga päev ja selle suurus on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsendipunkti alates järelevalvetasu maksmise tähtpäevast.

Küsimused järelevalvetasu maksmise teate kohta

Küsimuste korral tasu maksmise teate kohta palun vaadake korduma kippuvaid küsimusi veebilehel või võtke ühendust meiliaadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Korduma kippuvad küsimused

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine