Järelevalvetasu maksmine

Iga-aastase järelevalvetasu maksmisel võib kasutada üht järgnevast kolmest makseviisist:

  • ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) otsekorraldus,
  • SEPA kreeditkorraldus,
  • TARGET 2 kreeditkorraldus.

SEPA otsekorraldus

Eelistatud makseviis on SEPA otsekorraldus.

EKP teavitab esmalt tasuvõlgnikku maksmisele kuuluvast otsekorraldusmaksest, seejärel algatab ta makseprotsessi, nii et järelevalvetasu laekuks maksetähtpäevaks EKP pangakontole.

SEPA otsekorralduse volituse andnud tasuvõlgnikul on õigus:

  • EKP-le antud otsekorralduse luba igal ajal tühistada;
  • kogu makstud summa tagasi saada, kui tasuvõlgnik esitab selleks taotluse kaheksa nädala jooksul alates tasuvõlgniku pangakonto debiteerimise kuupäevast.

SEPA otsekorralduse volituse vorm

Korduma kippuvad küsimused

SEPA ja TARGET2 kreeditkorraldused

SEPA ja TARGET2 kreeditkorralduste puhul algatab järelevalvetasu maksmise seatud tähtaja jooksul tasuvõlgnik. Makse loetakse õigeaegselt tasutuks, kui kogu summa on laekunud EKP pangakontole 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest.

Arvete esitamine

EKP esitab kord aastas kõigile tasuvõlgnikele järelevalvetasu maksmise teate.

Tasu maksmise teade 2019
Tasu maksmise teade 2018
Tasu maksmise teade 2017
Tasu maksmise teade 2016
Tasu maksmise teade 2015

Tähtajaks tasumata maksed

Kui makseid ei tehta õigeaegselt või täies ulatuses, on EKP-l õigus nõuda viivist.

Viivist arvestatakse tasumata summalt iga päev ja selle suurus on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsendipunkti alates järelevalvetasu maksmise tähtpäevast.

Küsimused järelevalvetasu maksmise teate kohta

Küsimuste korral tasu maksmise teate kohta palun tutvuge korduma kippuvate küsimustega või pöörduge järelevalvetasudega tegeleva üksuse poole e-aadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa-eu.

Korduma kippuvad küsimused