Kā maksāt gada uzraudzības maksu?

Gada uzraudzības maksu var samaksāt, izmantojot kādu no šīm metodēm:

  • Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) tiešā debeta maksājums;
  • SEPA kredīta pārvedums;
  • TARGET2 kredīta pārvedums.

SEPA tiešā debeta maksājums

SEPA tiešā debeta maksājums ir ieteicamā maksāšanas metode.

ECB vispirms paziņo maksājuma veicējam par nākamo tiešā debeta maksājumu un tad sāk tiešā debeta maksājuma procesu, tādējādi uzraudzības maksa noteiktajā termiņā tiek kreditēta ECB bankas kontā.

SEPA tiešā debeta mandāts ļauj maksājuma veicējam:

  • jebkurā laikā atcelt ECB sniegto tiešā debeta maksājuma atļauju;
  • saņemt pilnas maksājuma summas atmaksu, ja tā tiek pieprasīta astoņu nedēļu laikā kopš dienas, kad debetēts maksājuma veicēja bankas konts.

SEPA tiešā debeta mandāta veidlapas paraugs

Bieži uzdotie jautājumi

SEPA vai TARGET2 kredīta pārvedumi

Izmantojot SEPA vai TARGET2 kredīta pārvedumu, maksājuma veicējs līdz noteiktajam termiņam veic uzraudzības maksas maksājumu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu līdz noteiktajam termiņam, ja pilna summa kreditēta ECB bankas kontā 35 dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojuma izsniegšanas.

Rēķinu sagatavošanas process

ECB katru gadu ikvienam maksājuma veicējam sagatavo uzraudzības maksas paziņojumu.

2019. gada maksas paziņojuma paraugs 
2018. gada maksas paziņojuma paraugs 
2017. gada maksas paziņojuma paraugs 
2016. gada maksas paziņojuma paraugs 
2015. gada maksas paziņojuma paraugs

Kavējumu naudas

Ja maksājumi netiek veikti savlaicīgi vai pilnā apmērā, ECB var iekasēt kavējuma procentus.

Procentus aprēķina pēc ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmes, kurai pieskaita 8 procentu punktus, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums.

Jautājumi par uzraudzības maksas paziņojumu

Vispārīgu jautājumu gadījumā par uzraudzības maksas paziņojumu aicinām apmeklēt sadaļu "Bieži uzdotie jautājumi" vai sazināties ar darbiniekiem, kas atbild par uzraudzības maksām, rakstot uz adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Bieži uzdotie jautājumi