Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Paziņojums un maksājuma veikšana

Gada uzraudzības maksu var samaksāt, izmantojot vienu no šīm metodēm:

  • Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) tiešā debeta maksājums;
  • SEPA kredīta pārvedums;
  • TARGET kredīta pārvedums.

SEPA tiešā debeta maksājums

SEPA tiešā debeta maksājums ir ieteicamā maksāšanas metode.

ECB vispirms paziņo maksājuma veicējam par nākamo tiešā debeta maksājumu un tad sāk tiešā debeta maksājuma procesu, tādējādi uzraudzības maksa noteiktajā termiņā tiek kreditēta ECB bankas kontā.

SEPA tiešā debeta mandāts ļauj maksājuma veicējam:

SEPA vai TARGET kredīta pārvedums

Izmantojot SEPA vai TARGET kredīta pārvedumu, maksājuma veicējs līdz noteiktajam termiņam veic uzraudzības maksas maksājumu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu līdz noteiktajam termiņam, ja pilna summa kreditēta ECB bankas kontā 35 dienu laikā no uzraudzības maksas paziņojuma izsniegšanas.

Rēķinu sagatavošanas process

ECB katru gadu ikvienam maksājuma veicējam sagatavo uzraudzības maksas paziņojumu. Maksājuma veicējiem, kuri piedalās Eiropas banku uzraudzībā uz ciešas sadarbības pamata, uzraudzības maksas paziņojumu sagatavos attiecīgā nacionālā kompetentā iestāde.

Maksājumu kavējumi

Ja maksājumi netiek veikti savlaicīgi vai pilnā apmērā, ECB var iekasēt kavējuma procentus.

Procentus par nesamaksāto summu aprēķina katru dienu pēc gada procentu likmes, kas atbilst ECB galvenās refinansēšanas operāciju procentu likmei, kurai pieskaita 8 procentu punktus, sākot no dienas, kurā bija jāveic maksājums.

Jautājumi par uzraudzības maksas paziņojumu

Ja jums ir vispārēji jautājumi par uzraudzības maksas paziņojumu, lūdzam apmeklēt sadaļu "Bieži uzdotie jautājumi" vai sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Bieži uzdotie jautājumi

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana