Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Avgiftsavi och betalning

Den årliga tillsynsavgiften kan betalas med någon av dessa betalningsmetoder:

  • Autogiro via SEPA (det gemensamma betalningsområdet för euro)
  • SEPA-girering
  • Target-girering

SEPA-autogiro

SEPA-autogiro är den betalningsmetod som rekommenderas.

ECB underrättar först den avgiftsskyldige om en kommande autogirobetalning och inleder sedan en autogiroprocess så att tillsynsavgiften krediteras till ECB:s bankkonto före sista datum.

Ett SEPA-autogiromedgivande ger den avgiftsskyldige rätt

  • att när som helst upphäva det autogirouppdrag som tilldelats ECB
  • till en återbetalning av hela beloppet om så begärs inom åtta veckor från det datum då avgiften debiterades den avgiftsskyldiges bankkonto
  • Formulär för SEPA-autogiromedgivande
  • Vanliga frågor

SEPA- eller Target-girering

För girering via SEPA eller Target initierar den avgiftsskyldige betalningen av tillsynsavgiften före sista datum. En betalning anses ha utförts i tid om hela beloppet inkommit till ECB:s bankkonto inom 35 dagar efter det att avgiftsavin utfärdades.

Faktureringsprocess

ECB utfärdar årligen en avi om tillsynsavgift till varje avgiftsskyldig. För avgiftsskyldiga som ingår i den europeiska banktillsynen genom ett nära samarbete kommer en avgiftsavi att utfärdas av relevant nationell behörig myndighet.

Sena betalningar

Om betalning inte sker i tid eller till fullt belopp, har ECB rätt att ta ut ränta.

Ränta ska beräknas dagligen på förfallet belopp i enlighet med ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter från och med det datum då betalningen skulle ha skett.

Frågor om avgiftsavin

För allmänna frågor om avgiftsavin – gå till Vanliga frågor eller kontakta oss via SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Vanliga frågor

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning