Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Kako platiti naknadu za nadzor

Godišnja naknada za nadzor može se platiti jednim od sljedećih platnih instrumenata:

  • izravnim terećenjem SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima)
  • kreditnim transferom SEPA
  • kreditnim transferom TARGET2.

Izravno terećenje SEPA

Izravno terećenje SEPA preporučeni je platni instrument.

ESB prvo obavještava obveznika naknade da će provesti izravno terećenje nakon čega započinje postupak izravnog terećenja kojim će naknada za nadzor biti knjižena u korist bankovnog računa ESB‑a do datuma dospijeća.

Ovlaštenje za izravno terećenje SEPA u osnovnoj shemi obvezniku naknade daje pravo da:

Kreditni transferi SEPA ili TARGET2

U kreditnim transferima SEPA ili TARGET2 obveznik naknade pokreće postupak plaćanja naknade za nadzor do datuma dospijeća. Plaćanje se smatra provedenim u zadanom roku ako je cjelokupan iznos knjižen na bankovni račun ESB‑a u roku od 35 dana od izdavanja obavijesti o naknadi.

Izdavanje računa

ESB jednom godišnje izdaje obavijest o naknadi za nadzor svakom obvezniku naknade. Odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo izdat će obavijest o naknadi obveznicima naknade koji sudjeluju u europskom nadzoru banaka jer je s njima uspostavljenja bliska suradnja.

Dospjela neplaćena naknada

Ako plaćanje nije provedeno na vrijeme ili u cijelosti, ESB ima pravo obračunati kamate na nepodmireni iznos.

Kamate na nepodmireni iznos obračunavat će se svakodnevno od dana dospijeća po godišnjoj stopi koja je jednaka stopi za glavne operacije refinanciranja ESB‑a uvećanoj za 8 postotnih bodova.

Upiti povezani s obaviješću o naknadi

Imate li općenite upite povezane s obaviješću o naknadi, pogledajte odjeljak s čestim pitanjima ili nam se obratite na e-adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Česta pitanja i odgovori

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje