Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zawiadomienie i płatność

Dopuszczalne sposoby wniesienia rocznej opłaty nadzorczej to:

  • polecenie zapłaty SEPA
  • polecenie przelewu SEPA
  • polecenie przelewu TARGET.

Polecenie zapłaty SEPA

Preferowanym sposobem dokonania płatności jest polecenie zapłaty SEPA.

EBC najpierw informuje podmiot ponoszący opłatę o zbliżającym się terminie realizacji polecenia zapłaty, a następnie inicjuje płatność, tak by w wyznaczonym terminie opłata nadzorcza została zapisana na dobro rachunku bankowego EBC.

Upoważnienie do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA pozwala podmiotowi ponoszącemu opłatę:

Polecenie przelewu SEPA lub TARGET

W przypadku polecenia przelewu SEPA lub TARGET podmiot ponoszący opłatę w wyznaczonym terminie inicjuje płatność. Uznaje się, że dotrzymał terminu, jeśli pełna kwota zostanie zapisana na dobro rachunku bankowego EBC w ciągu 35 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie.

Wystawianie zawiadomień

EBC co roku wystawia każdemu podmiotowi ponoszącemu opłatę nadzorczą zawiadomienie o opłacie. W przypadku podmiotów, które podlegają europejskiemu nadzorowi bankowemu w ramach bliskiej współpracy, zawiadomienie jest wystawiane przez właściwy organ krajowy.

Zaległości w zapłacie

Jeśli płatność nie zostanie dokonana terminowo lub w pełnej wysokości, EBC ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę.

Odsetki od zaległości będą naliczane codziennie po rocznej stopie równej stopie podstawowych operacji refinansujących EBC powiększonej o 8 punktów procentowych począwszy od dnia, w którym płatność była należna.

Pytania dotyczące zawiadomienia o opłacie

W przypadku ogólnych pytań na temat zawiadomienia o opłacie prosimy zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania lub skontaktować się z nami pod adresem SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Częste pytania

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości