Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kako se plača nadomestilo za nadzor

Letno nadomestilo za nadzor je mogoče plačati v eni od naslednjih oblik:

  • direktna obremenitev SEPA
  • kreditno plačilo SEPA
  • kreditno plačilo TARGET

Direktna obremenitev SEPA

Direktna obremenitev SEPA je priporočena oblika plačila.

ECB najprej obvesti zavezanca za plačilo nadomestila, da bo izvedla direktno obremenitev, nato pa sproži postopek direktne obremenitve, tako da je do predpisanega roka nadomestilo knjiženo v dobro bančnega računa ECB.

Soglasje za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA omogoča zavezancu, da:

Kreditno plačilo SEPA in TARGET

Pri kreditnem plačilu SEPA ali TARGET zavezanec do predvidenega roka opravi postopek plačila nadomestila za nadzor. Šteje se, da je plačilo do roka opravljeno, če je celoten znesek nadomestila knjižen na račun ECB v roku 35 dni od izdaje obvestila o nadomestilu.

Izdajanje računov

ECB vsakemu zavezancu enkrat letno izda obvestilo o nadomestilu. Zavezancem, ki v evropskem bančnem nadzoru sodelujejo v okviru tesnega sodelovanja, bo obvestilo o nadomestilu izdal pristojni nacionalni organ.

Zamuda pri plačilu

Če plačilo ni opravljeno pravočasno ali v celoti, sme ECB zaračunati zamudne obresti.

Znesek nadomestila se obrestuje dnevno po letni obrestni meri, ki je enaka obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja plus 8 odstotnih točk. Obresti tečejo od dneva, ko je nadomestilo zapadlo v plačilo.

Vprašanja v zvezi z obvestilom o nadomestilu

Če imate splošna vprašanja o obvestilu o nadomestilu, obiščite stran s pogostimi vprašanji ali pa nam pišite na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pogosta vprašanja

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo