Kako se plača nadomestilo za nadzor?

Letno nadomestilo za nadzor je mogoče plačati v eni od naslednjih oblik:

  • direktna obremenitev SEPA
  • kreditno plačilo SEPA
  • kreditno plačilo TARGET2

Direktna obremenitev SEPA

Direktna obremenitev SEPA je priporočena oblika plačila.

ECB najprej obvesti zavezanca za plačilo nadomestila, da bo izvedla direktno obremenitev, nato pa sproži postopek direktne obremenitve, tako da je do predpisanega roka nadomestilo knjiženo v dobro bančnega računa ECB.

Soglasje za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA omogoča zavezancu, da:

  • kadarkoli prekliče soglasje, ki ga je dal Evrospki centralni banki
  • dobi povrnjen celoten znesek, če ga terja v roku osmih tednov od datuma, ko je bil obremenjen njegov bančni račun

Vzorčni obrazec za soglasje za direktno obremenitev v osnovni shemi SEPA

Pogosta vprašanja

Kreditno plačilo SEPA in TARGET2

Pri kreditnem plačilu SEPA ali TARGET2 zavezanec do predvidenega roka začne postopek plačila nadomestila. Šteje se, da je plačilo do roka opravljeno, če je celoten znesek nadomestila knjižen na račun ECB v roku 35 dni od izdaje obvestila o nadomestilu.

Izdajanje računov

ECB vsakemu zavezancu enkrat letno izda obvestilo o nadomestilu.

Vzorčno obvestilo o nadomestilu 2019
Vzorčno obvestilo o nadomestilu 2018
Vzorčno obvestilo o nadomestilu 2017
Vzorčno obvestilo o nadomestilu 2016
Vzorčno obvestilo o nadomestilu 2015

Prepozno plačilo

Če plačilo ni opravljeno pravočasno ali v celoti, sme ECB zaračunati zamudne obresti.

Znesek nadomestila se obrestuje dnevno po obrestni meri ECB za operacije glavnega refinanciranja plus 8 odstotnih točk. Obresti tečejo od dneva, ko je nadomestilo zapadlo v plačilo.

Vprašanja v zvezi z obvestilom o nadomestilu

Če imate splošna vprašanja o obvestilu o nadomestilu, obiščite stran s pogostimi vprašanji ali pa se obrnite na skupino za nadomestila po e-pošti SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Pogosta vprašanja