Jak je poplatek placen

Roční poplatek za dohled lze zaplatit jedním z těchto způsobů:

  • přímým inkasem SEPA (jednotná oblast pro platby eurem)
  • bezhotovostním převodem SEPA
  • bezhotovostním převodem TARGET2

Přímé inkaso SEPA

Doporučeným způsobem platby je přímé inkaso SEPA.

ECB nejprve vyrozumí plátce o nadcházející platbě prováděné prostřednictvím přímého inkasa a následně zahájí inkaso tak, aby poplatek za dohled byl do data splatnosti připsán na bankovní účet ECB.

Souhlas se základním přímým inkasem SEPA opravňuje poplatníka:

  • kdykoli zrušit souhlas s přímým inkasem udělený ECB,
  • k vrácení celé částky, pokud je vrácení uplatněno do osmi týdnů od data, kdy byl poplatek odepsán z účtu poplatníka.

Vzor souhlasu se základním přímým inkasem SEPA

Nejčastější dotazy

Bezhotovostní převody SEPA nebo TARGET2

V případě bezhotovostních převodů SEPA nebo TARGET2 iniciuje poplatník platbu poplatku za dohled do data splatnosti. Platba je považována za provedenou do data splatnosti, pokud je celá částka připsána na bankovní účet ECB do 35 dní od oznámení výzvy k zaplacení poplatku.

Fakturace

Výzvy k zaplacení poplatku oznamuje ECB jednotlivým poplatníkům jednou za rok.

Vzor výzvy k zaplacení poplatku 2019
Vzor výzvy k zaplacení poplatku 2018
Vzor výzvy k zaplacení poplatku 2017
Vzor výzvy k zaplacení poplatku 2016
Vzor výzvy k zaplacení poplatku 2015

Prodlení s platbami

Pokud platby nejsou provedeny včas nebo v plné výši, je ECB oprávněna účtovat úrok.

Částka úroku z dlužné částky nabíhá denně ve výši hlavní refinanční sazby ECB plus 8 procentních bodů ode dne splatnosti příslušné platby.

Dotazy týkající se výzvy k zaplacení poplatku

Pokud máte všeobecné dotazy, které se týkají výzvy k zaplacení poplatku, navštivte sekci nejčastější dotazy nebo se obraťte na tým ECB zabývající se poplatky na SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu