Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak uhradit poplatek za dohled

Roční poplatek za dohled lze uhradit jedním z následujících způsobů:

  • přímým inkasem SEPA (jednotná oblast pro platby eurem)
  • bezhotovostním převodem SEPA
  • bezhotovostním převodem TARGET2

Přímé inkaso SEPA

Doporučeným způsobem platby je přímé inkaso SEPA.

ECB nejprve vyrozumí poplatníka o nadcházející platbě prováděné prostřednictvím přímého inkasa a následně zahájí inkaso tak, aby poplatek za dohled byl do data splatnosti připsán na bankovní účet ECB.

Souhlas se základním přímým inkasem SEPA opravňuje poplatníka:

Bezhotovostní převod SEPA nebo TARGET2

V případě bezhotovostních převodů SEPA nebo TARGET2 je odpovědností poplatníka, aby platbu poplatku za dohled inicioval do data splatnosti. Platba je považována za provedenou do data splatnosti, pokud je celá částka připsána na bankovní účet ECB do 35 dní od oznámení výzvy k zaplacení poplatku.

Fakturace

Výzvy k zaplacení poplatku oznamuje ECB jednotlivým poplatníkům jednou za rok. V případě poplatníků, kteří tvoří součást evropského bankovního dohledu v rámci úzké spolupráce, bude výzva k zaplacení poplatku za dohled vydána relevantním vnitrostátním příslušným orgánem.

Prodlení s platbami

Pokud platby nejsou provedeny včas nebo v plné výši, je ECB oprávněna účtovat úrok.

Částka úroku z dlužné částky se přičítá denně ve výši hlavní refinanční sazby ECB za rok zvýšené o 8 procentních bodů ode dne splatnosti příslušné platby.

Dotazy týkající se výzvy k zaplacení poplatku

Máte-li všeobecné dotazy týkající se výzvy k zaplacení poplatku, můžete se informovat v naší sekci Nejčastější dotazy nebo se na nás obrátit přímo na adrese SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Nejčastější dotazy

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)