Menu

Hogyan fizethető be a felügyeleti díj?

Az éves felügyeleti díj megtérítése az alábbi fizetési módok egyikével történhet:

  • SEPA-beszedés
  • SEPA-átutalás
  • TARGET2-átutalás

SEPA-beszedés

Az ajánlott fizetési mód a SEPA-beszedés.

Az EKB első lépésben értesíti a díjfizetőt a néhány napon belül esedékes beszedésről, majd elindítja a beszedési folyamatot, hogy a díjösszeg a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön a számláján.

A SEPA beszedési alapkonstrukciót aktiváló felhatalmazás a következőkre jogosítja fel a díjfizetőt:

  • bármikor visszavonhatja az EKB-nak adott beszedési megbízást;
  • jogosult a teljes díjösszeg visszatérítésére, amennyiben ezt a számlaterhelést követő nyolc héten belül kezdeményezi.

SEPA- vagy TARGET2-átutalással

A SEPA vagy a TARGET2 közvetítésével végzett átutalás esetén a díjfizető az esedékességi időt figyelembe véve kezdeményezi a tranzakciót. A díjösszeget akkor tekintjük az esedékesség szerint befizetettnek, ha a díjfizetési felhívás kiadása utáni 35 napon belül teljes egészében jóváírják az EKB bankszámláján.

Számlázás

Az EKB minden évben díjfizetési felhívást bocsát ki minden díjfizetőnek.

Késedelmes fizetés

Késedelmes vagy részleges díjfizetés esetén az EKB-nak jogában áll késedelmi kamatot felszámítania.

A késedelmi kamatot a díjfizetés esedékességétől kezdődően napi kamatozással számítjuk fel a kifizetetlen összegre. Ehhez az EKB irányadó refinanszírozási műveleteinek 8 százalékponttal megnövelt kamatlábát alkalmazzuk.

Kérdések a díjfizetési felhívásról

Ha általános kérdéseik merülnek fel a díjfizetési felhívással kapcsolatban, szíveskedjenek megtekinteni a gyakori kérdéseket tartalmazó oldalt, vagy írjanak az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail címre.

Gyakori kérdések