Hogyan fizethető be a felügyeleti díj?

Az éves felügyeleti díj megtérítése az alábbi fizetési módok egyikén történhet:

  • SEPA-beszedés
  • SEPA-átutalás
  • TARGET2-átutalás

SEPA-beszedés

Az ajánlott fizetési mód a SEPA-beszedés.

Az EKB első lépésben értesíti a díjfizetőt a néhány napon belül esedékes beszedésről, majd elindítja a beszedési folyamatot, hogy a díjösszeg a fizetési határidő lejártáig jóváírásra kerüljön az EKB számláján.

A SEPA beszedési alapkonstrukciót aktiváló felhatalmazás a következőkre jogosítja fel a díjfizetőt:

  • bármikor visszavonhatja az EKB-nak adott beszedési megbízást;
  • jogosult a teljes díjösszeg visszatérítésére, amennyiben ezt a számlaterhelést követő nyolc héten belül kezdeményezi.

Példa a SEPA-beszedési alapkonstrukcióra vonatkozó felhatalmazó levélre

Gyakori kérdések

SEPA-átutalás, TARGET2-átutalás

A SEPA-n vagy a TARGET2-n keresztül végrehajtott átutalás esetén a díjfizető maga indítja el a díjfizetési tranzakciót a határidő lejárta előtt. A díjösszeget akkor tekintik a fizetési határidő lejárta előtt kifizetettnek, amennyiben az a díjfizetési felhívás keltét követő 35 napon belül teljes egészében jóváírásra kerül az EKB bankszámláján.

Számlázás

Az EKB minden évben díjfizetési felhívást küld ki a díjfizetőknek.

Díjfizetési felhívás minta 2019
Díjfizetési felhívás minta 2018
Díjfizetési felhívás minta 2017
Díjfizetési felhívás minta 2016
Díjfizetési felhívás minta 2015

Késedelmes fizetés

Késedelmes vagy részleges díjfizetés esetén az EKB-nak jogában áll késedelmi kamatot felszámítania.

A késedelmi kamatot a díjfizetési határidő lejártától kezdődően, napi kamatozással számítják fel a kifizetetlen összegre. A kamat az EKB irányadó refinanszírozási műveleteinek kamata plusz 8 százalékpont.

Kérdések a díjfizetési felhívással kapcsolatban

Ha általános kérdéseik merülnek fel a díjfizetési felhívással kapcsolatban, szíveskedjenek megtekinteni a gyakori kérdéseket tartalmazó oldalt, vagy lépjenek kapcsolatba a díjfizetési csoporttal az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail címen.

Gyakori kérdések