Betaling af tilsynsgebyret

Det årlige tilsynsgebyr kan betales ved hjælp af:

  • SEPA (Single Euro Payments Area) direkte debitering
  • SEPA konto-til-konto overførsel
  • Target2 konto-til-konto overførsel

SEPA direkte debitering

Det anbefales, at SEPA direkte debitering anvendes som betalingsmetode.

ECB giver først gebyrbetaler meddelelse om en kommende betaling pr. direkte debitering og sætter derefter processen i gang, således at tilsynsgebyret er krediteret ECB's bankkonto inden forfaldsdatoen.

SEPA direkte debitering giver gebyrbetaler mulighed for

  • til enhver tid at tilbagekalde den tilladelse til direkte debitering, som er givet til ECB.
  • tilbagebetaling af hele beløbet, hvis gebyrbetaler anmoder herom inden otte uger fra den dato, hvor gebyret blev debiteret gebyrbetalers bankkonto.

Eksempel på formular til SEPA direkte debitering

Ofte stillede spørgsmål

SEPA eller Target2 konto-til-konto overførsler

Ved konto-til-konto overførsler via SEPA eller Target2 initierer gebyrbetaler betalingen af tilsynsgebyret inden forfaldsdatoen. En betaling anses for at være udført inden forfaldsdatoen, når det fulde beløb er blevet krediteret ECB's bankkonto inden 35 dage, efter at gebyrmeddelelsen er udfærdiget.

Faktureringsproces

ECB udfærdiger hvert år en tilsynsgebyrmeddelelse til de enkelte gebyrbetalere.

Eksempel på formular til gebyrmeddelelse 2019
Eksempel på formular til gebyrmeddelelse 2018
Eksempel på formular til gebyrmeddelelse 2017
Eksempel på formular til gebyrmeddelelse 2016
Eksempel på formular til gebyrmeddelelse 2015

Overskridelse af betalingsfristen

Hvis betalinger ikke foreligger rettidigt eller i fuldt omfang, har ECB ret til at tilskrive renter.

Det udestående beløb tilskrives renter på dagsbasis på grundlag af renten ved ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint fra forfaldsdatoen.

Spørgsmål vedrørende gebyrmeddelelsen

Ved generelle spørgsmål om gebyrmeddelelsen henvises til afsnittet med ofte stillede spørgsmål. Spørgsmål kan også sendes til gebyrteamet på adressen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Ofte stillede spørgsmål