SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Gebyrmeddelelse og -betaling

Det årlige tilsynsgebyr kan betales ved hjælp af:

  • SEPA (Single Euro Payments Area) direkte debitering
  • SEPA konto-til-konto overførsler
  • Target konto-til-konto overførsel

SEPA direkte debitering

Det anbefales, at SEPA direkte debitering anvendes som betalingsmetode.

ECB giver først gebyrbetaler meddelelse om en kommende betaling pr. direkte debitering og sætter derefter processen i gang, således at tilsynsgebyret er krediteret ECB's bankkonto inden forfaldsdatoen.

SEPA Direct Debit Core giver gebyrbetaler mulighed for

SEPA eller Target konto-til-konto overførsler

Ved konto-til-konto overførsler via SEPA eller Target initierer gebyrbetaler betalingen af tilsynsgebyret inden forfaldsdatoen. En betaling anses for at være udført inden forfaldsdatoen, når det fulde beløb er blevet krediteret ECB's bankkonto senest 35 dage, efter at gebyrmeddelelsen er udstedt.

Fakturering

ECB udsteder hvert år tilsynsgebyrmeddelelser til de enkelte gebyrbetalere. Gebyrbetalere, som deltager i det europæiske banktilsyn på baggrund af et tæt samarbejde, vil dog modtage en meddelelse udstedt af den relevante nationale kompetente myndighed.

Overskridelse af betalingsfristen

Hvis betalinger ikke foreligger rettidigt eller i fuldt omfang, har ECB ret til at tilskrive renter.

Det udestående beløb tilskrives renter på dagsbasis på grundlag af renten ved ECB's primære markedsoperationer plus 8 procentpoint p.a. fra forfaldsdatoen.

Spørgsmål vedrørende gebyrmeddelelsen

Ved generelle spørgsmål om gebyrmeddelelsen henvises til afsnittet med ofte stillede spørgsmål. Vi kan også kontaktes på adressen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Ofte stillede spørgsmål

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing