Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ako sa počíta ročný poplatok za dohľad?

ECB určuje celkovú výšku ročných poplatkov za dohľad na základe ročných nákladov na plnenie úloh dohľadu.

Celkové ročné poplatky

Aká je výška poplatku jednotlivých bánk?

Ročný poplatok za dohľad každej banky pozostáva z:

 • minimálnej zložky a
 • variabilnej zložky.

Minimálna zložka poplatku

Minimálna zložka poplatku sa počíta ako pevne stanovené percento z celkovej sumy ročných poplatkov významných a menej významných bánk.

Minimálna zložka poplatku
Významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

V prípade menších významných inštitúcií, ktorých celkové aktíva nepresahujú 10 mld. € na najvyššej úrovni konsolidácie, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Menej významné banky

Fixná zložka predstavuje 10 % celkovej výšky ročných poplatkov za menej významné banky a delí sa rovným dielom medzi poplatníkov zaradených do tejto kategórie.

V prípade menších menej významných inštitúcií, ktorých celkové aktíva nepresahujú 1 mld. € na najvyššej úrovni konsolidácie, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu.

Čo určuje variabilnú zložku poplatku?

Variabilná zložka poplatku je zostatok celkovej výšky ročných poplatkov po odpočítaní minimálnej zložky poplatku (vrátane zľavy poskytnutej menším bankám v oboch kategóriách).

Výška podielu každej banky na tejto sume sa určuje na základe jej významnosti a rizikového profilu. To znamená, že variabilná zložka poplatku je v prípade väčších a rizikovejších bánk vyššia.

Odhad poplatku

Informácie v tejto sekcii slúžia len na ilustráciu a ako pomôcka na približné odhadnutie vášho poplatku. ECB váš skutočný poplatok určí na základe predložených faktorov výpočtu poplatku, pričom presná suma, ktorú ECB účtuje, bude uvedená vo vašom ročnom platobnom výmere.

Nižšie uvedená kalkulačka na odhad poplatku vychádza z očakávaných nákladov za poplatkové obdobie, zatiaľ čo ECB poplatky účtuje na základe skutočných nákladov. Údaje o priemernom počte poplatníkov a ich faktory výpočtu poplatku navyše nebudú známe až do samotného vymerania skutočných poplatkov, preto kalkulačka na odhad poplatkov vychádza z údajov o poplatníkoch a z faktorov výpočtu poplatku za predchádzajúci rok. Odhad poplatkov je teda len približný.

V prípade zmeny postavenia banky, resp. potvrdenia zmeny zo strany príslušného vnútroštátneho orgánu až po dni uzávierky výpočtu ročných poplatkov za dohľad okrem toho dochádza k spätným korekciám poplatkov.

Na odhadnutie svojho ročného poplatku za dohľad za rok 2024 budete potrebovať nasledujúce informácie:

Minimálna zložka poplatku

Na odhadnutie minimálnej zložky poplatku budete potrebovať:

 • celkový odhadovaný objem ročných nákladov za svoju kategóriu (významné alebo menej významné banky)
  Odhadované ročné náklady za poplatkové obdobie 2024 (v mil. EUR) Významné banky Menej významné banky
    633,4 27,6
 • priemerný počet poplatníkov:
  Priemerný počet poplatníkov za poplatkové obdobie 2023 Významné banky Menej významné banky

  109 2 042
  Poznámka: Počet poplatníkov sa líši od počtu dohliadaných bánk.
  Priemerný počet poplatníkov z predchádzajúcich rokov
  Priemerný počet poplatníkov Významné banky Menej významné banky
  za poplatkové obdobie 2022 110 2 130
  za poplatkové obdobie 2021 114 2 215
  za poplatkové obdobie 2020 112 2 318
  ku koncu júla 2019 112 2 440
  ku koncu júla 2018 115 2 766
  ku koncu júla 2017 119 2 916
  ku koncu júla 2016 126 3 077
  ku koncu júla 2015 117 3 193
  ku koncu júla 2014 115 3 191
  Poznámka: Počet poplatníkov sa líši od počtu dohliadaných bánk.
 • počet významných bánk a významných bankových skupín s polovičnou minimálnou zložkou poplatku v roku 2023 (celkové aktíva nepresahujú 10 mld. €): 8
 • počet menej významných bánk a menej významných bankových skupín s polovičnou minimálnou zložkou poplatku v roku 2023 (celkové aktíva nepresahujú 1 mld. €): 1 083

Variabilná zložka poplatku

Na odhadnutie variabilnej zložky poplatku budete potrebovať:

 • svoje vlastné faktory výpočtu poplatku (celkové aktíva a celkovú rizikovú expozíciu)
 • celkové faktory výpočtu poplatku: súčet celkových aktív a celkovej rizikovej expozície vo svojej kategórii dohliadaných bánk (významné alebo menej významné banky) podľa nasledujúcej tabuľky. Aktíva dcérskych spoločností umiestnených v nezúčastnených členských štátoch a v tretích krajinách sú z tabuľky vyňaté. Banky by takéto aktíva na účely určenia svojich faktorov výpočtu poplatku spravidla mali vyňať. Bankové skupiny sa však môžu rozhodnúť takéto aktíva zahrnúť (napr. ak usúdia, že náročnosť výpočtu vyňatých aktív by bola vyššia než predpokladané zníženie poplatku za dohľad).

  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2023 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 23 838 5 045
  Celková riziková expozícia 7 348 2 457
  Hodnoty faktorov výpočtu poplatku v predchádzajúcich rokoch
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2022 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 23 165 4 934
  Celková riziková expozícia 7 158 2 369
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2021 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 22 232 4 751
  Celková riziková expozícia 6 930 2 248
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2020 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 218 4 515
  Celková riziková expozícia 6 846 2 226
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2019 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 573 4 415
  Celková riziková expozícia 6 610 2 133
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2018 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 197 4 675
  Celková riziková expozícia 6 382 2 180
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2017 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 19 781 4 625
  Celková riziková expozícia 6 577 2 141
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobie 2016 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 233 4 469
  Celková riziková expozícia 6 773 2 137
  Celkové priemerné hodnoty faktorov výpočtu poplatku (v mld. EUR) za poplatkové obdobia 2015 a 2014 Významné banky Menej významné banky
  Celkové aktíva 20 527 4 669
  Celková riziková expozícia 6 811 2 219

Odhad výšky poplatku za rok 2024

Uvedené údaje boli začlenené do kalkulačky, pomocou ktorej si môžete odhadnúť svoj ročný poplatok za dohľad. Kliknite na uvedený odkaz a postupujte podľa pokynov v súbore.

Kalkulačka na odhad poplatku

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)