SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvordan beregnes det årlige tilsynsgebyr?

ECB beregner de årlige udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne og fastsætter det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer.

Samlede årlige gebyrer

Hvor meget betaler den enkelte bank?

Bankernes årlige tilsynsgebyr består af:

 • en minimumsgebyrkomponent
 • en variabel gebyrkomponent.

Minimumsgebyrkomponenten

Minimumsgebyrkomponenten udgør en fast procentdel af det samlede beløb af de årlige gebyrer, som signifikante og mindre signifikante banker skal betale.

Minimumsgebyrkomponenten
Signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb af de årlige gebyrer, som signifikante banker skal betale, og det fordeles ligeligt mellem gebyrbetalerne (benævnt gebyrdebitorer i ECB's forordning om tilsynsgebyrer) i denne kategori.

For signifikante institutter af mindre størrelse, dvs. med samlede aktiver, der ikke overstiger 10 mia. euro på det højeste konsolideringsniveau, halveres minimumsgebyrkomponenten.

Mindre signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb af de årlige gebyrer, som mindre signifikante banker skal betale, og beløbet fordeles ligeligt mellem gebyrbetalerne i denne kategori.

For mindre signifikante institutter af mindre størrelse, dvs. med samlede aktiver, der ikke overstiger 1 mia. euro på det højeste konsolideringsniveau, halveres minimumsgebyrkomponenten.

Hvordan bestemmes den variable gebyrkomponent?

Den variable gebyrkomponent

Den variable gebyrkomponent dækker den resterende del af gebyret efter fratrækning af minimumsgebyrkomponenten. Denne forskel omfatter også den rabat, som gives de mindre banker i hver kategori.

Alle banker betaler en del af dette beløb. Beløbet fastsættes på baggrund af bankernes størrelse og risikoprofil. For så vidt angår den variable gebyrkomponent betyder det, at større banker og banker med større risici betaler et større beløb,

Foretag et skøn over jeres gebyr

Nedenstående oplysninger er vejledende og kan kun anvendes til at skønne gebyret. ECB beregner jeres gebyr på grundlag af de gebyrfaktorer, som I indberetter. Det nøjagtige beløb, som ECB opkræver, fremgår af jeres årlige meddelelse om tilsynsgebyrer.

Det skønnede gebyr kan ikke være nøjagtigt, da det er baseret på de forventede omkostninger i gebyrperioden, hvorimod ECB's gebyropkrævning er baseret på de faktiske omkostninger. Og fordi det gennemsnitlige antal banker, som vil blive opkrævet et gebyr, og disses gebyrfaktorer ikke kendes, før gebyret opkræves, bruges gebyrbetalerne og gebyrfaktorerne fra det foregående år.

Gebyrerne korrigeres desuden med tilbagevirkende kraft, hvis en banks situation ændrer sig efter skæringsdatoen for den årlige beregning af tilsynsgebyrer, eller hvis den kompetente nationale myndighed først validerer disse ændringer efter skæringsdatoen.

I skal bruge følgende information til at skønne jeres årlige tilsynsgebyr for 2022:

Minimumsgebyrkomponenten

Til at skønne denne skal I bruge:

 • de samlede skønnede årlige udgifter for jeres kategori (signifikante eller mindre signifikante banker)
  Skønnede årlige udgifter for gebyrperioden 2022 (i mio. euro) Signifikante banker Mindre signifikante banker
    596,9 27,2
 • antal gebyrbetalere:
  Gennemsnitligt antal gebyrbetalere
  i gebyrperioden 2021
  Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Gebyrbetalere 114 2.215
  Anm.: Antallet af gebyrbetalere er ikke det samme som antallet af banker under tilsyn.
 • gennemsnitligt antal gebyrbetalere fra tidligere år:
  Gennemsnitligt antal gebyrbetalere Signifikante banker Mindre signifikante banker
  for gebyrperioden 2020 112 2.318
  ultimo juli 2019 112 2.440
  ultimo juli 2018 115 2.766
  ultimo juli 2017 119 2.916
  ultimo juli 2016 126 3.077
  ultimo juli 2015 117 3.193
  ultimo juli 2014 115 3.191
  Anm.: Antallet af gebyrbetalere er ikke det samme som antallet af banker under tilsyn.

Den variable gebyrkomponent

Til at skønne denne skal I bruge:

 • jeres egne gebyrfaktorer (samlede aktiver og samlet risikoeksponering)
 • de samlede gebyrfaktorer: summen af de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering inden for jeres kategori af banker under tilsyn (signifikant eller mindre signifikant). Disse er vist i tabellen nedenfor. Aktiver, der tilhører datterselskaber med hjemsted i ikke-deltagende EU-lande og tredjelande, er ikke medtaget i tabellen. Som hovedregel skal bankerne ikke medtage disse aktiver i beregningen af deres gebyrfaktorer. Bankkoncerner kan imidlertid vælge at medtage dem (fx hvis de anser, at omkostningerne til at beregne de beløb, der ikke skal medtages, er større end den forventede reduktion i tilsynsgebyret).
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  i gebyrperioden 2021
  Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 22.232 4.751
  Samlet risikoeksponering 6.930 2.248
  Tidligere års gebyrfaktorværdier
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2020 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.218 4.515
  Samlet risikoeksponering 6.846 2.226
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2018
  Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.573 4.415
  Samlet risikoeksponering 6.610 2.133
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2017
  Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.197 4.675
  Samlet risikoeksponering 6.382 2.180
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2016
  Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.781 4.625
  Samlet risikoeksponering 6.577 2.141
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2015
  Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.233 4.469
  Samlet risikoeksponering 6.773 2.137
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro)
  referencedato 31. december 2014
  Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.527 4.669
  Samlet risikoeksponering 6.811 2.219
 • for signifikante banker og bankkoncerner er antallet af gebyrbetalere, som får minimumsgebyrkomponenten halveret, dvs. banker og bankkoncerner, hvis samlede aktiver ikke overstiger 10 mia. euro: 13
 • for mindre signifikante banker og bankkoncerner er antallet af gebyrbetalere, som får minimumsgebyrkomponenten halveret, dvs. mindre signifikante banker og bankkoncerner, hvis samlede aktiver ikke overstiger 1 mia. euro: 1.296

Foretag et skøn over jeres gebyr – eksempler fra gebyrperioden 2022

Med ovennævnte data kan I nu skønne jeres gebyr ved hjælp af ligningerne i eksemplerne nedenfor.

Eksempel for mindre signifikante banker med samlede aktiver på over 1 mia. euro.

Jeres data

 • jeres banks samlede aktiver: [eksempelvis: 1.600.000.000 euro]
 • jeres banks samlede risikoeksponering: [eksempelvis: 700.000.000 euro]

Vores data

 • samlede årlige gebyrer for mindre signifikante banker: 27.200.000 euro
 • summen af mindre signifikante bankers samlede aktiver: 4.751.000.000.000 euro
 • summen af mindre signifikante bankers samlede risikoeksponering: 2.248.000.000.000 euro
 • gennemsnitligt antal mindre signifikante gebyrbetalere: 2.215
 • antal gebyrbetalere, hvor minimumsgebyrkomponenten ville blive halveret: 1.296

Minimumsgebyrkomponent = (10 pct. * 27.200.000 euro)/2.215 = 1.227,99 euro

Inden vi beregner den variable gebyrkomponent, skal vi tage højde for de banker, hvor minimumsgebyrkomponenten ville blive halveret: 27.200.000 euro - (2.215 - 1.296) * 1.227,99 euro - 1.296 * 1.227,99 euro/2 = 25.275.738,15 euro

Variabel gebyrkomponent = (50 pct. * 1.600.000.000 euro/4.751.000.000.000 euro + 50 pct. * 700.000.000 euro/2.248.000.000.000 euro) * 25.275.738,15 euro = 8.191,35 euro

Årligt tilsynsgebyr = 1.227,99 euro + 8.191,35 euro = 9.419,34 euro

Eksempel for mindre signifikante banker med samlede aktiver på højst 1 mia. euro.

Jeres data

 • jeres banks samlede aktiver: [eksempelvis: 600.000.000 euro]
 • jeres banks samlede risikoeksponering: [eksempelvis: [250.000.000 euro]

Vores data

 • samlede årlige gebyrer for mindre signifikante banker: 27.200.000 euro
 • summen af mindre signifikante bankers samlede aktiver: 4.751.000.000.000 euro
 • summen af mindre signifikante bankers samlede risikoeksponering: 2.248.000.000.000 euro
 • gennemsnitligt antal mindre signifikante gebyrbetalere: 2.215
 • antal gebyrbetalere, hvor minimumsgebyrkomponenten ville blive halveret: 1.296

Minimumsgebyrkomponent = (10 pct. * 27.200.000 euro )/2.215 * 0,5 = 614,00 euro

Inden vi beregner den variable gebyrkomponent, skal vi tage højde for de banker, hvor minimumsgebyrkomponenten ville blive halveret: 27.200.000 euro – (2.215 - 1.296) * 1.227,99 euro - 1.296 * 1.227,99 euro/2 = 25.275.738,15 euro

Variabel gebyrkomponent = (50 pct. * 600.000.000 euro/4.751.000.000.000 euro + 50 pct. * 250.000.000 euro/2.248.000.000.000 euro) * 25.275.738,15 euro = 3.001,48 euro

Årligt tilsynsgebyr = 614,00 euro + 3.001,48 euro = 3.615,48 euro

Eksempel for signifikante banker

Jeres data

 • jeres banks samlede aktiver: [eksempelvis: 166.000.000.000 euro]
 • jeres banks samlede risikoeksponering: [eksempelvis: 55.000.000.000 euro]

Vores data

 • samlede årlige gebyrer for signifikante banker: 596.900.000 euro
 • summen af signifikante bankers samlede aktiver: 22.232.000.000.000 euro
 • summen af signifikante bankers samlede risikoeksponering: 6.930.000.000.000 euro
 • gennemsnitligt antal signifikante gebyrbetalere: 114
 • antal gebyrbetalere, hvor minimumsgebyrkomponenten ville blive halveret: 13

Minimumsgebyrkomponent = (10 pct. * 596.900.000 euro)/114 = 523.596,49 euro

Inden vi beregner den variable gebyrkomponent, skal vi tage højde for de banker, hvor minimumsgebyrkomponenten blev halveret: 596.900.000 euro – (114 - 13) * 523.596,49 euro - 13 * 523.596,49 euro/2 = 540.613.377,19 euro

Variabel gebyrkomponent = (50 pct. * 166.000.000.000 euro/22.232.000.000.000 euro + 50 pct. * 55.000.000.000 euro/6.930.000.000.000 euro) * 540.613.377,19 euro = 4.163.594,09 euro

Årligt tilsynsgebyr = 523.596,49 euro + 4.163.594,09 euro = 4.687.190,58 euro

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing