SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvordan beregnes det årlige tilsynsgebyr?

ECB beregner de årlige udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne og fastsætter det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer.

Samlede årlige gebyrer

Hvor meget betaler den enkelte bank?

Bankernes årlige tilsynsgebyr består af:

 • en minimumsgebyrkomponent
 • en variabel gebyrkomponent.

Minimumsgebyrkomponenten

Minimumsgebyrkomponenten udgør en fast procentdel af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for signifikante og mindre signifikante banker.

Minimumsgebyrkomponenten
Signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for signifikante banker, og det fordeles ligeligt mellem gebyrbetalerne (benævnt gebyrdebitorer i ECB's forordning om tilsynsgebyrer) i denne kategori.

For mindre signifikante institutter, dvs. institutter med samlede aktiver, der ikke overstiger 10 mia. euro på det højeste konsolideringsniveau, halveres minimumsgebyrkomponenten.

Mindre signifikante banker

Den faste procentdel er 10 pct. af det samlede beløb, som de årlige gebyrer udgør for mindre signifikante banker, og beløbet fordeles ligeligt mellem gebyrbetalerne i denne kategori.

For mindre signifikante institutter, dvs. institutter med samlede aktiver, der ikke overstiger 1 mia. euro på det højeste konsolideringsniveau, halveres minimumsgebyrkomponenten.

Hvordan bestemmes den variable gebyrkomponent?

Den variable gebyrkomponent er det, der er tilbage af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, når minimumsgebyrkomponenten (herunder den rabat, som gives de mindre banker i hver kategori) er trukket fra.

Alle banker betaler en del af dette beløb. Beløbet fastsættes på baggrund af bankernes størrelse og risikoprofil. Det betyder, at den variable gebyrkomponent er højere for større banker og banker med større risici.

Beregn jeres skønnede tilsynsgebyr

Oplysningerne i dette afsnit er vejledende og er kun tænkt som en hjælp til at beregne det skønnede gebyr. ECB beregner det faktiske gebyr på grundlag af de gebyrfaktorer, som I indberetter. Det nøjagtige beløb, som ECB opkræver, fremgår af jeres årlige meddelelse om tilsynsgebyrer.

Gebyrberegneren nedenfor anvender de forventede omkostninger i gebyrperioden, hvorimod de faktiske gebyrer, som ECB opkræver, beregnes ud fra de faktiske omkostninger. Endvidere kendes dataene om det gennemsnitlige antal gebyrbetalere og deres gebyrfaktorer først, når disse gebyrer faktisk opkræves. Gebyrberegneren anvender derfor det foregående års data om gebyrbetalere og gebyrfaktorer. Det skønnede gebyr er derfor kun vejledende.

Gebyrerne korrigeres desuden med tilbagevirkende kraft, hvis en banks situation ændrer sig efter skæringsdatoen for den årlige beregning af tilsynsgebyrer, eller hvis den kompetente nationale myndighed først validerer disse ændringer efter skæringsdatoen.

For at beregne jeres skønnede årlige tilsynsgebyr for 2023 skal I bruge følgende oplysninger:

Minimumsgebyrkomponenten

For at beregne den skønnede minimumsgebyrkomponent skal I bruge:

 • de samlede skønnede årlige udgifter for jeres kategori (signifikante eller mindre signifikante banker)
  Skønnede årlige udgifter for gebyrperioden 2023 (i mio. euro) Signifikante banker Mindre signifikante banker
    618,8 30,2
 • gennemsnitligt antal gebyrbetalere
  Gennemsnitligt antal gebyrbetalere i gebyrperioden 2022 Signifikante banker Mindre signifikante banker

  110 2.130
  Anm.: Antallet af gebyrbetalere er ikke det samme som antallet af banker under tilsyn.
  Gennemsnitligt antal gebyrbetalere fra tidligere år
  Gennemsnitligt antal gebyrbetalere Signifikante banker Mindre signifikante banker
  for gebyrperioden 2021 114 2.215
  for gebyrperioden 2020 112 2.318
  ultimo juli 2019 112 2.440
  ultimo juli 2018 115 2.766
  ultimo juli 2017 119 2.916
  ultimo juli 2016 126 3.077
  ultimo juli 2015 117 3.193
  ultimo juli 2014 115 3.191
  Anm.: Antallet af gebyrbetalere er ikke det samme som antallet af banker under tilsyn.
 • antallet af signifikante banker og signifikante bankkoncerner, for hvilke minimumsgebyrkomponenten blev halveret i 2022 (dvs. banker og bankkoncerner med samlede aktiver, der ikke overstiger 10 mia. euro): 11
 • antallet af mindre signifikante banker og mindre signifikante bankkoncerner, for hvilke minimumsgebyrkomponenten blev halveret i 2022 (dvs. banker og bankkoncerner med samlede aktiver, der ikke overstiger 1 mia. euro): 1.192

Den variable gebyrkomponent

For at beregne den skønnede variable gebyrkomponent skal I bruge:

 • jeres egne gebyrfaktorer (samlede aktiver og samlet risikoeksponering)
 • de samlede gebyrfaktorer: summen af de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering inden for jeres kategori af banker under tilsyn (signifikante eller mindre signifikante banker) som vist i tabellen nedenfor. Aktiver, der tilhører datterselskaber med hjemsted i ikke-deltagende EU-lande og tredjelande, er ikke medtaget i tabellen. Som hovedregel bør bankerne ikke medtage disse aktiver i beregningen af deres gebyrfaktorer. Bankkoncerner kan imidlertid beslutte at medtage dem (fx hvis de vurderer, at omkostningerne til at beregne de beløb, der ikke skal medtages, er større end den forventede reduktion i tilsynsgebyret).

  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2022 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 23.165 4.934
  Samlet risikoeksponering 7.158 2.369
  Tidligere års gebyrfaktorværdier
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2021 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 22.232 4.751
  Samlet risikoeksponering 6.930 2.248
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2020 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.218 4.515
  Samlet risikoeksponering 6.846 2.226
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2019 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.573 4.415
  Samlet risikoeksponering 6.610 2.133
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2018 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.197 4.675
  Samlet risikoeksponering 6.382 2.180
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2017 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 19.781 4.625
  Samlet risikoeksponering 6.577 2.141
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioden 2016 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.233 4.469
  Samlet risikoeksponering 6.773 2.137
  Aggregerede gennemsnitlige gebyrfaktorværdier (i mia. euro) i gebyrperioderen 2015 og 2014 Signifikante banker Mindre signifikante banker
  Aktiver i alt 20.527 4.669
  Samlet risikoeksponering 6.811 2.219

Beregn jeres skønnede tilsynsgebyr for 2023

Ovenstående data er integreret i et beregningsværktøj, der kan hjælpe jer med at beregne jeres skønnede årlige tilsynsgebyr. Klik på linket nedenfor, og følg instrukserne.

Gebyrberegner

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing