Kako se izračunava godišnja naknada za nadzor?

ESB izračunava godišnje troškove povezane s nadzornim zadaćama i tako određuje ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor. Ukupni troškovi potom se dijele u dvije kategorije:

 • izravni nadzor – naknada se ubire od značajnih banaka koje ESB izravno nadzire
 • neizravni nadzor – naknada se ubire od manje značajnih banaka koje izravno nadziru nadležna nacionalna nadzorna tijela.

Odluka o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor objavljuje se najkasnije 30. travnja svake godine.

Ukupni iznos godišnjih naknada

Koliko svaka banka plaća?

Godišnja naknada za nadzor za svaku se banku sastoji od:

 • najnižeg sastavnog dijela naknade
 • promjenjivog sastavnog dijela naknade.

Najniži sastavni dio naknade

Najniži sastavni dio naknade temelji se na fiksnom postotku ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne i manje značajne banke.

Najniži sastavni dio naknade
Značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade iz te kategorije.

Za značajne institucije manje veličine, čija je ukupna imovina 10 milijardi EUR ili manja, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.

Manje značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za manje značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade iz te kategorije.

Na koji se način određuje promjenjivi sastavni dio naknade?

Promjenjivi sastavni dio naknade

Promjenjivi sastavni dio naknade je ukupan iznos naknade umanjen za najniži sastavni dio naknade.

Svaka banka plaća dio tog iznosa razmjeran svojoj važnosti i profilu rizika. To znači da veće i rizičnije banke plaćaju veći promjenjivi sastavni dio naknade.

Procjena naknade

Za procjenu godišnje naknade za nadzor potrebne su vam sljedeće informacije.

Najniži sastavni dio naknade

Za procjenu najnižeg sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • ukupni iznos godišnjih naknada za vašu kategoriju (značajne ili manje značajne banke)
 • broj obveznika naknade:
  Prosječni broj obveznika naknade
  na kraju srpnja 2017.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  obveznici naknade
  Bilješka: Broj obveznika naknade razlikuje se od broja nadziranih banaka.
  119 2.916

Promjenjivi sastavni dio naknade

Za procjenu promjenjivog sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • vlastiti faktori naknade (ukupna imovina i ukupna izloženost riziku)
 • ukupni faktori naknade: zbroj ukupne imovine i ukupne izloženosti riziku za vašu kategoriju nadziranih banaka (značajne ili manje značajne banke). Oni su prikazani u donjoj tablici. Imovina društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama nije prikazana u tablici. Za potrebe izračuna faktora naknade banke bi u pravilu trebale isključiti takvu imovinu društava kćeri. No bankovne grupe mogu odlučiti uključiti i tu imovinu u izračun, npr. ako smatraju da bi teret izračuna iznosa imovine koju bi trebale isključiti bio veći od očekivanog smanjenja naknade za nadzor.
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2016.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.781 4.625
  ukupna izloženost riziku 6.577 2.141
  Vrijednosti faktora naknade za prethodne godine
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2015.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.233 4.469
  ukupna izloženost riziku 6.773 2.137
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2014.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.527 4.669
  ukupna izloženost riziku 6.811 2.219
 • broj obveznika naknade za koje je najniži sastavni dio naknade prepolovljen (samo u izračunu naknada značajnih banaka te za značajne banke i bankovne grupe čija je ukupna imovina 10 milijardi EUR ili manja); u 2017. ih je bilo 18

Procjena naknade – primjeri za 2017. kao razdoblje za koje se plaća naknada

Na temelju gornjih podataka i upotrebljavajući jednadžbe iz donjih primjera možete procijeniti iznos svoje naknade.

Primjer za manje značajne banke

Vaši podatci

 • ukupna imovina vaše banke: [na primjer 1.600.000.000 EUR]
 • ukupna izloženost riziku vaše banke: [na primjer 700.000.000 EUR]

Naši podatci

 • ukupni iznos godišnjih naknada za manje značajne banke: 33.677.998 EUR
 • zbroj ukupne imovine manje značajnih banaka 4.625.000.000.000 EUR
 • zbroj ukupne izloženosti riziku manje značajnih banaka: 2.141.000.000.000 EUR
 • prosječni broj manje značajnih obveznika naknade: 2.916

najniži sastavni dio naknade = (10 % * 33.677.998) / 2.916 = 1.154,94

promjenjivi sastavni dio naknade = (50 % * 1.600.000.000 / 4.625.000.000.000 + 50 % * 700.000.000 / 2.141.000.000.000) * 90 % * 33.677.998 = 10.197,81

godišnja naknada za nadzor = 1.154,94 + 10.197,81 = 11.352,75

Primjer za značajne banke

Vaši podatci

 • ukupna imovina vaše banke: [na primjer 166.000.000.000 EUR]
 • ukupna izloženost riziku vaše banke: [na primjer 55.000.000.000 EUR]

Naši podatci

 • ukupni iznos godišnjih naknada za značajne banke: 391.279.654 EUR
 • zbroj ukupne imovine značajnih banaka 19.781.000.000.000 EUR
 • zbroj ukupne izloženosti riziku značajnih banaka: 6.577.000.000.000 EUR
 • prosječni broj značajnih obveznika naknade: 119
 • broj obveznika naknade za koje je najniži sastavni dio naknade prepolovljen: 18

najniži sastavni dio naknade = (10 % * 391.279.654) / 119 = 328.806,43

Prije računanja promjenjivog sastavnog dijela naknade moramo uzeti u obzir banke za koje je najniži sastavni dio naknade prepolovljen: 391.279.654 – (119 – 18) * 328.806,43 – 18 * 328.806,43 / 2 = 355.110.946,70

promjenjivi sastavni dio naknade = (50 % * 166.000.000.000 / 19.781.000.000.000 + 50 % * 55.000.000.000 / 6.577.000.000.000) * 355.110.946,70 = 2.974.829,47

godišnja naknada za nadzor = 328.806,43 + 2.974.829,47 = 3.303.635,90

Gornji podatci mogu vam pomoći da procijenite iznos svoje naknade za nadzor. No njezin točan iznos, koji ESB izračunava na temelju faktora naknade koje dostavite, sadržava obavijest o godišnjoj naknadi.

Procjena naknade ne može biti točna jer se broj nadziranih banka, odnosno broj obveznika naknade, stalno mijenja. Stoga je gornji prosječni broj obveznika naknade samo orijentacijski, odnosno nije povezan s brojem nadziranih banaka u nekom referentnom razdoblju. Osim toga, iznos naknade može se naknadno ispraviti ako se status banke promijeni poslije krajnjeg datuma za godišnji izračun naknada za nadzor na kraju srpnja ili ako nacionalno nadležno tijelo potvrdi takvu promjenu poslije krajnjeg datuma.