Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Kako se izračunava godišnja naknada za nadzor?

ESB izračunava godišnje rashode povezane s nadzornim zadaćama i tako određuje ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor.

Ukupan iznos godišnjih naknada

Koliko svaka banka plaća?

Godišnja naknada za nadzor za svaku se banku sastoji od:

 • minimalnog sastavnog dijela naknade
 • promjenjivog sastavnog dijela naknade.

Minimalni sastavni dio naknade

Minimalni sastavni dio naknade temelji se na fiksnom postotku ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne i manje značajne banke.

Minimalni sastavni dio naknade
značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade u toj kategoriji.

Za značajne institucije manje veličine, čija je ukupna imovina 10 mlrd. EUR ili manja na najvišoj razini konsolidacije, minimalni sastavni dio naknade prepolovljen je.

manje značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za manje značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade u toj kategoriji.

Za manje značajne institucije manje veličine, čija je ukupna imovina 1 mlrd. EUR ili manja na najvišoj razini konsolidacije, minimalni sastavni dio naknade prepolovljen je.

Na koji se način utvrđuje promjenjivi sastavni dio naknade?

Promjenjivi sastavni dio naknade

Promjenjivi sastavni dio naknade ukupan je iznos naknade umanjen za minimalni sastavni dio naknade. U toj je razlici i smanjenje naknade za banke manje veličine iz svake kategorije.

Svaka banka plaća dio tog iznosa razmjerno svojoj važnosti i profilu rizičnosti. To znači da veće i rizičnije banke plaćaju veći promjenjivi sastavni dio naknade.

Procjena naknade

Podatci u nastavku navedeni su isključivo radi orijentacije i mogu vam poslužiti samo kao pomoć pri procjeni iznosa naknade za nadzor. Točni iznos naknade, koji ESB izračunava na temelju faktora naknade koje dostavite, navodi se u obavijesti o godišnjoj naknadi.

Procjena naknade ne može biti točna jer se zasniva na očekivanim troškovima za razdoblje za koje se plaća naknada, a ESB naknadu naplaćuje na temelju stvarnih troškova. Osim toga, budući da prosječan broj banaka kojima će se naplatiti naknada te njihovi faktori naknade neće biti poznati do naplate naknade, u procjeni se polazi od obveznika naknade i faktora naknade za prethodnu godinu.

Isto tako, iznos naknade može se naknadno ispraviti ako se status banke promijeni poslije krajnjeg datuma za godišnji izračun naknada za nadzor ili ako nacionalno nadležno tijelo potvrdi takvu promjenu tek nakon krajnjeg datuma.

Za procjenu godišnje naknade za nadzor za 2022. potrebne su vam informacije u nastavku.

Minimalni sastavni dio naknade

Za procjenu minimalnog sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • procijenjeni ukupni iznos godišnjih troškova za vašu kategoriju (značajne ili manje značajne banke)
  Procijenjeni godišnji troškovi za 2022. kao razdoblje za koje se plaća naknada (mil. EUR) Značajne banke Manje značajne banke
    596,9 27,2
 • broj obveznika naknade:
  Prosječan broj obveznika naknade
  za 2021. kao razdoblje za koje se plaća naknada
  Značajne banke Manje značajne banke
  obveznici naknade 114 2215
  Napomena: Broj obveznika naknade razlikuje se od broja nadziranih banaka.
 • prosječan broj obveznika naknade u prethodnim godinama:
  Prosječan broj obveznika naknade Značajne banke Manje značajne banke
  za 2020. kao razdoblje za koje se plaća naknada 112 2318
  na kraju srpnja 2019. 112 2440
  na kraju srpnja 2018. 115 2766
  na kraju srpnja 2017. 119 2916
  na kraju srpnja 2016. 126 3077
  na kraju srpnja 2015. 117 3193
  na kraju srpnja 2014. 115 3191
  Napomena: Broj obveznika naknade razlikuje se od broja nadziranih banaka.

Promjenjivi sastavni dio naknade

Za procjenu promjenjivog sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • vlastiti faktori naknade (ukupna imovina i ukupna izloženost riziku)
 • ukupni faktori naknade: zbroj ukupne imovine i ukupne izloženosti riziku za vašu kategoriju nadziranih banaka (značajne ili manje značajne banke). Oni su prikazani u donjoj tablici. Imovina društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama nije prikazana u tablici. Banke u pravilu ne bi trebale uključiti takvu imovinu u izračun svojih faktora naknade. Međutim, bankovne grupe mogu odlučiti uključiti i tu imovinu u izračun, npr. ako smatraju da bi teret izračuna iznosa imovine koju bi trebale isključiti bio veći od očekivanog smanjenja naknade za nadzor.
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR)
  za 2021. kao razdoblje za koje se plaća naknada
  Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 22.232 4.751
  ukupna izloženost riziku 6.930 2.248
  Vrijednosti faktora naknade u prethodnim godinama
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2020. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.218 4.515
  ukupna izloženost riziku 6.846 2.226
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR),
  referentni datum 31. prosinca 2018.
  Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.573 4.415
  ukupna izloženost riziku 6.610 2.133
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR),
  referentni datum 31. prosinca 2017.
  Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.197 4.675
  ukupna izloženost riziku 6.382 2.180
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR),
  referentni datum 31. prosinca 2016.
  Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.781 4.625
  ukupna izloženost riziku 6.577 2.141
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR),
  referentni datum 31. prosinca 2015.
  Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.233 4.469
  ukupna izloženost riziku 6.773 2.137
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR),
  referentni datum 31. prosinca 2014.
  Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.527 4.669
  ukupna izloženost riziku 6.811 2.219
 • za značajne banke i značajne bankovne grupe, broj obveznika naknade za koje bi minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen, tj. oni čija je ukupna imovina 10 mlrd. EUR ili manja: 13
 • za manje značajne banke i manje značajne bankovne grupe, broj obveznika naknade za koje bi minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen, tj. oni čija je ukupna imovina 1 mlrd. EUR ili manja: 1296.

Procjena naknade – primjeri za 2022. kao razdoblje za koje se plaća naknada

Na temelju gornjih podataka i upotrebljavajući jednadžbe iz donjih primjera možete procijeniti iznos svoje naknade.

Primjer za manje značajne banke čija je ukupna imovina veća od 1 mlrd. EUR

Vaši podatci

 • ukupna imovina vaše banke: [na primjer 1.600.000.000 EUR]
 • ukupna izloženost riziku vaše banke: [na primjer 700.000.000 EUR]

Naši podatci

 • ukupan iznos godišnjih naknada za manje značajne banke: 27.200.000 EUR
 • zbroj ukupne imovine manje značajnih banaka: 4.751.000.000.000 EUR
 • zbroj ukupne izloženosti riziku manje značajnih banaka: 2.248.000.000.000 EUR
 • prosječan broj manje značajnih obveznika naknade: 2215
 • broj obveznika naknade za koje bi minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen: 1296

Minimalni sastavni dio naknade = (10 % * 27.200.000 EUR) / 2215 = 1.227,99 EUR

Prije računanja promjenjivog sastavnog dijela naknade moramo uzeti u obzir banke za koje bi minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen: 27.200.000 – (2215 – 1296) * 1.227,99 EUR – 1296 * 1.227,99 EUR / 2 = 25.275.738,15 EUR.

Promjenjivi sastavni dio naknade = (50 % * 1.600.000.000 EUR / 4.751.000.000.000 EUR + 50 % * 700.000.000 EUR / 2.248.000.000.000 EUR) * 25.275.738,15 EUR = 8.191,35 EUR

Godišnja naknada za nadzor = 1.227,99 EUR + 8.191,35 EUR = 9.419,34 EUR

Primjer za manje značajne banke čija je ukupna imovina jednaka ili manja od 1 mlrd. EUR

Vaši podatci

 • ukupna imovina vaše banke: [na primjer 600.000.000 EUR]
 • ukupna izloženost riziku vaše banke: [na primjer 250.000.000 EUR]

Naši podatci

 • ukupan iznos godišnjih naknada za manje značajne banke: 27.200.000 EUR
 • zbroj ukupne imovine manje značajnih banaka: 4.751.000.000.000 EUR
 • zbroj ukupne izloženosti riziku manje značajnih banaka: 2.248.000.000.000 EUR
 • prosječan broj manje značajnih obveznika naknade: 2215
 • broj obveznika naknade za koje bi minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen: 1296

Minimalni sastavni dio naknade = (10 % * 27.200.000 EUR) / 2215 * 0,5 = 614,00 EUR

Prije računanja promjenjivog sastavnog dijela naknade moramo uzeti u obzir banke za koje bi minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen: 27.200.000 EUR – (2215 – 1296) * 1.227,99 EUR – 1296 * 1.227,99 EUR / 2 = 25.275.738,15 EUR.

Promjenjivi sastavni dio naknade = (50 % * 600.000.000 EUR / 4.751.000.000.000 EUR + 50 % * 250.000.000 EUR / 2.248.000.000.000 EUR) * 25.275.738,15 EUR = 3.001,48 EUR

Godišnja naknada za nadzor = 614,00 EUR + 3.001,48 EUR = 3.615,48 EUR

Primjer za značajne banke

Vaši podatci

 • ukupna imovina vaše banke: [na primjer 166.000.000.000 EUR]
 • ukupna izloženost riziku vaše banke: [na primjer 55.000.000.000 EUR]

Naši podatci

 • ukupan iznos godišnjih naknada za značajne banke: 596.900.000 EUR
 • zbroj ukupne imovine značajnih banaka: 22.232.000.000.000 EUR
 • zbroj ukupne izloženosti riziku značajnih banaka: 6.930.000.000.000 EUR
 • prosječan broj značajnih obveznika naknade: 114
 • broj obveznika naknade za koje bi minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen: 13

Minimalni sastavni dio naknade = (10 % * 596.900.000 EUR) / 114 = 523.596,49 EUR

Prije računanja promjenjivog sastavnog dijela naknade moramo uzeti u obzir banke za koje je najniži sastavni dio naknade prepolovljen: 596.900.000 EUR – (114 – 13) * 523.596,49 EUR – 13 * 523.596,49 EUR / 2 = 540.613.377,19 EUR.

Promjenjivi sastavni dio naknade = (50 % * 166.000.000.000 EUR / 22.232.000.000.000 EUR + 50 % * 55.000.000.000 EUR / 6.930.000.000.000 EUR) * 540.613.377,19 EUR = 4.163.594,09 EUR

Godišnja naknada za nadzor = 523.596,49 EUR + 4.163.594,09 EUR = 4.687.190,58 EUR

Sve stranice u ovom odjeljku

Whistleblowing