Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Kako se izračunava godišnja naknada za nadzor?

ESB izračunava godišnje rashode povezane s nadzornim zadaćama i tako određuje ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor.

Ukupan iznos godišnjih naknada

Koliko svaka banka plaća?

Godišnja naknada za nadzor za svaku se banku sastoji od:

 • minimalnog sastavnog dijela naknade
 • promjenjivog sastavnog dijela naknade.

Minimalni sastavni dio naknade

Minimalni sastavni dio naknade temelji se na fiksnom postotku ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne i manje značajne banke.

Minimalni sastavni dio naknade
značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade u toj kategoriji.

Za značajne institucije manje veličine, čija je ukupna imovina 10 mlrd. EUR ili manja na najvišoj razini konsolidacije, minimalni sastavni dio naknade prepolovljen je.

manje značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za manje značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade u toj kategoriji.

Za manje značajne institucije manje veličine, čija je ukupna imovina 1 mlrd. EUR ili manja na najvišoj razini konsolidacije, minimalni sastavni dio naknade prepolovljen je.

Na koji se način utvrđuje promjenjivi sastavni dio naknade?

Promjenjivi sastavni dio naknade ukupan je iznos godišnje naknade umanjen za minimalni sastavni dio naknade, uključujući smanjenje naknade za banke manje veličine iz svake kategorije.

Svaka banka plaća dio tog iznosa razmjerno svojoj važnosti i profilu rizičnosti. To znači da je promjenjivi sastavni dio naknade za veće i rizičnije banke veći.

Procjena naknade

Podatci u ovom odjeljku navedeni su isključivo radi orijentacije, kako bi vam pomogli procijeniti iznos naknade za nadzor. Točni iznos naknade, koji će ESB izračunati na temelju faktora naknade koje dostavite, navest će se u obavijesti o godišnjoj naknadi.

Kalkulator za procjenu naknade u nastavku rabi očekivane troškove za razdoblje za koje se plaća naknada, dok se stvarne naknade koje ESB naplaćuje temelje na stvarnim troškovima. Osim toga, podatci o prosječnom broju obveznika naknade i o njihovim faktorima naknade neće biti poznati sve do naplate naknada, zbog čega kalkulator rabi podatke o obveznicima i faktorima naknade iz prethodne godine. Stoga procjena naknade služi samo orijentaciji.

Osim toga, iznos naknade može se naknadno ispraviti ako se status banke promijeni poslije krajnjeg datuma za godišnji izračun naknada za nadzor ili ako nacionalno nadležno tijelo potvrdi takvu promjenu tek nakon krajnjeg datuma.

Za procjenu godišnje naknade za nadzor za 2024. potrebne su vam sljedeće informacije:

Minimalni sastavni dio naknade

Za procjenu minimalnog sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • procijenjeni ukupni iznos godišnjih troškova za vašu kategoriju (značajne ili manje značajne banke)
  Procijenjeni godišnji troškovi za 2024. kao razdoblje za koje se plaća naknada (mil. EUR) Značajne banke Manje značajne banke
    633,4 27,6
 • prosječan broj obveznika naknade:
  Prosječan broj obveznika naknade za 2023. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke

  109 2042
  Napomena: Broj obveznika naknade razlikuje se od broja nadziranih banaka.
  Prosječan broj obveznika naknade u prethodnim godinama
  Prosječan broj obveznika naknade Značajne banke Manje značajne banke
  za 2022. kao razdoblje za koje se plaća naknada 110 2130
  za 2021. kao razdoblje za koje se plaća naknada 114 2215
  za 2020. kao razdoblje za koje se plaća naknada 112 2318
  na kraju srpnja 2019. 112 2440
  na kraju srpnja 2018. 115 2766
  na kraju srpnja 2017. 119 2916
  na kraju srpnja 2016. 126 3077
  na kraju srpnja 2015. 117 3193
  na kraju srpnja 2014. 115 3191
  Napomena: Broj obveznika naknade razlikuje se od broja nadziranih banaka.
 • broj značajnih banaka i značajnih bankovnih grupa za koje je minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen u 2023., tj. oni čija je ukupna imovina 10 mlrd. EUR ili manja: 8
 • broj manje značajnih banaka i manje značajnih bankovnih grupa za koje je minimalni sastavni dio naknade bio prepolovljen u 2023., tj. oni čija je ukupna imovina 1 mlrd. EUR ili manja: 1083

Promjenjivi sastavni dio naknade

Za procjenu promjenjivog sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • vlastiti faktori naknade (ukupna imovina i ukupna izloženost riziku)
 • ukupni faktori naknade: zbroj ukupne imovine i ukupne izloženosti riziku za vašu kategoriju nadziranih banaka (značajne ili manje značajne banke), kao što je prikazano u tablici u nastavku. Imovina društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama nije prikazana u tablici. Banke u pravilu ne bi trebale uključiti takvu imovinu u izračun svojih faktora naknade. Međutim, bankovne grupe mogu odlučiti uključiti i tu imovinu u izračun, npr. ako smatraju da bi teret izračuna iznosa imovine koju bi trebale isključiti bio veći od očekivanog smanjenja naknade za nadzor.

  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2023. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 23.838 5.045
  ukupna izloženost riziku 7.348 2.457
  Vrijednosti faktora naknade u prethodnim godinama
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2022. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 23.165 4.934
  ukupna izloženost riziku 7.158 2.369
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2021. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 22.232 4.751
  ukupna izloženost riziku 6.930 2.248
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2020. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.218 4.515
  ukupna izloženost riziku 6.846 2.226
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2019. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.573 4.415
  ukupna izloženost riziku 6.610 2.133
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2018. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.197 4.675
  ukupna izloženost riziku 6.382 2.180
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2017. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.781 4.625
  ukupna izloženost riziku 6.577 2.141
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2016. kao razdoblje za koje se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.233 4.469
  ukupna izloženost riziku 6.773 2.137
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (mlrd. EUR) za 2014. i 2015. kao razdoblja za koja se plaća naknada Značajne banke Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.527 4.669
  ukupna izloženost riziku 6.811 2.219

Procjena naknade za 2024.

Spomenuti podatci uključeni su u alat za izračun koji će vam pomoći procijeniti godišnju naknadu za nadzor za vašu banku. Pritisnite poveznicu u nastavku i slijedite upute u datoteci.

Kalkulator za procjenu naknade

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje