Kako se izračunava godišnja naknada za nadzor?

ESB izračunava godišnje rashode povezane s nadzornim zadaćama i tako određuje ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor.

Ukupni iznos godišnjih naknada

Koliko svaka banka plaća?

Godišnja naknada za nadzor za svaku se banku sastoji od:

 • minimalnog sastavnog dijela naknade
 • promjenjivog sastavnog dijela naknade.

Minimalni sastavni dio naknade

Minimalni sastavni dio naknade temelji se na fiksnom postotku ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne i manje značajne banke.

Minimalni sastavni dio naknade
značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade iz te kategorije.

Za značajne institucije manje veličine, čija je ukupna imovina 10 milijardi EUR ili manja, minimalni sastavni dio naknade je prepolovljen.

manje značajne banke

Fiksni postotak iznosi 10 % ukupnog iznosa godišnjih naknada za manje značajne banke i ravnomjerno se dijeli na sve obveznike naknade iz te kategorije.

Na koji se način određuje promjenjivi sastavni dio naknade?

Promjenjivi sastavni dio naknade

Promjenjivi sastavni dio naknade ukupan je iznos naknade umanjen za minimalni sastavni dio naknade. U toj je razlici i smanjenje naknade za značajne banke manje veličine.

Svaka banka plaća dio tog iznosa razmjeran svojoj važnosti i profilu rizika. To znači da veće i rizičnije banke plaćaju veći promjenjivi sastavni dio naknade.

Procjena naknade

Za procjenu godišnje naknade za nadzor potrebne su vam sljedeće informacije.

Minimalni sastavni dio naknade

Za procjenu minimalnog sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • ukupni iznos godišnjih naknada za vašu kategoriju (značajne ili manje značajne banke)
 • broj obveznika naknade
  Prosječni broj obveznika naknade
  na kraju srpnja 2019.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  obveznici naknade
  Napomena: Broj obveznika naknade razlikuje se od broja nadziranih banaka.
  112 2440
 • prosječan broj obveznika naknade u prethodnim godinama.
  Prosječan broj obveznika naknade*
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  na kraju srpnja 2018. 115 2766
  na kraju srpnja 2017. 119 2916
  na kraju srpnja 2016. 126 3077
  na kraju srpnja 2015. 117 3193
  na kraju srpnja 2014. 115 3191
  *Napomena: Broj obveznika naknade razlikuje se od broja nadziranih banaka.

Promjenjivi sastavni dio naknade

Za procjenu promjenjivog sastavnog dijela naknade potrebno vam je sljedeće:

 • vlastiti faktori naknade (ukupna imovina i ukupna izloženost riziku)
 • ukupni faktori naknade: zbroj ukupne imovine i ukupne izloženosti riziku za vašu kategoriju nadziranih banaka (značajne ili manje značajne banke). Oni su prikazani u donjoj tablici. Imovina društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama nije prikazana u tablici. Za potrebe izračuna faktora naknade banke bi u pravilu trebale isključiti takvu imovinu društava kćeri. No bankovne grupe mogu odlučiti uključiti i tu imovinu u izračun, npr. ako smatraju da bi teret izračuna iznosa imovine koju bi trebale isključiti bio veći od očekivanog smanjenja naknade za nadzor.
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2018.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.573 4.415
  ukupna izloženost riziku 6.610 2.133
  Vrijednosti faktora naknade u prethodnim godinama
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2017.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.197 4.675
  ukupna izloženost riziku 6.382 2.180
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2016.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 19.781 4.625
  ukupna izloženost riziku 6.577 2.141
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2015.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.233 4.469
  ukupna izloženost riziku 6.773 2.137
  Agregirane prosječne vrijednosti faktora naknade (u milijardama EUR)
  referentni datum 31. prosinca 2014.
  Značajne banke
  Manje značajne banke
  ukupna imovina 20.527 4.669
  ukupna izloženost riziku 6.811 2.219
 • broj obveznika naknade za koje je minimalni sastavni dio naknade prepolovljen (samo u izračunu naknada značajnih banaka te za značajne banke i bankovne grupe čija je ukupna imovina 10 milijardi EUR ili manja); u 2019. ih je bilo 16.

Procjena naknade – primjeri za 2019. kao razdoblje za koje se plaća naknada

Na temelju gornjih podataka i upotrebljavajući jednadžbe iz donjih primjera možete procijeniti iznos svoje naknade.

Primjer za manje značajne banke

Vaši podatci

 • ukupna imovina vaše banke: [na primjer 1.600.000.000 EUR]
 • ukupna izloženost riziku vaše banke: [na primjer 700.000.000 EUR]

Naši podatci

 • ukupni iznos godišnjih naknada za manje značajne banke: 51.823.349 EUR
 • zbroj ukupne imovine manje značajnih banaka 4.415.000.000.000 EUR
 • zbroj ukupne izloženosti riziku manje značajnih banaka: 2.133.000.000.000 EUR
 • prosječni broj manje značajnih obveznika naknade: 2440

minimalni sastavni dio naknade = (10% * 51.823.349)/2440 = 2.123,91

promjenjivi sastavni dio naknade = (50% * 1.600.000.000/4.415.000.000.000 + 50% * 700.000.000/2.133.000.000.000) * 90% * 51.823.349= 16.104,61

godišnja naknada za nadzor = 2.123,91 + 16.104,61 = 18.228,52

Primjer za značajne banke

Vaši podatci

 • ukupna imovina vaše banke: [na primjer 166.000.000.000 EUR]
 • ukupna izloženost riziku vaše banke: [na primjer 55.000.000.000 EUR]

Naši podatci

 • ukupni iznos godišnjih naknada za značajne banke: 524.196.987
 • zbroj ukupne imovine značajnih banaka 19.573.000.000.000 EUR
 • zbroj ukupne izloženosti riziku značajnih banaka: 6.610.000.000.000
 • prosječni broj značajnih obveznika naknade: 112
 • broj obveznika naknade za koje je najniži sastavni dio naknade prepolovljen: 16

minimalni sastavni dio naknade = (10% * 524.196.987)/112 = 468.033,02

Prije računanja promjenjivog sastavnog dijela naknade moramo uzeti u obzir banke za koje je minimalni sastavni dio naknade prepolovljen: 524.196.987 – (112 – 16) *468.033,02 – 16 * 468.033,02/2= 475.521.552,49

promjenjivi sastavni dio naknade = (50% * 166.000.000.000/19.573.000.000.000 + 50% * 55.000.000.000/6.610.000.000.000) * 475.521.552,49 = 1.978.342,32

godišnja naknada za nadzor = 468.033,02 + 1.978.342,32 = 2.446.375,34

Gornji podatci mogu vam pomoći da procijenite iznos svoje naknade za nadzor. No njezin točan iznos, koji ESB izračunava na temelju faktora naknade koje dostavite, sadržava obavijest o godišnjoj naknadi.

Procjena naknade ne može biti točna jer se broj nadziranih banka, odnosno broj obveznika naknade, stalno mijenja. Stoga je gornji prosječni broj obveznika naknade samo orijentacijski, odnosno nije povezan s brojem nadziranih banaka u nekom referentnom razdoblju. Osim toga, iznos naknade može se naknadno ispraviti ako se status banke promijeni poslije krajnjeg datuma za godišnji izračun naknada za nadzor na kraju srpnja ili ako nacionalno nadležno tijelo potvrdi takvu promjenu poslije krajnjeg datuma.