Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kaip apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis?

ECB apskaičiuoja savo metines išlaidas priežiūros uždaviniams ir pagal tai nustato visą metinių priežiūros mokesčių sumą.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Kiek kiekvienas bankas moka?

Kiekvieno banko metinį priežiūros mokestį sudaro:

 • minimali mokesčio dalis
 • kintamoji mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis apskaičiuojama kaip svarbių ir mažiau svarbių bankų visos metinių priežiūros mokesčių sumos fiksuota procentinė dalis.

Minimali mokesčio dalis
Svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnių svarbių įstaigų, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu neviršija 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis dalijama per pusę.

Mažiau svarbūs bankai

Fiksuota procentinė dalis yra 10 % visų metinių išlaidų mažiau svarbiems bankams, ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnių mažiau svarbių įstaigų, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu neviršija 1 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis dalijama per pusę.

Kaip nustatoma kintamoji mokesčio dalis?

Kintamoji mokesčio dalis

Iš mokesčio sumos atėmus minimalią mokesčio dalį gaunama kintamoji mokesčio dalis. Į šią dalį patenka ir kiekvienos kategorijos mažesniems bankams suteiktos nuolaidos.

Kiekvienas bankas moka šios sumos dalį, priklausančią nuo jo svarbos ir rizikos profilio. Tai reiškia, kad stambesni ir daugiau rizikos prisiėmę bankai moka didesnę kintamąją mokesčio dalį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Toliau pateikta informacija yra tik orientacinio pobūdžio ir skirta jums padėti pasiskaičiuoti mokestį. Jūsų mokestį ECB apskaičiuoja pagal jūsų pateiktus mokestinius veiksnius. Tiksli mokėtina suma nurodoma ECB jums siunčiamame metiniame pranešime apie priežiūros mokestį.

Mokesčio sąmata negali būti tiksli, nes yra pagrįsta tikėtinų išlaidų mokestiniu laikotarpiu suma, o mokestį ECB apskaičiuoja pagal faktines išlaidas. Be to, kadangi vidutinis bankų, iš kurių bus imamas mokestis, skaičius ir jų mokestiniai veiksniai nebus žinomi tol, kol mokestis bus apskaičiuotas, naudojami ankstesnių metų mokesčio subjektų ir mokestinių veiksnių duomenys.

Taip pat jei banke po galutinės dienos, iki kurios reikia pateikti metiniam mokesčiui apskaičiuoti reikalingą informaciją įvyksta pokyčių arba jei nacionalinė kompetentinga institucija tokius pokyčius patvirtina tik po minėtos dienos, mokesčiai pakoreguojami atgaline data.

Norint pasiskaičiuoti 2021 m. metinį priežiūros mokestį reikalinga ši informacija:

Minimali mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • visą numatomų metinių priežiūros išlaidų sumą pagal jūsų banko kategoriją (svarbus ar mažiau svarbus)
  Numatomos 2021 m. mokestinio laikotarpio metinės išlaidos (mln.  eurų) Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  554,3 40,2
 • mokesčio subjektų skaičių:
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius
  (2020 m. mokestinis laikotarpis)
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Mokesčio subjektaiPastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus. 112 2 318
 • vidutinį mokesčio subjektų skaičių praėjusiais metais:
  vidutinis mokesčio subjektų skaičius Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  2019 m. liepos pab. 112 2 440
  2018 m. liepos pab. 115 2 766
  2017 m. liepos pab. 119 2 916
  2016 m. liepos pab. 126 3 077
  2015 m. liepos pab. 117 3 193
  2014 m. liepos pab. 115 3 191
  Pastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.

Kintamoji mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • jūsų banko mokestinius veiksnius (visą turtą ir bendrą rizikos poziciją)
 • visą mokestinių veiksnių sumą – prižiūrimų bankų kategorijos (svarbių ar mažiau svarbių), kuriai priklauso jūsų bankas, viso turto ir bendros rizikos pozicijos sumą. Sumos pagal kategorijas pateiktos lentelėje. Į jas neįtrauktas nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turtas. Paprastai skaičiuodami savo mokestinius veiksnius bankai turėtų neįtraukti šio turto. Tačiau bankų grupės gali nuspręsti jį įtraukti (pvz., jei mano, kad sumų, kurių galima neįtraukti, apskaičiavimo našta būtų didesnė nei tikėtinas priežiūros mokesčio sumažėjimas tokių sumų neįtraukus).
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  (2020 m. mokestinis laikotarpis)
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 218 4 515
  Bendra rizikos pozicija 6 846 2 226
  Ankstesnių metų mokestinių veiksnių duomenys
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2018 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 573 4 415
  Bendra rizikos pozicija 6 610 2 133
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2017 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 197 4 675
  Bendra rizikos pozicija 6 382 2 180
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2016 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 781 4 625
  Bendra rizikos pozicija 6 577 2 141
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2015 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 233 4 469
  Bendra rizikos pozicija 6 773 2 137
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2014 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 527 4 669
  Bendra rizikos pozicija 6 811 2 219
 • svarbiems bankams ir svarbioms bankų grupėms mokesčio subjektų, kuriems minimali mokesčio dalis bus sumažinta perpus, t. y. tiems, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų: 18
 • mažiau svarbiems bankams ir mažiau svarbioms bankų grupėms mokesčio subjektų, kuriems minimali mokesčio dalis bus sumažinta perpus, t. y. tiems, kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. eurų: 1 439

Paskaičiuokite savo mokestį – pavyzdžiai 2021 metų mokestiniam laikotarpiui

Turėdami pirmiau minėtus duomenis, galite sužinoti savo mokesčio dydį pritaikę toliau nurodytas lygtis.

Pavyzdys mažiau svarbiems bankams, kurių visas turtas lygus 1 mlrd. eurų ar daugiau

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 1 600 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 700 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma mažiau svarbiems bankams: 40 200 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų turto suma: 4 515 000 000 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 2 226 000 000 000 €
 • vidutinis mažiau svarbių mokesčio subjektų skaičius: 2 318
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 1 439

Minimali mokesčio dalis = (10 % * 40 200 000)/2 318 = 1 734,25 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 1 600 000 000 €/4 515 000 000 000 € + 50 % * 700 000 000 €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 12 516,60 €

Metinis priežiūros mokestis = 1 734,25 € + 12 516,60 € = 14 250,85 €

Pavyzdys mažiau svarbiems bankams, kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. eurų

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 600 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 250 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma mažiau svarbiems bankams: 40 200 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų turto suma: 4 515 000 000 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 2 226 000 000 000 €
 • vidutinis mažiau svarbių mokesčio subjektų skaičius: 2 318
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 1 439

Minimali mokesčio dalis = (10 % * 40 200 000 €)/2 318 * 0,5 = 867,13 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 600 000 000 €/4 515 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 4 588,64 €

Metinis priežiūros mokestis = 867,13 € + 4 588,64 € = 5 455,76 €

Pavyzdys svarbiems bankams

Jūsų duomenys

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 166 000 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 55 000 000 000 €]

Mūsų duomenys

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma svarbiems bankams: 554 300 000 €
 • bendra svarbių bankų turto suma: 20 218 000 000 000 €
 • bendra svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 6 846 000 000 000 €
 • vidutinis svarbių mokesčio subjektų skaičius: 112
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 18

Minimali mokesčio dalis = (10 % * 554 300 000 €)/112 = 494 910,71 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis buvo sumažinta per pusę: 554 300 000 € – (112 – 18) * 494 910,71 € – 18 * 494 910,71 €/2 = 503 324 196,43 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 166 000 000 000 €/20 218 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000 €/6 846 000 000 000 €) * 503 324 196,43 € = 4 088 098,25 €

Metinis priežiūros mokestis = 494 910,71 € + 4 088 098,25 € = 4 583 008,97 €

Visi šios dalies puslapiai