Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kaip apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis?

ECB apskaičiuoja savo metines išlaidas priežiūros uždaviniams ir pagal tai nustato visą metinių priežiūros mokesčių sumą.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Kiek moka kiekvienas bankas?

Kiekvieno banko metinį priežiūros mokestį sudaro:

 • minimali mokesčio dalis ir
 • kintamoji mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis apskaičiuojama kaip svarbių ir mažiau svarbių bankų visos metinės priežiūros mokesčių sumos fiksuota procentinė dalis.

Minimali mokesčio dalis
Svarbūs bankai

Svarbiems bankams fiksuota procentinė dalis yra 10 % visos metinių mokesčių sumos; ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnėms svarbioms įstaigoms, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu neviršija 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis mažinama per pusę.

Mažiau svarbūs bankai

Mažiau svarbiems bankams fiksuota procentinė dalis yra 10 % visos metinių mokesčių sumos; ji padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnėms mažiau svarbioms įstaigoms, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu neviršija 1 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis mažinama per pusę.

Kaip nustatoma kintamoji mokesčio dalis?

Kintamoji mokesčio dalis yra tai, kas lieka iš visos metinių mokesčių sumos atėmus minimalią mokesčio dalį (įskaitant ir kiekvienos kategorijos mažesniems bankams suteiktas nuolaidas).

Kiekvienas bankas moka šios sumos dalį, priklausančią nuo jo svarbos ir rizikos profilio. Tai reiškia, kad stambesnių ir daugiau rizikos prisiėmusių bankų kintamoji mokesčio dalis yra didesnė.

Pasiskaičiuokite mokestį

Šioje dalyje pateikta informacija yra tik orientacinio pobūdžio ir skirta padėti pasiskaičiuoti mokestį. Jūsų faktinį mokestį ECB apskaičiuos pagal jūsų pateiktus mokestinius veiksnius. Tiksli mokėtina suma bus nurodyta ECB jums skirtame metiniame pranešime apie priežiūros mokestį.

Toliau pateiktoje mokesčio apskaičiavimo skaičiuoklėje naudojamos numatomos išlaidos per mokestinį laikotarpį, o faktinė ECB taikoma mokesčių suma yra grindžiama faktinėmis išlaidomis. Be to, duomenys apie vidutinį mokesčio mokėtojų skaičių ir jų mokestinius veiksnius nebus žinomi tol, kol tie mokesčiai nebus faktiškai apskaičiuoti, todėl skaičiuoklėje naudojami praėjusių metų duomenys apie mokesčių mokėtojus ir mokestinius veiksnius. Dėl šios priežasties paskaičiuojamas tik orientacinio dydžio mokestis.

Taip pat jei banke po galutinės dienos, iki kurios reikia pateikti metiniam mokesčiui apskaičiuoti reikalingą informaciją, įvyksta pokyčių arba jei nacionalinė kompetentinga institucija tokius pokyčius patvirtina tik po minėtos dienos, mokesčiai pakoreguojami atgaline data.

Norint pasiskaičiuoti 2024 m. metinį priežiūros mokestį reikalinga ši informacija:

Minimali mokesčio dalis

Norint pasiskaičiuoti minimalią mokesčio dalį, reikalinga ši informacija:

 • visa numatomų metinių priežiūros išlaidų suma pagal jūsų banko kategoriją (svarbus ar mažiau svarbus):
  Numatomos 2024 m. mokestinio laikotarpio metinės išlaidos (mln. eurų) Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
    633,4 27,6
 • vidutinis mokesčio subjektų skaičius:
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius (2023 m. mokestinis laikotarpis) Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai

  109 2 042
  Pastaba: mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius praėjusiais metais
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  2022 m. mokestinis laikotarpis 110 2 130
  2021 m. mokestinis laikotarpis 114 2 215
  2020 m. mokestinis laikotarpis 112 2 318
  2019 m. liepos pab. 112 2 440
  2018 m. liepos pab. 115 2 766
  2017 m. liepos pab. 119 2 916
  2016 m. liepos pab. 126 3 077
  2015 m. liepos pab. 117 3 193
  2014 m. liepos pab. 115 3 191
  Pastaba: mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.
 • svarbių bankų ir svarbių bankų grupių, kuriems minimali mokesčio dalis 2023 m. buvo sumažinta perpus, t. y. subjektų, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų, skaičius: 8
 • mažiau svarbių bankų ir mažiau svarbių bankų grupių, kuriems minimali mokesčio dalis 2023 m. buvo sumažinta perpus, t. y. subjektų, kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. eurų, skaičius: 1 083

Kintamoji mokesčio dalis

Norint pasiskaičiuoti kintamąją mokesčio dalį, reikalinga ši informacija:

 • jūsų banko mokestiniai veiksniai (visas turtas ir bendra rizikos pozicija)
 • visa mokestinių veiksnių suma – prižiūrimų bankų kategorijos (svarbių ar mažiau svarbių), kuriai priklauso jūsų bankas, viso turto ir bendros rizikos pozicijos suma, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje. Į ją neįtrauktas nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turtas. Paprastai, skaičiuodami savo mokestinius veiksnius, bankai neturėtų įtraukti šio turto. Tačiau bankų grupės gali nuspręsti jį įtraukti (pvz., jei mano, kad sumų, kurių galima neįtraukti, apskaičiavimo našta būtų didesnė nei tikėtinas priežiūros mokesčio sumažėjimas tokių sumų neįtraukus).

  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2023 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 23 838 5 045
  Bendra rizikos pozicija 7 348 2 457
  Ankstesnių metų mokestinių veiksnių duomenys
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2022 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 23 165 4 934
  Bendra rizikos pozicija 7 158 2 369
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2021 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 22 232 4 751
  Bendra rizikos pozicija 6 930 2 248
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2020 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 218 4 515
  Bendra rizikos pozicija 6 846 2 226
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2019 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 573 4 415
  Bendra rizikos pozicija 6 610 2 133
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2018 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 197 4 675
  Bendra rizikos pozicija 6 382 2 180
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2017 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 781 4 625
  Bendra rizikos pozicija 6 577 2 141
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2016 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 233 4 469
  Bendra rizikos pozicija 6 773 2 137
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2015 m. ir 2014 m. mokestiniai laikotarpiai Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 527 4 669
  Bendra rizikos pozicija 6 811 2 219

Pasiskaičiuokite savo 2024 m. mokestį

Pirmiau nurodyti duomenys buvo integruoti į skaičiavimo įrankį, kuris jums padės pasiskaičiuoti savo banko metinį priežiūros mokestį. Spustelėkite toliau esančią nuorodą ir vadovaukitės dokumente pateiktomis instrukcijomis.

Preliminaraus mokesčio dydžio skaičiuoklė

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus