Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kaip apskaičiuojamas metinis priežiūros mokestis?

ECB apskaičiuoja savo metines išlaidas priežiūros uždaviniams ir pagal tai nustato visą metinių priežiūros mokesčių sumą.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma

Kiek kiekvienas bankas moka?

Kiekvieno banko metinį priežiūros mokestį sudaro:

 • minimali mokesčio dalis ir
 • kintamoji mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis

Minimali mokesčio dalis apskaičiuojama kaip svarbių ir mažiau svarbių bankų visos metinės priežiūros mokesčių sumos fiksuota procentinė dalis.

Minimali mokesčio dalis
Svarbūs bankai

Svarbiems bankams fiksuota procentinė dalis yra 10 % visos metinių mokesčių sumos; ji yra padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnėms svarbioms įstaigoms, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu neviršija 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis mažinama per pusę.

Mažiau svarbūs bankai

Mažiau svarbiems bankams fiksuota procentinė dalis yra 10 % visos metinių mokesčių sumos; ji yra padalijama po lygiai visiems šios kategorijos mokesčio subjektams.

Mažesnėms mažiau svarbioms įstaigoms, kurių visas turtas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu neviršija 1 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis mažinama per pusę.

Kaip nustatoma kintamoji mokesčio dalis?

Kintamoji mokesčio dalis

Kintamoji dalis gaunama iš mokesčio sumos atėmus minimalią mokesčio dalį. Apskaičiuojant šią dalį pritaikomos ir kiekvienos kategorijos mažesniems bankams suteiktos nuolaidos.

Kiekvienas bankas moka šios sumos dalį, priklausančią nuo jo svarbos ir rizikos profilio. Tai reiškia, kad stambesni ir daugiau rizikos prisiėmę bankai moka didesnę kintamąją mokesčio dalį.

Pasiskaičiuokite mokestį

Toliau pateikta informacija yra tik orientacinio pobūdžio ir skirta jums padėti pasiskaičiuoti mokestį. Jūsų mokestį ECB apskaičiuoja pagal jūsų pateiktus mokestinius veiksnius. Tiksli mokėtina suma nurodoma ECB jums siunčiamame metiniame pranešime apie priežiūros mokestį.

Šis mokesčio įvertis negali būti tikslus, nes yra apskaičiuojamas pagal numatomas mokestinio laikotarpio išlaidas, o patį mokestį ECB apskaičiuoja pagal faktines išlaidas. Be to, kadangi vidutinis bankų, iš kurių bus imamas mokestis, skaičius ir jų mokestiniai veiksniai nebus žinomi tol, kol mokestis nebus apskaičiuotas, naudojami ankstesnių metų mokesčio subjektų ir mokestinių veiksnių duomenys.

Taip pat jei banke po galutinės dienos, iki kurios reikia pateikti metiniam mokesčiui apskaičiuoti reikalingą informaciją, įvyksta pokyčių arba jei nacionalinė kompetentinga institucija tokius pokyčius patvirtina tik po minėtos dienos, mokesčiai pakoreguojami atgaline data.

Norint pasiskaičiuoti 2022 m. metinį priežiūros mokestį reikalinga ši informacija:

Minimali mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • visą numatomų metinių priežiūros išlaidų sumą pagal jūsų banko kategoriją (svarbus ar mažiau svarbus)
  Numatomos 2022 m. mokestinio laikotarpio metinės išlaidos (mln. eurų) Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
    596,9 27,2
 • mokesčio subjektų skaičių:
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius
  (2021 m. mokestinis laikotarpis)
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Mokesčio subjektai 114 2 215
  Pastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.
 • vidutinį mokesčio subjektų skaičių praėjusiais metais:
  Vidutinis mokesčio subjektų skaičius Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  2020 m. mokestinis laikotarpis 112 2 318
  2019 m. liepos pab. 112 2 440
  2018 m. liepos pab. 115 2 766
  2017 m. liepos pab. 119 2 916
  2016 m. liepos pab. 126 3 077
  2015 m. liepos pab. 117 3 193
  2014 m. liepos pab. 115 3 191
  Pastaba. Mokesčio subjektų skaičius skiriasi nuo prižiūrimų bankų skaičiaus.

Kintamoji mokesčio dalis

Jai paskaičiuoti reikia žinoti:

 • jūsų banko mokestinius veiksnius (visą turtą ir bendrą rizikos poziciją)
 • visą mokestinių veiksnių sumą – prižiūrimų bankų kategorijos (svarbių ar mažiau svarbių), kuriai priklauso jūsų bankas, viso turto ir bendros rizikos pozicijos sumą. Sumos pagal kategorijas pateiktos lentelėje. Į jas neįtrauktas nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių turtas. Paprastai skaičiuodami savo mokestinius veiksnius bankai turėtų neįtraukti šio turto. Tačiau bankų grupės gali nuspręsti jį įtraukti (pvz., jei mano, kad sumų, kurių galima neįtraukti, apskaičiavimo našta būtų didesnė nei tikėtinas priežiūros mokesčio sumažėjimas tokių sumų neįtraukus).
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų)
  (2021 m. mokestinis laikotarpis)
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 22 232 4 751
  Bendra rizikos pozicija 6 930 2 248
  Ankstesnių metų mokestinių veiksnių duomenys
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų); 2020 m. mokestinis laikotarpis Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 218 4 515
  Bendra rizikos pozicija 6 846 2 226
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2018 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 573 4 415
  Bendra rizikos pozicija 6 610 2 133
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2017 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 197 4 675
  Bendra rizikos pozicija 6 382 2 180
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2016 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 19 781 4 625
  Bendra rizikos pozicija 6 577 2 141
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2015 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 233 4 469
  Bendra rizikos pozicija 6 773 2 137
  Bendri vidutiniai mokestinių veiksnių duomenys (mlrd. eurų);
  2014 m. gruodžio 31 d.
  Svarbūs bankai Mažiau svarbūs bankai
  Visas turtas 20 527 4 669
  Bendra rizikos pozicija 6 811 2 219
 • svarbių bankų ir svarbių bankų grupių atveju – mokesčio subjektų, kuriems minimali mokesčio dalis bus sumažinta perpus, t. y. subjektų, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų, skaičius: 13
 • mažiau svarbių bankų ir mažiau svarbių bankų grupių atveju – mokesčio subjektų, kuriems minimali mokesčio dalis būtų sumažinta perpus, t. y. subjektų, kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. eurų, skaičius: 1 296

Paskaičiuokite savo mokestį – pavyzdžiai 2022 metų mokestiniam laikotarpiui

Turėdami pirmiau minėtus duomenis, savo mokesčio dydį galite apskaičiuoti pagal toliau pateiktas lygtis.

Pavyzdys mažiau svarbiems bankams, kurių visas turtas viršija 1 mlrd. eurų

Jūsų duomenys:

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 1 600 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 700 000 000 €]

Mūsų duomenys:

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma, tenkanti mažiau svarbiems bankams: 27 200 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų turto suma: 4 751 000 000 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 2 248 000 000 000 €
 • vidutinis mažiau svarbių mokesčio subjektų skaičius: 2 215
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 1 296

Minimali mokesčio dalis = (10 % * 27 200 000 €)/2 215 = 1 227,99 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 27 200 000 € – (2 215 – 1 296) * 1 227,99 € – 1 296 * 1 227,99 €/2 = 25 275 738,15 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 1 600 000 000 €/4 751 000 000 000 € + 50 % * 700 000 000 €/2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 8 191,35 €

Metinis priežiūros mokestis = 1 227,99 € + 8 191,35 € = 9 419,34 €

Pavyzdys mažiau svarbiems bankams, kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. eurų

Jūsų duomenys:

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 600 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 250 000 000 €]

Mūsų duomenys:

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma, tenkanti mažiau svarbiems bankams: 27 200 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų turto suma: 4 751 00 000 000 €
 • bendra mažiau svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 2 248 000 000 000 €
 • vidutinis mažiau svarbių mokesčio subjektų skaičius: 2 215
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 1 296

Minimali mokesčio dalis = (10 % * 27 200 000 €)/2 215 * 0,5 = 614,00 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 27 200 000 € – (2 215 – 1 296) * 1 227,99 € – 1 296 * 1 227,99 €/2 = 25 275 738,15 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 600 000 000 €/4 751 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 €/2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 3 001,48 €

Metinis priežiūros mokestis = 614,00 € + 3 001,48 € = 3 615,48 €

Pavyzdys svarbiems bankams

Jūsų duomenys:

 • visas jūsų banko turtas: [pavyzdžiui, 166 000 000 000 €]
 • bendra jūsų banko rizikos pozicija: [pavyzdžiui, 55 000 000 000 €]

Mūsų duomenys:

 • visa metinių priežiūros mokesčių suma, tenkanti svarbiems bankams: 596 900 000 €
 • bendra svarbių bankų turto suma: 22 232 000 000 000 €
 • bendra svarbių bankų rizikos pozicijų suma: 6 930 000 000 000 €
 • vidutinis svarbių mokesčio subjektų skaičius: 114
 • mokesčio subjektų, kurių minimali mokesčio dalis būtų sumažinta per pusę: 13

Minimali mokesčio dalis = (10 % * 596 900 000 €)/114 = 523 596,49 €

Prieš skaičiuodami kintamąją mokesčio dalį, turime atsižvelgti į tuos bankus, kurių minimali mokesčio dalis buvo sumažinta per pusę: 596 90 000 € – (114 – 13) * 523 596,49 € – 13 * 523 596,49 €/2 = 540 613 377,19 €

Kintamoji mokesčio dalis = (50 % * 166 000 000 000 €/22 232 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000 €/6 930 000 000 000 €) * 540 613 377,19 € = 4 163 594,09 €

Metinis priežiūros mokestis = 523 596,49 € + 4 163 594,09 € = 4 687 190,58 €

Visi šios dalies puslapiai

Whistleblowing