Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miten vuotuinen valvontamaksu lasketaan?

EKP laskee joka vuosi valvontatehtävistä aiheutuvien kustannustensa pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja pankeilta on perittävä.

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä

Mistä pankin valvontamaksu muodostuu?

Kunkin pankin vuotuinen valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

 • vähimmäismaksukomponentti
 • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Vähimmäismaksukomponentti on 10 % valvontamaksujen kokonaismäärästä, ja se jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten merkittävien pankkien kesken.

Jos merkittävän pankin kokonaisvarat ovat korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolitetaan.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähimmäismaksukomponentti on 10 % valvontamaksujen kokonaismäärästä, ja se jaetaan tasan kaikkien valvontamaksuvelvollisten vähemmän merkittävien pankkien kesken.

Jos vähemmän merkittävän pankin kokonaisvarat ovat korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 1 miljardi euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolitetaan.

Miten vaihteleva maksukomponentti määritetään?

Vaihteleva maksukomponentti saadaan, kun valvontamaksujen kokonaismäärästä vähennetään vähimmäismaksukomponentti (myös puolitettu komponentti).

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan: vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi pankki on ja mitä enemmän sillä on riskejä.

Alustava arvio valvontamaksusta

Tässä osiossa on suuntaa antavia tietoja, joiden avulla pankit voivat alustavasti arvioida valvontamaksujaan. Valvontamaksun tarkka määrä – jonka EKP määrittää pankin ilmoittamien valvontamaksutekijöiden pohjalta – käy ilmi vuosittaisesta valvontamaksuilmoituksesta.

Sivun alalaidassa on linkki laskuriin, jolla pankit voivat arvioida valvontamaksun suuruutta maksukauden oletettujen valvontakustannusten perusteella. EKP perii varsinaiset valvontamaksut kuitenkin todellisten kustannusten perusteella. Myöskään valvontamaksuvelvollisten ja niiden valvontamaksutekijöiden keskimäärä ei ole tiedossa ennen varsinaisten valvontamaksujen vahvistumista, joten arviolaskurissa käytetään edellisvuoden tietoja. Laskurilla saatu arvio on siis vain suuntaa antava.

Valvontamaksuja voidaan lisäksi joutua tarkistamaan jälkikäteen, jos jonkin pankin tilanne muuttuu tai kansallinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa sen tilanteen muutoksen vasta valvontamaksun laskentapäivän jälkeen.

Vuoden 2024 valvontamaksun alustavaan arviointiin tarvitaan seuraavat tiedot:

Vähimmäismaksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi tarvitaan

 • vuotuisten valvontakustannusten arvioitu kokonaismäärä pankin luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät pankit):
  Valvontamaksukauden 2024 arvioidut kustannukset (milj. euroa) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
    633,4 27,6
 • Valvontamaksuvelvollisten keskimäärä
  Valvontamaksuvelvollisten määrä (maksukauden 2023 keskiarvo) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit

  109 2 042
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
  Arvion tueksi – valvontamaksuvelvollisten määrä keskimäärin aiempina vuosina
  Valvontamaksuvelvollisten määrä (maksukauden keskiarvo) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Maksukausi 2022 110 2 130
  Maksukausi 2021 114 2 215
  Maksukausi 2020 112 2 318
  31.7.2019 112 2 440
  31.7.2018 115 2 766
  31.7.2017 119 2 916
  31.7.2016 126 3 077
  31.7.2015 117 3 193
  31.7.2014 115 3 191
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
 • niiden merkittävien pankkien/pankkiryhmien määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitettiin vuonna 2023 (koska niiden kokonaisvarat olivat enintään 10 miljardia euroa): 8
 • niiden vähemmän merkittävien pankkien/pankkiryhmien määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitettiin vuonna 2023 (koska niiden kokonaisvarat olivat enintään 1 miljardi euroa): 1 083

Vaihteleva maksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi on tiedettävä

 • pankin omat valvontamaksutekijät (kokonaisvarat ja kokonaisriski)
 • pankin luokan valvontamaksutekijät (yhteenlasketut kokonaisvarat ja yhteenlasketut kokonaisriskit), ks. alla oleva taulukko. Taulukossa ei ole mukana yhteiseen pankkivalvontaan osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja, sillä ne tulisi yleensä jättää pois valvontamaksutekijöiden laskennasta. Pankkiryhmät voivat kuitenkin myös päättää laskea ne mukaan valvontamaksutekijöihinsä (jos esim. niiden vähentäminen kokonaisvaroista veisi valvontamaksun alenemiseen nähden paljon resursseja).

  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2023 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 23 838 5 045
  Kokonaisriski 7 348 2 457
  Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2022 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 23 165 4 934
  Kokonaisriski 7 158 2 369
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2021 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 22 232 4 751
  Kokonaisriski 6 930 2 248
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2020 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 218 4 515
  Kokonaisriski 6 846 2 226
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2019 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 573 4 415
  Kokonaisriski 6 610 2 133
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2018 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 197 4 675
  Kokonaisriski 6 382 2 180
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2017 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 781 4 625
  Kokonaisriski 6 577 2 141
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukauden 2016 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 233 4 469
  Kokonaisriski 6 773 2 137
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) – valvontamaksukausien 2014 ja 2015 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 527 4 669
  Kokonaisriski 6 811 2 219

Vuoden 2024 valvontamaksun arvioiminen

Edellä esitetyt tiedot sisältyvät jo laskuriin, jonka avulla pankit voivat alustavasti arvioida vuotuisen valvontamaksunsa suuruutta. Laskuriin ja ohjetiedostoon pääsee alla olevasta linkistä.

Arviolaskuri

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä