Menu

Valvontamaksun suuruus

EKP laskee valvontatehtävistä aiheutuvien vuosikustannustensa pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja kunakin vuonna on perittävä.

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksun muodostuminen

Kunkin pankin valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

 • vähimmäismaksukomponentti
 • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Jos merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolittuu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Jos vähemmän merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 1 miljardi euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolittuu.

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihtelevalla maksukomponentilla katetaan se osa valvontakustannuksista, jota vähimmäismaksukomponentti ei kata, sekä pienille merkittäville pankeille myönnetty valvontamaksuhelpotus.

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan: vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi ja riskipitoisempi pankki on.

Valvontamaksun arvioiminen

Alla olevien suuntaa antavien tietojen avulla voi alustavasti arvioida valvontamaksuaan. Valvontamaksun tarkka määrä – jonka EKP määrittää pankin ilmoittamien valvontamaksutekijöiden pohjalta – käy ilmi vuosittaisesta valvontamaksuilmoituksesta.

Valvontamaksuarvio on väistämättä vain suuntaa antava, sillä se perustuu arvioituihin valvontakustannuksiin ja EKP perii maksut valvontamaksukauden todellisten kustannusten perusteella. Lisäksi valvontamaksuvelvollisten määrä ja valvontamaksutekijät ovat tiedossa vasta, kun maksut peritään, joten arvio laaditaan edellisvuoden tietojen perusteella.

Valvontamaksuja voidaan myös joutua tarkistamaan jälkikäteen, jos pankin tilanne muuttuu – tai kansallinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa tilanteen muutoksen vasta valvontamaksun laskentapäivän jälkeen.

Valvontamaksun arvioimiseksi tarvitaan seuraavat tiedot.

Vähimmäismaksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi tarvitaan

 • valvontamaksujen arvioitu kokonaismäärä kyseisessä luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät pankit)
 • valvontamaksuvelvollisten määrä:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä
  (valvontamaksukauden keskiarvo 31.7.2019)
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Valvontamaksuvelvolliset
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
  112 2 440
 • valvontamaksuvelvollisten määrä aiempina vuosina:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä (valvontamaksukauden keskiarvo)
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  31.7.2018 115 2 766
  31.7.2017 119 2 916
  31.7.2016 126 3 077
  31.7.2015 117 3 193
  31.7.2014 115 3 191
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.

Vaihteleva maksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi on tiedettävä seuraavat tekijät:

 • pankin omat valvontamaksutekijät (kokonaisvarat ja kokonaisriski)
 • yhteenlasketut valvontamaksutekijät: kokonaisvarojen ja kokonaisriskin yhteenlasketut määrät kyseisessä valvottavien pankkien luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät pankit). Valvontamaksutekijöiden kokonaismäärät on eritelty alla olevassa taulukossa. Erittelyyn ei ole otettu mukaan valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:hun kuulumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja: ne jätetään yleensä huomiotta valvontamaksutekijöiden laskennassa. Pankkiryhmä voi kuitenkin erikseen päättää ottaa ne huomioon (esimerkiksi siksi, että huomiotta jättämiseen tarvittavasta laskennasta koituvat kustannukset olisivat suuremmat kuin valvontamaksun odotettu alennus).
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2018
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 573 4 415
  Kokonaisriski 6 610 2 133
  Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2017
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 197 4 675
  Kokonaisriski 6 382 2 180
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2016
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 781 4 625
  Kokonaisriski 6 577 2 141
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2015
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 233 4 469
  Kokonaisriski 6 773 2 137
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2014
  Merkittävät pankit
  Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 527 4 669
  Kokonaisriski 6 811 2 219
 • Merkittävät pankit/pankkiryhmät, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa: 16
 • Vähemmän merkittävät pankit/pankkiryhmät, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 1 miljardia euroa: 1 616

Laskentaesimerkkejä – vuoden 2020 valvontamaksu

Ohessa on kaksi (kuvitteellista) esimerkkiä siitä, miten pankki voi arvioida valvontamaksunsa yllä annettujen tietojen pohjalta.

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu (kokonaisvarat vähintään 1 miljardi euroa)

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: 1 600 000 000 €
 • Kokonaisriski: 700 000 000 €

Yhteiset tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 51 823 349 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 4 415 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 2 133 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 440
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 1 616

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 51 823 349) / 2 440 = 2 123,91

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 51 823 349 € - (2 440 - 1 616) * 2 123,91 € - 1 616 * 2 123,91 €/2 = 48 357 131,56 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 1 600 000 000 / 4 415 000 000 000 + 50 % * 700 000 000 / 2 133 000 000 000) * 48 357 131,56 = 16 697,17

Valvontamaksu = 2 123,91 + 16 697,17 = 18 821,07

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu (kokonaisvarat enintään 1 miljardi euroa)

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: 600 000 000 €
 • Kokonaisriski: 250 000 000 €

Yhteiset tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 51 823 349 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 4 415 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 2 133 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 440
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 1 616

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 51 823 349) / 2 440 * 0,5 = 1 061,95

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 51 823 349 – (2 440 - 1 616) * 2 123,91 € - 1 616 * 2 123,91 €/2 = 48 357 131,56 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 600 000 000 / 4 415 000 000 000 + 50 % * 250 000 000 / 2 133 000 000 000) * 48 357 131,56 € = 6 119,74 €

Valvontamaksu = 1 061,95 € + 6 119,74 € = 7 181,70 €

Merkittävän pankin valvontamaksu

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: 166 000 000 000 €
 • Kokonaisriski: 55 000 000 000 €

Yhteiset tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 524 196 987 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 19 573 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 6 610 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 112
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 16

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 524 196 987) / 112 = 468 033,02

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 524 196 987 – (112 - 16) * 468 033,02 € - 16 * 468 033,02/2 = 475 521 552,49 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 166 000 000 000 / 19 573 000 000 000 + 50 % * 55 000 000 000 / 6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 € = 3 994 808,31 €

Valvontamaksu = 468 033,02 € + 3 994 808,31 € = 4 462 841,33 €