Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksun suuruus

EKP laskee valvontatehtävistä aiheutuvien vuosikustannustensa pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja kunakin vuonna on perittävä.

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksun muodostuminen

Kunkin pankin valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

 • vähimmäismaksukomponentti
 • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Merkittävien pankkien vähimmäismaksukomponentti lasketaan jakamalla 10 % niiden valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä valvontamaksuvelvollisten määrällä.

Jos merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolitetaan (valvontamaksuhelpotus).

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien vähimmäismaksukomponentti lasketaan jakamalla 10 % niiden valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä valvontamaksuvelvollisten määrällä.

Jos vähemmän merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 1 miljardi euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolitetaan (valvontamaksuhelpotus).

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihtelevalla maksukomponentilla katetaan se osa valvontakustannuksista, jota vähimmäismaksukomponentti ei kata, eli myös pienille merkittäville pankeille myönnetty valvontamaksuhelpotus.

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan: vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi pankki on ja mitä enemmän sillä on riskejä.

Valvontamaksun arvioiminen

Alla olevien suuntaa antavien tietojen avulla pankit voivat alustavasti arvioida valvontamaksujaan. Valvontamaksun tarkka määrä – jonka EKP määrittää pankin ilmoittamien valvontamaksutekijöiden pohjalta – käy ilmi vuosittaisesta valvontamaksuilmoituksesta.

Valvontamaksuarvio on väistämättä vain suuntaa antava, sillä se perustuu ennalta arvioituihin valvontakustannuksiin ja EKP perii maksut valvontamaksukauden todellisten kustannusten perusteella. Myöskään täsmällistä valvontamaksuvelvollisten määrää ja eri pankkien valvontamaksutekijöitä ei tiedetä ennalta, joten arvio joudutaan laatimaan edellisvuoden tietojen perusteella.

Valvontamaksuja voidaan lisäksi joutua tarkistamaan jälkikäteen, jos jonkin pankin tilanne muuttuu – tai kansallinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa tilanteen muutoksen – vasta valvontamaksun laskentapäivän jälkeen.

Vuoden 2022 valvontamaksun arvioinnissa tarvitaan seuraavat tiedot:

Vähimmäismaksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi tarvitaan

 • arvio valvontakustannuksista pankin luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät pankit):
  Valvontamaksukauden 2022 arvioidut kustannukset (milj. euroa) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
    596,9 27,2
 • edellisvuotinen valvontamaksuvelvollisten määrä:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä
  (valvontamaksukauden 2021 keskiarvo)
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  114 2 215
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
 • arvion tueksi – valvontamaksuvelvollisten määrä aiempina vuosina:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä (valvontamaksukauden keskiarvo) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  2020 112 2 318
  2019 (tilanne 31.7.) 112 2 440
  2018 (tilanne 31.7.) 115 2 766
  2017 (tilanne 31.7.) 119 2 916
  2016 (tilanne 31.7.) 126 3 077
  2015 (tilanne 31.7.) 117 3 193
  2014 (tilanne 31.7.) 115 3 191
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.

Vaihteleva maksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi tarvitaan

 • pankin omat valvontamaksutekijät (kokonaisvarat ja kokonaisriski)
 • pankin luokan valvontamaksutekijät (yhteenlasketut kokonaisvarat ja yhteenlasketut kokonaisriskit), ks. alla oleva taulukko (taulukossa ei ole mukana valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:hun kuulumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden tietoja, sillä ne on periaatteessa tarkoitus jättää pois valvontamaksutekijöitä laskettaessa – pankkiryhmät voivat kuitenkin myös päättää olla vähentämättä niiden osuutta valvontamaksutekijöistään, jos vaikutus valvontamaksuun olisi niin pieni, ettei niitä kannata ilmoittaa erikseen):
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden 2021 keskiarvo
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 22 232 4 751
  Kokonaisriski 6 930 2 248
  Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden 2020 keskiarvo
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 218 4 515
  Kokonaisriski 6 846 2 226
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2018
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 573 4 415
  Kokonaisriski 6 610 2 133
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2017
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 197 4 675
  Kokonaisriski 6 382 2 180
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2016
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 781 4 625
  Kokonaisriski 6 577 2 141
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2015
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 233 4 469
  Kokonaisriski 6 773 2 137
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2014
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 527 4 669
  Kokonaisriski 6 811 2 219
 • niiden merkittävien pankkien/pankkiryhmien määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti todennäköisesti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa: 13
 • niiden vähemmän merkittävien pankkien/pankkiryhmien määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti todennäköisesti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 1 miljardi euroa: 1 296

Laskentaesimerkkejä – vuoden 2022 valvontamaksu

Ohessa on kolme (kuvitteellista) esimerkkiä siitä, miten pankki voi arvioida valvontamaksunsa tietojen pohjalta.

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu (kun kokonaisvarat yli 1 miljardi euroa)

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: [esim. 1 600 000 000 €]
 • kokonaisriski: [esim. 700 000 000 €]

Vähemmän merkittävien pankkien tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 27 200 000 €
 • kokonaisvarat: 4 751 000 000 000 €
 • kokonaisriski: 2 248 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisten määrä (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 215
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 1 296

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 27 200 000 €) / 2 215 = 1 227,99 €

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon, että osalla pankeista vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 27 200 000 € - (2 215 - 1 296) * 1 227,99 € - 1 296 * 1 227,99 €/2 = 25 275 738,15 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 1 600 000 000 € / 4 751 000 000 000 € + 50 % * 7 000 000 000 € / 2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 8 191,35 €

Valvontamaksu = 1 227,99 € + 8 191,35 € = 9 419,34 €

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu (kun kokonaisvarat enintään 1 miljardi euroa)

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: [esim. 600 000 000 €]
 • kokonaisriski: [esim. 250 000 000 €]

Vähemmän merkittävien pankkien tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 27 200 000 €
 • kokonaisvarat: 4 751 000 000 000 €
 • kokonaisriski: 2 248 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisten määrä (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 215
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 1 296

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 27 200 000 €) / 2 215 * 0,5 = 614,00 €

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon, että osalla pankeista vähimmäismaksukomponentti puolitetaan (kuten tässä esimerkkitapauksessa): 27 200 000 € - (2 215 - 1 296) * 1 227,99 € - 1 296 * 1 227,99 €/2 = 25 275 738,15 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 600 000 000 € / 4 751 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 € / 2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 3 001,48 €

Valvontamaksu = 614,00 € + 3 001,48 € = 3 615,48 €

Merkittävän pankin valvontamaksu

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: [esim. 166 000 000 000 €]
 • kokonaisriski: [esim. 55 000 000 000 €]

Merkittävien pankkien tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 596 900 000 €
 • kokonaisvarat: 22 232 000 000 000 €
 • kokonaisriski: 6 930 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisten määrä (valvontamaksukauden keskiarvo): 114
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 13

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 596 900 000 €) / 114 = 523 596,49 €

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon, että osalla pankeista vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 596 900 000 € - (114 - 13) * 523 596,49 € - 13 * 523 596,49 €/2 = 540 613 377,19 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 166 000 000 000 € / 22 232 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000 € / 6 930 000 000 000 €) * 540 613 377,19 € = 4 163 594,09 €

Valvontamaksu = 523 596,49 € + 4 163 594,09 € = 4 687 190,58 €

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Whistleblowing