Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksun suuruus

EKP laskee valvontatehtävistä aiheutuvien vuosikustannustensa pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja kunakin vuonna on perittävä.

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksun muodostuminen

Kunkin pankin valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

 • vähimmäismaksukomponentti
 • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Merkittävien pankkien vähimmäismaksukomponentti lasketaan jakamalla 10 % niiden valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä valvontamaksuvelvollisten määrällä.

Jos merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolitetaan (valvontamaksuhelpotus).

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien vähimmäismaksukomponentti lasketaan jakamalla 10 % niiden valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä valvontamaksuvelvollisten määrällä.

Jos vähemmän merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 1 miljardi euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolitetaan (valvontamaksuhelpotus).

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihteleva maksukomponentti saadaan, kun valvontamaksujen kokonaismäärästä vähennetään vähimmäismaksukomponentti (ja pienille pankeille myönnetty valvontamaksuhelpotus).

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan: vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi pankki on ja mitä enemmän sillä on riskejä.

Valvontamaksun arvioiminen

Tässä osiossa on suuntaa antavia tietoja, joiden avulla pankit voivat alustavasti arvioida valvontamaksujaan. Valvontamaksun tarkka määrä – jonka EKP määrittää pankin ilmoittamien valvontamaksutekijöiden pohjalta – käy ilmi vuosittaisesta valvontamaksuilmoituksesta.

Jäljempänä on linkki laskuriin, jolla pankit voivat arvioida valvontamaksunsa maksukauden arvioitujen valvontakustannusten perusteella. EKP perii varsinaiset valvontamaksut kuitenkin todellisten kustannusten perusteella. Myöskään valvontamaksuvelvollisten ja niiden valvontamaksutekijöiden keskimäärä ei ole tiedossa ennen varsinaisten valvontamaksujen vahvistumista, joten arviolaskurissa käytetään edellisvuoden tietoja. Laskurilla saadaan siis vain suuntaa antava arvio valvontamaksun suuruudesta.

Valvontamaksuja voidaan lisäksi joutua tarkistamaan jälkikäteen, jos jonkin pankin tilanne muuttuu – tai kansallinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa tilanteen muutoksen – vasta valvontamaksun laskentapäivän jälkeen.

Vuoden 2023 valvontamaksun arvioinnissa tarvitaan seuraavat tiedot:

Vähimmäismaksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi tarvitaan

 • arvio valvontakustannuksista pankin luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät pankit):
  Valvontamaksukauden 2023 arvioidut kustannukset (milj. euroa) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
    618,8 30,2
 • valvontamaksuvelvollisten keskimäärä
  Valvontamaksuvelvollisten määrä (maksukauden 2022 keskiarvo) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit

  110 2 130
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
  Arvion tueksi – valvontamaksuvelvollisten keskimäärät aiempina vuosina
  Valvontamaksuvelvollisten määrä (maksukauden keskiarvo) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Maksukausi 2021 114 2 215
  Maksukausi 2020 112 2 318
  31.7.2019 112 2 440
  31.7.2018 115 2 766
  31.7.2017 119 2 916
  31.7.2016 126 3 077
  31.7.2015 117 3 193
  31.7.2014 115 3 191
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.
 • niiden merkittävien pankkien/pankkiryhmien määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitettiin vuonna 2022 (koska niiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa): 11
 • niiden vähemmän merkittävien pankkien/pankkiryhmien määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitettiin vuonna 2022 (koska niiden kokonaisvarat ovat enintään 1 miljardi euroa): 1 192

Vaihteleva maksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi tarvitaan

 • pankin omat valvontamaksutekijät (kokonaisvarat ja kokonaisriski)
 • pankin luokan valvontamaksutekijät (yhteenlasketut kokonaisvarat ja yhteenlasketut kokonaisriskit), ks. alla oleva taulukko. Taulukossa ei ole mukana valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:hun kuulumattomissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden tietoja, sillä ne on periaatteessa tarkoitus jättää pois valvontamaksutekijöitä laskettaessa. Pankkiryhmät voivat kuitenkin myös päättää olla vähentämättä niiden osuutta valvontamaksutekijöistään (jos esim. vaikutus valvontamaksuun olisi niin pieni, ettei niitä kannata ilmoittaa erikseen).

  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden 2022 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 23 165 4 934
  Kokonaisriski 7 158 2 369
  Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden 2021 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 22 232 4 751
  Kokonaisriski 6 930 2 248
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden 2020 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 218 4 515
  Kokonaisriski 6 846 2 226
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden 2019 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 573 4 415
  Kokonaisriski 6 610 2 133
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden 2018 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 197 4 675
  Kokonaisriski 6 382 2 180
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden 2017 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 781 4 625
  Kokonaisriski 6 577 2 141
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukauden 2016 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 233 4 469
  Kokonaisriski 6 773 2 137
  Valvontamaksutekijät yhteensä (mrd. euroa) Valvontamaksukausien 2014 ja 2015 keskiarvo Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 527 4 669
  Kokonaisriski 6 811 2 219

Vuoden 2023 valvontamaksun arvioiminen

Edellä esitetyt tiedot sisältyvät laskuriin, jonka avulla pankit voivat arvioida vuotuisen valvontamaksunsa suuruuden. Laskuriin ja ohjetiedostoon pääsee alla olevasta linkistä.

Arviolaskuri

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä