Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksun suuruus

EKP laskee valvontatehtävistä aiheutuvien vuosikustannustensa pohjalta, kuinka paljon valvontamaksuja kunakin vuonna on perittävä.

Vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärä

Valvontamaksun muodostuminen

Kunkin pankin valvontamaksu muodostuu kahdesta osasta:

 • vähimmäismaksukomponentti
 • vaihteleva maksukomponentti.

Vähimmäismaksukomponentti

Vähimmäismaksukomponentti määritetään erikseen merkittäville ja vähemmän merkittäville pankeille.

Vähimmäismaksukomponentti
Merkittävät pankit

Merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Jos merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 10 miljardia euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolittuu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % jaetaan tasan valvontamaksuvelvollisten kesken.

Jos vähemmän merkittävän pankin varojen kokonaismäärä on korkeimmalla konsolidointitasolla enintään 1 miljardi euroa, sen vähimmäismaksukomponentti puolittuu.

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihteleva maksukomponentti

Vaihtelevalla maksukomponentilla katetaan se osa valvontakustannuksista, jota vähimmäismaksukomponentti ei kata, sekä pienille merkittäville pankeille myönnetty valvontamaksuhelpotus.

Kunkin pankin maksuosuus määräytyy sen koon ja riskiprofiilin mukaan: vaihteleva maksukomponentti on sitä suurempi, mitä suurempi ja riskipitoisempi pankki on.

Valvontamaksun arvioiminen

Alla olevien suuntaa antavien tietojen avulla voi alustavasti arvioida valvontamaksuaan. Valvontamaksun tarkka määrä – jonka EKP määrittää pankin ilmoittamien valvontamaksutekijöiden pohjalta – käy ilmi vuosittaisesta valvontamaksuilmoituksesta.

Valvontamaksuarvio on väistämättä vain suuntaa antava, sillä se perustuu arvioituihin valvontakustannuksiin ja EKP perii maksut valvontamaksukauden todellisten kustannusten perusteella. Lisäksi valvontamaksuvelvollisten määrä ja valvontamaksutekijät ovat tiedossa vasta, kun maksut peritään, joten arvio laaditaan edellisvuoden tietojen perusteella.

Valvontamaksuja voidaan myös joutua tarkistamaan jälkikäteen, jos pankin tilanne muuttuu – tai kansallinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa tilanteen muutoksen vasta valvontamaksun laskentapäivän jälkeen.

Vuoden 2021 valvontamaksun arvioinnissa tarvitaan seuraavat tiedot.

Vähimmäismaksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi tarvitaan

 • arvio vuosikustannuksista pankin luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät pankit)
  Arvio valvontamaksukauden 2021 vuosikustannuksista (miljoonina euroina) Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
    554,3 40,2
 • valvontamaksuvelvollisten määrä:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä
  (valvontamaksukauden 2020 keskiarvo)
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  ValvontamaksuvelvollisetHuom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä. 112 2 318
 • valvontamaksuvelvollisten määrä aiempina vuosina:
  Valvontamaksuvelvollisten määrä (valvontamaksukauden keskiarvo)* Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  31.7.2019 112 2 440
  31.7.2018 115 2 766
  31.7.2017 119 2 916
  31.7.2016 126 3 077
  31.7.2015 117 3 193
  31.7.2014 115 3 191
  Huom. Valvontamaksuvelvollisten määrä ei ole sama kuin valvottavien pankkien määrä.

Vaihteleva maksukomponentti

Komponentin arvioimiseksi on tiedettävä seuraavat tekijät:

 • pankin omat valvontamaksutekijät (kokonaisvarat ja kokonaisriski)
 • yhteenlasketut valvontamaksutekijät: kokonaisvarojen ja kokonaisriskin yhteenlasketut määrät kyseisessä valvottavien pankkien luokassa (merkittävät / vähemmän merkittävät pankit). Valvontamaksutekijöiden kokonaismäärät on eritelty alla olevassa taulukossa. Erittelyyn ei ole otettu mukaan valvontamekanismiin osallistumattomissa jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden varoja: ne jätetään yleensä huomiotta valvontamaksutekijöiden laskennassa. Pankkiryhmä voi kuitenkin erikseen päättää ottaa ne huomioon (esimerkiksi siksi, että huomiotta jättämiseen tarvittavasta laskennasta koituvat kustannukset olisivat suuremmat kuin valvontamaksun odotettu alennus).
  Valvontamaksutekijät yhteensä
  (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden 2020 keskiarvo
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 218 4 515
  Kokonaisriski 6 846 2 226
  Aiempien vuosien valvontamaksutekijät
  Valvontamaksutekijät yhteensä
  (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2018
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 573 4 415
  Kokonaisriski 6 610 2 133
  Valvontamaksutekijät yhteensä
  (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2017
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 197 4 675
  Kokonaisriski 6 382 2 180
  Valvontamaksutekijät yhteensä
  (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2016
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 19 781 4 625
  Kokonaisriski 6 577 2 141
  Valvontamaksutekijät yhteensä
  (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2015
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 233 4 469
  Kokonaisriski 6 773 2 137
  Valvontamaksutekijät yhteensä
  (mrd. euroa)
  Valvontamaksukauden keskiarvo 31.12.2014
  Merkittävät pankit Vähemmän merkittävät pankit
  Kokonaisvarat 20 527 4 669
  Kokonaisriski 6 811 2 219
 • Merkittäviä pankkeja/pankkiryhmiä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 10 miljardia euroa: 18
 • Vähemmän merkittäviä pankkeja/pankkiryhmiä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan sillä perusteella, että niiden kokonaisvarat ovat enintään 1 miljardia euroa: 1 439

Laskentaesimerkkejä – vuoden 2021 valvontamaksu

Ohessa on kaksi (kuvitteellista) esimerkkiä siitä, miten pankki voi arvioida valvontamaksunsa tietojen pohjalta.

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu (kun kokonaisvarat vähintään 1 miljardi euroa)

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: [esimerkiksi 1 600 000 000 €]
 • Kokonaisriski: [esimerkiksi 700 000 000 €]

Vähemmän merkittävien pankkien luokan tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 40 200 000 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 4 515 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 2 226 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 318
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 1 439

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 40 200 000 €) / 2 318 = 1 734,25 €

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 40 200 000 € - (2 318 - 1 439) * 1 734,25 € - 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 1 600 000 000 € / 4 515 000 000 000 € + 50 % * 7 000 000 000 € / 2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 12 516,60 €

Valvontamaksu = 1 734,25 € + 12 516,60 € = 14 250,85 €

Vähemmän merkittävän pankin valvontamaksu (kun kokonaisvarat enintään 1 miljardi euroa)

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: [esimerkiksi 600 000 000 €]
 • kokonaisriski: [esimerkiksi 250 000 000 €]

Vähemmän merkittävien pankkien luokan tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 40 200 000 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 4 515 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 2 226 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 2 318
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 1 439

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 40 200 000 €) / 2 318 * 0,5 = 867,13 €

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 40 200 000 € - (2 318 - 1 439) * 1 734,25 € - 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 600 000 000 € / 4 515 000 000 000 € + 50 % * 250 000 000 € / 2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 4 588,64 €

Valvontamaksu = 867,13 € + 4 588,64 € = 5 455,76 €

Merkittävän pankin valvontamaksu

Pankin valvontamaksutekijät

 • kokonaisvarat: [esimerkiksi 166 000 000 000 €]
 • kokonaisriski: [esimerkiksi 55 000 000 000 €]

Merkittävien pankkien luokan tiedot

 • valvontamaksujen kokonaismäärä: 554 300 000 €
 • yhteenlasketut kokonaisvarat: 20 218 000 000 000 €
 • yhteenlaskettu kokonaisriski: 6 846 000 000 000 €
 • valvontamaksuvelvollisia (valvontamaksukauden keskiarvo): 112
 • niiden valvontamaksuvelvollisten määrä, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 18

Vähimmäismaksukomponentti = (10 % * 554 300 000 €) / 112 = 494 910,71 €

Ennen vaihtelevan maksukomponentin laskemista on otettava huomioon pankit, joiden vähimmäismaksukomponentti puolitetaan: 554 300 000 € - (112 - 18) * 494 910,71 € - 18 * 494 910,71 €/2 = 503 324 196,43 €

Vaihteleva maksukomponentti = (50 % * 166 000 000 000 € / 20 218 000 000 000 € + 50 % * 55 000 000 000 € / 6 846 000 000 000 €) * 503 324 196,43 € = 4 088 098,25 €

Valvontamaksu = 494 910,71 € + 4 088 098,25 € = 4 583 008,97 €

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut