Cum se calculează taxa anuală de supraveghere?

BCE calculează cheltuielile anuale aferente atribuțiilor sale de supraveghere în scopul stabilirii valorii totale a taxelor anuale de supraveghere.

Valoarea totală a taxelor anuale

Cât plătește fiecare bancă?

Taxa anuală de supraveghere pentru fiecare bancă cuprinde:

 • componenta minimă a taxei;
 • componenta variabilă a taxei.

Componenta minimă a taxei

Componenta minimă a taxei se bazează pe un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și cele mai puțin semnificative.

Componenta minimă a taxei
Bănci semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Pentru instituțiile semnificative mai mici, cu active totale în valoare de 10 miliarde EUR sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

Bănci mai puțin semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile mai puțin semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Ce anume determină componenta variabilă a taxei?

Componenta variabilă a taxei

Componenta variabilă a taxei acoperă valoarea restantă a taxei după deducerea componentei minime a taxei. Această diferență include și deducerea acordată băncilor semnificative mici.

Fiecare bancă achită un procent din această sumă, în funcție de importanța și de profilul de risc al acesteia, ceea ce înseamnă că băncile mai mari care prezintă un grad mai ridicat de risc plătesc o componentă variabilă a taxei mai mare.

Estimați-vă taxa

Pentru a vă estima taxa anuală de supraveghere, aveți nevoie de următoarele informații:

Componenta minimă a taxei

Pentru estimarea acesteia, aveți nevoie de:

 • valoarea totală a taxelor anuale pentru categoria din care faceți parte (bănci semnificative sau mai puțin semnificative)
 • numărul debitorilor taxei:
  Numărul mediu al debitorilor taxei
  la sfârșitul lunii iulie 2019
  Bănci semnificative
  Bănci mai puțin semnificative
  Debitorii taxei
  Notă: Numărul debitorilor taxei diferă de numărul băncilor supravegheate.
  112 2 440
 • numărul mediu al debitorilor taxei din anii anteriori:
  Numărul mediu al debitorilor taxei*
  Bănci semnificative
  Bănci mai puțin semnificative
  la sfârșitul lunii iulie 2018 115 2 766
  la sfârșitul lunii iulie 2017 119 2 916
  la sfârșitul lunii iulie 2016 126 3 077
  la sfârșitul lunii iulie 2015 117 3 193
  la sfârșitul lunii iulie 2014 115 3 191
  *Notă: Numărul debitorilor taxei diferă de numărul băncilor supravegheate.

Componenta variabilă a taxei

Pentru estimarea acesteia, aveți nevoie de următoarele informații:

 • valoarea factorilor taxei dumneavoastră (activele totale și expunerea totală la risc);
 • valoarea totală a factorilor taxei: suma activelor totale și a expunerilor totale la risc aferente categoriei de bănci supravegheate din care faceți parte (semnificative sau mai puțin semnificative). Aceste valori sunt indicate în tabelul de mai jos. Activele filialelor aflate în țări neparticipante și în țări terțe sunt excluse din tabel. În scopul calculării factorilor taxei, băncile ar trebui, de regulă, să excludă aceste active. Grupurile bancare pot decide să includă aceste active (de exemplu, în cazul în care consideră că sarcina calculării sumelor care ar trebui excluse ar fi mai mare decât reducerea anticipată a taxei de supraveghere);
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2018
  Bănci semnificative
  Bănci mai puțin semnificative
  Activele totale 19 573 4 415
  Expunerea totală la risc 6 610 2 133
  Valorile factorilor taxei din anii anteriori
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2017
  Bănci semnificative
  Bănci mai puțin semnificative
  Activele totale 19 197 4 675
  Expunerea totală la risc 6 382 2 180
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2016
  Bănci semnificative
  Bănci mai puțin semnificative
  Activele totale 19 781 4 625
  Expunerea totală la risc 6 577 2 141
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2015
  Bănci semnificative
  Bănci mai puțin semnificative
  Activele totale 20 233 4 469
  Expunerea totală la risc 6 773 2 137
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2014
  Bănci semnificative
  Bănci mai puțin semnificative
  Activele totale 20 527 4 669
  Expunerea totală la risc 6 811 2 219
 • numărul debitorilor taxei a căror componentă minimă a taxei este înjumătățită (aceasta se aplică în cazul băncilor semnificative și al grupurilor bancare semnificative cu active totale în valoare de 10 miliarde EUR sau mai puțin – cu relevanță doar pentru calculele băncilor semnificative); în anul 2019, numărul acestora a fost de 16.

Estimați-vă taxa – exemple pentru perioada de taxare 2019

Având la dispoziție datele de mai sus, vă puteți estima acum taxa utilizând ecuațiile din exemplele de mai jos.

Exemplu pentru băncile mai puțin semnificative

Datele dumneavoastră

 • activele totale ale băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 1 600 000 000 EUR]
 • expunerea totală la risc a băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 700 000 000 EUR]

Datele noastre

 • valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile mai puțin semnificative: 51 823 349 EUR
 • suma activelor totale ale băncilor mai puțin semnificative: 4 415 000 000 000 EUR
 • suma expunerilor totale la risc ale băncilor mai puțin semnificative: 2 133 000 000 000 EUR
 • numărul mediu al debitorilor taxei care sunt bănci mai puțin semnificative: 2 440

Componenta minimă a taxei = (10% * 51 823 349 )/2 440 = 2 123,91

Componenta variabilă a taxei = (50% * 1 600 000 000/4 415 000 000 000 + 50% * 700 000 000/2 133 000 000 000) * 90% * 51 823 349 = 16 104,61

Taxa anuală de supraveghere = 2 123,91 + 16 104,61 = 18 228,52

Exemplu pentru băncile semnificative

Datele dumneavoastră

 • activele totale ale băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 166 000 000 000 EUR]
 • expunerea totală la risc a băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 55 000 000 000 EUR]

Datele noastre

 • valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative: 524 196 987 EUR
 • suma activelor totale ale băncilor semnificative: 19 573 000 000 000 EUR
 • suma expunerilor totale la risc ale băncilor semnificative: 6 610 000 000 000 EUR
 • numărul mediu al debitorilor taxei care sunt bănci semnificative: 112
 • numărul debitorilor taxei a căror componentă minimă a taxei a fost înjumătățită: 16

Componenta minimă a taxei = (10% * 524 196 987 )/112 = 468 033,02

Înainte de a calcula componenta variabilă a taxei, trebuie luate în considerare băncile a căror componentă minimă a taxei a fost înjumătățită, după cum urmează: 524 196 987 – (112 – 16) * 468 033,02 – 16 * 468 033,02/2= 475 521 552,49

Componenta variabilă a taxei = (50% * 166 000 000 000/19 573 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000/6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 = 1 978 342,32 

Taxa anuală de supraveghere = 468 033,02 + 1 978 342,32  = 2 446 375,34

Informațiile de mai sus vă pot ajuta doar să vă estimați taxa. BCE calculează taxa dumneavoastră pe baza factorilor taxei pe care îi furnizați, iar suma exactă percepută de BCE este menționată în comunicarea taxei anuale de supraveghere.

De asemenea, nicio estimare a taxei nu poate fi exactă, dat fiind faptul că numărul băncilor supravegheate și, în consecință, numărul debitorilor taxei variază în mod continuu. Numărul mediu furnizat mai sus este, prin urmare, pur orientativ și nu are legătură cu numărul băncilor supravegheate existente pentru nicio perioadă de referință specifică. În plus, sunt efectuate corecții retroactive ale taxelor atunci când situația unei bănci se modifică după data-limită pentru calcularea anuală a taxelor de supraveghere (sfârșitul lunii iulie) sau în situația în care aceste modificări sunt validate de autoritatea națională competentă numai după data-limită.