Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cum este calculată taxa anuală de supraveghere?

BCE calculează cheltuielile anuale aferente atribuțiilor sale de supraveghere în scopul determinării valorii totale a taxelor anuale de supraveghere.

Valoarea totală a taxelor anuale

Cât trebuie să plătească fiecare bancă?

Taxa anuală de supraveghere pentru fiecare bancă cuprinde:

 • o componentă minimă a taxei;
 • o componentă variabilă a taxei.

Componenta minimă a taxei

Componenta minimă a taxei se bazează pe un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și cele mai puțin semnificative.

Componenta minimă a taxei
Bănci semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Pentru instituțiile semnificative mai mici, cu active totale în valoare de 10 miliarde EUR sau mai puțin la cel mai înalt nivel de consolidare, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

Bănci mai puțin semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile mai puțin semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Pentru instituțiile mai puțin semnificative mai mici, cu active totale în valoare de 1 miliard EUR sau mai puțin la cel mai înalt nivel de consolidare, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

Ce anume determină componenta variabilă a taxei?

Componenta variabilă a taxei

Componenta variabilă a taxei acoperă valoarea restantă a taxei după deducerea componentei minime a taxei. Această diferență include și deducerea acordată băncilor mai mici din fiecare categorie.

Fiecare bancă achită un procent din această sumă, în funcție de importanța și de profilul de risc al acesteia, ceea ce înseamnă că băncile mai mari care prezintă un grad mai ridicat de risc plătesc o componentă variabilă a taxei mai mare.

Estimați-vă taxa

Informațiile de mai jos sunt furnizate numai în scop orientativ și vă pot ajuta doar să vă estimați taxa. BCE calculează taxa dumneavoastră pe baza factorilor taxei pe care îi furnizați, iar suma exactă percepută de BCE este menționată în comunicarea taxei anuale de supraveghere.

Estimarea taxei nu poate fi exactă, întrucât se bazează pe costurile anticipate pentru perioada de taxare, în timp ce BCE percepe taxa pentru costurile efective. În plus, dat fiind că numărul mediu de bănci pentru care va fi percepută taxa și factorii taxei acestora nu se vor cunoaște până la perceperea taxei, se utilizează debitorii taxei și factorii taxei pentru anul precedent.

Totodată, sunt efectuate corecții retroactive ale taxelor atunci când situația unei bănci se modifică după data-limită pentru calcularea anuală a taxelor de supraveghere sau în situația în care aceste modificări nu sunt validate de autoritatea națională competentă până după data-limită.

Pentru a vă estima taxa anuală de supraveghere pentru 2022, aveți nevoie de următoarele informații:

Componenta minimă a taxei

Pentru estimarea acesteia, aveți nevoie de:

 • valoarea totală estimată a costurilor anuale pentru categoria din care faceți parte (bănci semnificative sau mai puțin semnificative)
  Valoarea estimată a costurilor anuale pentru perioada de taxare 2022 (milioane EUR) Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
    596,9 27,2
 • numărul debitorilor taxei:
  Numărul mediu al debitorilor taxei
  pentru perioada de taxare 2021
  Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Debitorii taxei 114 2 215
  Notă: Numărul debitorilor taxei diferă de numărul băncilor supravegheate.
 • numărul mediu al debitorilor taxei din anii anteriori:
  Numărul mediu al debitorilor taxei Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  pentru perioada de taxare 2020 112 2 318
  la sfârșitul lunii iulie 2019 112 2 440
  la sfârșitul lunii iulie 2018 115 2 766
  la sfârșitul lunii iulie 2017 119 2 916
  la sfârșitul lunii iulie 2016 126 3 077
  la sfârșitul lunii iulie 2015 117 3 193
  la sfârșitul lunii iulie 2014 115 3 191
  Notă: Numărul debitorilor taxei diferă de numărul băncilor supravegheate.

Componenta variabilă a taxei

Pentru estimarea acesteia, aveți nevoie de:

 • valoarea factorilor taxei dumneavoastră (activele totale și expunerea totală la risc);
 • valoarea totală a factorilor taxei: suma activelor totale și a expunerilor totale la risc aferente categoriei de bănci supravegheate din care faceți parte (semnificative sau mai puțin semnificative). Aceste valori sunt indicate în tabelul de mai jos. Activele filialelor aflate în state membre neparticipante și în țări terțe sunt excluse din tabel. De regulă, băncile ar trebui să excludă aceste active în scopul calculării factorilor taxei. Cu toate acestea, grupurile bancare pot decide să le includă (de exemplu, în cazul în care consideră că sarcina calculării sumelor care ar trebui excluse ar fi superioară reducerii anticipate a taxei de supraveghere).
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  pentru perioada de taxare 2021
  Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Active totale 22 232 4 751
  Expunerea totală la risc 6 930 2 248
  Valorile factorilor taxei din anii anteriori
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2020 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Active totale 20 218 4 515
  Expunerea totală la risc 6 846 2 226
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2018
  Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Active totale 19 573 4 415
  Expunerea totală la risc 6 610 2 133
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2017
  Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Active totale 19 197 4 675
  Expunerea totală la risc 6 382 2 180
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2016
  Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Active totale 19 781 4 625
  Expunerea totală la risc 6 577 2 141
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2015
  Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Active totale 20 233 4 469
  Expunerea totală la risc 6 773 2 137
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR)
  la data de referință 31 decembrie 2014
  Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Active totale 20 527 4 669
  Expunerea totală la risc 6 811 2 219
 • pentru băncile semnificative și grupurile bancare semnificative, numărul debitorilor taxei a căror componentă minimă a taxei ar fi înjumătățită, respectiv cele cu active totale în valoare de 10 miliarde EUR sau mai puțin: 13
 • pentru băncile mai puțin semnificative și grupurile bancare mai puțin semnificative, numărul debitorilor taxei a căror componentă minimă a taxei ar fi înjumătățită, respectiv cele cu active totale în valoare de 1 miliard EUR sau mai puțin: 1 296

Estimați-vă taxa – exemple pentru perioada de taxare 2022

Având la dispoziție datele de mai sus, vă puteți estima acum taxa utilizând ecuațiile din exemplele de mai jos.

Exemplu pentru băncile mai puțin semnificative cu active totale în valoare de peste 1 miliard EUR

Datele dumneavoastră

 • activele totale ale băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 1 600 000 000 EUR]
 • expunerea totală la risc a băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 700 000 000 EUR]

Datele noastre

 • valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile mai puțin semnificative: 27 200 000 EUR
 • suma activelor totale ale băncilor mai puțin semnificative: 4 751 000 000 000 EUR
 • suma expunerilor totale la risc ale băncilor mai puțin semnificative: 2 248 000 000 000 EUR
 • numărul mediu al debitorilor taxei care sunt bănci mai puțin semnificative: 2 215
 • numărul debitorilor taxei a căror componentă minimă a taxei ar fi înjumătățită: 1 296

Componenta minimă a taxei = (10% * 27 200 000 EUR)/2 215 = 1 227,99 EUR

Înainte de a calcula componenta variabilă a taxei, trebuie luate în considerare băncile a căror componentă minimă a taxei ar fi înjumătățită, după cum urmează: 27 200 000 EUR - (2 215 - 1 296) * 1 227,99 EUR - 1 296 * 1 227,99 EUR/2 = 25 275 738,15 EUR

Componenta variabilă a taxei = (50% * 1 600 000 000 EUR/4 751 000 000 000 EUR + 50% * 700 000 000 EUR/2 248 000 000 000 EUR) * 25 275 738,15 EUR = 8 191,35 EUR

Taxa anuală de supraveghere = 1 227,99 EUR + 8 191,35 EUR = 9 419,34 EUR

Exemplu pentru băncile mai puțin semnificative cu active totale în valoare de 1 miliard EUR sau mai puțin

Datele dumneavoastră

 • activele totale ale băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 600 000 000 EUR]
 • expunerea totală la risc a băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 250 000 000 EUR]

Datele noastre

 • valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile mai puțin semnificative: 27 200 000 EUR
 • suma activelor totale ale băncilor mai puțin semnificative: 4 751 000 000 000 EUR
 • suma expunerilor totale la risc ale băncilor mai puțin semnificative: 2 248 000 000 000 EUR
 • numărul mediu al debitorilor taxei care sunt bănci mai puțin semnificative: 2 215
 • numărul debitorilor taxei a căror componentă minimă a taxei ar fi înjumătățită: 1 296

Componenta minimă a taxei = (10% * 27 200 000 EUR)/2 215 * 0,5 = 614,00 EUR

Înainte de a calcula componenta variabilă a taxei, trebuie luate în considerare băncile a căror componentă minimă a taxei ar fi înjumătățită, după cum urmează: 27 200 000 EUR – (2 215 - 1 296) * 1 227,99 EUR - 1 296 * 1 227,99 EUR/2 = 25 275 738,15 EUR

Componenta variabilă a taxei = (50% * 600 000 000 EUR/4 751 000 000 000 EUR + 50% * 250 000 000 EUR/2 248 000 000 000 EUR) * 25 275 738,15 EUR = 3 001,48 EUR

Taxa anuală de supraveghere = 614,00 EUR + 3 001,48 EUR = 3 615,48 EUR

Exemplu pentru băncile semnificative

Datele dumneavoastră

 • activele totale ale băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 166 000 000 000 EUR]
 • expunerea totală la risc a băncii dumneavoastră: [pentru exemplificare: 55 000 000 000 EUR]

Datele noastre

 • valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative: 596 900 000 EUR
 • suma activelor totale ale băncilor semnificative: 22 232 000 000 000 EUR
 • suma expunerilor totale la risc ale băncilor semnificative: 6 930 000 000 000 EUR
 • numărul mediu al debitorilor taxei care sunt bănci semnificative: 114
 • numărul debitorilor taxei a căror componentă minimă a taxei ar fi înjumătățită: 13

Componenta minimă a taxei = (10% * 596 900 000 EUR)/114 = 523 596,49 EUR

Înainte de a calcula componenta variabilă a taxei, trebuie luate în considerare băncile a căror componentă minimă a taxei a fost înjumătățită, după cum urmează: 596 900 000 EUR - (114 - 13) * 523 596,49 EUR - 13 * 523 596,49 EUR/2 = 540 613 377,19 EUR

Componenta variabilă a taxei = (50% * 166 000 000 000 EUR/22 232 000 000 000 EUR + 50% * 55 000 000 000 EUR/6 930 000 000 000 EUR) * 540 613 377,19 EUR = 4 163 594,09 EUR

Taxa anuală de supraveghere = 523 596,49 EUR + 4 163 594,09 EUR = 4 687 190,58 EUR

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing