Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cum este calculată taxa anuală de supraveghere?

BCE calculează cheltuielile anuale aferente atribuțiilor sale de supraveghere în scopul determinării valorii totale a taxelor anuale de supraveghere.

Valoarea totală a taxelor anuale

Cât trebuie să plătească fiecare bancă?

Taxa anuală de supraveghere pentru fiecare bancă cuprinde:

 • o componentă minimă a taxei;
 • o componentă variabilă a taxei.

Componenta minimă a taxei

Componenta minimă a taxei se bazează pe un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și cele mai puțin semnificative.

Componenta minimă a taxei
Bănci semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Pentru instituțiile semnificative mai mici, cu active totale în valoare de 10 miliarde EUR sau mai puțin la cel mai înalt nivel de consolidare, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

Bănci mai puțin semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile mai puțin semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Pentru instituțiile mai puțin semnificative mai mici, cu active totale în valoare de 1 miliard EUR sau mai puțin la cel mai înalt nivel de consolidare, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

Ce anume determină componenta variabilă a taxei?

Componenta variabilă a taxei reprezintă ceea ce rămâne din valoarea totală a taxelor anuale după deducerea componentei minime a taxei (inclusiv deducerea acordată băncilor mai mici din fiecare categorie).

Fiecare bancă achită un procent din această sumă, în funcție de importanța și de profilul de risc al acesteia, ceea ce înseamnă că băncile mai mari care prezintă un grad mai ridicat de risc au o componentă variabilă a taxei mai mare.

Estimați-vă taxa

Informațiile din această secțiune sunt furnizate numai în scop orientativ, pentru a vă ajuta să vă estimați taxa. BCE vă va calcula taxa efectivă pe baza factorilor taxei pe care îi furnizați, iar suma exactă percepută de BCE va fi indicată în comunicarea taxei anuale de supraveghere.

Calculatorul de mai jos pentru estimarea taxei utilizează costurile anticipate pentru perioada de taxare, în timp ce taxele efective percepute de BCE se bazează pe costurile suportate efectiv. În plus, datele privind numărul mediu de debitori ai taxei și factorii taxei acestora nu se vor cunoaște până la perceperea efectivă a taxei, așadar calculatorul utilizează date privind debitorii taxei și factorii taxei pentru anul precedent. Prin urmare, estimarea taxei are numai caracter orientativ.

Totodată, sunt efectuate corecții retroactive ale taxelor atunci când situația unei bănci se modifică după data-limită pentru calcularea anuală a taxelor de supraveghere sau în situația în care aceste modificări nu sunt validate de autoritatea națională competentă până la data-limită.

Pentru a vă estima taxa anuală de supraveghere pentru 2024, veți avea nevoie de informațiile indicate în continuare.

Componenta minimă a taxei

Pentru estimarea componentei minime a taxei, veți avea nevoie de elementele prezentate mai jos.

 • Valoarea estimată totală a costurilor anuale pentru categoria din care faceți parte (bănci semnificative sau mai puțin semnificative)
  Valoarea estimată a costurilor anuale pentru perioada de taxare 2024 (milioane EUR) Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
    633,4 27,6
 • Numărul mediu al debitorilor taxei
  Numărul mediu al debitorilor taxei pentru perioada de taxare 2023 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative

  109 2 042
  Notă: Numărul debitorilor taxei diferă de numărul băncilor supravegheate.
  Numărul mediu al debitorilor taxei din anii anteriori
  Numărul mediu al debitorilor taxei Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  pentru perioada de taxare 2022 110 2 130
  pentru perioada de taxare 2021 114 2 215
  pentru perioada de taxare 2020 112 2 318
  la sfârșitul lunii iulie 2019 112 2 440
  la sfârșitul lunii iulie 2018 115 2 766
  la sfârșitul lunii iulie 2017 119 2 916
  la sfârșitul lunii iulie 2016 126 3 077
  la sfârșitul lunii iulie 2015 117 3 193
  la sfârșitul lunii iulie 2014 115 3 191
  Notă: Numărul debitorilor taxei diferă de numărul băncilor supravegheate.
 • Numărul băncilor semnificative și al grupurilor bancare semnificative a căror componentă minimă a taxei a fost înjumătățită în 2023 (respectiv cele cu active totale în valoare de 10 miliarde EUR sau mai puțin): 8
 • Numărul băncilor mai puțin semnificative și al grupurilor bancare mai puțin semnificative a căror componentă minimă a taxei a fost înjumătățită în 2023 (respectiv cele cu active totale în valoare de 1 miliard EUR sau mai puțin): 1 083

Componenta variabilă a taxei

Pentru estimarea componentei variabile a taxei, veți avea nevoie de elementele prezentate mai jos.

 • Valoarea factorilor taxei proprii (activele totale și expunerea totală la risc)
 • Valoarea totală a factorilor taxei: suma activelor totale și a expunerilor totale la risc aferente categoriei de bănci supravegheate din care faceți parte (semnificative sau mai puțin semnificative), după cum se indică în tabelul de mai jos. Activele filialelor aflate în state membre neparticipante și în țări terțe sunt excluse din tabel. De regulă, băncile ar trebui să excludă aceste active în scopul calculării factorilor taxei. Cu toate acestea, grupurile bancare pot decide să le includă (de exemplu, în cazul în care consideră că sarcina calculării sumelor care ar trebui excluse ar fi superioară reducerii anticipate a taxei de supraveghere).

  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2023 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 23 838 5 045
  Expunerea totală la risc 7 348 2 457
  Valorile factorilor taxei din anii anteriori
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2022 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 23 165 4 934
  Expunerea totală la risc 7 158 2 369
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2021 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 22 232 4 751
  Expunerea totală la risc 6 930 2 248
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2020 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 20 218 4 515
  Expunerea totală la risc 6 846 2 226
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2019 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 19 573 4 415
  Expunerea totală la risc 6 610 2 133
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2018 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 19 197 4 675
  Expunerea totală la risc 6 382 2 180
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2017 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 19 781 4 625
  Expunerea totală la risc 6 577 2 141
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioada de taxare 2016 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 20 233 4 469
  Expunerea totală la risc 6 773 2 137
  Valorile medii agregate ale factorilor taxei (în miliarde EUR) pentru perioadele de taxare 2015 și 2014 Bănci semnificative Bănci mai puțin semnificative
  Total active 20 527 4 669
  Expunerea totală la risc 6 811 2 219

Estimați-vă taxa pentru 2024

Datele de mai sus au fost integrate într-un instrument de calcul care vă va ajuta să estimați taxa anuală de supraveghere a băncii. Faceți clic pe linkul de mai jos și urmați instrucțiunile din fișier.

Calculator pentru estimarea taxei

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate