Cum se calculează taxa anuală de supraveghere?

BCE calculează costurile anuale aferente atribuțiilor sale de supraveghere pentru a stabili valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere. Costurile globale sunt apoi împărțite în două categorii:

  • supraveghere directă – costuri percepute băncilor semnificative, care sunt supravegheate direct de BCE;
  • supraveghere indirectă – costuri percepute băncilor mai puțin semnificative, care sunt supravegheate direct de autoritățile naționale de supraveghere respective.

Decizia privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere se publică până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Totalul taxelor anuale

Cât plătește fiecare bancă?

Taxa anuală de supraveghere pentru fiecare bancă cuprinde:

  • componenta minimă a taxei;
  • componenta variabilă a taxei.

Componenta minimă a taxei

Componenta minimă a taxei se bazează pe un procent fix din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și cele mai puțin semnificative.

Componenta minimă a taxei
Bănci semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Pentru instituțiile semnificative mai mici, cu active totale în valoare de 10 miliarde EUR sau mai puțin, componenta minimă a taxei este înjumătățită.

Bănci mai puțin semnificative

Procentul fix este de 10% din valoarea totală a taxelor anuale pentru băncile mai puțin semnificative și este repartizat egal între debitorii taxei din această categorie.

Ce anume determină componenta variabilă a taxei?

Componenta variabilă a taxei

Componenta variabilă a taxei acoperă valoarea restantă a taxei după deducerea componentei minime a taxei.

Fiecare bancă achită un procent din această sumă, în funcție de importanța și de profilul de risc al acesteia, ceea ce înseamnă că băncile mai mari care prezintă un grad mai ridicat de risc plătesc o componentă variabilă a taxei mai mare.

Estimați-vă taxa

Băncile supravegheate își pot estima taxa anuală de supraveghere pe baza informațiilor publicate aici și a propriilor factori ai taxei (totalul activelor și expunerea totală la risc), astfel cum au fost furnizați de băncile supravegheate respective. BCE furnizează detalii privind factorii taxei pentru fiecare bancă supravegheată sau grup de bănci supravegheat în fiecare comunicare a taxei pe care o emite.

Pentru estimarea taxei anuale, sunt necesare următoarele informații:

În scopul calculării factorilor taxei, entitățile supravegheate ar trebui, de regulă, să excludă activele filialelor situate în țări neparticipante și în țări terțe. Grupurile supravegheate pot hotărî să includă aceste active în cazul în care consideră că sarcina calculării sumelor care ar trebui excluse ar fi mai mare decât reducerea anticipată a taxei de supraveghere. În cazul valorilor medii agregate prezentate mai jos, aceste active au fost excluse.

Valoarea factorilor taxei (în miliarde EUR)
la data de referință 31 decembrie 2015
Bănci semnificative
Bănci mai puțin semnificative
Totalul activelor aplicat 20 233 4 469
Expunerea totală la risc aplicată 6 773 2 137
Valorile factorilor taxei din anii anteriori
Valoarea factorilor taxei (în miliarde EUR)
la data de referință 31 decembrie 2014
Bănci semnificative
Bănci mai puțin semnificative
Totalul activelor aplicat 20 527 4 669
Expunerea totală la risc aplicată 6 811 2 219

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, având în vedere aplicarea dispozițiilor articolului 7 și ale articolului 10 alineatul (6) din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere – care vizează modificări ale situației (autorizare și statut) și calcularea taxei anuale de supraveghere de plătit de către fiecare debitor al taxei –, informațiile de mai sus reprezintă numai o estimare și, prin urmare, nu pot oferi o reconciliere exactă cu suma percepută de BCE, astfel cum este indicată în comunicarea taxei de supraveghere.