Menu

Πώς υπολογίζεται το ετήσιο εποπτικό τέλος;

Η ΕΚΤ υπολογίζει τις ετήσιες δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της προκειμένου να προσδιορίσει το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών.

Συνολικά ετήσια τέλη

Τι πληρώνει κάθε τράπεζα;

Το ετήσιο εποπτικό τέλος για κάθε τράπεζα περιλαμβάνει:

 • Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
 • Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους βασίζεται σε ένα σταθερό ποσοστό επί του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες.

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
Σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Για μικρότερα σημαντικά ιδρύματα με σύνολο ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης η ελάχιστη συνιστώσα μειώνεται κατά το ήμισυ.

Λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Το σταθερό ποσοστό είναι 10% του συνολικού ποσού των ετήσιων τελών για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες και επιμερίζεται εξίσου μεταξύ των οφειλετών εποπτικού τέλους αυτής της κατηγορίας.

Για μικρότερα σημαντικά ιδρύματα με σύνολο ενεργητικού έως και 1 δισεκ. ευρώ στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης η ελάχιστη συνιστώσα μειώνεται κατά το ήμισυ.

Τι καθορίζει τη μεταβλητή συνιστώσα τέλους;

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο ποσό του εποπτικού τέλους μετά την αφαίρεση της ελάχιστης συνιστώσας. Η διαφορά συμπεριλαμβάνει την έκπτωση που χορηγείται στις μικρότερες τράπεζες σε κάθε κατηγορία.

Κάθε τράπεζα καταβάλλει μέρος αυτού του ποσού ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της. Αυτό σημαίνει ότι στις μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες έχουν υψηλότερο βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο αναλογεί υψηλότερη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται ενδεικτικά για να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε κατ’ εκτίμηση το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί. Η ΕΚΤ υπολογίζει το τέλος με βάση τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους που παρέχετε και το συνολικό ποσό που εισπράττει η ΕΚΤ αναγράφεται στην ετήσια ειδοποίηση καταβολής εποπτικού τέλους.

Η εκτίμηση του τέλους δεν μπορεί να είναι ακριβής επειδή βασίζεται στις αναμενόμενες δαπάνες για την περίοδο επιβολής τέλους, ενώ η ΕΚΤ επιβάλλει το τέλος με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Επιπλέον, επειδή ο μέσος αριθμός τραπεζών στις οποίες θα επιβληθεί τέλος και οι αντίστοιχοι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους δεν θα είναι γνωστοί πριν από την επιβολή του τέλους, χρησιμοποιούνται ο αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους και οι συντελεστές υπολογισμού τέλους του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, γίνονται αναδρομικές διορθώσεις των τελών όταν η κατάσταση μιας τράπεζας μεταβληθεί μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τον ετήσιο υπολογισμό των εποπτικών τελών ή όταν αυτές οι μεταβολές επικυρώνονται από την εθνική αρμόδια αρχή μετά την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων.

Για να υπολογίσετε το ετήσιο εποπτικό τέλος που σας αναλογεί χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για να την υπολογίσετε χρειάζεστε:

 • Τα συνολικά εποπτικά τέλη για την κατηγορία σας (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες)
 • Τον αριθμό οφειλετών εποπτικού τέλους:
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους
  στο τέλος Ιουλίου 2019
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Οφειλέτες εποπτικού τέλους
  Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.
  112 2.440
 • Τον μέσο αριθμό οφειλετών εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών:
  Μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  στο τέλος Ιουλίου 2018 115 2.766
  στο τέλος Ιουλίου 2017 119 2.916
  στο τέλος Ιουλίου 2016 126 3.077
  στο τέλος Ιουλίου 2015 117 3.193
  στο τέλος Ιουλίου 2014 115 3.191
  Σημείωση: Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους διαφέρει από τον αριθμό των εποπτευόμενων τραπεζών.

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους

Για να την υπολογίσετε χρειάζεστε:

 • Τους δικούς σας συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους (σύνολο ενεργητικού και συνολική έκθεση σε κίνδυνο).
 • Τους συνολικούς συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους: το άθροισμα του συνόλου ενεργητικού και του συνολικού ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο στην κατηγορία εποπτευόμενων τραπεζών στην οποία ανήκετε (σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές τράπεζες). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα. Οι τράπεζες θα πρέπει κατά κανόνα να εξαιρούν αυτά τα στοιχεία κατά τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους. Ωστόσο, οι τραπεζικοί όμιλοι μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριλαμβάνουν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού (π.χ. εάν θεωρούν ότι η επιβάρυνση που συνδέεται με τον υπολογισμό των προς εξαίρεση ποσών θα ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση του εποπτικού τέλους).
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2018
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 19.573 4.415
  Συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο 6.610 2.133
  Τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους προηγούμενων ετών
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2017
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 19.197 4.675
  Συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο 6.382 2.180
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2016
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 19.781 4.625
  Συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο 6.577 2.141
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2015
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 20.233 4.469
  Συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο 6.773 2.137
  Συνολικές μέσες τιμές συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους (σε δισεκ. ευρώ)
  Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2014
  Σημαντικές τράπεζες
  Λιγότερο σημαντικές τράπεζες
  Σύνολο ενεργητικού 20.527 4.669
  Συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο 6.811 2.219
 • Για τις σημαντικές τράπεζες και τους σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους μειώνεται κατά το ήμισυ, δηλ. για όσους έχουν σύνολο ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ: 16.
 • Για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες και τους λιγότερο σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους μειώνεται κατά το ήμισυ, δηλ. για όσους έχουν σύνολο ενεργητικού έως και 1 δισεκ. ευρώ: 1.616.

Υπολογισμός εποπτικού τέλους – παραδείγματα για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020

Έχοντας στη διάθεσή σας τα παραπάνω στοιχεία, μπορείτε να υπολογίσετε το εποπτικό τέλος που σας αναλογεί χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις στα ακόλουθα παραδείγματα.

Παράδειγμα για λιγότερο σημαντικές τράπεζες με σύνολο ενεργητικού 1 δισεκ. ευρώ ή περισσότερο

Τα στοιχεία σας

 • Σύνολο ενεργητικού της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 1.600.000.000 €]
 • Συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 700.000.000 €]

Τα στοιχεία μας

 • Συνολικά ετήσια τέλη για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες: 51.823.349 € 
 • Άθροισμα του συνόλου ενεργητικού των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 4.415.000.000.000 €
 • Άθροισμα του συνολικού ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο των λιγότερο σημαντικών τραπεζών: 2.133.000.000.000 €
 • Μέσος αριθμός των λιγότερο σημαντικών οφειλετών εποπτικού τέλους: 2.440
 • Αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα μειώνεται κατά το ήμισυ: 1.616

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους = (10% * 51.823.349 €)/2.440 = 2.123,91

Προτού υπολογίσουμε τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των τραπεζών για τις οποίες η ελάχιστη συνιστώσα μειώνεται κατά το ήμισυ, ως εξής: 51.823.349 € - (2.440 - 1.616) * 2.123,91 € - 1.616 * 2.123,91 € /2 = 48.357.131,56 €

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους = (50% * 1.600.000.000 € /4.415.000.000.000 € + 50% * 700.000.000 € /2.133.000.000.000 €) * 48.357.131,56 € = 16.697,17 €

Ετήσιο εποπτικό τέλος = 2.123,91 € + 16.697,17 € = 18.821,07 €

Παράδειγμα για λιγότερο σημαντικές τράπεζες με σύνολο ενεργητικού 1 δισεκ. ευρώ ή λιγότεροΠαράδειγμα για τις σημαντικές τράπεζες

Τα στοιχεία σας

 • Σύνολο ενεργητικού της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 166.000.000.000 €]
 • Συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο της τράπεζάς σας: [για τους σκοπούς του παραδείγματος: 55.000.000.000 €]

Τα στοιχεία μας

 • Συνολικά ετήσια τέλη για τις σημαντικές τράπεζες: 524.196.987 €
 • Άθροισμα του συνόλου ενεργητικού των σημαντικών τραπεζών: 19.573.000.000.000 €
 • Άθροισμα του συνολικού ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο των σημαντικών τραπεζών: 6.610.000.000.000 €
 • Μέσος αριθμός των σημαντικών οφειλετών εποπτικού τέλους: 112
 • Αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους για τους οποίους η ελάχιστη συνιστώσα μειώνεται κατά το ήμισυ: 16

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους = (10% * 524.196.987 €)/112 = 468.033,02 €

Προτού υπολογίσουμε τη μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των τραπεζών για τις οποίες η ελάχιστη συνιστώσα μειώνεται κατά το ήμισυ, ως εξής: 524.196.987 € – (112 - 16) * 468.033,02 € - 16 * 468.033,02 € /2 = 475.521.552,49 €

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους = (50% * 166.000.000.000 € /19.573.000.000.000 € + 50% * 55.000.000.000 € /6.610.000.000.000 €) * 475.521.552,49 € = 3.994.808,31 €

Ετήσιο εποπτικό τέλος = 468.033,02 € + 3.994.808,31 € = 4.462.841,33 €