Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Hogyan számítjuk ki az éves felügyeleti díjat?

A teljes éves felügyeleti díjat az EKB úgy határozza meg, hogy kiszámítja a felügyeleti feladatainak ellátása során felmerülő éves kiadásokat.

Teljes éves díjak

Mennyit fizetnek az egyes bankok?

Az egyes bankok által fizetendő díjösszeg a következő elemekből áll:

 • minimális díjkomponens
 • változó díjkomponens

A minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens a jelentős és a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg fix százalékaként van megadva.

Minimális díjkomponens
Jelentős bankok

A fix százalékos arány a jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely az ebbe a kategóriába tartozó díjfizetők között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 10 milliárd € teljes eszközállományú, kisebb jelentős hitelintézeteknél a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Kevésbé jelentős bankok

A fix százalékos arány a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely az ebbe a kategóriába tartozó díjfizetők között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 1 milliárd € teljes eszközállományú, kisebb, kevésbé jelentős hitelintézeteknél a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Mi határozza meg a változó díjkomponenst?

A változó díjkomponens a minimális komponens (beleértve az egyes kategóriákban a kisebb bankoknak adott kedvezményt) levonása után a teljes díjból fennmaradó összeg.

Az egyes bankok fontosságuk és kockázati profiljuk szerint fizetnek az említett összegből részesedést. A nagyobb, kockázatosabb bankokhoz tehát nagyobb változó díjkomponens tartozik.

A fizetendő díj becslése

A menüpont alatti információk tájékoztató jellegűek, a díjbecslést könnyítik meg. Az adott bankra vonatkozó tényleges díjat az EKB a kapott díjtényezők alapján számítja ki, majd a kivetett pontos összeget az adott bank éves felügyeleti díjfizetési felhívásában nevezzük meg.

Az alábbi díjbecslő kalkulátor a díjperiódus várható költségeit használja fel, míg az EKB által kivetett tényleges díjak a ténylegesen felmerült költségeket veszik alapul. Mi több, a díjfizetésre kötelezettek átlagos számára és a díjtényezőkre vonatkozó adatok a tényleges kivetésig nem válnak ismertté, így a kalkulátor az előző év díjfizetői és díjtényezőadatait használja fel. A becsült díj tehát csak tájékoztató jellegű.

Emellett visszamenőleges díjkorrekcióra is sor kerül, amikor a bank helyzete a felügyeleti díjak éves számításának zárónapja után megváltozik, vagy ha az illetékes nemzeti hatóság a változásokat a zárónapig nem igazolja vissza.

A 2024. évi felügyeleti díjat a következő információk segítségével becsülheti meg.

Minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens becsléséhez kellenek az alábbiak:

 • a becsült teljes éves költségek a megfelelő kategóriában (jelentős vagy kevésbé jelentős bank):
  A 2024-es díjfizetési időszak becsült éves költségei (millió EUR) Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
    633,4 27,6
 • a díjfizetők átlagos száma:
  A díjfizetők átlagos száma a 2023-as díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok

  109 2 042
  Megjegyzés: a díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.
  A díjfizetők átlagos száma az előző években
  A díjfizetők átlagos száma Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  a 2022-es díjperiódusban 110 2 130
  a 2021-es díjperiódusban 114 2 215
  a 2020-es díjperiódusban 112 2 318
  2019. július végén 112 2 440
  2018. július végén 115 2 766
  2017. július végén 119 2 916
  2016. július végén 126 3 077
  2015. július végén 117 3 193
  2014. július végén 115 3 191
  Megjegyzés: a díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.
 • a jelentős bankok és bankcsoportok száma, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfeleztük 2023-ban (tehát amelyek teljes eszközállománya 10 milliárd € vagy kevesebb): 8
 • A kevésbé jelentős bankok és bankcsoportok száma, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfeleztük 2023-ban (tehát amelyek teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy kevesebb): 1 083

Változó díjkomponens

A változó díjkomponens becsléséhez kellenek az alábbiak:

 • a saját díjtényezők (teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség);
 • az összes díjtényező: a szóban forgó (jelentős vagy kevésbé jelentős) felügyeleti bankkategóriába tartozó teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség összege, ahogy az alábbi táblázatban látható. A mechanizmusban részt nem vevő tagállamban és harmadik országban található leányvállalatok eszközeit a táblázat nem tartalmazza. A bankoknak alapesetben ki kell ezeket hagyniuk a díjtényezőik kiszámításánál. A bankcsoportok ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy ezeket az eszközöket figyelembe veszik a számításnál (pl. ha a kihagyandó összegek kiszámításának terhe nem áll arányban a várható díjcsökkenéssel).

  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2023-as díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 23 838 5 045
  Teljes kockázati kitettség 7 348 2 457
  Előző évek díjtényezőértékei
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2022-as díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 23 165 4 934
  Teljes kockázati kitettség 7 158 2 369
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2021-as díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 22 232 4 751
  Teljes kockázati kitettség 6 930 2 248
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2020-as díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 20 218 4 515
  Teljes kockázati kitettség 6 846 2 226
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2019-es díjfizetési időszakban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 19 573 4 415
  Teljes kockázati kitettség 6 610 2 133
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2018-as díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 19 197 4 675
  Teljes kockázati kitettség 6 382 2 180
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2017-es díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 19 781 4 625
  Teljes kockázati kitettség 6 577 2 141
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2016-os díjperiódusban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 20 233 4 469
  Teljes kockázati kitettség 6 773 2 137
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2014-es és 2015-ös díjperiódusokban Jelentős bankok Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 20 527 4 669
  Teljes kockázati kitettség 6 811 2 219

A 2024-es díj becslése

A fenti adatokat beépítettük egy kalkulátorba, amelynek a segítségével megbecsülhető a bankjuk éves felügyeleti díja. Kattintson az alábbi hivatkozásra, és kövesse a fájlban szereplő utasításokat.

Díjbecslő kalkulátor

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése