Hogyan számítjuk az éves felügyeleti díjat?

Az éves teljes felügyeleti díjat az EKB úgy határozza meg, hogy kiszámítja a felügyeleti feladatainak ellátása során felmerülő éves ráfordításokat.

Teljes éves díj

Mennyit fizetnek az egyes bankok?

Az egyes bankok által fizetendő díjösszeg a következő elemekből tevődik össze:

 • minimális díjkomponens
 • változó díjkomponens

Minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens a jelentős és a kevésbé jelentős bankok által fizetendő éves díj egy rögzített százalékos értékén alapul.

Minimális díjkomponens
Jelentős bank

A rögzített százalékos érték a jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%‑a, amely a kategóriába tartozó bankok között egyenlően oszlik meg.

A minimális díjkomponenst megfelezzük a 10 milliárd eurós vagy annál kisebb teljes eszközállományú jelentős hitelintézetek tekintetében.

Kevésbé jelentős bank

A rögzített százalékos érték a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó díjfizetők között egyenlően oszlik meg.

Mi határozza meg a változó díjkomponenst?

Változó díjkomponens

A változó díjkomponens a minimális komponens levonása után fennmaradó díjösszeget fedi le. Ebbe a különbségbe a jelentős kis bankoknak adott kedvezmény is beletartozik.

Az egyes bankok fontosságuk és kockázati profiljuk szerint fizetnek bele részesedést. A nagyobb, kockázatosabb bankok tehát nagyobb változó díjkomponenst fizetnek.

A fizetendő díj bank általi becslése

Amennyiben a bank meg kívánja becsülni, mennyi éves felügyeleti díjat kell fizetnie, a következő információkra lesz szüksége.

Minimális díjkomponens

Becsléséhez a következő adatok kellenek:

 • teljes éves díjösszeg a vonatkozó kategóriában (jelentős vagy kevésbé jelentős bank)
 • díjfizetői létszám:
  A díjfizetők átlagos száma
  2019. július végén
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Díjfizetők
  Megjegyzés: A díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.
  112 2 440
 • díjfizetők átlagos száma az előző években:
  A díjfizetők átlagos száma*
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  2018. július végén 115 2 766
  2017. július végén 119 2 916
  2016. július végén 126 3 077
  2015. július végén 117 3 193
  2014. július végén 115 3 191
  *Megjegyzés: A díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.

Változó díjkomponens

Becsléséhez a következő adatokra van szükség:

 • a szóban forgó bankhoz tartozó díjtényezők (teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség);
 • az összes díjtényező: a szóban forgó felügyeleti bankkategóriába (jelentős vagy kevésbé jelentős) tartozó teljes eszközállományok és teljes kockázati kitettségek összege. Ezek az alábbi táblázatban láthatók, amely nem tartalmazza a mechanizmusban részt nem vevő országban és harmadik országban található leányvállalatok eszközeit. A bankoknak rendesen nem szabad ezeket a díjtényező kiszámításánál figyelembe venniük. A bankcsoportok dönthetnek úgy, hogy az említett eszközállományokat bent hagyják a számításban (amennyiben a kihagyandó összegek kiszámítása véleményük szerint nagyobb terhet jelent, mint a felügyeleti díjban várható csökkenés).
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2018. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 573 4 415
  Teljes kockázati kitettség 6 610 2 133
  Előző évek díjtényezőértékei
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2017. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 197 4 675
  Teljes kockázati kitettség 6 382 2 180
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2016. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 781 4 625
  Teljes kockázati kitettség 6 577 2 141
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2015. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 233 4 469
  Teljes kockázati kitettség 6 773 2 137
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2014. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 527 4 669
  Teljes kockázati kitettség 6 811 2 219
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek tekintetében a minimális díjkomponenst meg kell felezni (ez azoknál a jelentős bankoknál vagy bankcsoportoknál történik, amelyeknek az eszközállománya 10 milliárd € vagy annál kisebb értékű – csak a jelentős bankok számításaihoz releváns); 2019-ben a számuk 16.

A díj bank általi becslése – a 2019. évi díjperiódusra vonatkozó példák

A fenti adatok birtokában megbecsülhető a fizetendő díj az alábbi példákban szereplő egyenletek alkalmazásával.

Példa kevésbé jelentős bankra

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 1 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 700 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 51 823 349 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 415 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségének összege: 2 133 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2440

Minimális díjkomponens = (10% * 51 823 349) / 2440 = 2123,91

Változó díjkomponens = (50% * 1 600 000 000 / 4 415 000 000 000 + 50% * 700 000 000 / 2 133 000 000 000) * 90% * 51 823 349 = 16 104,61

Éves felügyeleti díj = 2123,91 + 16 104,61 = 18 228,52

Példa jelentős bankra

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 166 000 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 55 000 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a jelentős bankok teljes éves díjösszege: 524 196 987 €
 • a jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 19 573 000 000 000 €
 • a jelentős bankok teljes kockázati kitettségének összege: 6 610 000 000 000 €
 • a jelentős díjfizetők átlagos száma: 112
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfeleztük a minimális díjkomponenst: 16

Minimális díjkomponens = (10% * 524 196 987) / 112 = 468 033,02

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyek tekintetében megfeleztük a minimális díjkomponenst: 524 196 987 – (112 – 16) * 468 033,02 – 16 * 468 033,02 / 2 = 475 521 552,49

Változó díjkomponens = (50% * 166 000 000 000 / 19 573 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000 / 6 610 000 000 000) * 475 521 552,49 = 1 978 342,32

Éves felügyeleti díj = 468 033,02 + 1 978 342,32 = 2 446 375,34

A fenti információkkal csak segítséget szeretnénk nyújtani a bankoknak a díj kiszámításához. Az adott bankra vonatkozó díjat az EKB a banktól kapott díjtényezők alapján számítja ki, majd a kivetett pontos díjösszeget a szóban forgó bank éves felügyeleti díjfizetési felhívásában nevezi meg.

Megemlítendő, hogy a fizetendő díjat nem lehet pontosan megbecsülni, mivel folyamatosan változik a felügyelt bankok és következésképpen a díjfizetők létszáma. A fenti átlagos szám tehát csupán tájékoztató jellegű; nincs hozzákapcsolva egyik konkrét referencia-időszak tekintetében sem a felügyelt bankok tényleges számához. Emellett visszamenőleges díjkorrekcióra is sor kerül, amikor valamely bank helyzete a felügyeleti díj éves számításának zárónapja (július vége) után megváltozik, vagy amikor az illetékes nemzeti hatóság az ilyen változásokat csak a zárónap után érvényesíti.