Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Hogyan számítjuk ki az éves felügyeleti díjat?

A teljes éves felügyeleti díjat az EKB úgy határozza meg, hogy kiszámítja a felügyeleti feladatainak ellátása során felmerülő éves kiadásokat.

Teljes éves díjak

Mennyit fizetnek az egyes bankok?

Az egyes bankok által fizetendő éves díjösszeg a következő elemekből áll:

 • minimális díjkomponens
 • változó díjkomponens

A minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens a jelentős és a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg fix százalékaként van megadva.

Minimális díjkomponens
Jelentős bankok

A fix százalékos arány a jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó díjfizetők között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 10 milliárd € teljes eszközállományú, kisebb jelentős hitelintézetek tekintetében a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Kevésbé jelentős bankok

A fix százalékos arány a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó díjfizetők között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 1 milliárd € teljes eszközállományú, kisebb kevésbé jelentős hitelintézetek tekintetében a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Mi határozza meg a változó díjkomponenst?

Változó díjkomponens

A változó díjkomponens a minimális komponens levonása után fennmaradó díjösszeget fedi le. Ez a különbözet magában foglalja a bármely kategóriában szereplő kisebb bankoknak adott kedvezményeket is.

Az egyes bankok fontosságuk és kockázati profiljuk szerint fizetnek bele részesedést. A nagyobb, kockázatosabb bankok tehát nagyobb változó díjkomponenst fizetnek.

A díj bank általi becslése

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, és csak a díjbecslés megkönnyítésére alkalmasak. Az adott bankra vonatkozó díjat az EKB a banktól kapott díjtényezők alapján számítja ki, majd a kivetett pontos összeget a szóban forgó bank éves felügyeleti díjfizetési felhívásában határozza meg.

A fizetendő díjat nem lehet pontosan megbecsülni, mivel a díjfizetési időszak várható költségeit veszi alapul, az EKB viszont a tényleges költségeket veszi figyelembe a díj kivetésénél. Ráadásul mivel a díjfizetésre kötelezett bankok átlagos számát és díjtényezőit a kivetés időpontjáig nem ismerjük, az előző év díjfizetői és díjtényezői alapján számolunk.

Emellett visszamenőleges díjkorrekcióra is sor kerül, amikor valamely bank helyzete a felügyeleti díj éves számításának zárónapja után megváltozik, vagy amikor az illetékes nemzeti hatóság az ilyen változásokat csak a zárónap után érvényesíti.

A 2022. évi felügyeleti díjat megbecsülni kívánó banknak a következő információkra van szüksége.

Minimális díjkomponens

Becsléséhez a következő adatokra van szükség:

 • a becsült teljes éves költségek a megfelelő kategóriában (jelentős vagy kevésbé jelentős bank)
  A 2022-es díjfizetési időszak becsült éves költségei (millió EUR) Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
    596,9 27,2
 • díjfizetői létszám:
  A díjfizetők átlagos száma
  a 2021-es díjfizetési időszakban
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Díjfizető 114 2 215
  Megjegyzés: a díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.
 • díjfizetők átlagos száma az előző években:
  A díjfizetők átlagos száma Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  a 2020-as díjfizetési időszakban 112 2 318
  2019. július végén 112 2 440
  2018. július végén 115 2 766
  2017. július végén 119 2 916
  2016. július végén 126 3 077
  2015. július végén 117 3 193
  2014. július végén 115 3 191
  Megjegyzés: a díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.

Változó díjkomponens

Becsléséhez a következő adatokra van szükség:

 • a szóban forgó bankhoz tartozó díjtényezők (teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség);
 • az összes díjtényező: a szóban forgó (jelentős vagy kevésbé jelentős) felügyeleti bankkategóriába tartozó teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség összege. Ezek az alábbi táblázatban láthatók, amely nem tartalmazza a mechanizmusban részt nem vevő uniós tagállamban és harmadik országban található leányvállalatok eszközeit. A bankoknak főszabályként ki kell hagyniuk ezeket a díjtényező kiszámításánál. A bankcsoportok ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy bent hagyják ezeket az eszközöket a számításban (ha például a kihagyandó összegek kiszámítását nagyobb tehernek tartják, mint a felügyeleti díj várható csökkenését).
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  a 2021-es díjfizetési időszakban
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 22 232 4 751
  Teljes kockázati kitettség 6 930 2 248
  Előző évek díjtényezőértékei
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR) a 2020-as díjfizetési időszakban Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 218 4 515
  Teljes kockázati kitettség 6 846 2 226
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2018. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 573 4 415
  Teljes kockázati kitettség 6 610 2 133
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2017. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 197 4 675
  Teljes kockázati kitettség 6 382 2 180
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2016. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 781 4 625
  Teljes kockázati kitettség 6 577 2 141
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2015. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 233 4 469
  Teljes kockázati kitettség 6 773 2 137
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2014. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 527 4 669
  Teljes kockázati kitettség 6 811 2 219
 • a jelentős bankoknál és bankcsoportoknál azoknak a díjfizetőknek a száma, akiknél a minimális díjkomponenst megfelezzük, tehát akiknek a teljes eszközállománya 10 milliárd € vagy kevesebb: 13
 • a kevésbé jelentős bankoknál és bankcsoportoknál azoknak a díjfizetőknek a száma, akiknél a minimális díjkomponenst megfelezzük, tehát akiknek a teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy kevesebb: 1 296

A díj bank általi becslése – példák a 2022. évi díjperiódushoz

A fenti adatok birtokában megbecsülhető a fizetendő díj az alábbi példákban szereplő egyenletek alkalmazásával.

Példa olyan kevésbé jelentős bankra, amelynek a teljes eszközállománya több mint 1 milliárd €

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 1 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 700 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 27 200 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 751 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 2 248 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2 215
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 1 296

Minimális díjkomponens = (10% * 27 200 000 €) / 2 215 = 1 227,99 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfelezzük: 27 200 000 € − (2215 − 1296) * 1227,99 € − 1296 * 1227,99 € / 2 = 25 275 738,15 €

Változó díjkomponens = (50% * 1 600 000 000 € / 4 751 000 000 000 € + 50% * 700 000 000 € / 2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 8 191,35 €

Éves felügyeleti díj = 1 227,99 € + 8 191,35 € = 9 419,34 €

Példa olyan kevésbé jelentős bankra, amelynek a teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy kevesebb

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 250 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 27 200 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 751 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 2 248 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2 215
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 1 296

Minimális díjkomponens = (10% * 27 200 000) / 2 215 * 0,5 = 614,00 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfelezzük: 27 200 000 € − (2 215 − 1 296) * 1 227,99 € − 1 296 * 1 227,99 € / 2 = 25 275 738,15 €

Változó díjkomponens = (50% * 600 000 000 € / 4 751 000 000 000 € + 50% * 250 000 000 € / 2 248 000 000 000 €) * 25 275 738,15 € = 3 001,48 €

Éves felügyeleti díj = 614,00 € + 3 001,48 € = 3 615,48 €

Példa jelentős bankra

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 166 000 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 55 000 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a jelentős bankok teljes éves díjösszege: 596 900 000 €
 • a jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 22 232 000 000 000 €
 • a jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 6 930 000 000 000 €
 • a jelentős díjfizetők átlagos száma: 114
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 13

Minimális díjkomponens = (10% * 596 900 000 €) / 114 = 523 596,49 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon kell figyelembe venni azokat a bankokat, amelyeknél megfeleződik a minimális díjkomponens: 596 900 000 € − (114 − 13) * 523 596,49 € − 13 * 523 596,49 € / 2 = 540 613 377,19 €

Változó díjkomponens = (50% * 166 000 000 000 € / 22 232 000 000 000 € + 50% * 55 000 000 000 € / 6 930 000 000 000 €) * 540 613 377,19 € = 4 163 594,09 €

Éves felügyeleti díj = 523 596,49 € + 4 163 594,09 € = 4 687 190,58 €

Ebben a szekcióban található oldalak

Whistleblowing