Hogyan számítjuk az éves felügyeleti díjat?

Az éves teljes felügyeleti díjat az EKB úgy határozza meg, hogy kiszámítja a felügyeleti feladatainak ellátása során felmerülő éves ráfordításokat.

Teljes éves díj

Mennyit fizetnek az egyes bankok?

Az egyes bankok által fizetendő díjösszeg a következő elemekből tevődik össze:

 • minimális díjkomponens
 • változó díjkomponens

Minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens a jelentős és a kevésbé jelentős bankok által fizetendő éves díj egy rögzített százalékos értékén alapul.

Minimális díjkomponens
Jelentős bank

A rögzített százalékos érték a jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó bankok között egyenlően oszlik meg.

A minimális díjkomponenst megfelezzük a 10 milliárd eurós vagy annál kisebb teljes eszközállományú jelentős hitelintézetek tekintetében.

Kevésbé jelentős bank

A rögzített százalékos érték a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó díjfizetők között egyenlően oszlik meg.

Mi határozza meg a változó díjkomponenst?

Változó díjkomponens

A változó díjkomponens a minimális komponens levonása után fennmaradó díjösszeget fedi le. Ebbe a különbségbe a jelentős kis bankoknak adott kedvezmény is beletartozik.

Az egyes bankok fontosságuk és kockázati profiljuk szerint fizetnek bele részesedést. A nagyobb, kockázatosabb bankok tehát nagyobb változó díjkomponenst fizetnek.

A fizetendő díj bank általi becslése

Amennyiben a bank meg kívánja becsülni, mennyi éves felügyeleti díjat kell fizetnie, a következő információkra lesz szüksége.

Minimális díjkomponens

Becsléséhez a következő adatok kellenek:

 • teljes éves díjösszeg a vonatkozó kategóriában (jelentős vagy kevésbé jelentős bank)
 • díjfizetői létszám:
  A díjfizetők átlagos száma
  2018. július végén
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Díjfizetők
  Megjegyzés: A díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.
  115 2 766

Változó díjkomponens

Becsléséhez a következő adatokra van szükség:

 • a szóbanforgó bankhoz tartozó díjtényezők (teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség)
 • az összes díjtényező: a szóban forgó felügyeleti bankkategóriába (jelentős vagy kevésbé jelentős) tartozó teljes eszközállományok és teljes kockázati kitettségek összege. Ezek az alábbi táblázatban láthatók. A táblázat nem tartalmazza a mechanizmusban részt nem vevő országban és harmadik országban található leányvállalatok eszközeit. A bankoknak rendesen nem szabad ezeket a díjtényező kiszámításánál figyelembe venniük. A bankcsoportok dönthetnek úgy, hogy az említett eszközállományokat benthagyják a számításban (amennyiben a kihagyandó összegek kiszámítása véleményük szerint nagyobb terhet jelent, mint a felügyeleti díjban várható csökkenés).
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2017. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 197 4 675
  Teljes kockázati kitettség 6 382 2 180
  Előző évek díjtényezőértékei
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2016. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 781 4 625
  Teljes kockázati kitettség 6 577 2 141
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2015. december 31.
  Jelentős bankok
  Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 20 233 4 469
  Teljes kockázati kitettség 6 773 2 137
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2014. december 31.
  Jelentős bankok
  Kevésbé jelentős bankok
  Eszközök összesen 20 527 4 669
  Teljes kockázati kitettség 6 811 2 219
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek tekintetében a minimális díjkomponenst meg kell felezni (ez azoknál a jelentős bankoknál vagy bankcsoportoknál történik, amelyeknek az eszközállománya 10 milliárd euro vagy annál kisebb értékű – csak a jelentős bankok számításaihoz releváns); 2018-ben a számuk 18

A díj bank általi becslése – a 2018. évi díjperiódusra vonatkozó példák

A fenti adatok birtokában megbecsülhető a fizetendő díj az alábbi példákban szereplő egyenletek alkalmazásával.

Példa kevésbé jelentős bankhoz

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 1 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 700 000 000 €]

EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 46 299 927 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 675 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségének összege: 2 180 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2 766

Minimális díjkomponens = (10% * 46 299 927 )/2766 = 1 673,89

Változó díjkomponens = (50% * 1 600 000 000/4 675 000 000 000 + 50% * 700 000 000/2 180 000 000 000) * 90% * 46 299 927= 13 820,81

Éves felügyeleti díj = 1 673,89 + 13 820,81 = 15 494,70

Példa jelentős bankhoz

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 166 000 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 55 000 000 000 €]

EKB adatai

 • a jelentős bankok teljes éves díjösszege: 428 485 342 €
 • a jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 19 197 000 000 000 €
 • a jelentős bankok teljes kockázati kitettségének összege: 6 382 000 000 000 €
 • a jelentős díjfizetők átlagos száma: 115
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfeleztük a minimális díjkomponenst: 18

Minimális díjkomponens = (10% * 428 485 342 )/115 = 372 595,95

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyek tekintetében megfeleztük a minimális díjkomponenst: 428 485 342 – (115 – 18) *372 595,95   – 18 * 372 595,95/2= 388 990 171,30

Változó díjkomponens = (50% * 166 000 000 000/19 197 000 000 000 + 50% * 55 000 000 000/6 382 000 000 000) * 388 990 171,30 = 3 357 991,21

Éves felügyeleti díj = 372 595,95 + 3 357 991,21 = 3 730 587,16

A fenti információkkal csak segítséget szeretnénk nyújtani a bankoknak a díj kiszámításához. Az adott bankra vonatkozó díjat az EKB a banktól kapott díjtényezők alapján számítja ki, majd a kivetett pontos díjösszeget a szóbanforgó bank éves felügyeleti díjfizetési felhívásában nevezi meg.

Megemlítendő, hogy a fizetendő díjat nem lehet pontosan megbecsülni, mivel folyamatosan változik a felügyelt bankok és következésképpen a díjfizetők létszáma. A fenti átlagos szám tehát csupán tájékoztató jellegű; nincs hozzákapcsolva egyik konkrét referencia-időszak tekintetében sem a felügyelt bankok tényleges számához. Emellett visszamenőleges díjkorrekcióra is sor kerül, amikor valamely bank helyzete a felügyeleti díj éves számításának zárónapja (július vége) után megváltozik, vagy amikor az illetékes nemzeti hatóság az ilyen változásokat csak a zárónap után érvényesíti.