Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Hogyan számítjuk az éves felügyeleti díjat?

A teljes éves felügyeleti díjat az EKB úgy határozza meg, hogy kiszámítja a felügyeleti feladatainak ellátása során felmerülő éves ráfordításokat.

Teljes éves díjak

Mennyit fizetnek az egyes bankok?

Az egyes bankok által fizetendő díjösszeg a következő elemekből áll:

 • minimális díjkomponens
 • változó díjkomponens

A minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens a jelentős és a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg fix százalékaként van megadva.

A minimális díjkomponens
Jelentős bankok

A fix százalékos arány a jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó bankok között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 10 milliárd eurós teljes eszközállományú, kisebb jelentős hitelintézetek tekintetében a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Kevésbé jelentős bankok

A fix százalékos arány a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó bankok között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 1 milliárd eurós teljes eszközállományú, kisebb, kevésbé jelentős hitelintézetek tekintetében a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Mi határozza meg a változó díjkomponenst?

Változó díjkomponens

A változó díjkomponens a minimális komponens levonása után fennmaradó díjösszeget fedi le. Ebbe a különbségbe beletartozik mindegyik kategóriában a kisebb bankoknak adott kedvezmény is.

Az egyes bankok fontosságuk és kockázati profiljuk szerint fizetnek bele részesedést. A nagyobb, kockázatosabb bankok tehát nagyobb változó díjkomponenst fizetnek.

A díj bank általi becslése

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, és csak a díjbecslés megkönnyítésére alkalmasak. Az adott bankra vonatkozó díjat az EKB a banktól kapott díjtényezők alapján számítja ki, majd a kivetett pontos összeget a szóban forgó bank éves felügyeleti díjfizetési felhívásában nevezi meg.

A fizetendő díjat nem lehet pontosan megbecsülni, mivel a díjfizetési időszak várható költségeit veszi alapul, az EKB viszont a tényleges költségeket veszi figyelembe a díj kivetésénél. Ráadásul mivel a kivetés alapját képező bankok átlagos számát és a díjtényezőiket a kivetés időpontjáig nem ismerjük, az előző év díjfizetői és díjtényezői alapján számolunk.

Emellett visszamenőleges díjkorrekcióra is sor kerül, amikor valamely bank helyzete a felügyeleti díj éves számításának zárónapja után megváltozik, vagy amikor az illetékes nemzeti hatóság az ilyen változásokat csak a zárónap után érvényesíti.

A 2021. évi felügyeleti díjat megbecsülni kívánó banknak a következő információkra van szüksége.

Minimális díjösszetevő

Becsléséhez a következő adatok kellenek:

 • a becsült teljes éves költségek a megfelelő kategóriában (jelentős vagy kevésbé jelentős bank)
  A 2021-es díjfizetési időszak becsült éves költségei (millió EUR) Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
    554,3 40,2
 • díjfizetői létszám:
  A díjfizetők átlagos száma
  a 2020-as díjfizetési időszakban
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  DíjfizetőkMegjegyzés: A díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától. 112 2 318
 • díjfizetők átlagos száma az előző években:
  A díjfizetők átlagos száma Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  2019. július végén 112 2 440
  2018. július végén 115 2 766
  2017. július végén 119 2 916
  2016. július végén 126 3 077
  2015. július végén 117 3 193
  2014. július végén 115 3 191
  Megjegyzés: A díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.

Változó díjkomponens

Becsléséhez a következő adatokra van szükség:

 • a szóban forgó bankhoz tartozó díjtényezők (teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség);
 • az összes díjtényező: a szóban forgó felügyeleti bankkategóriába (jelentős vagy kevésbé jelentős) tartozó teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség összege Ezek az alábbi táblázatban láthatók, amely nem tartalmazza a mechanizmusban részt nem vevő országban és harmadik országban található leányvállalatok eszközeit. A bankoknak rendesen ki kell ezeket hagyniuk a díjtényező kiszámításánál. A bankcsoportok ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy bent hagyják ezeket az eszközöket a számításban (amennyiben a kihagyandó összegek kiszámítását nagyobb tehernek tartják, mint a felügyeleti díj várható csökkenését).
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  a 2020-as díjfizetési időszakban
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 218 4 515
  Teljes kockázati kitettség 6 846 2 226
  Előző évek díjtényezőértékei
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2018. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 573 4 415
  Teljes kockázati kitettség 6 610 2 133
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2017. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 197 4 675
  Teljes kockázati kitettség 6 382 2 180
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2016. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 781 4 625
  Teljes kockázati kitettség 6 577 2 141
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2015. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 233 4 469
  Teljes kockázati kitettség 6 773 2 137
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  2014. december 31-i referenciadátum
  Jelentős bank Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 527 4 669
  Teljes kockázati kitettség 6 811 2 219
 • a jelentős bankoknál és bankcsoportoknál azoknak a díjfizetőknek a száma, akiknél a minimális díjkomponenst megfelezzük, tehát akiknek a teljes eszközállománya 10 milliárd € vagy kisebb: 18
 • a kevésbé jelentős bankoknál és bankcsoportoknál azoknak a díjfizetőknek a száma, akiknél a minimális díjkomponenst megfelezzük, tehát akiknek a teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy kisebb: 1439

A díj bank általi becslése – példák a 2021. évi díjperiódushoz

A fenti adatok birtokában megbecsülhető a fizetendő díj az alábbi példákban szereplő egyenletek alkalmazásával.

Példa olyan kevésbé jelentős bankra, amelynek a teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy annál több

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 1 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 700 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 40 200 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 515 000 000 000  €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 2 226 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2318
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 1439

Minimális díjkomponens = (10% * 40 200 000)/2 318 = 1 734,25

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfelezzük: 40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Változó díjkomponens = (50% * 1 600 000 000/4 515 000 000 000 + 50% * 700 000 000  €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 12 516,60 €

Éves felügyeleti díj = 1 734,25 € + 12 516,60 € = 14 250,85 €

Példa olyan kevésbé jelentős bankra, amelynek a teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy kevesebb

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 250 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 40 200 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 515 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 2 226 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2318
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 1439

Minimális díjkomponens = (10% * 40 200 000)/2 318 * 0,5 = 867,13 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfelezzük: 40 200 000 € – (2 318 – 1 439) * 1 734,25 € – 1 439 * 1 734,25 €/2 = 37 427 795,51 €

Változó díjkomponens = (50% * 600 000 000 €/4 515 000 000 000 + 50% * 250 000 000 €/2 226 000 000 000 €) * 37 427 795,51 € = 4 588,64 €

Éves felügyeleti díj = 867,13 € + 4 588,64 € = 5 455,76 €

Példa jelentős bankhoz

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 166 000 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 55 000 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a jelentős bankok teljes éves díjösszege: 554 300 000 €
 • a jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 20 218 000 000 000 €
 • a jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 6 846 000 000 000 €
 • a jelentős díjfizetők átlagos száma: 112
 • díjfizetők száma, amelyeknél megfelezzük a minimális díjkomponenst: 18

Minimális díjkomponens = (10% * 554 300 000 €)/112 = 494 910,71 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon kell figyelembe venni azokat a bankokat, amelyeknél megfeleződik a minimális díjkomponens: 554 300 000 € – (112 – 18) * 494 910,71 € – 18 * 494 910,71 €/2 = 503 324 196,43 €

Változó díjkomponens = (50% * 166 000 000 000 €/20 218 000 000 000 € + 50% * 55 000 000 000 €/6 846 000 000 000 €) * 503 324 196,43 € = 4 088 098,25 €

Éves felügyeleti díj = 494 910,71 € + 4 088 098,25 € = 4 583 008,97 €

Ebben a szekcióban található oldalak