Menu

Hogyan számítjuk az éves felügyeleti díjat?

Az éves teljes felügyeleti díjat az EKB úgy határozza meg, hogy kiszámítja a felügyeleti feladatainak ellátása során felmerülő éves ráfordításokat.

Teljes éves díjak

Mennyit fizetnek az egyes bankok?

Az egyes bankok által fizetendő díjösszeg a következő elemekből áll:

 • minimális díjkomponens
 • változó díjkomponens

A minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens a jelentős és a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg fix százalékaként van megadva.

A minimális díjkomponens
Jelentős bankok

A fix százalékos arány a jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó bankok között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 10 milliárd eurós teljes eszközállományú, kisebb jelentős hitelintézetek tekintetében a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Kevésbé jelentős bankok

A fix százalékos arány a kevésbé jelentős bankok által fizetendő teljes éves díjösszeg 10%-a, amely a kategóriába tartozó bankok között egyenlően van felosztva.

A legmagasabb konszolidációs szinten legfeljebb 1 milliárd eurós teljes eszközállományú, kisebb kevésbé jelentős hitelintézetek tekintetében a minimális díjkomponenst megfelezzük.

Mi határozza meg a változó díjkomponenst?

Változó díjkomponens

A változó díjkomponens a minimális komponens levonása után fennmaradó díjösszeget fedi le. Ebbe a különbségbe beletartozik mindegyik kategóriában a kisebb bankoknak adott kedvezmény is.

Az egyes bankok fontosságuk és kockázati profiljuk szerint fizetnek bele részesedést. A nagyobb, kockázatosabb bankok tehát nagyobb változó díjkomponenst fizetnek.

Díjbecslő

Az alábbi információk tájékoztató jellegűek, és csak a díjbecslés megkönnyítésére alkalmasak. Az adott bankra vonatkozó díjat az EKB a banktól kapott díjtényezők alapján számítja ki, majd a kivetett pontos összeget a szóban forgó bank éves felügyeleti díjfizetési felhívásában nevezi meg.

A fizetendő díjat nem lehet pontosan megbecsülni, mivel a díjfizetési időszak várható költségeit veszi alapul, az EKB viszont a tényleges költségeket veszi figyelembe a díj kivetésénél. Ráadásul mivel a kivetés alapját képező bankok átlagos számát és a díjtényezőiket a kivetés időpontjáig nem ismerjük, az előző év díjfizetői és díjtényezői alapján számolunk.

Emellett visszamenőleges díjkorrekcióra is sor kerül, amikor valamely bank helyzete a felügyeleti díj éves számításának zárónapja után megváltozik, vagy amikor az illetékes nemzeti hatóság az ilyen változásokat csak a zárónap után érvényesíti.

Amennyiben a bank meg kívánja becsülni, mennyi éves felügyeleti díjat kell fizetnie, a következő információkra lesz szüksége.

A minimális díjkomponens

Becsléséhez a következő adatok kellenek:

 • a becsült teljes éves díj a megfelelő kategóriában (jelentős vagy kevésbé jelentős bank)
 • díjfizetői létszám:
  A díjfizetők átlagos száma
  2019. július végén
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Díjfizetők
  Megjegyzés: A díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.
  112 2440
 • díjfizetők átlagos száma az előző években:
  A díjfizetők átlagos száma
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  2018. július végén 115 2766
  2017. július végén 119 2916
  2016. július végén 126 3077
  2015. július végén 117 3193
  2014. július végén 115 3191
  Megjegyzés: A díjfizetők száma eltér a felügyelt bankok számától.

Változó díjkomponens

Becsléséhez a következő adatokra van szükség:

 • a szóban forgó bankhoz tartozó díjtényezők (teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség);
 • az összes díjtényező: a szóban forgó felügyeleti bankkategóriába (jelentős vagy kevésbé jelentős) tartozó teljes eszközállomány és teljes kockázati kitettség összege Ezek az alábbi táblázatban láthatók, amely nem tartalmazza a mechanizmusban részt nem vevő országban és harmadik országban található leányvállalatok eszközeit. A bankoknak rendesen ki kell ezeket hagyniuk a díjtényező kiszámításánál. A bankcsoportok ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy bent hagyják ezeket az eszközöket a számításban (amennyiben a kihagyandó összegek kiszámítását nagyobb tehernek tartják, mint a felügyeleti díjban várható csökkenést).
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2018. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 573 4415
  Teljes kockázati kitettség 6610 2133
  Előző évek díjtényezőértékei
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2017. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 197 4675
  Teljes kockázati kitettség 6382 2180
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2016. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 19 781 4625
  Teljes kockázati kitettség 6577 2141
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2015. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 233 4469
  Teljes kockázati kitettség 6773 2137
  Aggregált átlagos díjtényezőértékek (milliárd EUR)
  referenciadátum 2014. december 31.
  Jelentős bank
  Kevésbé jelentős bank
  Eszközök összesen 20 527 4669
  Teljes kockázati kitettség 6811 2219
 • a jelentős bankok és bankcsoportoknál azoknak a díjfizetőknek a száma, akiknél a minimális díjkomponenst megfelezzük, tehát akiknek a teljes eszközállománya legfeljebb 10 milliárd €: 16
 • a kevésbé jelentős bankok és bankcsoportoknál azoknak a díjfizetőknek a száma, akiknél a minimális díjkomponenst megfelezzük, tehát akiknek a teljes eszközállománya legfeljebb 1 milliárd €: 1616

Díjbecslés – a 2020. évi díjperiódusra vonatkozó példák

A fenti adatok birtokában megbecsülhető a fizetendő díj az alábbi példákban szereplő egyenletek alkalmazásával.

Példa olyan kevésbé jelentős bankra, amelynek a teljes eszközállománya 1 milliárd € vagy több

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 1 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 700 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 51 823 349 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 415 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségének összege: 2 133 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2440
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, akiknél a minimális díjkomponenst megfelezzük: 1616

Minimális díjkomponens = (10% * 51 823 349 € )/2440 = 2123,91 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfelezzük: 51 823 349 € – (2440 – 1616) * 2123,91 € – 1616 * 2123,91 €/2 = 48 357 131,56 €

Változó díjkomponens = (50% * 1 600 000 000 €/4 415 000 000 000 € + 50% * 700 000 000 €/2 133 000 000 000 €) * 48 357 131,56 € = 16 697,17 €

Éves felügyeleti díj = 2123,91 € + 16 697,17 € = 18 821,07 €

Példa olyan kevésbé jelentős bankra, amelynek a teljes eszközállománya legfeljebb 1 milliárd €

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 600 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 250 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a kevésbé jelentős bankok teljes éves díjösszege: 51 823 349 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 4 415 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 2 133 000 000 000 €
 • a kevésbé jelentős díjfizetők átlagos száma: 2440
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 1616

Minimális díjkomponens = (10% * 51 823 349 €)/2440 * 0,5 = 1061,95 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyeknél a minimális díjkomponenst megfelezzük: 51 823 349 € – (2440 – 1616) * 2123,91 € – 1616 * 2123,91 €/2 = 48 357 131,56 €

Változó díjkomponens = (50% * 600 000 000 €/4 415 000 000 000 € + 50% * 250 000 000 €/2 133 000 000 000) * 48 357 131,56 € = 6119.74 €

Éves felügyeleti díj = 1061.95 € + 6119.74 € = 7181.70 €

Példa jelentős bankhoz

A bank adatai

 • a bank teljes eszközállománya: [a példában: 166 000 000 000 €]
 • a bank teljes kockázati kitettsége: [a példában: 55 000 000 000 €]

Az EKB adatai

 • a jelentős bankok teljes éves díjösszege: 524 196 987 €
 • a jelentős bankok teljes eszközállományainak összege: 19 573 000 000 000 €
 • a jelentős bankok teljes kockázati kitettségeinek összege: 6 610 000 000 000 €
 • a jelentős díjfizetők átlagos száma: 112
 • azoknak a díjfizetőknek a száma, amelyek esetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 16

Minimális díjkomponens = (10% * 524 196 987 €)/112 = 468 033,02 €

A változó díjkomponens kiszámítása előtt a következő módon figyelembe kell vennünk azokat a bankokat, amelyek tekintetében megfelezzük a minimális díjkomponenst: 524 196 987 € – (112 – 16) * 468 033,02 € - 16 * 468 033,02 €/2 = 475 521 552,49 €

Változó díjkomponens = (50% * 166 000 000 000 €/19 573 000 000 000 € + 50% * 55 000 000 000 €/6 610 000 000 000 €) * 475 521 552,49 € =  3 994 808,31 €

Éves felügyeleti díj = 468 033,02 € + 3 994 808,31 € = 4 462 841,33 €