Hogyan számítjuk ki az éves felügyeleti díjat?

Az EKB kiszámítja felügyeleti feladatai ellátásának éves költségét, és ennek alapján határozza meg az éves felügyeleti díj teljes összegét. A teljes költséget ezután két kategóriára bontják:

  • közvetlen felügyelet – ezt a díjtételt azokra a jelentősnek minősített bankokra vetik ki, amelyek felügyeletét közvetlenül az EKB látja el.
  • közvetett felügyelet – ezt a díjtételt azokra a kevésbé jelentősnek minősített bankokra vetik ki, amelyek felügyeletét közvetlenül az illetékes országos felügyelet látja el.

Az éves felügyeleti díj teljes összegével kapcsolatos határozatot minden év április 30-ig hozzák nyilvánosságra.

Teljes éves díj

Mekkora összeget kell egy-egy banknak fizetnie?

Az éves felügyeleti díj az alábbi díjtételekből áll össze:

  • minimális díjkomponens;
  • változó díjkomponens.

Minimális díjkomponens

A minimális díjkomponens a jelentős és kevésbé jelentős bankok teljes éves felügyeleti díjának egy adott százalékán alapul.

Minimális díjkomponens
Jelentős bankok

A százalékos arány a jelentős bankok teljes éves felügyeleti díjának 10%-a, amely egyenlő arányban oszlik meg az ebbe a kategóriába tartozó díjfizetők között.

A 10 milliárd eurós vagy ennél kisebb értékű teljes eszközállománnyal rendelkező kisebb, de jelentős hitelintézetek a minimális díjkomponens felét fizetik.

Kevésbé jelentős bankok

A százalékos arány a kevésbé jelentős bankok teljes éves felügyeleti díjának 10%-a, amely egyenlő arányban oszlik meg az ebbe a kategóriába tartozó díjfizetők között.

Min alapul a változó díjkomponens?

Változó díjkomponens

A változó díjkomponens a teljes díjösszegnek a minimális díjkomponens levonása után fennmaradó része, amelyet a bankrendszerben játszott szerepük és kockázati profiljuk alapján osztanak fel a bankok között. Ez azt jelenti, hogy a kockázatosabb, nagyobb bankokra nagyobb változó díjkomponens jut.

Díjbecslő

A felügyelt bankok e publikált információk, valamint a rájuk vonatkozó díjtényezők (teljes eszközállomány, teljes kockázati kitettség) alapján meg tudják becsülni az éves felügyeleti díjat. Az EKB minden díjfizetési felhívásban részletesen ismerteti a felügyelt bankra/bankcsoportra vonatkozó díjtényezőket.

Az éves díj becsléséhez a következő információkra van szükség:

A díjtényezők kiszámításához a felügyelt szervezeteknek alapesetben nem szabad számításba venniük a mechanizmusban részt nem vevő országokban és harmadik országban található leányvállalatok eszközeit. A felügyelt csoportok ezeket az eszközöket is bennhagyhatják azonban a számításban (például ha a kiveendő összeg kiszámítása nagyobb teherrel járna, mint a felügyeleti díj várható csökkenéséből eredő előny). Az alább feltüntetett aggregált átlagokban nem szerepelnek az említett eszközök.

Díjtényező értékek (milliárd EUR)
2015. december 31-i referenciadátummal
Jelentős bankok
Kevésbé jelentős bankok
Alkalmazott teljes eszközállomány 20 233 4 469
Alkalmazott teljes kockázati kitettség 6 773 2 137
Díjtényező értékek korábbi évekből
Díjtényező értékek (milliárd EUR)
2014. december 31-i referenciadátummal
Jelentős bankok
Kevésbé jelentős bankok
Alkalmazott teljes eszközállomány 20 527 4 669
Alkalmazott teljes kockázati kitettség 6 811 2 219

Megjegyzendő, hogy az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete 7. cikkének, és 10. cikke (6) bekezdésének – előbbi a díjfizető helyzetének megváltozásáról (engedélyezés és státusz), utóbbi pedig a fizetendő éves felügyeleti díj kiszámításáról rendelkezik – alkalmazása miatt a fenti információk csupán becslésnek tekintendők. Éppen ezért nem vethetők össze pontosan az EKB által kivetett, a díjfizetési felszólításban szereplő díjösszeggel.