Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Jak se roční poplatek za dohled vypočítá?

ECB vypočte roční náklady na plnění svých úkolů v oblasti dohledu a podle nich určí celkovou částku ročních poplatků za dohled.

Celková výše ročních poplatků

Kolik každá banka zaplatí?

Roční poplatek za dohled jednotlivých bank sestává z:

 • minimální složky poplatku a
 • proměnné složky poplatku

Minimální složka poplatku

Minimální složka poplatku vychází z pevně stanoveného procentního podílu z celkové výše ročních poplatků za dohled nad významnými a méně významnými bankami.

Minimální složka poplatku
Významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

V případě menších významných institucí s celkovým objemem aktiv do 10 mld. EUR na nejvyšší úrovni konsolidace se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

Méně významné banky

Pevně stanovený procentní podíl činí 10 % celkových ročních poplatků pro méně významné banky a je mezi poplatníky v této kategorii rozdělen rovným dílem.

V případě menších méně významných institucí s celkovým objemem aktiv do 1 mld. EUR na nejvyšší úrovni konsolidace se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

Co určuje proměnnou složku poplatku?

Proměnná složka poplatku je zůstatek z celkové částky ročního poplatku (včetně slevy poskytnuté menším bankám v jednotlivých kategoriích) po odečtení minimální složky poplatku.

Každá banka platí podíl z této částky podle svého významu a rizikového profilu. To znamená, že větší a rizikovější banky mají vyšší proměnnou složku poplatku.

Odhadněte svůj poplatek

Informace v této sekci jsou pouze orientační a mohou vám pomoci při odhadu vašeho poplatku. ECB váš skutečný poplatek vypočte na základě vámi poskytovaných faktorů pro výpočet poplatku a přesná částka, kterou ECB vyměřila, bude uvedena ve vaší výzvě k zaplacení ročního poplatku za dohled.

Níže uvedená kalkulačka odhadovaného poplatku pracuje s předpokládanými náklady za období placení poplatku, zatímco skutečné poplatky vyměřované Evropskou centrální bankou jsou založeny na skutečných vzniklých nákladech. Navíc údaje o průměrném počtu poplatníků a jejich faktorech pro výpočet poplatku jsou známy až poté, co jsou poplatky skutečně vyměřeny. Kalkulačka odhadovaného poplatku tedy používá údaje o poplatnících a faktorech pro výpočet poplatku z předchozího roku. Odhad poplatku je proto pouze orientační.

Kromě toho se provádějí retroaktivní korekce poplatků, když se změní situace banky po datu uzávěrky údajů pro roční výpočet poplatku za dohled nebo když takové změny uzná vnitrostátní příslušný orgán až po datu uzávěrky údajů.

Pro odhad výše svého ročního poplatku za dohled za rok 2024 potřebujete následující informace:

Minimální složka poplatku

K odhadu minimální složky poplatku je třeba znát:

 • Odhad celkových ročních nákladů ve vaší kategorii (významné, nebo méně významné banky)
  Odhad ročních nákladů za období placení poplatku 2024 (v mil. EUR) Významné banky Méně významné banky
    633,4 27,6
 • Průměrný počet poplatníků:
  Průměrný počet poplatníků za období placení poplatku 2023 Významné banky Méně významné banky

  109 2 042
  Poznámka: Počet poplatníků se liší od počtu dohlížených bank.
  Průměrný počet poplatníků v předchozích letech:
  Průměrný počet poplatníků Významné banky Méně významné banky
  za období placení poplatku 2022 110 2 130
  za období placení poplatku 2021 114 2 215
  za období placení poplatku 2020 112 2 318
  k 31. 7. 2019 112 2 440
  k 31. 7. 2018 115 2 766
  k 31. 7. 2017 119 2 916
  k 31. 7. 2016 126 3 077
  k 31. 7. 2015 117 3 193
  k 31. 7. 2014 115 3 191
  Poznámka: Počet poplatníků se liší od počtu dohlížených bank.
 • Počet významných bank a významných bankovních skupin, kterým se minimální složka poplatku snížila v roce 2023 na polovinu, tj. těch s celkovými aktivy do 10 mld. EUR: 8
 • Počet méně významných bank a méně významných bankovních skupin, kterým se minimální složka poplatku snížila v roce 2023 na polovinu, tj. těch s celkovými aktivy do 1 mld. EUR: 1 083

Proměnná složka poplatku

K odhadu proměnné složky poplatku je třeba znát:

 • vaše vlastní faktory pro výpočet poplatku (celková aktiva a celkový objem rizikové expozice)
 • faktory pro výpočet poplatku celkem: součet celkových aktiv a celkového objemu rizikové expozice ve vaší kategorii dohlížených bank (významných, nebo méně významných), které jsou uvedeny v tabulce níže. Tabulka nezahrnuje aktiva dceřiných společností v nezúčastněných členských státech a třetích zemích. Pro účely výpočtu svých faktorů pro výpočet poplatku by banky tato aktiva zpravidla neměly zahrnovat. Bankovní skupiny se však mohou rozhodnout, že uvedená aktiva zahrnou (např. pokud se domnívají, že zátěž spojená s výpočtem částek, které nemají být zahrnuty, by byla vyšší než očekávané snížení poplatku za dohled).

  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2023 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 23 838 5 045
  Celkový objem rizikové expozice 7 348 2 457
  Hodnoty faktorů pro výpočet poplatku v předchozích letech
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2022 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 23 165 4 934
  Celkový objem rizikové expozice 7 158 2 369
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2021 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 22 232 4 751
  Celkový objem rizikové expozice 6 930 2 248
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2020 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 218 4 515
  Celkový objem rizikové expozice 6 846 2 226
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2019 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 573 4 415
  Celkový objem rizikové expozice 6 610 2 133
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2018 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 197 4 675
  Celkový objem rizikové expozice 6 382 2 180
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2017 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 19 781 4 625
  Celkový objem rizikové expozice 6 577 2 141
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2016 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 233 4 469
  Celkový objem rizikové expozice 6 773 2 137
  Souhrnné průměrné hodnoty faktorů pro výpočet poplatku (v mld. EUR) za období placení poplatku 2015 a 2014 Významné banky Méně významné banky
  Aktiva celkem 20 527 4 669
  Celkový objem rizikové expozice 6 811 2 219

Odhadněte svůj poplatek za rok 2024

Výše uvedené údaje byly zahrnuty do kalkulačky, která vám pomůže odhadnout roční poplatek vaší banky za dohled. Klikněte prosím na níže uvedený odkaz a postupujte podle pokynů v souboru.

Kalkulačka odhadovaného poplatku

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)