Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Hoe wordt de jaarlijkse toezichtsvergoeding berekend?

Om het totaalbedrag van de jaarlijkse toezichtsvergoedingen te bepalen, berekent de ECB elk jaar de kosten die ze voor haar toezichtstaken maakt.

Totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen

Hoeveel betaalt elke bank?

De jaarlijkse vergoeding voor toezicht bestaat voor elke bank uit een:

 • minimumvergoedingscomponent
 • variabele vergoedingscomponent

Minimumvergoedingscomponent

De minimumvergoedingscomponent is gebaseerd op een vast percentage van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke en minder belangrijke banken.

Minimumvergoedingscomponent
Belangrijke banken

De minimumvergoedingscomponent bedraagt 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke banken, gedeeld door het aantal vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Voor kleine belangrijke banken, met totale activa van maximaal € 10 miljard op het hoogste consolidatieniveau, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

Minder belangrijke banken

De minimumvergoedingscomponent bedraagt 10% van het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor minder belangrijke banken, gedeeld door het aantal vergoedingsdebiteuren in deze categorie.

Voor kleine minder belangrijke banken, met totale activa van maximaal € 1 miljard op het hoogste consolidatieniveau, wordt de minimumvergoedingscomponent gehalveerd.

Hoe wordt de variabele vergoedingscomponent bepaald?

Variabele vergoedingscomponent

De variabele vergoedingscomponent dekt het verschil tussen het totaalbedrag van de toezichtsvergoedingen en de minimumvergoedingscomponent. Dit verschil omvat tevens de korting voor de kleine belangrijke en minder belangrijke banken.

Elke bank betaalt een deel van dit bedrag op basis van haar omvang en risicoprofiel. Dit betekent dat grotere banken en banken met een hoger risicoprofiel een hogere variabele vergoedingscomponent betalen.

Schat uw vergoeding

Het onderstaande is uitsluitend bedoeld ter informatie en is slechts een hulpmiddel bij het schatten van uw vergoeding. De ECB berekent uw vergoeding op grond van de vergoedingsfactoren die u verstrekt. U ontvangt een kennisgeving van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht met het exacte bedrag dat de ECB in rekening brengt.

De geraamde vergoeding kan nooit volledig juist zijn, omdat die is gebaseerd op de voorziene kosten voor de vergoedingsperiode, terwijl de ECB de vergoeding heft op basis van de werkelijke kosten. Bovendien zijn de vergoedingsdebiteuren en -factoren van vorig jaar gebruikt, omdat het gemiddelde aantal banken waarover de vergoeding wordt geheven en hun vergoedingsfactoren pas bekend zijn op het moment dat de vergoeding wordt geheven.

Daarnaast worden vergoedingen met terugwerkende kracht gecorrigeerd als de situatie van een bank verandert na de afsluitingsdatum voor de jaarlijkse berekening van de toezichtsvergoedingen of als de nationale bevoegde autoriteit dergelijke veranderingen pas na de afsluitingsdatum valideert.

Om uw jaarlijkse toezichtsvergoeding voor 2022 te schatten, heeft u de volgende informatie nodig.

Minimumvergoedingscomponent

Om deze component te schatten heeft u nodig:

 • de totale geraamde kosten op jaarbasis voor uw categorie (belangrijke of minder belangrijke banken)
  Geraamde kosten op jaarbasis voor de vergoedingsperiode 2022 (in miljoenen EUR) Belangrijke banken Minder belangrijke banken
    596,9 27,2
 • het aantal vergoedingsdebiteuren:
  Gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren
  voor de vergoedingsperiode 2021
  Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Vergoedingsdebiteuren 114 2.215
  Toelichting: het aantal vergoedingsdebiteuren verschilt van het aantal onder toezicht staande banken.
 • het gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren van voorgaande jaren:
  Gemiddeld aantal vergoedingsdebiteuren Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  voor vergoedingsperiode 2020 112 2.318
  per eind juli 2019 112 2.440
  per eind juli 2018 115 2.766
  per eind juli 2017 119 2.916
  per eind juli 2016 126 3.077
  per eind juli 2015 117 3.193
  per eind juli 2014 115 3.191
  Toelichting: het aantal vergoedingsdebiteuren verschilt van het aantal onder toezicht staande banken.

Variabele vergoedingscomponent

Om deze component te schatten heeft u nodig:

 • Uw eigen vergoedingsfactoren: totale activa en het totaal van de risicoposten
 • Het totaal van de vergoedingsfactoren: de som van de totale activa en het totaal van de risicoposten in uw categorie van onder toezicht staande banken (belangrijk of minder belangrijk). Deze worden in de tabel hieronder getoond. De activa van dochterondernemingen die zijn gevestigd in niet-deelnemende lidstaten en derde landen zijn niet in de tabel opgenomen. Banken laten deze activa bij de berekening van hun vergoedingsfactoren in de regel buiten beschouwing. Bankgroepen kunnen er echter voor kiezen zulke activa wel op te nemen (bijv. als ze voorzien dat het berekenen van de uit te sluiten bedragen meer kost dan de verwachte verlaging van de toezichtsvergoeding).
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in miljarden EUR);
  voor de vergoedingsperiode 2021
  Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 22.232 4.751
  Totaal van de risicoposten 6.930 2.248
  Vergoedingsfactoren in eerdere jaren
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in miljarden EUR); voor de vergoedingsperiode 2020 Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 20.218 4.515
  Totaal van de risicoposten 6.846 2.226
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in miljarden EUR);
  referentiedatum 31 december 2018
  Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 19.573 4.415
  Totaal van de risicoposten 6.610 2.133
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in miljarden EUR);
  referentiedatum 31 december 2017
  Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 19.197 4.675
  Totaal van de risicoposten 6.382 2.180
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in miljarden EUR);
  referentiedatum 31 december 2016
  Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 19.781 4.625
  Totaal van de risicoposten 6.577 2.141
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in miljarden EUR);
  referentiedatum 31 december 2015
  Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 20.233 4.469
  Totaal van de risicoposten 6.773 2.137
  Totale gemiddelde waarden van de vergoedingsfactoren (in miljarden EUR);
  referentiedatum 31 december 2014
  Belangrijke banken Minder belangrijke banken
  Totaal activa 20.527 4.669
  Totaal van de risicoposten 6.811 2.219
 • het aantal vergoedingsdebiteuren onder de belangrijke banken en belangrijke bankgroepen waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd wordt, d.w.z. vergoedingsdebiteuren waarvan het totaal van de activa € 10 miljard of minder bedraagt: 13
 • het aantal vergoedingsdebiteuren onder de minder belangrijke banken en minder belangrijke bankgroepen waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd wordt, d.w.z. vergoedingsdebiteuren waarvan het totaal van de activa € 1 miljard of minder bedraagt: 1.296

Schat uw vergoeding – voorbeelden voor de vergoedingsperiode 2022

Met behulp van de gegevens hierboven kunt u uw vergoeding schatten aan de hand van de berekening in de voorbeelden hieronder.

Voorbeeld voor minder belangrijke banken met totale activa ter waarde van meer dan € 1 miljard

Uw gegevens

 • totale activa van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 1.600.000.000]
 • totaal van de risicoposten van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 700.000.000]

Onze gegevens

 • totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen van minder belangrijke banken: € 27.200.000
 • som van de totale activa van minder belangrijke banken: € 4.751.000.000.000
 • som van de totalen van de risicoposten van minder belangrijke banken: € 2.248.000.000.000
 • gemiddeld aantal minder belangrijke vergoedingsdebiteuren: 2.215
 • aantal vergoedingsdebiteuren waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd wordt: 1.296

Minimumvergoedingscomponent = (10% * € 27.200.000)/2.215 = € 1.227,99

Alvorens de variabele vergoedingscomponent te berekenen, dienen we rekening te houden met de banken waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd wordt, en wel als volgt: € 27.200.000 - (2.215 - 1.296) * € 1.227,99 - 1.296 * € 1.227,99/2 = € 25.275.738,15

Variabele vergoedingscomponent = (50% * € 1.600.000.000/€ 4.751.000.000.000 + 50% * € 700.000.000/€ 2.248.000.000.000) * € 25.275.738,15 = € 8.191,35

Jaarlijkse toezichtsvergoeding = € 1.227,99 + € 8.191,35 = € 9.419,34

Voorbeeld voor minder belangrijke banken met totale activa ter waarde van € 1 miljard of minder

Uw gegevens

 • totale activa van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 600.000.000]
 • totaal van de risicoposten van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 250.000.000]

Onze gegevens

 • totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen van minder belangrijke banken: € 27.200.000
 • som van de totale activa van minder belangrijke banken: € 4.751.000.000.000
 • som van de totalen van de risicoposten van minder belangrijke banken: € 2.248.000.000.000
 • gemiddeld aantal minder belangrijke vergoedingsdebiteuren: 2.215
 • aantal vergoedingsdebiteuren waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd wordt: 1.296

Minimumvergoedingscomponent = (10% * € 27.200.000)/2.215 * 0,5 = € 614,00

Alvorens de variabele vergoedingscomponent te berekenen, dienen we rekening te houden met de banken waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd wordt, en wel als volgt: € 27.200.000 – (2.215 - 1.296) * € 1.227,99 - 1.296 * € 1.227,99/2 = € 25.275.738,15

Variabele vergoedingscomponent = (50% * € 600.000.000/€ 4.751.000.000.000 + 50% * € 250.000.000/€ 2.248.000.000.000) * € 25.275.738,15 = € 3.001,48

Jaarlijkse toezichtsvergoeding = € 614,00 + € 3.001,48 = € 3.615,48

Voorbeeld voor belangrijke banken

Uw gegevens

 • totale activa van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 166.000.000.000]
 • totaal van de risicoposten van uw bank: [bij wijze van voorbeeld: € 55.000.000.000]

Onze gegevens

 • totaalbedrag van de jaarlijkse vergoedingen voor belangrijke banken: € 596.900.000
 • som van de totale activa van belangrijke banken: € 22.232.000.000.000
 • som van de totalen van de risicoposten van belangrijke banken: € 6.930.000.000.000
 • gemiddeld aantal belangrijke vergoedingsdebiteuren: 114
 • aantal vergoedingsdebiteuren waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd wordt: 13

Minimumvergoedingscomponent = (10% * € 596.900.000)/114 = € 523.596,49

Alvorens de variabele vergoedingscomponent te berekenen, dienen we rekening te houden met de banken waarvan de minimumvergoedingscomponent gehalveerd werd, en wel als volgt: € 596.900.000 – (114 - 13) * € 523.596,49 - 13 * € 523.596,49/2 = € 540.613.377,19

Variabele vergoedingscomponent = (50% * € 166.000.000.000/€ 22.232.000.000.000 + 50% * € 55.000.000.000/€ 6.930.000.000.000) * € 540.613.377,19 = € 4.163.594,09

Jaarlijkse toezichtsvergoeding = € 523.596,49 + € 4.163.594,09 = € 4.687.190,58

Alle pagina's in dit deel

Whistleblowing