Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kako se izračuna letno nadomestilo za nadzor?

ECB določi skupni znesek letnih nadomestil za nadzor na podlagi letnih stroškov, ki jih je imela z izvajanjem nadzorniških nalog.

Skupni znesek letnih nadomestil

Koliko plača posamezna banka?

Letno nadomestilo za nadzor posamezne banke je sestavljeno iz dveh delov:

 • minimalni del nadomestila
 • spremenljivi del nadomestila

Minimalni del nadomestila

Minimalni del nadomestila se izračuna kot fiksen odstotek skupnega zneska letnih nadomestil za pomembne oziroma manj pomembne banke.

Minimalni del nadomestila
Pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnih nadomestil za pomembne banke in se enakomerno razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v kategoriji pomembnih bank.

Za manjše pomembne institucije s skupnimi sredstvi do največ 10 milijard EUR na najvišji ravni konsolidacije se minimalni del nadomestila prepolovi.

Manj pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnih nadomestil za manj pomembne banke in se enakomerno razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v kategoriji manj pomembnih bank.

Za manjše manj pomembne institucije s skupnimi sredstvi do največ 1 milijarde EUR na najvišji ravni konsolidacije se minimalni del nadomestila prepolovi.

Kako se določi spremenljivi del nadomestila?

Spremenljivi del nadomestila je znesek, ki ostane, ko se od skupnega zneska letnih nadomestil za nadzor (vključno s znižanjem nadomestila za manjše banke v obeh kategorijah) odšteje minimalni del nadomestila.

Vsaka banka plača takšen delež spremenljivega dela, ki ustreza njeni pomembnosti in profilu tveganosti. Večje in bolj tvegane banke imajo zato večji spremenljivi del nadomestila.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Informacije v tem razdelku so navedene samo v ponazoritev, da boste lažje ocenili, koliko bo znašalo vaše nadomestilo. Dejansko nadomestilo bo ECB izračunala na podlagi faktorjev, ki ju boste predložili. Natančen znesek za plačilo bo naveden v obvestilu o letnem nadomestilu.

V spodnjem kalkulatorju za oceno nadomestila so uporabljeni pričakovani stroški za obdobje zaračunavanja nadomestila, medtem ko so nadomestila, ki jih zaračunava ECB, izračunana na podlagi dejanskih stroškov. Poleg tega podatki o povprečnem številu zavezancev za plačilo nadomestila in njihovih faktorjih niso znani, dokler ta nadomestila niso dejansko zaračunana, zato so v kalkulatorju uporabljeni podatki o zavezancih in faktorjih iz prejšnjega leta. Ocenjena višina nadomestila je zato zgolj okvirna.

Razen tega se znesek nadomestila popravi za nazaj, če se okoliščine banke spremenijo po presečnem datumu za letni izračun nadomestila ali če pristojni nacionalni organ spremembe okoliščin potrdi šele po presečnem datumu.

Za oceno svojega letnega nadomestila za nadzor za leto 2023 potrebujete naslednje podatke:

Minimalni del nadomestila

Za oceno minimalnega dela nadomestila potrebujete:

 • ocenjene skupne letne stroške v vaši kategoriji bank
  Ocenjeni letni stroški za leto 2023 (v mio EUR) Pomembne banke Manj pomembne banke
    618,8 30,2
 • povprečno število zavezancev za plačilo nadomestila:
  Povprečno število zavezancev v letu 2022 Pomembne banke Manj pomembne banke

  110 2.130
  Opomba: število zavezancev za plačilo nadomestila ni enako številu nadzorovanih bank.
 • povprečno število zavezancev za plačilo nadomestila v prejšnjih letih:
  Povprečno število zavezancev Pomembne banke Manj pomembne banke
  za leto 2021 114 2.215
  za leto 2020 112 2.318
  konec julija 2019 112 2.440
  konec julija 2018 115 2.766
  konec julija 2017 119 2.916
  konec julija 2016 126 3.077
  konec julija 2015 117 3.193
  konec julija 2014 115 3.191
  Opomba: število zavezancev za plačilo nadomestila ni enako številu nadzorovanih bank.
 • število pomembnih bank in pomembnih bančnih skupin, za katere je bil minimalni del nadomestila v letu 2022 prepolovljen (tj. bank in bančnih skupin s skupnimi sredstvi do 10 milijard EUR): 11
 • število manj pomembnih bank in manj pomembnih bančnih skupin, za katere je bil minimalni del nadomestila v letu 2022 prepolovljen (tj. bank in bančnih skupin s skupnimi sredstvi do 1 milijarde EUR): 1.192

Spremenljivi del nadomestila

Za oceno spremenljivega dela nadomestila potrebujete:

 • svoja faktorja za izračun nadomestila (skupna sredstva in skupna izpostavljenost tveganju)
 • skupna faktorja za izračun nadomestila: seštevek skupnih sredstev in seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v vaši kategoriji nadzorovanih bank (pomembne ali manj pomembne banke), kot sta prikazana v spodnji tabeli. Tabela ne vključuje sredstev podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah. Praviloma bi morale banke ta sredstva izključiti iz izračuna svojih faktorjev. Vendar jih bančne skupine lahko vseeno vključijo, če npr. menijo, da bi bilo breme izračunavanja zneskov, ki jih je treba izključiti, večje od pričakovanega zmanjšanja nadomestila za nadzor.

  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2022 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 23.165 4.934
  Skupna izpostavljenost tveganju 7.158 2.369
  Vrednost faktorjev za izračun nadomestila iz prejšnjih let
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2021 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 22.232 4.751
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.930 2.248
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2020 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 20.218 4.515
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.846 2.226
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2019 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 19.573 4.415
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.610 2.133
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2018 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 19.197 4.675
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.382 2.180
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2017 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 19.781 4.625
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.577 2.141
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2016 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 20.233 4.469
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.773 2.137
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leti 2015 in 2014 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 20.527 4.669
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.811 2.219

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor za leto 2023

Zgornji podatki so vključeni v kalkulator, s katerim lahko ocenite letno nadomestilo za nadzor vaše banke. Kliknite spodnjo povezavo in sledite navodilom v datoteki.

Kalkulator za oceno nadomestila

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing