Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kako se izračuna letno nadomestilo za nadzor?

ECB določi skupni znesek letnih nadomestil za nadzor na podlagi letnih stroškov, ki jih je imela z izvajanjem nadzorniških nalog.

Skupni znesek letnih nadomestil

Koliko plača posamezna banka?

Letno nadomestilo za nadzor posamezne banke sestavljata:

 • minimalni del nadomestila
 • spremenljivi del nadomestila

Minimalni del nadomestila

Minimalni del nadomestila se izračuna kot fiksen odstotek skupnega zneska letnih nadomestil za pomembne oziroma manj pomembne banke.

Minimalni del nadomestila
Pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnih nadomestil za pomembne banke in se enakomerno razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v tej kategoriji.

Za manjše pomembne institucije s skupnimi sredstvi do največ 10 milijard EUR na najvišji ravni konsolidacije se minimalni del nadomestila prepolovi.

Manj pomembne banke

Fiksni odstotek znaša 10% skupnega zneska letnih nadomestil za manj pomembne banke in se enakomerno razdeli med vse zavezance za plačilo nadomestila v tej kategoriji.

Za manjše manj pomembne institucije s skupnimi sredstvi do največ 1 milijarde EUR na najvišji ravni konsolidacije se minimalni del nadomestila prepolovi.

Kako se določi spremenljivi del nadomestila?

Spremenljivi del nadomestila

Spremenljivi del nadomestila je enak razliki med skupnim zneskom nadomestil in minimalnim delom nadomestil. Ta razlika vključuje tudi popust, ki je bil uveden za manjše banke v obeh kategorijah.

Vsaka banka plača določen delež spremenljivega dela, ki ustreza njeni pomembnosti in profilu tveganosti. To pomeni, da imajo večje in bolj tvegane banke večji spremenljivi del nadomestila.

Ocenite svoje nadomestilo za nadzor

Spodnje informacije so navedene samo v ponazoritev in so vam lahko zgolj v pomoč pri oceni nadomestila. ECB izračuna vaše nadomestilo na podlagi faktorjev, ki ju posredujete sami, točen znesek, ki ga zaračuna, pa je naveden v obvestilu o letnem nadomestilu.

Ocena nadomestila ne more biti povsem natančna, ker temelji na pričakovanih stroških v danem obdobju zaračunavanja nadomestila, medtem ko ECB zaračunava nadomestilo na podlagi dejanskih stroškov. Poleg tega se uporabijo zavezanci in faktorji za prejšnje leto, ker povprečno število bank, katerim bo zaračunano nadomestilo, ter faktorji, ki pripadajo tem bankam, niso znani, dokler nadomestilo ni zaračunano.

Znesek nadomestila se popravi za nazaj, če se okoliščine banke spremenijo po presečnem datumu za letni izračun nadomestila ali če pristojni nacionalni organ spremembe okoliščin potrdi šele po presečnem datumu.

Za oceno svojega letnega nadomestila za nadzor za leto 2022 potrebujete naslednje informacije.

Minimalni del nadomestila

Za oceno tega dela potrebujete:

 • ocenjene skupne letne stroške v vaši kategoriji bank (pomembne ali manj pomembne banke)
  Ocenjeni letni stroški za leto 2022 (v milijonih EUR) Pomembne banke Manj pomembne banke
    596,9 27,2
 • število zavezancev za plačilo nadomestila:
  Povprečno število zavezancev za plačilo nadomestila
  v letu 2021
  Pomembne banke Manj pomembne banke
  Zavezanci za plačilo nadomestila 114 2.215
  Opomba: število zavezancev za plačilo nadomestila ni enako številu nadzorovanih bank.
 • povprečno število zavezancev za plačilo nadomestila v prejšnjih letih:
  Povprečno število zavezancev Pomembne banke Manj pomembne banke
  za leto 2020 112 2.318
  konec julija 2019 112 2.440
  konec julija 2018 115 2.766
  konec julija 2017 119 2.916
  konec julija 2016 126 3.077
  konec julija 2015 117 3.193
  konec julija 2014 115 3.191
  Opomba: število zavezancev za plačilo nadomestila ni enako številu nadzorovanih bank.

Spremenljivi del nadomestila

Za oceno tega dela potrebujete:

 • svoja faktorja za izračun nadomestila (skupna sredstva in skupna izpostavljenost tveganju)
 • skupna faktorja za izračun nadomestila: seštevek skupnih sredstev in seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v vaši kategoriji nadzorovanih bank (pomembne ali manj pomembne banke). Oba faktorja sta prikazana v tabeli spodaj. Tabela ne vključuje sredstev podrejenih družb s sedežem v nesodelujočih državah članicah in tretjih državah. Praviloma bi morale banke ta sredstva izključiti iz izračuna svojih faktorjev. Vendar jih bančne skupine lahko vseeno vključijo (npr. če menijo, da bi bilo breme izračunavanja zneskov, ki jih je treba izključiti, večje od pričakovanega zmanjšanja nadomestila za nadzor).
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR)
  za leto 2021
  Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 22.232 4.751
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.930 2.248
  Vrednost faktorjev za izračun nadomestila iz prejšnjih let
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR) za leto 2020 Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 20.218 4.515
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.846 2.226
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR)
  referenčni datum 31. december 2018
  Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 19.573 4.415
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.610 2.133
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR)
  referenčni datum 31. december 2017
  Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 19.197 4.675
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.382 2.180
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR)
  referenčni datum 31. december 2016
  Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 19.781 4.625
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.577 2.141
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR)
  referenčni datum 31. december 2015
  Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 20.233 4.469
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.773 2.137
  Povprečna agregatna vrednost faktorjev (v mrd EUR)
  referenčni datum 31. december 2014
  Pomembne banke Manj pomembne banke
  Skupna sredstva 20.527 4.669
  Skupna izpostavljenost tveganju 6.811 2.219
 • za pomembne banke in pomembne bančne skupine: število zavezancev, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi, tj. število zavezancev s skupnimi sredstvi do 10 milijard EUR: 13
 • za manj pomembne banke in manj pomembne bančne skupine: število zavezancev, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi, tj. število zavezancev s skupnimi sredstvi do 1 milijarde EUR: 1.296

Ocenite svoje nadomestilo – primeri za obdobje zaračunavanja nadomestila, ki zajema leto 2022

Na podlagi zgornjih podatkov lahko zdaj po enačbah v spodnjih primerih ocenite svoje nadomestilo za nadzor.

Primer za manj pomembne banke s skupnimi sredstvi nad 1 milijardo EUR

Vaši podatki

 • skupna sredstva vaše banke: [na primer: 1.600.000.000 EUR]
 • skupna izpostavljenost tveganju vaše banke: [na primer: 700.000.000 EUR]

Naši podatki

 • skupni znesek letnih nadomestil v kategoriji manj pomembnih bank: 27.200.000 EUR
 • seštevek skupnih sredstev v kategoriji manj pomembnih bank 4.751.000.000.000 EUR
 • seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v kategoriji manj pomembnih bank: 2.248.000.000.000 EUR
 • povprečno število manj pomembnih zavezancev za plačilo nadomestila: 2.215
 • število zavezancev za plačilo nadomestila, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 1.296

Minimalni del nadomestila = (10% * 27.200.000 EUR)/2.215 = 1.227,99 EUR

Kot je prikazano spodaj, moramo pred izračunom spremenljivega dela nadomestila upoštevati tiste banke, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 27.200.000 EUR – (2.215 – 1.296) * 1.227,99 EUR – 1.296 * 1.227,99 EUR/2 = 25.275.738,15 EUR

Spremenljivi del nadomestila = (50% * 1.600.000.000 EUR/4.751.000.000.000 EUR + 50% * 700.000,000 EUR/2.248.000.000.000 EUR) * 25.275.738,15 EUR = 8.191,35 EUR

Letno nadomestilo za nadzor = 1.227,99 EUR + 8.191,35 EUR = 9.419.34 EUR

Primer za manj pomembne banke s skupnimi sredstvi pod 1 milijardo EUR

Vaši podatki

 • skupna sredstva vaše banke: [na primer: 600.000.000 EUR]
 • skupna izpostavljenost tveganju vaše banke: [na primer: 250.000.000 EUR]

Naši podatki

 • skupni znesek letnih nadomestil v kategoriji manj pomembnih bank: 27.200.000 EUR
 • seštevek skupnih sredstev v kategoriji manj pomembnih bank 4.751.000.000.000 EUR
 • seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v kategoriji manj pomembnih bank: 2.248.000.000.000 EUR
 • povprečno število manj pomembnih zavezancev za plačilo nadomestila: 2.215
 • število zavezancev za plačilo nadomestila, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 1.296

Minimalni del nadomestila = (10% * 27.200000 EUR)/2.215 * 0,5 = 614,00 EUR

Kot je prikazano spodaj, moramo pred izračunom spremenljivega dela nadomestila upoštevati tiste banke, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 27.200.000 EUR – (2.215 – 1.296) * 1.227,99 EUR – 1.296 * 1.227,99 EUR/2 = 25.275.738,15 EUR

Spremenljivi del nadomestila = (50% * 600.000.000 EUR/4.751.000.000.000 EUR + 50% * 250.000.000 EUR/2.248.000.000.000 EUR) * 25.275.738,15 EUR = 3.001,48 EUR

Letno nadomestilo za nadzor = 614,00 EUR + 3.001,48 EUR = 3.615,48 EUR

Primer za pomembne banke

Vaši podatki

 • skupna sredstva vaše banke: [na primer: 166.000.000.000 EUR]
 • skupna izpostavljenost tveganju vaše banke: [na primer: 55.000.000.000 EUR]

Naši podatki

 • skupni znesek letnih nadomestil v kategoriji pomembnih bank: 596.900.000 EUR
 • seštevek skupnih sredstev v kategoriji pomembnih bank: 22.232.000.000.000 EUR
 • seštevek skupne izpostavljenosti tveganju v kategoriji pomembnih bank: 6.930.000.000.000 EUR
 • povprečno število pomembnih zavezancev za plačilo nadomestila: 114
 • število zavezancev za plačilo nadomestila, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 13

Minimalni del nadomestila = (10% * 596.900.000 EUR)/114 = 523.596,49 EUR

Kot je prikazano spodaj, moramo pred izračunom spremenljivega dela nadomestila upoštevati tiste banke, pri katerih se minimalni del nadomestila prepolovi: 596.900.000 EUR – (114 – 13) * 523.596,49 EUR – 13 * 523.596,49 EUR/2 = 540.613.377,19 EUR

Spremenljivi del nadomestila = (50% * 166.000.000.000 EUR/22.232.000.000.000 EUR + 50% * 55.000.000.000 EUR/6.930.000.000.000 EUR) * 540.613.377,19 EUR = 4.163.594,09 EUR

Letno nadomestilo za nadzor = 523.596,49 EUR + 4.163.594,09 EUR = 4.687.190,58 EUR

Vse strani v tem razdelku

Whistleblowing