Menu

Kif tiġi kkalkulata t-tariffa superviżorja annwali?

Il-BĊE jikkalkula l-ispejjeż annwali tal-kompiti superviżorji tiegħu biex jiddefinixxi l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali.

Tariffi annwali totali

Kemm iħallas kull bank?

It-tariffa superviżorja annwali ta’ kull bank tikkonsisti minn:

 • komponent tariffarju minimu
 • komponent tariffarju varjabbli

Komponent tariffarju minimu

Il-komponent tariffarju minimu jitqies fuq perċentwali fiss tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u inqas sinifikanti.

Komponent tariffarju minimu
Banek sinifikanti

Il-perċentwali fissa hija 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Għal istituzzjonijiet sinifikanti żgħar b’assi totali ta’ €10 biljun jew inqas fl-ogħla livell ta’ konsolidament, il-komponent tariffarju minimu jitnaqqas bin-nofs.

Banek inqas sinifikanti

Il-perċentwali fissa hija 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek inqas sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti iżgħar b’assi totali ta’ €1 biljun jew inqas fl-ogħla livell ta’ konsolidament, il-komponent tariffarju minimu jitnaqqas bin-nofs.

Fiex jikkonsisti l-komponent tariffarju varjabbli?

Komponent tariffarju varjabbli

Il-komponent tariffarju varjabbli jkopri l-bqija tal-ammont tat-tariffa wara li jitnaqqas il-komponent tariffarju minimu. Din id-differenza tinkludi wkoll l-iskont mogħti lil banek iżgħar f'kull kategorija.

Kull bank iħallas sehem minn dan l-ammont skont l-importanza u l-profil tar-riskju tiegħu. Dan ifisser li banek kbar u b’riskji kbar iħallsu komponent tariffarju varjabbli iżjed għoli.

Ikkalkula t-tariffa

L-informazzjoni hawn taħt hija pprovduta għal skopijiet indikattivi biss u tista’ tgħinek biss biex tistma t-tariffa tiegħek. Il-BĊE jikkalkula t-tariffa tiegħek fuq il-bażi tal-fatturi tariffarji li tipprovdi, u l-ammont preċiż impost mill-BĊE jiġi ddikjarat fl-avviż tat-tariffa superviżorja annwali tiegħek.

L-istima tat-tariffa ma tistax tkun eżatta għaliex hija bbażata fuq l-ispejjeż mistennija għall-perijodu ta’ ħlas, filwaqt li l-BĊE jimponi t-tariffa fuq l-ispejjeż attwali. Barra minn hekk, minħabba li n-numru medju ta’ banek li fuqhom se tinġabar it-tariffa u l-fatturi tariffarji tagħhom mhux se jkunu magħrufa sakemm it-tariffa tiġi imposta, jintużaw id-debituri tariffarji u l-fatturi tariffarji għas-sena preċedenti.

Barra minn hekk, korrezzjonijiet retroattivi jsiru għat-tariffi meta s-sitwazzjoni ta’ bank tinbidel wara d-data tal-għeluq għall-kalkolu annwali tat-tariffi superviżorji, jew meta dawk il-bidliet ma jkunux ivvalidati mill-awtorità nazzjonali kompetenti sad-data tal-għeluq.

Sabiex tikkalkula t-tariffa superviżorja annwali tiegħek, teħtieġ l-informazzjoni li ġejja.

Komponent tariffarju minimu

Biex tistma dan teħtieġ:

 • tariffi annwali totali stmati għall-kategorija tiegħek (banek sinifikanti jew inqas sinifikanti)
 • numru ta' debituri tariffarji:
  Numru medju ta' debituri tariffarji
  sat-tmiem ta' Lulju 2019
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Debituri tariffarji
  Nota: In-numru ta' debituri tariffarji huwa differenti min-numru ta' banek taħt superviżjoni.
  112 2,440
 • numru medju ta’ debituri tariffarji fi snin preċedenti:
  Numru medju ta' debituri tariffarji
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  sal-aħħar ta’ Lulju 2018 115 2,766
  sal-aħħar ta’ Lulju 2017 119 2,916
  sal-aħħar ta’ Lulju 2016 126 3,077
  sal-aħħar ta’ Lulju 2015 117 3,193
  sal-aħħar ta’ Lulju 2014 115 3,191
  Nota: In-numru ta' debituri tariffarji huwa differenti min-numru ta' banek taħt superviżjoni.

Komponent tariffarju varjabbli

Biex tistma dan teħtieġ:

 • il-fatturi tariffarji tiegħek stess (assi totali u skopertura totali għar-riskju)
 • it-total tal-fatturi tariffarji: is-somma tal-assi totali u l-iskopertura totali għar-riskju fil-kategorija tiegħek ta' banek taħt superviżjoni (sinifikanti jew inqas sinifikanti). Dawn huma murija fit-tabella hawn isfel. Assi ta' sussidjarji li jinsabu fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi huma esklużi fit-tabella. Bħala regola, il-banek għandhom jeskludu assi bħal dawn għall-finijiet tal-kalkolu tal-fatturi ta’ ħlas tagħhom. Madankollu, gruppi bankarji taħt superviżjoni jistgħu jiddeċiedu li jinkluduhom (eż. jekk iqisu li l-piż biex jikkalkulaw l-ammonti li għandhom jiġu esklużi jkun akbar mit-tnaqqis mistenni fit-tariffa superviżorja).
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2018
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,573 4,415
  Espożizzjoni totali għar-riskju: 6,610 2,133
  Valuri tal-fatturi tariffarji ta' snin preċedenti
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2017
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,197 4,675
  Skopertura totali għar-riskju: 6,382 2,180
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2016
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,781 4,625
  Skopertura totali għar-riskju: 6,577 2,141
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2015
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 20,233 4,469
  Skopertura totali għar-riskju: 6,773 2,137
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-L-Erbgħa, 31 ta' Diċembru 2014
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 20,527 4,669
  Skopertura totali għar-riskju: 6,811 2,219
 • għal banek sinifikanti u gruppi bankarji sinifikanti, l-għadd ta’ debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu għandu jitnaqqas bin-nofs, i.e. dawk b'assi totali ta' €10 biljun jew inqas: 16
 • għal banek inqas sinifikanti u gruppi bankarji inqas sinifikanti, l-għadd ta’ debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu għandu jitnaqqas bin-nofs, i.e. dawk b’assi totali ta’ €1 biljun jew inqas: 1,616

Agħmel stima tat-tariffa tiegħek – eżempji għall-perijodu tariffarju 2020

B'din id-dejta f'idejk, issa tista' tagħmel stima tat-tariffa tiegħek billi tuża l-ekwazzjonijiet fl-eżempji hawn isfel.

Eżempju għal banek inqas sinifikanti b’assi totali daqs jew aktar minn € 1 biljun €

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €1,600,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €700,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek inqas sinifikanti: €51,823,349
 • somma ta' assi totali ta' banek inqas sinifikanti: €4,415,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek inqas sinifikanti: €2,133,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji inqas sinifikanti: 2,440
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu jitnaqqas bin-nofs: 1,616

Komponent tariffarju minimu = (10% * 51,823,349 )/2,440 = 2,123.91

Qabel ma nikkalkulaw il-komponent tariffarju varjabbli, għandna nqisu dawk il-banek li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs, skont kif ġej: €51,823,349 - (2,440 - 1,616) * €2,123.91 - 1,616 * €2,123.91/2 = €48,357,131.56

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * 1,600,000,000/4,415,000,000,000 + 50% * 700,000,000/2,133,000,000,000) * 48,357,131.56 = 16,697.17

Tariffa superviżorja annwali = 2,123.91 + 16,697.17 = 18,821.07

Eżempju għal banek inqas sinifikanti b’assi totali daqs jew aktar minn € 1 biljun €

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €600,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €250,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek inqas sinifikanti: €51,823,349
 • somma ta' assi totali ta' banek inqas sinifikanti: €4,415,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek inqas sinifikanti: €2,133,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji inqas sinifikanti: 2,440
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs: 1,616

Komponent tariffarju minimu = (10% * 51,823,349 )/2,440 * 0.5 = 1,061.95

Qabel ma nikkalkulaw il-komponent tariffarju varjabbli, għandna nqisu dawk il-banek li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs, skont kif ġej: 51,823,349 - (2,440 - 1,616) * €2,123.91 - 1,616 * €2,123.91/2 = €48,357,131.56

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * 600,000,000/4,415,000,000,000 + 50% * 250,000,000/2,133,000,000,000) * €48,357,131.56 = €6,119.74

Tariffa superviżorja annwali = €1,061.95 + €6,119.74 = €7,181.70

Eżempju għal banek sinifikanti

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €166,000,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €55,000,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek sinifikanti: €524,196,987
 • somma ta' assi totali ta' banek sinifikanti: €19,573,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek sinifikanti: €6,610,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji sinifikanti: 112
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs: 16

Komponent tariffarju minimu = (10% * 524,196,987)/112 = 468,033.02

Qabel ma nikkalkulaw il-komponent tariffarju varjabbli, għandna nqisu dawk il-banek li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs, skont kif ġej: 524,196,987 – (112 - 16) * €468,033.02 - 16 * 468,033.02/2 = €475,521,552.49

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * €166,000,000,000/€19,573,000,000,000 + 50% * 55,000,000,000/6,610,000,000,000) * €475,521,552.49 = €3,994,808.31

Tariffa superviżorja annwali = €468,033.02 + €3,994,808.31 = €4,462,841.33