Kif tikkalkula t-tariffa superviżorja annwali?

Il-BĊE jikkalkula l-ispejjeż annwali tal-kompiti superviżorji tiegħu biex jiddefinixxi l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali. L-ispejjeż totali mbagħad jinqasmu f’żewġ kategoriji:

  • superviżjoni diretta − miġbura minn banek sinifikanti, li jidħlu fis-superviżjoni diretta tal-BĊE
  • superviżjoni indiretta − miġbura minn banek inqas sinifikanti, li jidħlu fis-superviżjoni diretta tas-superviżuri nazzjonali rilevanti

Id-deċiżjoni fuq l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali tiġi pubblikata sat-30 ta’ April ta’ kull sena.

Tariffi annwali totali

Kemm iħallas kull bank?

It-tariffa superviżorja annwali ta’ kull bank tikkonsisti minn:

  • komponent tariffarju minimu
  • komponent tariffarju varjabbli

Komponent tariffarju minimu

Il-komponent tariffarju minimu jitqies fuq perċentwali fiss tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u inqas sinifikanti.

Komponent tariffarju minimu
Banek sinifikanti

Il-perċentwali fiss huwa 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Għal istituzzjonijiet sinifikanti żgħar b’assi totali ta’ €10 biljun jew inqas, il-komponent tariffarju minimu jonqos bin-nofs.

Banek inqas sinifikanti

Il-perċentwali fiss huwa 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek inqas sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Fiex jikkonsisti l-komponent tariffarju varjabbli?

Komponent tariffarju varjabbli

Il-komponent tariffarju varjabbli jkopri l-bqija tal-ammont tat-tariffa wara li jitnaqqas il-komponent tariffarju minimu.

Kull bank iħallas sehem minn dan l-ammont skont l-importanza u l-profil tar-riskju tiegħu. Dan ifisser li banek kbar u b’riskji kbar iħallsu komponent tariffarju varjabbli iżjed għoli.

Ikkalkula t-tariffa

Il-banek taħt superviżjoni jistgħu jikkalkulaw it-tariffa superviżorja annwali tagħhom permezz tat-tagħrif pubblikat, flimkien mal-fatturi tariffarji tagħhom (assi totali u skopertura totali għar-riskju) mogħtija mid-debituri tariffarji. Il-BĊE jagħti d-dettalji tal-fatturi tariffarji għal kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni f’kull avviż tariffarju li joħroġ.

Biex jikkalkulaw it-tariffa annwali tagħhom, il-banek jeħtieġu dan it-tagħrif:

Għall-finijiet tal-kalkolu tal-fatturi tariffarji, l-entitajiet taħt superviżjoni għandhom, bħala regola, jeskludu l-assi ta’ sussidjarji li jinsabu fil-pajjiżi mhux parteċipanti u pajjiżi terzi. Gruppi taħt superviżjoni jistgħu jiddeċiedu li jinkludu dawn l-assi (e.g. jekk iqisu li l-piż biex jikkalkulaw l-ammonti li għandhom jiġu esklużi jkun akbar mit-tnaqqis mistenni fit-tariffa superviżorja). Fil-valuri medji aggregati li jidhru hawn taħt, dawn l-assi huma esklużi.

Valuri tal-fatturi tariffarji (f’biljuni ta’ EUR)
Data ta’ referenza 31 ta’ Diċembru 2015
Banek sinifikanti
Banek inqas sinifikanti
Assi totali applikati 20,233 4,469
Skopertura totali għar-riskju applikata 6,773 2,137
Valuri tal-fatturi tariffarji tas-snin ta' qabel
Valuri tal-fatturi tariffarji (f’biljuni ta’ EUR)
Data ta’ referenza 31 ta’ Diċembru 2014
Banek sinifikanti
Banek inqas sinifikanti
Assi totali applikati 20,527 4,669
Skopertura totali għar-riskju applikata 6,811 2,219

Ta’ min jinnota li minħabba l-applikazzjoni tal-Artikoli 7 u 10(6) tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji – li jitkellmu rispettivament fuq tibdil fis-sitwazzjoni (awtorizzazzjoni u status) u l-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali li titħallas minn kull debitur tariffarju – it-tagħrif ta’ hawn fuq jaf iwassal biss għal kalkolu approssimattiv. Għalhekk ma jistax joffri rikonċiljazzjoni eżatta mal-ammont impost mill-BĊE li jidher fl-avviż tariffarju.