Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Kif tiġi kkalkulata t-tariffa superviżorja annwali?

Il-BĊE jikkalkula l-ispejjeż annwali tal-kompiti superviżorji tiegħu biex jiddefinixxi l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali.

Tariffi annwali totali

Kemm iħallas kull bank?

It-tariffa superviżorja annwali ta’ kull bank tikkonsisti minn:

 • komponent tariffarju minimu
 • komponent tariffarju varjabbli

Komponent tariffarju minimu

Il-komponent tariffarju minimu jitqies fuq perċentwali fiss tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u inqas sinifikanti.

Komponent tariffarju minimu
Banek sinifikanti

Il-perċentwali fiss huwa 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Għal istituzzjonijiet sinifikanti żgħar b’assi totali ta’ €10 biljun jew inqas fl-ogħla livell ta’ konsolidament, il-komponent tariffarju minimu jonqos bin-nofs.

Banek inqas sinifikanti

Il-perċentwali fiss huwa 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek inqas sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti żgħar b’assi totali ta’ €1 biljun jew inqas fl-ogħla livell ta’ konsolidament, il-komponent tariffarju minimu jonqos bin-nofs.

Fiex jikkonsisti l-komponent tariffarju varjabbli?

Komponent tariffarju varjabbli

Il-komponent tariffarju varjabbli jkopri l-bqija tal-ammont tat-tariffa wara li jitnaqqas il-komponent tariffarju minimu. Din id-differenza tinkludi wkoll l-iskont mogħti lil banek iżgħar f'kull kategorija.

Kull bank iħallas sehem minn dan l-ammont skont l-importanza u l-profil tar-riskju tiegħu. Dan ifisser li banek kbar u b’riskji kbar iħallsu komponent tariffarju varjabbli iżjed għoli.

Ikkalkula t-tariffa tiegħek

L-informazzjoni hawn taħt hija pprovduta għal skopijiet indikattivi biss u tista’ tgħinek biss biex tistma t-tariffa tiegħek. Il-BĊE jikkalkula t-tariffa tiegħek fuq il-bażi tal-fatturi tariffarji li tipprovdi, u l-ammont preċiż impost mill-BĊE jiġi ddikjarat fl-avviż tat-tariffa superviżorja annwali tiegħek.

L-istima tat-tariffa ma tistax tkun eżatta għaliex hija bbażata fuq l-ispejjeż mistennija għall-perijodu ta’ ħlas, filwaqt li l-BĊE jimponi t-tariffa fuq l-ispejjeż attwali. Barra minn hekk, minħabba li n-numru medju ta’ banek li fuqhom se tinġabar it-tariffa u l-fatturi tariffarji tagħhom mhux se jkunu magħrufa sakemm it-tariffa tiġi imposta, jintużaw id-debituri tariffarji u l-fatturi tariffarji għas-sena preċedenti.

Barra minn hekk, korrezzjonijiet retroattivi jsiru għat-tariffi meta s-sitwazzjoni ta’ bank tinbidel wara d-data tal-għeluq għall-kalkolu annwali tat-tariffi superviżorji, jew meta dawk il-bidliet ma jkunux ivvalidati mill-awtorità nazzjonali kompetenti sad-data tal-għeluq.

Sabiex tikkalkula t-tariffa superviżorja annwali tiegħek għall-2022, teħtieġ l-informazzjoni li ġejja.

Komponent tariffarju minimu

Biex tistma dan teħtieġ:

 • spejjeż annwali totali stmati għall-kategorija tiegħek (banek sinifikanti jew inqas sinifikanti)
  Spejjeż annwali stmati għall-perjodu tariffarju 2022 (EUR miljuni) Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
    596.9 27.2
 • numru ta' debituri tariffarji:
  Numru medju ta' debituri tariffarji
  sat-tmiem il-perjodu tariffarju 2021
  Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Debituri tariffarji 114 2,215
  Nota: In-numru ta' debituri tariffarji huwa differenti min-numru ta' banek taħt superviżjoni.
 • numru medju ta’ debituri tariffarji fi snin preċedenti:
  Numru medju ta' debituri tariffarji Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  għall-perjodu tariffarju 2020 112 2,318
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2019 112 2,440
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2018 115 2,766
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2017 119 2,916
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2016 126 3,077
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2015 117 3,193
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2014 115 3,191
  Nota: In-numru ta' debituri tariffarji huwa differenti min-numru ta' banek taħt superviżjoni.

Komponent tariffarju varjabbli

Biex tistma dan teħtieġ:

 • il-fatturi tariffarji tiegħek stess (assi totali u skopertura totali għar-riskju)
 • it-total tal-fatturi tariffarji: is-somma tal-assi totali u l-iskopertura totali għar-riskju fil-kategorija tiegħek ta' banek taħt superviżjoni (sinifikanti jew inqas sinifikanti). Dawn huma murija fit-tabella hawn isfel. Assi ta' sussidjarji li jinsabu fi Stati Membri mhux parteċipanti u pajjiżi terzi huma esklużi fit-tabella. Bħala regola, il-banek għandhom jeskludu assi bħal dawn għall-finijiet tal-kalkolu tal-fatturi ta’ ħlas tagħhom. Madankollu, gruppi bankarji taħt superviżjoni jistgħu jiddeċiedu li jinkluduhom (eż. jekk iqisu li l-piż biex jikkalkulaw l-ammonti li għandhom jiġu esklużi jkun akbar mit-tnaqqis mistenni fit-tariffa superviżorja).
  Il-valuri medji tal-fatturi tariffarji aggregati (EUR biljuni);
  għall-perjodu tariffarju 2021
  Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 22,232 4,751
  Espożizzjoni totali għar-riskju 6,930 2,248
  Valuri tal-fatturi tariffarji ta' snin preċedenti
  Il-valuri medji tal-fatturi tariffarji aggregati (EUR biljuni); għall-perjodu tariffarju 2020 Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 20,218 4,515
  Espożizzjoni totali għar-riskju 6,846 2,226
  Il-valuri medji tal-fatturi tariffarji aggregati (EUR biljuni);
  data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru 2018
  Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,573 4,415
  Espożizzjoni totali għar-riskju 6,610 2,133
  Il-valuri medji tal-fatturi tariffarji aggregati (EUR biljuni);
  data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru 2017
  Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,197 4,675
  Espożizzjoni totali għar-riskju 6,382 2,180
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta’ Diċembru 2016
  Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,781 4,625
  Espożizzjoni totali għar-riskju 6,577 2,141
  Il-valuri medji tal-fatturi tariffarji aggregati (EUR biljuni);
  data ta’ referenza 31 ta’ Diċembru 2015
  Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 20,233 4,469
  Espożizzjoni totali għar-riskju 6,773 2,137
  Il-valuri medji tal-fatturi tariffarji aggregati (EUR biljuni);
  data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru 2014
  Banek sinifikanti Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 20,527 4,669
  Espożizzjoni totali għar-riskju 6,811 2,219
 • għal banek sinifikanti u gruppi bankarji sinifikanti, l-għadd ta’ debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu għandu jitnaqqas bin-nofs, i.e. dawk b'assi totali ta' €10 biljun jew inqas: 13
 • għal banek inqas sinifikanti u gruppi bankarji inqas sinifikanti, l-għadd ta’ debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu għandu jitnaqqas bin-nofs, i.e. dawk b’assi totali ta’ €1 biljun jew inqas: 1,296

Agħmel stima tat-tariffa tiegħek – eżempji għall-perijodu tariffarju 2022

B'din id-dejta f'idejk, issa tista' tagħmel stima tat-tariffa tiegħek billi tuża l-ekwazzjonijiet fl-eżempji hawn isfel.

Eżempju għal banek inqas sinifikanti b’assi totali ta' aktar minn €1 biljun

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €1,600,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €700,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek inqas sinifikanti: €27,200,000
 • somma ta' assi totali ta' banek inqas sinifikanti: €4,751,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek inqas sinifikanti: €2,248,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji inqas sinifikanti: 2,215
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs: 1,296

Komponent tariffarju minimu = (10% * €27,200,000)/2,215 = €1,227.99

Qabel ma nikkalkulaw il-komponent tariffarju varjabbli, għandna nqisu dawk il-banek li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs, skont kif ġej: €27,200,000 - (2,215 - 1,296) * €1,227.99 - 1,296 * €1,227.99/2 = €25,275,738.15

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * €1,600,000,000/€4,751,000,000,000 + 50% * €700,000,000/€2,248,000,000,000) * €25,275,738.15 = €8,191.35

Tariffa superviżorja annwali = €1,227.99 + €8,191.35 = €9,419.34

Eżempju għal banek inqas sinifikanti b’assi totali ta' € 1 biljun jew anqas

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €600,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €250,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek inqas sinifikanti: €27,200,000
 • somma ta' assi totali ta' banek inqas sinifikanti: €4,751,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek inqas sinifikanti: €2,248,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji inqas sinifikanti: 2,215
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs: 1,296

Komponent tariffarju minimu = (10% * €27,200,000 )/2,215 * 0.5 = €614.00

Qabel ma nikkalkulaw il-komponent tariffarju varjabbli, għandna nqisu dawk il-banek li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs, skont kif ġej: €27,200,000 – (2,215 - 1,296) * €1,227.99 - 1,296 * €1,227.99/2 = €25,275,738.15

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * €600,000,000/€4,751,000,000,000 + 50% * €250,000,000/€2,248,000,000,000) * €25,275,738.15 = €3,001.48

Tariffa superviżorja annwali = €614.00 + €3,001.48 = €3,615.48

Eżempju għal banek sinifikanti

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €166,000,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €55,000,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek sinifikanti: €596,900,000
 • somma ta' assi totali ta' banek sinifikanti: €22,232,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek sinifikanti: €6,930,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji sinifikanti: 114
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs: 13

Komponent tariffarju minimu = (10% * €596,900,000)/114 = €523,596.49

Qabel ma nikkalkulaw il-komponent tariffarju varjabbli, għandna nqisu dawk il-banek li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs, skont kif ġej: €596,900,000 – (114 - 13) * €523,596.49 - 13 * €523,596.49/2 = €540,613,377.19

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * €166,000,000,000/€22,232,000,000,000 + 50% * €55,000,000,000/€6,930,000,000,000) * €540,613,377.19 = €4,163,594.09

Tariffa superviżorja annwali = €523,596.49 + €4,163,594.09 = €4,687,190.58

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Whistleblowing