Kif tiġi kalkulata t-tariffa superviżorja annwali?

Il-BĊE jikkalkula l-ispejjeż annwali tal-kompiti superviżorji tiegħu biex jiddefinixxi l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali. L-ispejjeż totali mbagħad jinqasmu f’żewġ kategoriji:

 • superviżjoni diretta − miġbura minn banek sinifikanti, li jidħlu fis-superviżjoni diretta tal-BĊE
 • superviżjoni indiretta − miġbura minn banek inqas sinifikanti, li jidħlu fis-superviżjoni diretta tas-superviżuri nazzjonali rilevanti

Id-deċiżjoni fuq l-ammont totali tat-tariffi superviżorji annwali tiġi pubblikata sat-30 ta’ April ta’ kull sena.

Tariffi annwali totali

Kemm iħallas kull bank?

It-tariffa superviżorja annwali ta’ kull bank tikkonsisti minn:

 • komponent tariffarju minimu
 • komponent tariffarju varjabbli

Komponent tariffarju minimu

Il-komponent tariffarju minimu jitqies fuq perċentwali fiss tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u inqas sinifikanti.

Komponent tariffarju minimu
Banek sinifikanti

Il-perċentwali fiss huwa 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Għal istituzzjonijiet sinifikanti żgħar b’assi totali ta’ €10 biljun jew inqas, il-komponent tariffarju minimu jonqos bin-nofs.

Banek inqas sinifikanti

Il-perċentwali fiss huwa 10% tal-ammont totali tat-tariffi annwali tal-banek inqas sinifikanti u jinqasam indaqs bejn id-debituri tariffarji ta’ din il-kategorija.

Fiex jikkonsisti l-komponent tariffarju varjabbli?

Komponent tariffarju varjabbli

Il-komponent tariffarju varjabbli jkopri l-bqija tal-ammont tat-tariffa wara li jitnaqqas il-komponent tariffarju minimu. Din id-differenza tinkludi wkoll l-iskont konċess lil banek sinifikanti żgħar.

Kull bank iħallas sehem minn dan l-ammont skont l-importanza u l-profil tar-riskju tiegħu. Dan ifisser li banek kbar u b’riskji kbar iħallsu komponent tariffarju varjabbli iżjed għoli.

Ikkalkula t-tariffa

Sabiex tikkalkula t-tariffa superviżorja annwali tiegħek, teħtieġ l-informazzjoni li ġejja.

Komponent tariffarju minimu

Biex tistma dan teħtieġ:

 • tariffi annwali totali għall-kategorija tiegħek (banek sinifikanti jew inqas sinifikanti)
 • numru ta' debituri tariffarji:
  Numru medju ta' debituri tariffarji
  sat-tmiem ta' Lulju 2019
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Debituri tariffarji
  Nota: In-numru ta' debituri tariffarji huwa differenti min-numru ta' banek taħt superviżjoni.
  112 2,440
 • numru medju ta’ debituri tariffarji minn snin preċedenti:
  Numru medju ta' debituri tariffarji*
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2018 115 2,766
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2017 119 2,916
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2016 126 3,077
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2015 117 3,193
  sa l-aħħar ta’ Lulju 2014 115 3,191
  *Nota: In-numru ta' debituri tariffarji huwa differenti min-numru ta' banek taħt superviżjoni.

Komponent tariffarju varjabbli

Biex tistma dan teħtieġ:

 • il-fatturi tariffarji tiegħek stess (assi totali u skopertura totali għar-riskju)
 • total tal-fatturi tariffarji: is-somma tal-assi totali u l-iskopertura totali għar-riskju fil-kategorija tiegħek ta' banek taħt superviżjoni (sinifikanti jew inqas sinifikanti). Dawn jidhru fit-tabella ta hawn taħt. Assi ta' sussidjarji li jinsabu f'pajjiżi mhux parteċipanti u pajjiżi terzi huma esklużi fit-tabella. Il-banek għandhom jeskludu dawn bħala regola biex jakkalkulaw il-fatturi tariffarji tagħhom. Gruppi bankarji taħt superviżjoni jistgħu jiddeċiedu li jinkludu dawn l-assi (e.g. jekk iqisu li l-piż biex jikkalkulaw l-ammonti li għandhom jiġu esklużi jkun akbar mit-tnaqqis mistenni fit-tariffa superviżorja).
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2018
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,573 4,415
  Espożizzjoni totali għar-riskju: 6,610 2,133
  Valuri tal-fatturi tariffarji ta' snin preċedenti
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2017
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,197 4,675
  Espożizzjoni totali għar-riskju: 6,382 2,180
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2016
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 19,781 4,625
  Espożizzjoni totali għar-riskju: 6,577 2,141
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2015
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 20,233 4,469
  Espożizzjoni totali għar-riskju: 6,773 2,137
  Id-data ta' referenza tat-total tal-valuri medji tal-fatturi tariffarji (EUR biljuni)
  hija l-31 ta' Diċembru 2014
  Banek sinifikanti
  Banek inqas sinifikanti
  Attiv totali 20,527 4,669
  Espożizzjoni totali għar-riskju: 6,811 2,219
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu huwa mnaqqas bin-nofs (dan isir għal banek sinifikanti u gruppi bankarji sinifikanti b'assi totali ta' €10 biljun jew inqas – rilevanti biss għal kalkoli ta' banek sinifikanti); għall-2019 in-numru kien 18

Agħmel stima tat-tariffa tiegħek – eżempji għall-perjodu tariffarju 2018

B'din id-dejta f'idejk, issa tista' tagħmel stima tat-tariffa tiegħek billi tuża l-ekwazzjonijiet fl-eżempji hawn taħt.

Eżempju għal banek inqas sinifikanti

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €1,600,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €700,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek inqas sinifikanti: €51,823,349
 • somma ta' assi totali ta' banek inqas sinifikanti: €4,415,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek inqas sinifikanti: €2,133,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji inqas sinifikanti: 2,440

Komponent tariffarju minimu = (10% * 51,823,349 )/2,440 = 2,123.91

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * 1,600,000,000/4,415,000,000,000 + 50% * 700,000,000/2,133,000,000,000) * 90% * 51,823,349 = 16,104.61

Tariffa superviżorja annwali = 2,123.91 + 16,104.61 = 18,228.52

Eżempju għal banek sinifikanti

Id-dejta tiegħek

 • l-assi totali tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €166,000,000,000]
 • l-iskopertura totali għar-riskju tal-bank tiegħek: [għall-finijiet ta' eżempju: €55,000,000,000]

Id-dejta tagħna

 • tariffi annwali totali għal banek sinifikanti: €524,196,987
 • somma ta' assi totali ta' banek sinifikanti: €19,573,000,000,000
 • somma ta' skopertura totali għar-riskju ta' banek sinifikanti: €6,610,000,000,000
 • numru medju ta' debituri tariffarji sinifikanti: 112
 • numru ta' debituri tariffarji li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs: 16

Komponent tariffarju minimu = (10% * 524,196,987 )/112 = 468,033.02

Qabel ma nikkalkulaw il-komponent tariffarju varjabbli, għandna nqisu dawk il-banek li għalihom il-komponent tariffarju minimu tnaqqas bin-nofs, skont kif ġej: 524,196,987 – (112 – 16) * 468,033.02 – 16 * 468,033.02/2= 475,521,552.49

Komponent tariffarju varjabbli = (50% * 166,000,000,000/19,573,000,000,000 + 50% * 55,000,000,000/6,610,000,000,000) * 475,521,552.49 = 1,978,342.32

Tariffa superviżorja annwali = 468,033.02 + 1,978,342.32 = 2,446,375.34

L-informazzjoni mogħtija hawn fuq tista' biss tgħinek biex toħroġ stima tat-tariffa tiegħek. Il-BĊE jikkalkula t-tariffa tiegħek fuq il-bażi tal-fatturi tariffarji li tipprovdi, u l-ammont preċiż impost mill-BĊE jiġi ddikjarat fl-avviż tat-tariffa superviżorja annwali tiegħek.

Barra minn hekk, kwalunkwe stima ta' tariffa ma tistax tkun preċiża minħabba n-numru ta' banek taħt superviżjoni u, għaldaqstant, in-numru ta' debituri tariffarji qiegħed jinbidel kontinwament. In-numru medju mogħti hawn fuq għalhekk huwa purament indikattiv; mhuwiex marbut man-numru ta' banek taħt superviżjoni eżistenti għal xi perijodu ta' referenza speċifiku. Barra minn hekk, korrezzjonijiet retroattivi jsiru għat-tariffi meta s-sitwazzjoni ta' bank tinbidel wara d-data tal-għeluq għall-kalkolu annwali tat-tariffi superviżorji (l-aħħar ta' Lulju), jew meta dawk il-bidliet ikunu vvalidati biss mill-awtorità nazzjonali kompetenti wara d-data tal-għeluq.