Menu

Letno poročilo

ECB vsako leto objavi letno poročilo o tem, kako je izvajala svoje naloge na področju bančnega nadzora. Poročilo se običajno objavi v marcu naslednjega leta.

Predsednik Nadzornega odbora ECB navadno predstavi poročilo Evropskemu parlamentu na javni predstavitvi.

Letno poročilo
2020

2020
v številkah
15,2%

količnik CET1

Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala bank se je glede na leto 2019 rahlo povečal in v tretjem četrtletju 2020 znašal 15,2%. Deloma so k temu prispevali izredni ukrepi pomoči, ki so bili v odziv na krizo sprejeti v okviru nadzornih, regulativnih in javnofinančnih politik.

2,1%

RoE

Donosnost lastniškega kapitala (RoE) bank je upadla na 2,1%, potem ko je konec leta 2019 znašala 5,2%. Tolikšen upad dobičkonosnosti je neposredno povzročila pandemija koronavirusa.

2.643

nadzorniških odločitev

Nadzorni odbor ECB je sprejel 2.643 odločitev, od tega največ presoj sposobnosti in primernosti (1.165), pa tudi številne odločitve v zvezi s koronavirusno krizo (257) in notranjimi modeli (245).

Obveznosti poročanja

ECB mora letno poročilo o izvajanju nadzornih dejavnosti predložiti Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Euroskupini, Evropski komisiji in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014