Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Megfelelés az EBH-iránymutatásoknak és -ajánlásoknak

Az Európai Bankhatóság (EBH) és az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága iránymutatásokat és ajánlásokat ad ki bankfelügyeleti témakörökben. Az Európai Bankhatóságot megalapító 1093/2010 rendelet 16. cikkével összhangban az illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az EBH-t arról, hogy az említetteknek megfelelnek-e, vagy meg szándékoznak-e felelni. Amennyiben nem, ezt indokolniuk kell.

Az alábbi táblázatban találhatók az EKB-ra azóta érvényes iránymutatások és ajánlások, amióta 2014. november 4-én megkezdte a felügyeleti feladatok ellátását; fel vannak tüntetve továbbá azok az időpontok, amelyeken értesítette az EBH-t a megfeleléséről vagy a megfelelési szándékáról.

Az EBH honlapja az EBH-iránymutatásokkal és -ajánlásokkal kapcsolatos információk hivatalos forrása. Az EBH megfelelési táblákat ad ki minden egyes iránymutatás-csomag vagy ajánlás mellé.

EBH-iránymutatások
Szám EBH-iránymutatások Időpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról

EBA/GL/2022/15

Iránymutatások a távoli ügyfélbefogadási megoldások használatáról

2023. 06. 02.

EBA/GL/2022/14

Iránymutatások a banki könyvből eredő kamatlábkockázatokról és a nem kereskedési könyvi tevékenységekből eredő hitelfelár-kockázatról

2023. 04. 17.

EBA/GL/2022/13 A nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó EBA/GL/2018/10 iránymutatásokat módosító iránymutatások 2023. 01. 13.
EBA/GL/2022/12 Az EBA/GL/2020/14 iránymutatásokat módosító iránymutatások a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásához és nyilvánosságra hozatalához 2023. 01. 10.
EBA/GL/2022/08 Iránymutatások a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU irányelv és az (EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről 2022. 11. 29.
EBA/GL/2022/06 Iránymutatások a javadalmazási gyakorlatok, a nemek közötti bérkülönbségek és a jóváhagyott magasabb arányok 2013/36/EU irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról 2022. 11. 29.
EBA/GL/2022/04 Iránymutatások a titoktartási és szakmai titoktartási szabályozások egyenértékűségéről 2022. 08. 11.
EBA/GL/2022/03 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv szerinti felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) és a felügyeleti stressztesztelésre vonatkozó közös eljárásokról és módszerekről 2022. 12. 07.
EBA/GL/2022/01 Iránymutatások az intézmények és szanálási hatóságok számára a BRRD 15. és 16. cikkei szerinti szanálhatóság javításáról 2022. 06. 08.
EBA/GL/2021/15 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv szerinti, a prudenciális felügyeleti hatóságok, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok és a pénzügyi információs egységek közötti együttműködéshez és információcseréhez 2022. 07. 08.
EBA/GL/2021/12 Iránymutatások a hitelintézeti engedélyezés közös értékelési módszertanáról a 2013/36/EU irányelv 8. cikkének (5) bekezdése alapján 2022. 04. 06
EBA/GL/2021/11 Iránymutatások a helyreállítási tervek indikátorairól a 2014/59/EU irányelv 9. cikke szerint 2022. 02. 02.
EBA/GL/2021/10 A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszerek stressztesztjeiről szóló, az EBA/GL/2016/04 iránymutatásokat hatályon kívül helyező és felváltó iránymutatások 2022. 01. 31.
EBA/GL/2021/09 Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdése szerinti nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek intézmények általi túllépésére vonatkozó kivételes esetek, valamint az 575/2013/EU rendelet 396. cikkének (3) bekezdése szerinti, a megfeleléshez való visszatérésre biztosított idő és az ahhoz szükséges intézkedések értékelésére szolgáló kritériumok meghatározásáról 2021. 12. 17.
EBA/GL/2021/08 Iránymutatások a közbenső EU-szintű anyavállalatok 2013/36/EU irányelv 21b. cikke értelmében történő létrehozására vonatkozó küszöbérték és egyéb eljárási szempontok nyomon követéséről 2022. 02. 18.
EBA/GL/2021/07 Iránymutatások a bemeneti adatoknak az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkében említett kockázatmérési modellben történő használatára vonatkozó követelményekről 2021. 10. 06.
EBA/GL/2021/06 Közös ESMA- és EBH-iránymutatások a vezető testületi tagok és a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyek alkalmasságának a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv szerinti értékeléséről 2021. 12. 29.
EBA/GL/2021/05 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv szerinti belső irányításról 2021. 12. 08.
EBA/GL/2021/04 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv szerinti megbízható javadalmazási szabályokról 2021. 12. 08.
EBA/GL/2021/01 Iránymutatások azon feltételek meghatározásáról, amelyek fennállása esetén az intézmények háromszereplős repo megállapodásokhoz kapcsolódó kitettségei tekintetében a nagykockázatvállalások céljából az 575/2013/EU rendelet 403. cikkének (3) bekezdésében meghatározott alternatív eljárás alkalmazható 2021. 06. 28.
EBA/GL/2020/15 Iránymutatások a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési moratóriumokról szóló EBA/GL/2020/02 iránymutatások módosításáról 2021. 01. 28.
EBA/GL/2020/14 Iránymutatások a rendszerszintű jelentőség mutatóinak meghatározásához és nyilvánosságra hozatalához 2021. 02. 08.
EBA/GL/2020/13 Iránymutatások az ágazati kitettségek megfelelő alcsoportjairól, amelyekre az illetékes vagy a kijelölt hatóságok rendszerkockázati tőkepuffert alkalmazhatnak a 2013/36/EU irányelv 133. cikke (5) bekezdésének f) pontjával összhangban

2023. 07. 05.

EBA/GL/2020/12 Iránymutatások az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében a 2013/575/EU rendelet 473a. cikke szerinti egységes nyilvánosságra hozatalról szóló EBA/GL/2018/01 iránymutatásnak a CRR Covid19-világjárvánnyal összefüggő gyors módosításának való megfelelés biztosítását célzó módosításáról 2021. 01. 27.
EBA/GL/2020/11 Iránymutatások a felügyeleti adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelményekről a Covid19-világjárvánnyal összefüggő CRR gyorsintézkedéssel (CRR „quick fix”) összhangban 2021. 01. 27.
EBA/GL/2020/10 Iránymutatások a pragmatikus 2020. évi felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásról a Covid19-válság fényében 2020. 09. 14.
EBA/GL/2020/09 Iránymutatások a strukturális devizapozícióknak az 575/2013/EU rendelet 352. cikke (2) bekezdése szerinti kezeléséhez 2021. 12. 03.
EBA/GL/2020/08 Iránymutatások a jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési moratóriumokról szóló EBA/GL/2020/02 iránymutatások módosításáról 2020. 07. 24.
EBA/GL/2020/07

Iránymutatások a Covid19-válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó adatszolgáltatásról és közzétételről [HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE]

2020. 08. 04.
EBA/GL/2020/06 Iránymutatások a hitelnyújtásról és a hitelmonitorozásról 2021. 08. 30.
EBA/GL/2020/05 Iránymutatások a hitelkockázat-mérséklésre vonatkozóan, a belső minősítésen alapuló (IRB) módszert alkalmazó, a nemteljesítéskori veszteségrátákra (LGD-kre) saját becsléssel rendelkező intézmények esetében 2021. 12. 03.
EBA/GL/2020/04 Iránymutatások az ügyletrészsorozat keretében esedékes szerződés szerinti kifizetések lejárata súlyozott átlagának meghatározásáról 2020. 06. 09.
EBA/GL/2020/03 Iránymutatások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről 2020. 10. 16.
EBA/GL/2020/02 Iránymutatások a COVID-19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű fizetési moratóriumokról 2020. 07. 24.
EBA/GL/2019/05 Iránymutatások a hitelintézetek finanszírozási tervének harmonizált meghatározásáról és táblázatairól 2021. 03. 22.
EBA/GL/2019/04 Az IKT- és biztonsági kockázatok kezelésére vonatkozó iránymutatások 2021. 01. 12.
EBA/GL/2019/03 Iránymutatások a gazdasági dekonjunktúrának megfelelő LGD becsléséről 2021. 03. 22.
EBA/GL/2019/02 Iránymutatások a kiszervezésről 2022. 06. 08.
EBA/GL/2019/01 Iránymutatások a magas kockázatúnak minősülő kitettségek típusainak meghatározásáról 2019. 05. 03.
EBA/GL/2018/10 Iránymutatások a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan 2021. 01. 12.
EBA/GL/2018/09 Iránymutatások az ABCP-nek nem minősülő értékpapírosításra vonatkozó STS-kritériumokról 2019. 05. 29.
EBA/GL/2018/08 Az ABCP-értékpapírosításra vonatkozó STS-kritériumokkal kapcsolatos iránymutatások 2019. 05. 29.
EBA/GL/2018/06 Iránymutatások a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek kezelésére vonatkozóan 2019. 07. 01.
EBA/GL/2018/04 Iránymutatások intézmények stressztesztelésére vonatkozóan 2019. 02. 15.
EBA/GL/2018/03 A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) és a felügyeleti stresszteszt közös eljárásairól és módszertanairól szóló átdolgozott iránymutatások 2019. 02. 15.
EBA/GL/2018/02 Iránymutatások a nem kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatlábkockázat kezeléséről 2019. 07. 01.
EBA/GL/2018/01 Iránymutatások a 2013/575/EU rendelet 473a. cikke szerinti egységes nyilvánosságra hozatalról az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében 2018. 02. 07.
EBA/GL/2017/16 Iránymutatások a PD becslésről, az LGD becslésről és a nemteljesítő kitettségek kezeléséről 2021. 03. 22.
EBA/GL/2017/15 Iránymutatások a kapcsolatban álló ügyfelekről 2018. 04. 12.
EBA/GL/2017/14 Iránymutatások a jelentős fióktelepek felügyeletéről 2018. 03. 20.
EBA/GL/2017/11 Iránymutatások a belső irányításról 2018. 05. 22.
EBA/GL/2017/06 Iránymutatások a hitelintézetek hitelkockázat-kezelési gyakorlatára és a várható hitelveszteségek elszámolására vonatkozóan 2018. 01. 18.
EBA/GL/2017/05 Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) során végzendő IKT-kockázat értékeléshez 2018. 01. 04.
EBA/GL/2017/01 Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet 435. cikkében megállapított, a likviditási kockázat kezeléssel összefüggő nyilvánosságra hozatali követelményeknek a likviditásfedezeti ráta tekintetében történő kiegészítéséről 2017. 10. 01.
EBA/GL/2016/11 Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében foglalt nyilvánosságra hozatali követelményekről 2017. 08. 18.
EBA/GL/2016/10 Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) céljából a tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP) és a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata (ILAAP) keretében gyűjtött információkról 2017. 02. 17.
EBA/GL/2016/09 Iránymutatások a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok módosított átlagidejének korrekciójához az 575/2013/EU rendelet 340. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján 2017. 03. 06.
EBA/GL/2016/08 Iránymutatások az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról 2017. 01. 23.
EBA/GL/2016/07 Iránymutatások a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikke szerinti fogalommeghatározásának alkalmazásáról 2021. 03. 22.
EBA/GL/2016/05 Iránymutatások a hitelintézeteket felügyelő illetékes hatóságok és a hitelintézetek jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló(k) és könyvvizsgáló társaság(ok) közötti kommunikációról 2017. 01. 05.
EBA/GL/2016/04 Iránymutatások a 2014/49/EU irányelvben meghatározott betétbiztosítási rendszerek stressztesztjeiről 2016. 12. 15.
EBA/GL/2016/03 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 84. cikkének (3) bekezdése szerinti összefoglaló vagy összegzett formájú információszolgáltatásról 2016. 09. 14.
EBA/GL/2016/01 Felülvizsgált iránymutatások a globális rendszerszintű jelentőség mutatóinak részletesebb meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról 2017. 07. 06.
EBA/GL/2015/22 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv 74. cikkének (3) bekezdésében és 75. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megbízható javadalmazási politikákról, valamint az 575/2013/EU rendelet 450. cikke szerinti nyilvánosságra hozatalról 2016. 08. 05.
EBA/GL/2015/21 Iránymutatások a reorganizációs tervek által teljesítendő minimumkövetelményekről 2016. 07. 19.
EBA/GL/2015/20 Iránymutatások az árnyékbanki tevékenységet végző, banki tevékenységeiket szabályozott kereteken kívül folytató szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (2) bekezdése szerint 2016. 08. 03.
EBA/GL/2015/17 Iránymutatások a csoporton belüli pénzügyi támogatás 2014/59/EU irányelv 23. cikke szerinti feltételeinek meghatározásáról 2016. 02. 05.
EBA/GL/2015/16 Iránymutatások az egyszerűsített kötelezettségek alkalmazásáról a 2014/59/EU irányelv 4. cikkének (5) bekezdése szerint 2016. 01. 12.
EBA/GL/2015/09 Iránymutatások a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU irányelv szerinti fizetési ígérvényekről 2015. 12. 18.
EBA/GL/2015/08 Iránymutatások a nem kereskedési tevékenységből származó kamatlábkockázat kezeléséről 2015. 11. 24.
EBA/GL/2015/07 Iránymutatások azon különböző körülmények értelmezéséről, amelyek esetében egy intézményt úgy tekintenek, hogy az fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik a 2014/59/EU irányelv 32. cikkének (6) bekezdése értelmében 2015. 10. 06.
EBA/GL/2015/03 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 27. cikke (4) bekezdésében meghatározott korai beavatkozási intézkedések alkalmazását kiváltó feltételekről 2015. 09. 23.
EBA/GL/2015/02 Iránymutatások a helyreállítási tervek minőségi és mennyiségi indikátorainak minimumlistájáról 2015. 09. 01.
EBA/GL/2014/14 Iránymutatások a lényegesnek, védettnek és bizalmasnak minősülő információkról, valamint a nyilvánosságra hozatal gyakoriságáról az 575/2013/EU rendelet 432. cikkének (1) bekezdése, 432. cikkének (2) bekezdése és 433. cikke alapján (3 mandátum) 2015. 06. 05.
EBA/GL/2014/13 Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) vonatkozó egységes eljárásokról és módszerekről 2015. 04. 02.
EBA/GL/2014/10 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (3) bekezdésének az egyéb, rendszerszinten jelentős intézmények értékelésével kapcsolatban történő alkalmazása feltételeinek a meghatározására szolgáló kritériumokról 2015. 04. 01.
EBA/GL/2014/06 Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 2022. 06. 08.
Közös iránymutatások
Szám Közös iránymutatások Időpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/GL/2017/12 Közös iránymutatások a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv szerinti értékeléséhez 2018. 05. 22.
JC/GL/2016/01 A pénzügyi szektorbeli befolyásoló részesedések szerzésének és növelésének felügyeleti értékeléséről szóló közös iránymutatások 2017. 07. 07.
JC/GL/2014/01 Közös iránymutatások a pénzügyi konglomerátumokra vonatkozó felügyeleti koordinációs megállapodások egységességére vonatkozó felügyeleti gyakorlatok közelítéséről 2021. 01. 08.
Ajánlások
Szám EBH-ajánlások Időpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/Rec/2018/03 Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások módosításáról 2019. 08. 05.
EBA/Rec/2018/01 Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások módosításáról 2018. 10. 31.
EBA/Rec/2017/03 Ajánlások felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről 2018. 06. 20.
EBA/Rec/2017/02 Ajánlás a szervezetek csoportszintű helyreállítási tervben való szerepeltetéséről 2018. 03. 26.
EBA/Rec/2017/01 Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlás módosításáról (EBA/Rec/2017/01 módosítása) 2017. 01. 12.
EBA/Rec/2015/01 (módosítva) Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről 2015. 04. 02.

Utolsó frissítés: 2023. 07. 05.

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

Jogi keret

SSM-rendelet

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése