Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB megfelelése az EBH-iránymutatásoknak és -ajánlásoknak

Az Európai Bankhatóság és az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága iránymutatásokat és ajánlásokat ad ki bankfelügyeleti témakörökben. Az Európai Bankhatóságot megalapító 1093/2010 rendelet 16. cikkével összhangban az illetékes hatóságoknak értesíteniük kell az EBH-t arról, hogy az említetteknek megfelelnek-e vagy meg szándékoznak-e felelni. Nemleges válasz esetén indokolniuk kell.

Az alábbi táblázatban találhatók azok az iránymutatások és ajánlások, amelyek az EKB-ra érvényesek azóta, hogy 2014. november 4-én megkezdte a felügyeleti feladatok ellátását. Emellett azok az időpontok is szerepelnek, amelyeken értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról.

Az EBH honlapja az EBH-s iránymutatásokkal és ajánlásokkal kapcsolatos információk hivatalos forrása. Minden egyes iránymutatás- vagy ajánláscsomag mellé megfelelési táblázatot is közzétesznek.

EBH-iránymutatások
SzámEBH-iránymutatásIdőpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/GL/2022/01 Iránymutatások az intézmények és szanálási hatóságok számára a szanálhatóság javításáról a BRRD 15. és 16. cikkei értelmében 2022.06.08
EBA/GL/2021/15 Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv szerinti, a prudenciális felügyeleti hatóságok, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok és a pénzügyi információs egységek közötti együttműködéshez és információcseréhez 2022.04.20.
EBA/GL/2021/12 Megfelelés az Európai Bankhatóság (EBH) a 2013/36/EU irányelv 8. cikkének (5) bekezdése szerinti hitelintézeti engedély megadásának közös értékelési módszertanáról szóló iránymutatásainak 2022.04.06
EBA/GL/2021/11 Iránymutatás a helyreállítási terv indikátorairól a 2014/59/EU irányelv 9. cikke szerint 2022.02.02.
EBA/GL/2021/10 A 2014/49/EU irányelv szerinti betétbiztosítási rendszerek stressztesztjeiről szóló, az EBA/GL/2016/04 iránymutatásokat hatályon kívül helyező és felváltó iránymutatások 2022.01.31.
EBA/GL/2021/09Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (1) bekezdése szerinti nagykockázat-vállalásokra vonatkozó határértékek intézmények általi túllépésére vonatkozó kivételes esetek, valamint az 575/2013/EU rendelet 396. cikkének (3) bekezdése szerinti, a megfeleléshez való visszatérésre biztosított idő és az ahhoz szükséges intézkedések értékelésére szolgáló kritériumok meghatározásáról2021.12.17.
EBA/GL/2021/08Iránymutatások a közbenső EU-szintű anyavállalatok 2013/36/EU irányelv 21b. cikke értelmében történő létrehozására vonatkozó küszöbérték és egyéb eljárási szempontok nyomon követéséről2022.02.18.
EBA/GL/2021/07Iránymutatások a bemeneti adatoknak az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikkében említett kockázatmérési modellben történő használatára vonatkozó követelményekről2021.10.06.
EBA/GL/2021/06Közös ESMA és EBH iránymutatások a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv szerinti értékeléséhez2021.12.29.
EBA/GL/2021/05Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv (BRRD) szerinti belső irányításról2021.12.08.
EBA/GL/2021/04Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv (BRRD) szerinti megbízható javadalmazási politikákról2021.12.08.
EBA/GL/2021/01Iránymutatás azon feltételek meghatározásáról, amelyek fennállása esetén az intézmények háromszereplős repomegállapodásokhoz kapcsolódó kitettségei tekintetében a nagykockázatvállalások céljából az 575/2013/EU rendelet 403. cikkének (3) bekezdésében meghatározott alternatív eljárás alkalmazható2021.06.28.
EBA/GL/2020/15Iránymutatások a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési moratóriumokról szóló EBA/GL/2020/02 iránymutatások módosításáról2021.01.28.
EBA/GL/2020/14Iránymutatások a rendszerszintű jelentőség mutatóinak részletesebb meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról2021.02.08.
EBA/GL/2020/13Iránymutatások az ágazati kitettségek megfelelő alcsoportjairól, amelyekre az illetékes vagy a kijelölt hatóságok rendszerkockázati tőkepuffert alkalmazhatnak a 2013/36/EU irányelv 133. cikke (5) bekezdésének f) pontjával összhangban2021.05.28.
EBA/GL/2020/12Iránymutatás az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében a 2013/575/EU rendelet 473a. cikke szerinti egységes nyilvánosságra hozatalról szóló EBA/GL/2018/01 iránymutatásnak a CRR Covid19-világjárvánnyal összefüggő gyors módosításának való megfelelés biztosítását célzó módosításáról2021.01.27.
EBA/GL/2020/11Iránymutatások a felügyeleti adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelményekről a Covid19-világjárvánnyal összefüggő CRR gyorsintézkedéssel (CRR „quick fix”) összhangban2021.01.27.
EBA/GL/2020/10Iránymutatás a 2020. évi, pragmatikus felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásról a Covid19-válság fényében2020.09.14.
EBA/GL/2020/09Iránymutatások a strukturális devizapozícióknak az 575/2013/EU rendelet 352. cikke (2) bekezdése szerinti kezeléséhez2021.12.03.
EBA/GL/2020/08Iránymutatások a jogalkotási és nem jogalkotási jellegű fizetési moratóriumokról szóló EBA/GL/2020/02 iránymutatások módosításáról2020.07.24.
EBA/GL/2020/07Iránymutatások a Covid19-válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó adatszolgáltatásról és közzétételről2020.08.04.
EBA/GL/2020/06Iránymutatások a hitelnyújtásról és a hitelmonitorozásról2021.08.30.
EBA/GL/2020/05Iránymutatások a hitelkockázat-mérséklésre vonatkozóan, a belső minősítésen alapuló (IRB) módszert alkalmazó, a nemteljesítéskori veszteségrátákra (LGD-kre) saját becsléssel rendelkező intézmények esetében2021.12.03.
EBA/GL/2020/04Iránymutatások az ügyletrészsorozat keretében esedékes szerződés szerinti kifizetések lejárata súlyozott átlagának meghatározásáról2020.06.09.
EBA/GL/2020/03Iránymutatások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről2020.10.16.
EBA/GL/2020/02Iránymutatások a COVID-19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű fizetési moratóriumokról2020.07.24.
EBA/GL/2019/05Iránymutatások a hitelintézetek finanszírozási tervének harmonizált meghatározásáról és táblázatairól2021.03.22.
EBA/GL/2019/04Az IKT- és biztonsági kockázatok kezeléséről szóló iránymutatások2021.01.12.
EBA/GL/2019/03Iránymutatások a gazdasági dekonjunktúrának megfelelő LGD becsléséről2021.03.22.
EBA/GL/2019/02Iránymutatás a kiszervezésről2022.06.08.
EBA/GL/2019/01Iránymutatások a magas kockázatúnak minősülő kitettségek típusainak meghatározásáról2019.05.03.
EBA/GL/2018/10Iránymutatások a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek nyilvánosságra hozataláról2021.01.12.
EBA/GL/2018/09Iránymutatások az ABCP-nek nem minősülő értékpapírosításra vonatkozó STS-kritériumokról2019.05.29.
EBA/GL/2018/08Iránymutatások az ABCP-értékpapírosításra vonatkozó STS-kritériumokról2019.05.29.
EBA/GL/2018/06Iránymutatások a nemteljesítő és átstrukturált kitettségek kezeléséről2019.07.01.
EBA/GL/2018/04Iránymutatások intézmények stresszteszteléséről2019.02.15.
EBA/GL/2018/03Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) vonatkozó átdolgozott egységes eljárásokról és módszerekről2019.02.15.
EBA/GL/2018/02Iránymutatások a nem kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatlábkockázat kezeléséről2019.07.01.
EBA/GL/2018/01Iránymutatások a 2013/575/EU rendelet 473a. cikke szerinti egységes nyilvánosságra hozatalról az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályok tekintetében2018.02.07.
EBA/GL/2017/16Iránymutatások a PD becslésről, az LGD becslésről és a nemteljesítő kitettségek kezeléséről2021.03.22
EBA/GL/2017/15Iránymutatások a kapcsolatban álló ügyfelekről2018.04.12.
EBA/GL/2017/14Iránymutatások a jelentős fióktelepek felügyeletéről2018.03.20.
EBA/GL/2017/11Iránymutatások a belső irányításról2018.05.22.
EBA/GL/2017/06Iránymutatások a hitelintézetek hitelkockázat-kezelési gyakorlatáról és a várható hitelezési veszteség elszámolásáról2018.01.18.
EBA/GL/2017/05Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) során végzendő IKT-kockázat értékelésről2018.01.04.
EBA/GL/2017/01Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet 435. cikkében megállapított, a likviditási kockázat kezeléssel összefüggő nyilvánosságra hozatali követelményeknek a likviditásfedezeti ráta tekintetében történő kiegészítéséről2017.10.01.
EBA/GL/2016/11Iránymutatások az 575/2013/EU rendelet nyolcadik részében lefektetett közzétételi követelményekről2017.08.18.
EBA/GL/2016/10Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) céljából a tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP) és a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata (ILAAP) keretében gyűjtött információkról2017.02.17.
EBA/GL/2016/09Iránymutatás a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok módosított átlagidejének korrekciójához az 575/2013/EU rendelet 340. cikke (3) bekezdésének második albekezdése alapján2017.03.06.
EBA/GL/2016/08Iránymutatások az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról2017.01.23.
EBA/GL/2016/07Iránymutatások a nemteljesítés 575/2013/EU rendelet 178. cikke szerinti fogalommeghatározásának alkalmazásáról2021.03.22.
EBA/GL/2016/05Iránymutatások a hitelintézeteket felügyelő illetékes hatóságok és a hitelintézetek jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló(k) és könyvvizsgáló társaság(ok) közötti kommunikációról2017.01.05.
EBA/GL/2016/04Iránymutatások a 2014/49/EU irányelvben meghatározott betétbiztosítási rendszerek stressztesztjeiről2016.12.15.
EBA/GL/2016/03Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 84. cikkének (3) bekezdése szerinti összefoglaló vagy összegzett formájú információszolgáltatásról2016.09.14.
EBA/GL/2016/01Felülvizsgált iránymutatás a globális rendszerszintű jelentőség mutatóinak részletesebb meghatározásáról és nyilvánosságra hozataláról2017.07.06.
EBA/GL/2015/22Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv 74. cikkének (3) bekezdésében és 75. cikkének (2) bekezdésében meghatározott megbízható javadalmazási politikákról, valamint az 575/2013/EU rendelet 450. cikke szerinti nyilvánosságra hozatalról2016.08.05.
EBA/GL/2015/21Iránymutatások a reorganizációs tervek által teljesítendő minimumkövetelményekről2016.07.19.
EBA/GL/2015/20Iránymutatás az árnyékbanki tevékenységet végző, banki tevékenységeiket szabályozott kereteken kívül folytató szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról az 575/2013/EU rendelet 395. cikkének (2) bekezdése szerint2016.08.03.
EBA/GL/2015/17Iránymutatások a csoporton belüli pénzügyi támogatás 2014/59/EU irányelv 23. cikke szerinti feltételeinek meghatározásáról2016.02.05.
EBA/GL/2015/16Iránymutatások az egyszerűsített kötelezettségek alkalmazásáról a 2014/59/EU irányelv 4. cikkének (5) bekezdése szerint2016.01.12.
EBA/GL/2015/09Iránymutatások a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU irányelv szerinti fizetési ígérvényekről2015.12.18.
EBA/GL/2015/08Iránymutatások a nem kereskedési tevékenységből származó kamatlábkockázat kezeléséről2015.11.24.
EBA/GL/2015/02Iránymutatások azon különböző körülmények értelmezéséről, amelyek esetében egy intézményt úgy tekintenek, hogy az fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik a 2014/59/EU irányelv 32. cikkének (6) bekezdése értelmében2015.10.06.
EBA/GL/2015/03Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 27. cikke (4) bekezdésében meghatározott korai beavatkozási intézkedések alkalmazását kiváltó feltételekről2015.09.23.
EBA/GL/2015/02Iránymutatások a helyreállítási tervek minőségi és mennyiségi indikátorainak minimumlistájáról2015.09.01.
EBA/GL/2014/14Iránymutatások a lényegesnek, védettnek és bizalmasnak minősülő információkról, valamint a nyilvánosságra hozatal gyakoriságáról az 575/2013/EU rendelet 432. cikkének (1) bekezdése, 432. cikkének (2) bekezdése és 433. cikke alapján (3 mandátum)2015.06.05.
EBA/GL/2014/13Iránymutatások a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) vonatkozó egységes eljárásokról és módszerekről2015.04.02.
EBA/GL/2014/10Iránymutatások a 2013/36/EU irányelv 131. cikke (3) bekezdésének az egyéb, rendszerszinten jelentős intézmények értékelésével kapcsolatban történő alkalmazása feltételeinek a meghatározására szolgáló kritériumokról2015.04.01.
EBA/GL/2014/06 Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 2022.06.08
Közös iránymutatások
SzámKözös iránymutatásIdőpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/GL/2017/12Közös iránymutatások a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv szerinti értékeléséhez2018.05.22.
JC/GL/2016/01Közös iránymutatások a pénzügyi szektorbeli befolyásoló részesedések szerzésének és növelésének felügyeleti értékeléséről2017.07.07.
JC/GL/2014/01Közös iránymutatások a pénzügyi konglomerátumokra vonatkozó felügyeleti koordinációs megállapodások egységességére vonatkozó felügyeleti gyakorlatok közelítéséről2021.01.08.
Ajánlások
SzámEBH-ajánlásIdőpont, amelyen az EKB értesítette az EBH-t a megfelelésről vagy a megfelelési szándékról
EBA/Rec/2018/03Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások módosításáról2019.08.05.
EBA/Rec/2018/01Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlások módosításáról2018.10.31.
EBA/Rec/2017/03Ajánlások felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről2018.06.20.
EBA/Rec/2017/02Ajánlás a szervezetek csoportszintű helyreállítási tervben való szerepeltetéséről2018.03.26.
EBA/Rec/2017/01Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló EBA/REC/2015/01 ajánlás módosításáról (EBA/Rec/2017/01 módosítása)2017.01.12.
EBA/Rec/2015/01 (módosítva)Ajánlások a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről2015.04.02.

Utolsó frissítés: 2022.06.14.

LÁSD MÉG

További kapcsolódó tartalom

Jogi keretrendszer

SSM-rendelet

Ebben a szekcióban található oldalak

Whistleblowing