Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB vydáva nariadenie a všeobecné zásady o harmonizácii využívania možností a právomocí v bankovom dohľade

24. marca 2016
  • Nariadenie a všeobecné zásady ECB týkajúce sa využívania možností a právomocí sú významným krokom smerom k harmonizácii dohľadu nad významnými bankami v eurozóne.
  • Ich zverejnenie nadväzuje na ukončenie procesu verejnej konzultácie.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila nariadenie ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie a všeobecné zásady ECB týkajúce sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie. Tieto dokumenty určujú spôsob harmonizácie uplatňovania možností a právomocí stanovených v bankovej legislatíve v eurozóne.

„Ide o významný krok smerom k zabezpečeniu rovnakých podmienok podnikania v bankovom sektore eurozóny. Ako ďalší krok čoskoro otvoríme konzultáciu o spôsobe harmonizácie druhej, menšej skupiny vybraných možností a právomocí. Tým by mal byť proces európskeho bankového dohľadu zameraný na harmonizáciu možností a právomocí v dohľadnej budúcnosti dokončený“, uviedol člen Rady pre dohľad ECB Ignazio Angeloni.

Nariadenie schválila Rada guvernérov ECB v nadväznosti na verejnú konzultáciu, ktorej súčasťou bolo aj verejné vypočutie. Nariadenie zohľadňuje pripomienky zainteresovaných strán predložené v rámci konzultácie. Nariadenie ECB je spolu s pripomienkami a súhrnom odpovedí zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)