Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB otvára konzultáciu o harmonizácii využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie

11. novembra 2015
  • Návrh nariadenia a všeobecných zásad ECB je dôležitým krokom na zvýšenie miery harmonizácie dohľadu nad významnými bankami v eurozóne.
  • Konzultácia bude trvať oddnes do 16. decembra 2015.
  • Súčasťou konzultácie je aj verejné vypočutie, ktoré sa bude konať 11. decembra 2015.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila návrh nariadenia ECB o využívaní možností a právomocí ustanovených v práve Únie, ako aj návrh všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí ustanovených v práve Únie. Tieto dokumenty stanovujú spôsob harmonizácie využívania možností a právomocí stanovených v bankovej legislatíve v eurozóne. Ide o významný krok smerom k zabezpečeniu rovnocenných podmienok v bankovom sektore eurozóny.

Konzultácia sa začína dnes a bude trvať do 16. decembra 2015. Konzultačné dokumenty, pozostávajúce z návrhu nariadenia, návrhu všeobecných zásad a dôvodovej správy sú zverejnené na internetovej stránke ECB venovanej bankovému dohľadu.

ECB usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2015 o 10.00 hod. SEČ v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom. Webcast z verejného vypočutia bude k dispozícii na stránke bankového dohľadu ECB. Informácie o registrácii účasti na vypočutí a spôsobe podávania pripomienok ku konzultačným dokumentom sa nachádzajú na tej istej stránke.

Po skončení verejnej konzultácie ECB prijaté pripomienky zverejní spolu so svojimi odpoveďami a vyhodnotením.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

Kontakt pre médiá