Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging over ontwerpherzieningen van het beleid betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

Deze raadpleging gaf belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op ontwerpherzieningen van het beleid van de ECB betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt.

Naar aanleiding van een verzoek van belanghebbenden hebben we een extra versie (alleen in het Engels) van de Gids gepubliceerd waarin de ontwerpwijzigingen waren gemarkeerd. We hebben tevens de termijn voor het indienen van opmerkingen in het kader van de openbare raadpleging met één week verlengd, tot en met 30 augustus 2021. Op die manier was er tijd om het extra document te beoordelen.

Deadline voor het indienen van opmerkingen: 30 augustus 2021 om middernacht (Midden-Europese tijd)

Alleen opmerkingen die vóór die deadline werden ontvangen, zijn in overweging genomen.

Beleid van de ECB betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

In 2016 harmoniseerde de ECB voor het eerst de wijze waarop de toezichthoudende autoriteiten gebruikmaken van de hun verleende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte in de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM).

Het beleid van de ECB betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte is vastgelegd in vier instrumenten:

  • een gids en een verordening van de ECB waarin wordt vastgelegd hoe de ECB gebruikmaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte voor belangrijke instellingen die onder haar rechtstreekse toezicht staan
  • een aanbeveling en een richtsnoer van de ECB, gericht aan de nationale bevoegde autoriteiten van landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, waarin wordt gevraagd dat ze bij hun rechtstreekse toezicht op minder belangrijke instellingen een soortgelijk beleid voeren

De ECB stelde herzieningen van deze vier instrumenten voor naar aanleiding van veranderingen in de wetgeving sinds de publicatie ervan, met name de invoering van het CRR II/CRD V-pakket.

Deadline voor het indienen van opmerkingen: 30 augustus 2021 om middernacht (Midden-Europese tijd)

Alleen opmerkingen die vóór die deadline werden ontvangen, zijn in overweging genomen.

Indienen van opmerkingen

U kunt uw opmerkingen indienen tot uiterlijk 30 augustus 2021 om middernacht (Midden-Europese tijd), met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor opmerkingen

De ingediende opmerkingen worden automatisch verwerkt. Zorg ervoor dat u de structuur van het formulier en het bestandsformaat niet wijzigt.

U wordt verzocht relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

Alleen opmerkingen die via het bovengenoemde formulier zijn gegeven, worden na afloop van deze openbare raadpleging gepubliceerd.

Indienen van opmerkingen per e-mail:

Stuur uw opmerkingen per e-mail naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeld ‘Public consultation on draft revisions to options and discretions’ in de onderwerpregel.

Indienen van opmerkingen per post:

Stuur opmerkingen per post naar het volgende adres:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
Public consultation on draft revisions to options and discretions policies
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van opmerkingen

Na afsluiting van de raadpleging worden alle via het bovenvermelde formulier ingediende opmerkingen op deze webpagina gepubliceerd, samen met een feedbackdocument. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Documenten
28.03.2022

Persbericht

 

Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

 

Verordening van de Europese Centrale Bank van 25 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/445 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2022/14)

 

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 25 maart 2022 tot wijziging van Aanbeveling ECB/2017/10 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruikmaken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2022/13)

 

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 25 maart 2022 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2017/697 van de Europese Centrale Bank betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt (ECB/2022/12)

 

Feedbackdocument – Reacties op de openbare raadpleging over herzieningen van het beleid van de ECB betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

 
Ontvangen opmerkingen
20.08.2021
Ontwerpherziening van de Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt – met gemarkeerde ontwerpherzieningen
29.06.2021

Persbericht

 

Ontwerpherziening van de Gids van de ECB inzake de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

 

Ontwerpverordening van de ECB tot wijziging van Verordening (EU) 2016/445 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

 

Ontwerpaanbeveling van de ECB tot wijziging van Aanbeveling ECB/2017/10 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruikmaken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

 

Ontwerprichtsnoer van de ECB tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2017/697 van de Europese Centrale Bank betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

 

Toelichting bij de herziening van het beleid van de ECB betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

 

Formulier voor opmerkingen

 
Vragen en antwoorden
Klokkenluiders