Menu

Viešos konsultacijos dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra peržiūros projekto

Šios konsultacijos suinteresuotiesiems subjektams suteikia galimybę teikti pastabas dėl ECB pozicijų dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra peržiūros projekto.

Vieno iš suinteresuotųjų subjektų prašymu skelbiame dar vieną Vadovo tekstą, kuriame pažymėti siūlomi pakeitimai (tik anglų kalba). Kad galėtumėte susipažinti su šiuo naujai paskelbtu tekstu, viena savaite – iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. – pratęsiame pastabų pateikimo terminą. 

Pastabos gali būti teikiamos iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

ECB pozicijos dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra

2016 m. ECB iš pradžių suderino tai, kaip pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra naudojasi Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių šalių priežiūros institucijos.

ECB pozicijos dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra išdėstytos šiuose keturiuose dokumentuose:

  • ECB vadove ir ECB reglamente – juose aprašyta, kaip ECB naudojasi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu;
  • ECB rekomendacijoje ir ECB gairėse – jos skirtos Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių šalių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, kurių reikalaujama laikytis panašių pozicijų tiesiogiai prižiūrint mažiau svarbias įstaigas.

ECB pasiūlė šių keturių savo dokumentų pakeitimus atsižvelgdamas į teisės aktų pakeitimus nuo minėtų ECB dokumentų priėmimo, visų pirma į KRR II ir KRD V paketą.

Pastabos gali būti teikiamos iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

Pastabų teikimas

Pastabas prašom pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku) naudojant šią formą:

Pastabų teikimo forma

Kad pateiktas pastabas būtų galima apdoroti automatiškai, prašom nekeisti formos struktūros ir failo formato.

Pateikite atitinkamų pavyzdžių arba duomenų, jeigu turite.

Pasibaigus viešoms konsultacijoms bus skelbiamos tik tos pastabos, kurios bus pateiktos užpildant šią formą.


Pastabų teikimas el. paštu

Pastabas siųskite el. paštu SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Temos eilutėje įrašykite „Public consultation on draft revisions to options and discretions policies“.


Pastabų teikimas paprastu paštu

Pastabas siųskite šiuo pašto adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)

Pastabų skelbimas

Pasibaigus konsultacijoms, visos pastabos (pateiktos užpildant nurodytą formą) kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu bus paskelbtos šiame tinklalapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir pateiktos pastabos, perskaitykite pranešimą apie privatumą.

Pranešimas apie privatumą

Dokumentai