Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Viešos konsultacijos dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra peržiūros projekto

Šios konsultacijos suinteresuotiesiems subjektams suteikė galimybę teikti pastabas dėl ECB pozicijų dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra peržiūros projekto.

Vienai suinteresuotajai šaliai paprašius, paskelbėme ir vadovo kopiją (tik anglų k.), kurioje paryškinti projekte atlikti pakeitimai. Norėdami suteikti pakankamai laiko šiam papildomam dokumentui išsinagrinėti, viena savaite – iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. – pratęsėme pastabų pateikimo viešose konsultacijose terminą.

Pastabų pateikimo terminas: 2021 m. rugpjūčio 30 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Buvo svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

ECB pozicijos dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra

2016 m. ECB iš pradžių suderino tai, kaip pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra naudojasi Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių šalių priežiūros institucijos.

ECB pozicijos dėl naudojimosi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra išdėstytos šiuose keturiuose dokumentuose:

  • ECB vadove ir ECB reglamente – juose aprašyta, kaip ECB naudojasi pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu;
  • ECB rekomendacijoje ir ECB gairėse – jos skirtos Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių šalių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, kurių reikalaujama laikytis panašių pozicijų tiesiogiai prižiūrint mažiau svarbias įstaigas.

ECB pasiūlė šių keturių savo dokumentų pakeitimus, atsižvelgdamas į teisės aktų pakeitimus nuo minėtų ECB dokumentų priėmimo, visų pirma į KRR II ir KRD V paketą.

Pastabų pateikimo terminas: 2021 m. rugpjūčio 30 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Buvo svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

Pastabų pateikimas

Pastabas prašom pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku) naudojant šią formą:

Pastabų teikimo forma

Kad pateiktas pastabas būtų galima apdoroti automatiškai, prašom nekeisti formos struktūros ir failo formato.

Pateikite atitinkamų pavyzdžių arba duomenų, jeigu turite.

Pasibaigus viešoms konsultacijoms, bus skelbiamos tik tos pastabos, kurios buvo pateiktos užpildant šią formą.

Pastabų teikimas el. paštu

Pastabas siųskite el. paštu SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Temos eilutėje įrašykite „Public consultation on draft revisions to options and discretions policies“.

Pastabų teikimas paprastu paštu

Pastabas siųskite šiuo pašto adresu:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)

Pastabų paskelbimas

Pasibaigus konsultacijoms, visos pastabos (pateiktos užpildant nurodytą formą) kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu bus paskelbtos šiame tinklalapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir pateiktos pastabos, perskaitykite pranešimą apie privatumą.

Pranešimas apie privatumą
Dokumentai
2022 03 28

Pranešimas spaudai

 

ECB vadovas dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra

 

2022 m. kovo 25 d. Europos Centrinio Banko reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra (ECB/2022/14)

 

2022 m. kovo 25 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ECB/2017/10 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų (ECB/2022/13)

 

2022 m. kovo 25 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu (ECB/2022/12)

 

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis dokumentas – pastabos, gautos per viešas konsultacijas dėl ECB pozicijų dėl pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra peržiūros

 
Gautos pastabos
2021 08 20
ECB vadovo dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra peržiūros projektas – su paryškintais projekte atliktais pakeitimais
2021 06 29

Pranešimas spaudai

 

ECB vadovo dėl Sąjungos teisės aktuose numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra peržiūros projektas

 

ECB reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/445 dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra, projektas

 

ECB rekomendacijos, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ECB/2017/10 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi kai kuriomis Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu bendrųjų kriterijų, projektas

 

ECB gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/697 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu, projektas

 

Aiškinamasis memorandumas dėl ECB pozicijų dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra peržiūros

 

Pastabų teikimo forma

 
Klausimai ir atsakymai
Informavimas apie pažeidimus