Menu

Javno posvetovanje o osnutku revizije politik o opcijah in diskrecijskih pravicah

Posvetovanje daje zainteresiranim stranem priložnost, da podajo pripombe na predvidene spremembe politik ECB v zvezi z izvajanjem opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije.

Na zahtevo deležnika smo objavili dodatno kopijo vodnika, na voljo samo v angleščini, v kateri so predvidene spremembe označene. Da bi bilo dovolj časa za pregled tega dodatnega dokumenta, smo rok za oddajo pripomb v javnem posvetovanju podaljšali za en teden do 30. avgusta 2021.

Rok za oddajo pripomb je 30. avgust 2021 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Politike ECB v zvezi z opcijami in diskrecijskimi pravicami

ECB je leta 2016 prvič poenotila način, kako se opcije in diskrecijske pravice, ki jih imajo pristojni organi, izvajajo v državah, sodelujočih v enotnem mehanizmu nadzora.

Politike ECB v zvezi z opcijami in diskrecijskimi pravicami so določene v štirih instrumentih:

  • vodnik ECB in uredba ECB, ki določata, kako ECB izvaja opcije in diskrecijske pravice za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom
  • priporočilo ECB in smernica ECB, naslovljena na pristojne nacionalne organe držav, sodelujočih v enotnem mehanizmu nadzora, ki zahtevata, da pristojni nacionalni organi pri neposrednem nadzoru manj pomembnih institucij sprejmejo podobne politike

ECB predlaga revizijo teh štirih instrumentov, da se upoštevajo zakonodajne spremembe, sprejete od objave teh instrumentov, predvsem uvedba svežnja CRR II/CRD V.

Rok za oddajo pripomb je 30. avgust 2021 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali bomo samo pripombe, ki jih bomo prejeli do tega roka.

Oddaja pripomb

Pripombe oddajte do 30. avgusta 2021 opolnoči po srednjeevropskem času, pri čemer uporabite spodnjo predlogo.

Predloga za pripombe

Da bo predložene pripombe mogoče samodejno obdelati, prosimo, da ne spreminjate strukture predloge ali formata datoteke.

Kjer je smiselno, svoje pripombe podkrepite z ustreznimi primeri ali podatki.

Po zaključku posvetovanja bodo objavljene samo pripombe, oddane na tej predlogi.


Oddaja pripomb po elektronski pošti:

E-poštni naslov za oddajo pripomb: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Prosimo vas, da kot zadevo navedete »Javno posvetovanje o osnutku revizije politik o opcijah in diskrecijskih pravicah«.


Oddaja pripomb po navadni pošti:

Poštni naslov za oddajo pripomb:

Evropska centralna banka
Sekretariat Nadzornega odbora
»Javno posvetovanje o osnutku revizije politik o opcijah in diskrecijskih pravicah«
60640 Frankfurt na Majni
Nemčija

Objava pripomb

Po koncu posvetovanja bomo vse pripombe, oddane na predlogi, skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje objavili na tej spletni strani. Podrobnosti o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in vašim prispevkom, so v izjavi o varstvu zasebnosti.

Izjava o varstvu zasebnosti

Dokumenti