Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Javno posvetovanje o osnutku revizije politik o opcijah in diskrecijskih pravicah

Na posvetovanju so imele zainteresirane strani priložnost, da podajo pripombe na predvidene spremembe politik ECB v zvezi z izvajanjem opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije.

Na zahtevo deležnika smo objavili dodatno kopijo vodnika, na voljo samo v angleščini, v kateri so predvidene spremembe označene. Da bi bilo dovolj časa za pregled tega dodatnega dokumenta, smo rok za oddajo pripomb v javnem posvetovanju podaljšali za en teden do 30. avgusta 2021.

Rok za oddajo pripomb je bil 30. avgust 2021 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali smo samo pripombe, ki smo jih prejeli do tega roka.

Politike ECB v zvezi z opcijami in diskrecijskimi pravicami

ECB je leta 2016 prvič poenotila način, kako se opcije in diskrecijske pravice, ki jih imajo pristojni organi, izvajajo v državah, sodelujočih v enotnem mehanizmu nadzora.

Politike ECB v zvezi z opcijami in diskrecijskimi pravicami so določene v štirih instrumentih:

  • vodnik ECB in uredba ECB, ki določata, kako ECB izvaja opcije in diskrecijske pravice za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom
  • priporočilo ECB in smernica ECB, naslovljena na pristojne nacionalne organe držav, sodelujočih v enotnem mehanizmu nadzora, ki zahtevata, da pristojni nacionalni organi pri neposrednem nadzoru manj pomembnih institucij sprejmejo podobne politike

ECB je predlagala spremembe teh štirih instrumentov, da bi se upoštevale zakonodajne spremembe, sprejete od objave teh instrumentov, predvsem uvedba svežnja CRR II/CRD V.

Rok za oddajo pripomb je bil 30. avgust 2021 opolnoči po srednjeevropskem času.

Upoštevali smo samo pripombe, ki smo jih prejeli do tega roka.

Oddaja pripomb

Pripombe oddajte do 30. avgusta 2021 opolnoči po srednjeevropskem času, pri čemer uporabite spodnjo predlogo.

Predloga za pripombe

Da bo predložene pripombe mogoče samodejno obdelati, prosimo, da ne spreminjate strukture predloge ali formata datoteke.

Kjer je smiselno, svoje pripombe podkrepite z ustreznimi primeri ali podatki.

Po zaključku posvetovanja bodo objavljene samo pripombe, oddane na tej predlogi.

Oddaja pripomb po elektronski pošti:

E-poštni naslov za oddajo pripomb: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Prosimo vas, da kot zadevo navedete »Javno posvetovanje o osnutku revizije politik o opcijah in diskrecijskih pravicah«.

Oddaja pripomb po navadni pošti:

Poštni naslov za oddajo pripomb:

Evropska centralna banka Sekretariat Nadzornega odbora
»Javno posvetovanje o osnutku revizije politik o opcijah in diskrecijskih pravicah«
60640 Frankfurt na Majni
Nemčija

Objava pripomb

Po koncu posvetovanja bomo vse pripombe, oddane na predlogi, skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje objavili na tej spletni strani. Podrobnosti o tem, kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki in vašim prispevkom, so v izjavi o varstvu zasebnosti.

Izjava o varstvu zasebnosti
Dokumenti
28. 3. 2022

Sporočilo za javnost

 

Vodnik ECB o opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije

 

Uredba Evropske centralne banke z dne 25. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2016/445 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2022/14)

 

Priporočilo Evropske centralne banke z dne 25. marca 2022 o spremembi Priporočila ECB/2017/10 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2022/13)

 

Smernica Evropske centralne banke z dne 25. marca 2022 o spremembi Smernice Evropske centralne banke (EU) 2017/697 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2022/12)

 

Poročilo o odzivih na posvetovanje – odzivi na javno posvetovanje o reviziji politik ECB o opcijah in diskrecijskih pravicah

 
Prejete pripombe
20. 8. 2021
Osnutek revizije Vodnika ECB o opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije – z označenimi predvidenimi spremembami
29. 6. 2021

Sporočilo za javnost

 

Osnutek revizije Vodnika ECB o opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije

 

Osnutek uredbe ECB o spremembi Uredbe (EU) 2016/445 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije

 

Osnutek priporočila ECB o spremembi Priporočila ECB/2017/10 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami

 

Osnutek smernice ECB o spremembi Smernice Evropske centralne banke (EU) 2017/697 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami

 

Obrazložitveni memorandum o pregledu politik ECB v zvezi z izvajanjem opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije

 

Predloga za pripombe

 
Vprašanja in odgovori
Žvižgaštvo