Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB start raadpleging over actualisering van beleid betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

29 juni 2021

  • ECB houdt raadpleging over voorgestelde actualisering van haar beleid betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte
  • Het doel is transparantie verschaffen over toezichtswerkzaamheden
  • De actualisering houdt verband met veranderingen in de wetgeving sinds de ECB haar beleid over keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte voor het eerst publiceerde
  • Raadpleging eindigt op 23 augustus 2021

De Europese Centrale Bank (ECB) is vandaag gestart met een openbare raadpleging over de actualisering van haar geharmoniseerd beleid betreffende de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte waarover ze krachtens het EU-recht voor het bankentoezicht beschikt.

Het Europese wetgevingskader geeft toezichthouders de bevoegdheid om bij het bankentoezicht gebruik te maken van aanzienlijke keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte. In 2016 heeft de ECB voor het eerst 122 keuze- en manoeuvreermogelijkheden geharmoniseerd, met het oog op de stroomlijning van haar toezicht in de landen die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM).

De voorgestelde herzieningen van het beleid van de ECB hangen vooral samen met veranderingen in de wetgeving sinds de eerste publicatie van het beleid in 2016. De meeste herzieningen houden verband met keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte bij de toepassing van liquiditeitsvereisten. De raadpleging heeft betrekking op een groot aantal toezichtsaspecten, onder meer in verband met de toestemming voor banken die hun kapitaal willen verminderen, de behandeling van bepaalde posities bij de berekening van de hefboomratio en een aantal vrijstellingen van de limieten voor grote blootstellingen.

Het beleid van de ECB betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte is vastgelegd in vier instrumenten:

  • een gids van de ECB met beleidsleidraad voor gezamenlijke toezichthoudende teams (JST’s) betreffende het gebruik van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte op individuele basis met betrekking tot belangrijke instellingen (significant institutions – SI’s);
  • een verordening van de ECB waarin de ECB gebruikmaakt van verschillende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte van algemene aard met betrekking tot SI’s;
  • een aanbeveling van de ECB gericht aan de nationale bevoegde autoriteiten betreffende de wijze waarop zij met betrekking tot minder belangrijke instellingen (less significant institutions – LSI’s) op individuele basis gebruikmaken van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte;
  • een richtsnoer van de ECB , eveneens gericht aan de nationale bevoegde autoriteiten, over de wijze waarop zij gebruikmaken van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte van algemene aard met betrekking tot LSI's.

Deze instrumenten bieden transparantie over de wijze waarop de ECB gebruikmaakt van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte bij haar toezicht op SI’s. Ze zorgen ook voor een consistente toepassing van hoge toezichtsnormen en ondersteunen de consistentie tussen het beleid van de ECB voor SI’s en LSI’s.

De raadpleging gaat vandaag van start en loopt tot en met 23 augustus 2021. De documenten in verband met de raadpleging, namelijk een ontwerp voor een herziene versie van de gids, een verordening tot wijziging van de ECB-verordening, een aanbeveling tot wijziging van de ECB-aanbeveling, een richtsnoer tot wijziging van het ECB-richtsnoer en een toelichting, zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Na afloop van de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen opmerkingen publiceren, samen met reacties daarop en een evaluatie.

Meer informatie over het beleid van de ECB betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte is te vinden op deze vraag-en-antwoordpagina.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Silvia Margiocco, tel. +49 69 1344 6619.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders