Menu

Javno savjetovanje o nacrtima izmjena politika uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava

Ovo savjetovanje omogućava zainteresiranim stranama iznošenje primjedbi o nacrtima izmjena politika ESB‑a o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava u pravu Unije.

Na zahtjev dionika objavili smo i primjerak vodiča s označenim izmjenama na engleskom jeziku. Kako bismo omogućili pregled tog dodatnog dokumenta, produljili smo rok za dostavljanje komentara u sklopu javnog savjetovanja za jedan tjedan, odnosno do 30. kolovoza 2021.

Rok za dostavljanje primjedbi: ponoć po srednjoeuropskom vremenu 30. kolovoza 2021.

U obzir će se uzeti samo one primjedbe koje budu zaprimljene prije navedenog roka.

Politike ESB‑a koje se odnose na mogućnosti i diskrecijska prava

ESB je u 2016. najprije uskladio način na koji se mogućnosti i diskrecijska prava dodijeljeni nadzornim tijelima izvršavaju u državama sudionicama jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Politike ESB‑a koje se odnose na mogućnosti i diskrecijska prava utvrđene su četirima instrumentima:

  • vodičem ESB‑a i uredbom ESB‑a, kojima se utvrđuju načini na koje ESB upotrebljava mogućnosti i diskrecijska prava u odnosu na značajne institucije, koje izravno nadzire
  • preporukom ESA‑a i smjernicom ESB‑a upućenima nacionalnim nadležnim tijelima država sudionica jedinstvenog nadzornog mehanizma, kojima se od tih tijela traži da provode slične politike u izravnom nadzoru manje značajnih institucija.

ESB predlaže izmjene tih četiriju instrumenata zbog zakonodavnih promjena donesenih u razdoblju od njihove objave, prije svega zbog paketa CRR II i CRD V.

Rok za dostavljanje primjedbi: ponoć po srednjoeuropskom vremenu 30. kolovoza 2021.

U obzir će se uzeti samo one primjedbe koje budu zaprimljene prije tog roka.

Dostavljanje primjedbi

Molimo vas da primjedbe dostavite do ponoći prema srednjoeuropskom vremenu 30. kolovoza 2021. u ovom obrascu:

Obrazac za primjedbe

Nemojte mijenjati strukturu obrasca ni format datoteke kako bi se dostavljeni obrasci mogli automatski obraditi.

Molimo upišite odgovarajuće primjere ili podatke prema potrebi.

Po završetku javnog savjetovanja objavit će se samo one primjedbe koje budu dostavljene u tom obrascu.


Dostavljanje primjedbi e‑poštom:

Pošaljite svoje primjedbe e‑poštom na: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Molimo da u predmetu poruke napišete »Public consultation on draft revisions to options and discretions policies«.


Dostavljanje primjedbi običnom poštom

Pošaljite primjedbe na sljedeću adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
»Public consultation on draft revisions to options and discretions policies«
60640 Frankfurt am Main
Njemačka

Objava primjedbi

Po završetku savjetovanja na ovoj će stranici biti objavljene sve primjedbe dostavljene u gornjem obrascu i izjava o povratnim informacijama. Više informacija o tome kako će se postupati s vašim osobnim podatcima i primjedbama možete pronaći u izjavi o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti

Dokumenti