Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Javno savjetovanje o nacrtima izmjena politika uporabe mogućnosti i diskrecijskih prava

Ovo savjetovanje omogućilo je zainteresiranim stranama iznošenje primjedbi o nacrtima izmjena politika ESB‑a o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava u pravu Unije.

Na zahtjev dionika objavili smo i primjerak vodiča s označenim nacrtom izmjena na engleskom jeziku. Kako bismo omogućili pregled tog dodatnog dokumenta, produljili smo i rok za dostavljanje primjedbi u sklopu javnog savjetovanja za jedan tjedan, odnosno do 30. kolovoza 2021.

Rok za dostavljanje primjedbi: ponoć po srednjoeuropskom vremenu 30. kolovoza 2021.

U obzir su uzete samo one primjedbe koje su zaprimljene prije navedenog roka.

Politike ESB‑a koje se odnose na mogućnosti i diskrecijska prava

ESB je u 2016. najprije uskladio način na koji se mogućnosti i diskrecijska prava dodijeljeni nadzornim tijelima izvršavaju u državama sudionicama jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Politike ESB-a koje se odnose na mogućnosti i diskrecijska prava utvrđene su četirima instrumentima:

  • vodičem ESB‑a i uredbom ESB‑a kojima se utvrđuju načini na koje ESB upotrebljava mogućnosti i diskrecijska prava u odnosu na značajne institucije, koje izravno nadzire
  • preporukom ESA‑a i smjernicom ESB‑a upućenima nacionalnim nadležnim tijelima država sudionica jedinstvenog nadzornog mehanizma, kojima se od tih tijela traži da provode slične politike u izravnom nadzoru manje značajnih institucija.

ESB je predložio izmjene tih četiriju instrumenata zbog zakonodavnih promjena donesenih u razdoblju od njihove objave, prije svega zbog paketa CRR II i CRD V.

Rok za dostavljanje primjedbi: ponoć po srednjoeuropskom vremenu 30. kolovoza 2021.

U obzir su uzete samo one primjedbe koje su zaprimljene prije navedenog roka.

Dostavljanje primjedbi

Molimo vas da primjedbe dostavite do ponoći prema srednjoeuropskom vremenu 30. kolovoza 2021. u ovom obrascu:

Obrazac za primjedbe

Nemojte mijenjati strukturu obrasca ni format datoteke kako bi se dostavljeni obrasci mogli automatski obraditi.

Molimo upišite odgovarajuće primjere ili podatke prema potrebi.

Po završetku javnog savjetovanja objavit će se samo one primjedbe koje budu dostavljene u tom obrascu.

Dostavljanje primjedbi e‑poštom:

Pošaljite svoje primjedbe e‑poštom na: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Molimo da u predmetu poruke napišete »Public consultation on draft revisions to options and discretions policies«.

Dostavljanje primjedbi običnom poštom:

Pošaljite primjedbe na sljedeću adresu:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
»Public consultation on draft revisions to options and discretions policies«
60640 Frankfurt am Main
Njemačka

Objava primjedbi

Po završetku savjetovanja na ovoj će stranici biti objavljene sve primjedbe dostavljene u gornjem obrascu i izjava o povratnim informacijama. Više informacija o tome kako će se postupati s vašim osobnim podatcima i primjedbama možete pronaći u izjavi o zaštiti privatnosti.

Izjava o zaštiti privatnosti
Dokumenti
28. ožujka 2022.

Priopćenje za javnost

 

Vodič ESB-a o mogućnostima i diskrecijskim pravima dostupnima u pravu Europske unije

 

Uredba Europske središnje banke od 25. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/445 o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije (ESB/2022/14)

 

Preporuka Europske središnje banke od 25. ožujka 2022. o izmjeni Preporuke ESB/2017/10 o zajedničkim specifikacijama za uporabu mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2022/13)

 

Smjernica Europske središnje banke od 25. ožujka 2022. o izmjeni Smjernice (EU) 2017/697 Europske središnje banke o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije (ESB/2022/12)

 

Izjava o povratnim informacijama – Odgovori primljeni u sklopu javnog savjetovanja o izmjenama politika ESB-a o mogućnostima i diskrecijskim pravima

 
Primljene primjedbe
20. kolovoza 2021.
Nacrt izmijenjenog vodiča ESB‑a o mogućnostima i diskrecijskim pravima dostupnima u pravu Europske unije – s označenim izmjenama
29. lipnja 2021.

Priopćenje za javnost

 

Nacrt izmijenjenog vodiča ESB‑a o mogućnostima i diskrecijskim pravima dostupnima u pravu Europske unije

 

Nacrt uredbe ESB‑a o izmjeni Uredbe (EU) 2016/445 o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije

 

Nacrt preporuke ESB‑a o izmjeni Preporuke ESB/2017/10 o zajedničkim specifikacijama za uporabu nekih mogućnosti i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije

 

Nacrt smjernice ESB‑a o izmjeni Smjernice o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih prema pravu Unije od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije

 

Objašnjenje o preispitivanju politika ESB‑a o uporabi mogućnosti i diskrecijskih prava dostupnih u pravu Europske unije (samo na engleskom jeziku)

 

Obrazac za primjedbe

 
Pitanja i odgovori
Prijava povreda, tzv. zviždanje