Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Verejná konzultácia o navrhovaných zmenách politík týkajúcich sa možností a právomocí

Počas konzultácie mali zainteresované strany príležitosť predložiť svoje pripomienky k navrhovaným zmenám politík ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie.

Na žiadosť zúčastnených strán sme zverejnili dodatočnú verziu všeobecných zásad s vyznačenými navrhovanými zmenami. Termín na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie sme zároveň posunuli o týždeň, na 30. augusta 2021, aby mali zainteresované strany dostatok času sa s navrhovanými zmenami oboznámiť.

Termín na predkladanie pripomienok: polnoc SEČ 30. augusta 2021

Do úvahy sa brali len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Politiky ECB týkajúce sa možností a právomocí

ECB začala spôsob využívania možností a právomocí zverených orgánom dohľadu v krajinách zapojených do jednotného mechanizmu dohľadu harmonizovať v roku 2016.

Politiky ECB týkajúce sa možností a právomocí sú stanovené v štyroch nástrojoch:

  • vo všeobecných zásadách ECB a v nariadení ECB, ktoré stanovujú spôsob využívania možností a právomocí zo strany ECB v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom,
  • v odporúčaní ECB a v usmernení ECB adresovaných príslušným vnútroštátnym orgánom krajín zapojených do jednotného mechanizmu dohľadu, ktoré od nich vyžadujú prijatie podobných politík v rámci priameho dohľadu nad menej významnými inštitúciami.

ECB vypracovala návrhy zmien týchto štyroch nástrojov s cieľom zohľadniť legislatívne zmeny prijaté od ich zverejnenia, predovšetkým zavedenie balíka predpisov CRR II/CRD V.

Termín na predkladanie pripomienok: polnoc SEČ 30. augusta 2021

Do úvahy sa brali len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 30. augusta 2021 prostredníctvom tohto formulára:

Formulár na predkladanie pripomienok

Keďže sa predložené pripomienky spracúvajú automaticky, je dôležité nemeniť štruktúru formulára ani formát súboru.

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Po ukončení verejnej konzultácie budú zverejnené len pripomienky predložené prostredníctvom uvedeného formulára.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať e-mailom na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Ako predmet e-mailu uveďte text „Public consultation on draft revisions to options and discretions policies“.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete poslať poštou na adresu:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on draft revisions to options and discretions policies“
60640 Frankfurt am Main
Nemecko

Zverejnenie pripomienok

Po uzavretí konzultácie budú všetky pripomienky predložené prostredníctvom určeného formulára spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane súkromia
Dokumenty
28. marca 2022

Tlačová správa

 

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa možností a právomocí dostupných v práve Únie

 

Nariadenie Európskej centrálnej banky z 25. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/445 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2022/14)

 

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 25. marca 2022, ktorým sa mení odporúčanie ECB/2017/10 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2022/13)

 

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 25. marca 2022, ktorým sa mení usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2022/12)

 

Súhrn odpovedí prijatých v rámci verejnej konzultácie k navrhovaným zmenám politík ECB týkajúcich sa možností a právomocí

 
Prijaté pripomienky
20. augusta 2021
Navrhované zmeny všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie (s vyznačenými navrhovanými zmenami)
29. júna 2021

Tlačová správa

 

Navrhované zmeny všeobecných zásad ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie

 

Návrh nariadenia ECB, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/445 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie

 

Návrh odporúčania ECB, ktorým sa mení odporúčanie ECB/2017/10 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

 

Návrh usmernenia ECB, ktorým sa mení usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám

 

Dôvodová správa k revízii politík ECB týkajúcich sa využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie (len v angličtine)

 

Formulár na predkladanie pripomienok

 
Otázky a odpovede
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)