Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevien periaatteiden tarkistuksista

EKP järjesti vuonna 2021 julkisen kuulemisen unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa koskevien EKP:n periaatteiden tarkistusluonnoksista. Sidosryhmillä ja asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus esittää luonnoksista kommentteja.

Asiakirjasta julkaistiin kuulemisen aikana myös (englanninkielinen) versio, jossa kaavaillut muutokset on korostettu kommentoinnin helpottamiseksi, ja samassa yhteydessä kommentointiaikaa pidennettiin.

Kommentointiaika päättyi 30.8.2021 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit voitiin ottaa huomioon.

Vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevat EKP:n periaatteet

EKP yhtenäisti jo vuonna 2016 valvontaviranomaisille sallittujen vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa maissa.

EKP:n periaatteet on kirjattu vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevaan oppaaseen (varhaisimmissa versioissa ”ohjeet”) ja kolmeen säädökseen:

  • EKP:n oppaassa ja asetuksessa määritetään, miten EKP käyttää vaihtoehtoja ja harkintavaltaa merkittävien laitosten suorassa valvonnassa.
  • EKP:n suositus ja suuntaviivat on suunnattu yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotta ne voivat omaksua samanlaiset periaatteet vähemmän merkittävien laitosten suorassa valvonnassa.

EKP:n laatimat tarkistusehdotukset liittyivät pääasiassa lainsäädäntöön ja etenkin vakavaraisuusasetukseen ja ‑direktiiviin tehtyihin muutoksiin.

Kommentointiaika päättyi 30.8.2021 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioitiin.

Kommenttien lähettäminen

Lähetä kommenttisi viimeistään 30.8.2021 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Kommentointipohja

Jotta kommentit voidaan käsitellä automaattisesti, kommentointipohjan rakennetta tai tiedostomuotoa ei saa muuttaa.

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Vain kommentointipohjaa käyttäen lähetetyt kommentit julkaistaan kuulemisen päättymisen jälkeen.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään sähköpostiosoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan ”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on draft revisions to options and discretions policies”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentointipohjaa käyttäen toimitetut kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Asiakirjat
28.3.2022

Lehdistötiedote

 

EKP:n opas unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta

 

Euroopan keskuspankin asetus, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä annetun asetuksen (EU) 2016/445 muuttamisesta (EKP/2022/14)

 

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin annetun suosituksen EKP/2017/10 muuttamisesta (EKP/2022/13)

 

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2022, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2017/697 muuttamisesta (EKP/2022/12)

 

Palautekooste

 
Vastaanotetut kommentit
20.8.2021
Luonnos tarkistuksista Euroopan keskuspankin ohjeisiin unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta – muutokset korostettu
29.6.2021

Lehdistötiedote

 

Luonnos tarkistuksista Euroopan keskuspankin ohjeisiin unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta

 

Luonnos EKP:n asetukseksi unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä annetun asetuksen (EU) 2016/445 muuttamisesta

 

Luonnos EKP:n suositukseksi yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, annetun suosituksen EKP/2017/10 muuttamisesta

 

Luonnos EKP:n suuntaviivoiksi siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin, annettujen Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2017/697 muuttamisesta

 

Perustelumuistio

 

Kommentointipohja

 
Kysymyksiä ja vastauksia
Ilmoita väärinkäytöksestä