Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Stressztesztek

Az európai bankfelügyelet stressztesztekkel méri fel, milyen sikeresen birkóznak meg a bankok a pénzügyi és gazdasági megrázkódtatásokkal. A vizsgálati eredmények segítségével azonosítja a sérülékeny pontokat, hogy a problémákat a bankokkal való párbeszéddel időben megoldhassa.

A stresszteszt típusai

Az EKB többféle stressztesztet végez:

  • Éves stresszteszt
  • Átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt 
  • Makroprudenciális célú stresszteszt (a pénzügyi stabilitásra és rendszerszintű hatásokra irányul, nem pedig az egyes bankokra)

A fentieken túlmenően az egyes bankokra vagy bankcsoportokra vonatkozó konkrét stressztesztek is végezhetők.

Éves stresszteszt

Az uniós jog alapján az EKB-nak kötelező legalább évente egyszer stressztesztelnie a felügyelt bankokat. A vizsgálat eredménye fontos adalék a tárgyévi SREP-vizsgálathoz.

Tőkekövetelményekről szóló irányelv (100. cikk)

Az EBH EU-szintű stressztesztjei és a SREP-stressztesztek

Az EBH kétévente az EKB-val, az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT) és a nemzeti felügyeletekkel együttműködésben az egész Unióban stresszteszteket végez az EKB által közvetlenül felügyelt legnagyobb jelentős bankok között. A vizsgálatban az EBH módszertanát és tábláit, valamint az ERKT által biztosított forgatókönyveket használják. Az EBH mind az összesített, mind az egyéni eredményeket közzéteszi.

Az olyan években, amikor az EBH az egész EU-ban stresszvizsgálatot végez, az EKB maga is végez stressztesztet azokon az általa közvetlenül felügyelt bankokon, amelyek kimaradnak az EBH uniós szintű tesztjéből. A párhuzamos vizsgálat az éves SREP-ciklus része, és az EBH módszertanát alkalmazzák úgy, hogy a kisebb bankoknál szükség szerint kiigazítják az adatokat az arányos bánásmód biztosítása érdekében. Az eredményeket végül az EKB közzéteszi.

Az EKB 2023-ban az euroövezet 57 legnagyobb bankját vizsgálta át az EBH által koordinált uniós szintű stresszteszt részeként. Az EBH 2023 júliusában tette közzé az egyes bankokra vonatkozó eredményeket. Ezzel párhuzamosan az EKB külön is tesztelt 41 olyan kisebb, általa közvetlenül felügyelt bankot, amely nem szerepelt az EBH irányította stressztesztben. 2023 júliusában publikálta az aggregált eredményeket és az egyes bankokra vonatkozó információkat. A stressztesztelt bankok együttesen nagyjából az euroövezeti bankszektor 80%-át fedik le.

Az EBH és a SREP 2023-as stressztesztje – lezárult
Az EBH és a SREP 2021-es stressztesztje – lezárult
Az EBH és a SREP 2020-as stressztesztje – 2021-re halasztva
Az EBH és a SREP 2018-as stressztesztje – lezárult

Tematikus stresszteszt

Azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-teszt, az EKB egy bizonyos fajta sokk tekintetében vizsgálja a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős pénzintézeteket. A vizsgálat az országos felügyeletekkel közösen zajlik, az eredmények pedig összevont formában kerülnek nyilvánosságra.

A 2024. évi, kiberrezilienciát vizsgáló stresszteszt – tervezési szakaszban
A 2022. évi klímakockázati stresszteszt – lezárult

A példa nélkül álló tapasztalatszerzési lehetőséget nyújtó 2022. évi klímakockázati stresszteszttel értékelni kívántuk, hogy mennyire készültek fel a bankok az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatok kezelésére. Több különféle forgatókönyv alapján vizsgáltuk egyrészt az olyan fizikai kockázatokat, mint a kánikula, az aszály, az árvíz, másrészt a zöldebb gazdaságra való átállásból eredő rövid és hosszú távú kockázatokat.

Az eredmények rávilágítanak, hogy az előrelépések ellenére a bankok különösen a stresszvizsgálati keretrendszereikben és hitelkockázati modelljeikben továbbra sem veszik kellőképpen figyelembe az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat. Általánosságban a zöld átállásra való felkészüléshez a bankoknak fokozottabban be kell vonniuk ügyfeleiket, hogy pontosabb adataik legyenek, és kevésbé kelljen helyettesítő értékekre hagyatkozniuk.

Az eredményeket minőségi szempontból a SREP-vizsgálat során használjuk fel. Az összes részt vevő bank megkapta az egyedi szintű eredményeket, és elvárjuk tőlük a megfelelő intézkedések meghozatalát. A stresszteszt abból az elkötelezettségből fakad, amely a tágabb klímapolitikai ütemtervünkre és az európai bankok zöld átállásra való felkészítésére irányul.

A likviditási kockázat 2019. évi érzékenységi elemzése – lezárult

Az EKB bankfelügyelete 2019-ben megvizsgálta a bankok olyan idioszinkratikus likviditási megrázkódtatásokkal szembeni alkalmazkodóképességét, amelyeket a közelmúltbeli válságesemények alapján kalibráltunk.

A vizsgálat eredménye összességében pozitív: a bankok meglehetősen hosszú fennmaradási periódusról számoltak be megfelelő készpénzzel és fedezettel, amely alapján elegendő idejük maradna a szükséghelyzeti finanszírozási tervek bevezetésére.

Több kérdés azonban további figyelmet igényel: ilyen például a devizákat érintő rövid fennmaradási periódus; az egyes bankoknál fennálló potenciális elkülönítési (ring-fencing) kockázatok; a likviditásfedezeti ráta (LCR) optimalizálását szolgáló stratégiák; javítanivaló a fedezetkezelési gyakorlat terén, valamint a leminősítés nemkívánatos hatásának általánosan jellemző alulbecslése. Emellett adatminőségi problémákat is feltártak a szabályozói adatszolgáltatásban. A felsorolt eredmények elősegítik a jövőben a likviditásra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás minőségének javulását.

Az eredményeket felhasználtuk a bankok likviditásmegfelelésének és kockázatkezelési politikájának értékelése során, viszont nem befolyásolták közvetlenül a felügyeleti tőkekövetelményeket.

A kamatkockázat (IRRBB) 2017. évi érzékenységi elemzése – lezárult

Előretekintő sérülékenységi elemzés

Időnként, azokban az években, amikor nincs EU-szintű EBH-stresszteszt, az EKB a jövőre vonatkozó, fizetőképesség-alapú sérülékenységi elemzést végez a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetekről, hogy felmérje a jelentős hitelintézetek rugalmasságát az előre nem látható külső fejleményekkel szemben.

A 2020. évi Covid19-sérülékenységi elemzés

Az eredmények áttekintése

Az orosz háborúval kapcsolatos 2022. évi sérülékenységi elemzés

Átfogó értékelés részeként végzett stresszteszt

Stressztesztek az átfogó értékelés egyik pilléreként is végezhetők.

Ezek az EBH-nak az uniós szintű stresszvizsgálatához alkalmazott módszertanán alapulnak, azonban a sajátos körülményeket figyelembe véve módosíthatók.

Az EBH stresszvizsgálati módszertana

Makroprudenciális célú stresszteszt

Az EKB makroprudenciális és pénzügyi stabilitási célból is végez stressztesztet, amely az egyes bankok helyett jellemzően rendszerszintű hatásokra irányul, és amelyet felülről lefelé (a bankok bevonása nélkül) irányítanak. Az eredmények rendszeresen megjelennek a Pénzügyi stabilitási jelentésben és a Makroprudenciális hírlevélben.

Ezt az oldalt folyamatosan aktualizáljuk az EKB stressztesztjeivel kapcsolatos legfrissebb információkkal.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése