Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Testări la stres

Supravegherea bancară europeană utilizează testările la stres pentru a evalua în ce măsură băncile au capacitatea de a face față șocurilor financiare și economice. Rezultatele testărilor la stres permit supraveghetorilor să identifice vulnerabilitățile băncilor și să le soluționeze din timp în cadrul dialogului în materie de supraveghere cu băncile.

Tipuri de testări la stres

BCE efectuează mai multe tipuri de testări la stres:

  • testări la stres anuale:
    • testări la stres la nivelul UE coordonate de Autoritatea bancară europeană (ABE), completate de testarea la stres efectuată de BCE în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP);
    • testări la stres tematice;
  • testări la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare (o verificare pe scară largă a solidității financiare a băncilor, constând într-o testare la stres și o evaluare a calității activelor, care contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de capital suficient pentru a acoperi pierderile);
  • testări la stres în scopuri macroprudențiale (axate pe stabilitatea financiară și pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale).

Pe lângă acestea, pot fi efectuate, de asemenea, testări la stres specifice pentru bănci individuale sau grupuri de bănci, dacă este necesar.

Testările la stres anuale

Legislația UE impune BCE să efectueze testări la stres ale băncilor supravegheate cel puțin o dată pe an. Rezultatele testărilor la stres anuale reprezintă o contribuție importantă la procesul SREP pentru anul în care este efectuată testarea.

Directiva privind cerințele de capital (articolul 100)

Testările la stres la nivelul UE derulate de ABE și testările la stres efectuate în cadrul SREP

La fiecare doi ani, ABE derulează testări la stres la nivelul UE, în cooperare cu BCE, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) și autoritățile naționale de supraveghere. Eșantionul inclus în testare acoperă cele mai mari bănci semnificative supravegheate direct de BCE. Exercițiul utilizează metodologia și modelele ABE, iar scenariile și ipotezele-cheie sunt elaborate în comun de ABE, CERS, BCE și Comisia Europeană. Atât rezultatele agregate, cât și cele individuale sunt publicate de ABE.

În anii în care ABE derulează testarea la stres la nivelul UE, BCE efectuează propria testare pentru acele bănci aflate sub supravegherea sa directă care nu sunt incluse în testarea efectuată de ABE. Această testare face parte din procesul SREP anual. Testarea utilizează metodologia ABE, pentru băncile mai mici aplicându-se ajustările necesare în vederea asigurării unui tratament proporțional. Rezultatele sunt apoi publicate de BCE.

Ca parte a testării la stres la nivelul UE din anul 2021, coordonată de ABE, care a înlocuit exercițiul din 2020, amânat cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, BCE a examinat 38 de bănci semnificative din zona euro. Aceste bănci au reprezentat circa 70% din totalul activelor bancare din zona euro. ABE a publicat rezultatele pentru băncile individuale la sfârșitul lunii iulie 2021. Totodată, BCE a derulat în paralel propria testare la stres pentru 51 de bănci pe care le supraveghează direct, dar care nu au fost incluse în eșantionul testării la stres efectuate de ABE. De asemenea, a fost prima dată când BCE a publicat mai multe date individuale despre băncile aflate sub supravegherea sa care nu au făcut parte din eșantionul ABE.

Testările la stres tematice

În anii în care ABE nu efectuează testări la stres la nivelul UE, BCE testează instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă la un anumit tip de șoc. Aceste testări se desfășoară în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere, iar BCE publică rezultatele la nivel agregat.

Testarea la stres privind riscurile legate de schimbările climatice 2022

Testarea la stres privind riscurile legate de schimbările climatice desfășurată în anul 2022 a constituit un exercițiu de învățare fără precedent, având ca obiectiv evaluarea măsurii în care băncile sunt pregătite să combată riscurile legate de schimbările climatice. S-au utilizat diferite scenarii care au evaluat riscurile fizice, precum valurile de căldură, seceta și inundațiile, precum și riscurile pe termen scurt și lung rezultate din tranziția către o economie mai ecologică.

Rezultatele au evidențiat faptul că, în pofida unor progrese, băncile încă nu iau în considerare în mod adecvat riscurile legate de schimbările climatice, îndeosebi în cadrele lor de testare la stres și în modelele privind riscul de credit. La nivel general, pentru a se pregăti în vederea tranziției ecologice, băncile trebuie să accelereze nivelul de implicare a clienților lor pentru a obține date mai bune și a se baza mai puțin pe aproximări.

Rezultatele vor fi utilizate, din perspectivă calitativă, în cadrul procesului de supraveghere și evaluare. Toate băncile participante au primit rezultatele individuale și se așteaptă ca acestea să adopte măsuri în consecință. Această testare la stres face parte din foaia noastră de parcurs mai amplă privind schimbările climatice și din angajamentul nostru de a pregăti băncile europene pentru tranziția ecologică.

Analiza senzitivității privind riscul de lichiditate 2019 – finalizată

În 2019, Supravegherea bancară a BCE a testat rezistența băncilor la șocuri idiosincratice de lichiditate, care au fost calibrate pe baza episoadelor de criză recente.

Rezultatele exercițiului au fost, în linii mari, pozitive: băncile au raportat perioade de supraviețuire relativ îndelungate cu numerar și garanții disponibile, ceea ce le-ar asigura timp suficient pentru a-și pune în aplicare planurile de finanțare pentru situații neprevăzute.

Cu toate acestea, o serie de aspecte necesită în continuare atenție: perioadele reduse de supraviețuire în ceea ce privește monedele străine; posibilele riscuri de izolare (ring-fencing) pentru unele bănci; strategiile de optimizare a indicatorului de acoperire a necesarului de lichiditate (liquidity coverage ratios – LCR); necesitatea ameliorării practicilor de gestionare a garanțiilor și o subestimare generală a impactului nefavorabil al unei scăderi a ratingului. De asemenea, exercițiul a evidențiat unele probleme legate de calitatea datelor în contextul raportării în scopuri de reglementare. Aceste constatări vor contribui la îmbunătățirea calității raportării în scopuri de supraveghere cu privire la lichiditate în viitor.

Rezultatele au stat la baza evaluării băncilor din perspectiva adecvării lichidității și a guvernanței riscurilor, dar nu au afectat în mod direct cerințele privind capitalul de supraveghere.

Analiza senzitivității privind riscul de dobândă (interest rate risk in the banking book – IRRBB) 2017 – finalizată

Testările la stres ca parte a evaluărilor cuprinzătoare

Testările la stres constituie unul dintre cei doi piloni ai evaluării cuprinzătoare, care reprezintă o verificare a solidității financiare ce contribuie la asigurarea faptului că băncile dispun de capital suficient pentru a face față posibilelor șocuri financiare. Evaluările cuprinzătoare sunt efectuate:

  1. fie atunci când o bancă este clasificată ca semnificativă și va fi, din acel moment, supravegheată direct de BCE;
  2. fie atunci când se stabilește o cooperare strânsă între un stat membru al UE din afara zonei euro și BCE; sau
  3. de la caz la caz, atunci când o astfel de evaluare este determinată de circumstanțe excepționale.

Testările la stres se bazează pe metodologia testării la stres a ABE, dar acestea pot fi adaptate pentru a ține cont de circumstanțele individuale ale instituțiilor.

Metodologia testării la stres a ABE

Testările la stres în scopuri macroprudențiale

BCE efectuează și testări la stres în scopuri macroprudențiale și de stabilitate financiară. Acestea tind să se axeze pe efecte la nivel de sistem, și nu pe bănci individuale, și se derulează într-un mod descendent (top-down) (fără implicarea băncilor). Rezultatele sunt prezentate periodic în publicațiile Financial Stability Review și Macroprudential Bulletin.

Această pagină va fi actualizată în mod continuu pentru a reflecta cele mai recente evoluții legate de exercițiile de testare la stres efectuate de BCE.

Toate paginile din această secțiune

Whistleblowing