Testiranje otpornosti na stres

Europski nadzor banaka provodi testiranja otpornosti na stres kako bi procijenio koliko se uspješno banke mogu nositi s financijskim i gospodarskim šokovima. Rezultati takvih testiranja pomažu nadzornim tijelima da otkriju slabosti banaka i upozore na njih u ranoj fazi nadzornog dijaloga s bankama.

Vrste testiranja otpornosti na stres

ESB provodi nekoliko vrsta testiranja otpornosti na stres:

 • godišnje testiranje otpornosti na stres
  • testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a koje provodi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) dopunjeno ESB‑ovim testiranjem na stres u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP)
  • tematsko testiranje otpornosti na stres
 • testiranje otpornosti na stres u sklopu sveobuhvatne procjene (opsežna provjera financijskog stanja banaka, koja obuhvaća testiranje otpornosti na stres i pregled kvalitete imovine te pokazuje imaju li banke dovoljno kapitala da podnesu gubitke)
 • testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe (usmjereno na financijsku stabilnost i sistemske učinke, a ne na pojedinačne banke).

Ako je potrebno, posebna testiranja otpornosti na stres mogu se provesti i za pojedinačne banke ili skupine banaka.

Godišnje testiranje otpornosti na stres

Zakonodavstvom EU‑a propisano je da ESB barem jednom godišnje mora provesti testiranje otpornosti na stres za nadzirane banke. Rezultati godišnjih testiranja važan su izvor informacija za postupak nadzorne provjere i ocjene za određenu godinu.

Direktiva o kapitalnim zahtjevima (članak 100.)

EBA‑ino testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a i testiranje otpornosti na stres u sklopu SREP‑a

Svake druge godine EBA u suradnji s ESB‑om, Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB) i nacionalnim nadzornim tijelima provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a. Testiranje se provodi na uzorku u kojem su najveće značajne banke koje ESB izravno nadzire. Upotrebljavaju se EBA‑ina metodologija i obrasci, a scenarije i ključne pretpostavke zajednički izrađuju EBA, ESRB, ESB i Europska komisija. EBA objavljuje agregatne rezultate kao i rezultate za pojedinačne banke.

U godinama u kojima EBA provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a, ESB provodi vlastito testiranje na stres za one banke koje izravno nadzire i koje nisu uključene u EBA‑ino testiranje u sklopu godišnjeg postupka nadzorne provjere i ocjene. U testiranju upotrebljava EBA‑inu metodologiju, koju po potrebi prilagođava manjim bankama kako bi osigurao proporcionalnost postupka. ESB naposljetku objavljuje rezultate testiranja.

S obzirom na izvanredne okolnosti povezane s pandemijom koronavirusa (COVID‑19), EBA je odlučila odgoditi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a do 2021. ESB podržava tu odluku i također je do 2021. odgodio vlastito testiranje na stres u sklopu SREP‑a za 2020. godinu. Takva odluka donesena je kako bi se bankama olakšalo poslovanje i kako bi im se omogućilo da se bolje usredotoče na kontinuitet svojih temeljnih aktivnosti, uključujući potporu klijentima.

EBA‑ino testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a i testiranje otpornosti na stres u sklopu SREP‑a za 2020. – odgođeno do 2021.EBA‑ino testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a i testiranje otpornosti na stres u sklopu SREP‑a za 2018. – završeno 

Tematsko testiranje otpornosti na stres

U godinama kada EBA ne provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a, ESB testira otpornost značajnih institucija koje izravno nadzire na posebnu vrstu šoka i u tome surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima. Rezultate testiranja objavljuje na agregiranoj osnovi.

Analiza osjetljivosti na likvidnosni rizik za 2019. – završena

Nadzor banaka ESB‑a u 2019. testirao je otpornost banaka na idiosinkratične likvidnosne šokove, koji su kalibrirani na osnovu kriznih situacija iz posljednjih godina.

Rezultati analize bili su uglavnom pozitivni: banke su izvijestile o prilično dugim razdobljima opstanka s raspoloživom gotovinom i kolateralom, što bi omogućilo mnogo vremena za provedbu planova postupanja u kriznim situacijama.

Međutim, postoji više pitanja kojima se treba dodatno posvetiti. Među njima su kratka razdoblja opstanka u stranim valutama, mogući rizici povezani s odvajanjem za neke banke, strategije za optimizaciju koeficijenta likvidnosne pokrivenosti, mogućnosti poboljšanja prakse upravljanja kolateralom te opća podcijenjenost negativnog utjecaja smanjenja rejtinga. Otkriveni su i određeni problemi povezani s kvalitetom podataka u regulatornom izvješćivanju. Ti nalazi pridonijet će poboljšanju kvalitete budućeg nadzornog izvješćivanja o likvidnosti.

Rezultati analize upotrijebljeni su u procjeni adekvatnosti likvidnosti banaka i njihovog upravljanja rizicima. Međutim, nisu izravno utjecali na nadzorne kapitalne zahtjeve.

Analiza osjetljivosti na kamatni rizik (kamatni rizik u bankovnoj knjizi) za 2017. – završena

Testiranje otpornosti na stres u sklopu sveobuhvatne procjene

Testiranje otpornosti na stres jedan je od dvaju stupova sveobuhvatne procjene, odnosno provjere financijskog stanja koja pokazuje imaju li banke dovoljno kapitala da podnesu moguće financijske šokove. Sveobuhvatna procjena provodi se u sljedećim situacijama:

 1. kada je banka svrstana u značajne institucije i stavljena pod izravni nadzor ESB‑a
 2. kada je uspostavljena bliska suradnja između države članice EU-a izvan europodručja i ESB‑a
 3. ili
 4. u slučajevima kada je takva procjena potaknuta izvanrednim okolnostima.

Takvo testiranje temelji se na EBA‑inoj metodologiji testiranja otpornosti na stres, no može se prilagoditi okolnostima u pojedinačnim institucijama.

EBA‑ina metodologija testiranja otpornosti na stres

Testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe

ESB provodi i testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe i potrebe održavanja financijske stabilnosti. Ono je obično usmjereno na sistemske učinke, a ne na pojedinačne banke te se izvodi u skladu s pristupom odozgo prema dolje (bez sudjelovanja banaka). Rezultati se redovito objavljuju u Pregledu financijske stabilnosti i Makrobonitetnom biltenu.

studeni 2019.
Financial Stability Review – 3.2 Evaluating the resilience of the euro area banking sector
29. listopada 2019.
Macroprudential Bulletin – The disciplining effect of supervisory scrutiny on banks’ risk-taking: evidence from the EU‑wide stress test
27. ožujka 2019.
Macroprudential Bulletin – A bird’s-eye view of the resilience of the European banking system: results from the new macroprudential stress test framework

Ova stranica redovito će se posuvremenjivati kako bi sadržavala najnovije informacije o ESB‑ovim testiranjima otpornosti na stres.