Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Testiranje otpornosti na stres

Europski nadzor banaka provodi testiranja otpornosti na stres kako bi procijenio koliko se uspješno banke mogu nositi s financijskim i gospodarskim šokovima. Rezultati takvih testiranja pomažu nadzornim tijelima da otkriju slabosti banaka i upozore na njih u ranoj fazi nadzornog dijaloga s bankama.

Vrste testiranja otpornosti na stres

ESB provodi nekoliko vrsta testiranja otpornosti na stres:

  • godišnje testiranje otpornosti na stres
    • testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a koje provodi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) dopunjeno ESB‑ovim testiranjem na stres u sklopu Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
    • tematsko testiranje otpornosti na stres
  • testiranje otpornosti na stres u sklopu comprehensive assessments (opsežna provjera financijskog stanja banaka, koja obuhvaća testiranje otpornosti na stres i pregled kvalitete imovine te pokazuje imaju li banke dovoljno kapitala da podnesu gubitke)
  • testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe (usmjereno na financijsku stabilnost i sistemske učinke, a ne na pojedinačne banke).

Ako je potrebno, posebna testiranja otpornosti na stres mogu se provesti i za pojedinačne banke ili skupine banaka.

Godišnje testiranje otpornosti na stres

Zakonodavstvom EU‑a propisano je da ESB barem jednom godišnje mora provesti testiranje otpornosti na stres za supervised banks. Rezultati godišnjih testiranja važan su izvor informacija za postupak nadzorne provjere i ocjene za određenu godinu.

Direktiva o kapitalnim zahtjevima (članak 100.)

EBA‑ino testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a i testiranje otpornosti na stres u sklopu SREP‑a

Svake druge godine EBA u suradnji s ESB‑om, Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB) i nacionalnim nadzornim tijelima provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a. Testiranje se provodi na uzorku u kojem su najveće značajne banke koje ESB izravno nadzire. Upotrebljavaju se EBA‑ina metodologija i obrasci, a scenarije i ključne pretpostavke zajednički izrađuju EBA, ESRB, ESB i Europska komisija. EBA objavljuje agregatne rezultate kao i rezultate za pojedinačne banke.

U godinama u kojima EBA provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a, ESB provodi vlastito testiranje na stres za one banke koje izravno nadzire i koje nisu uključene u EBA‑ino testiranje u sklopu godišnjeg postupka nadzorne provjere i ocjene. U testiranju upotrebljava EBA‑inu metodologiju, koju po potrebi prilagođava manjim bankama kako bi osigurao proporcionalnost postupka. ESB naposljetku objavljuje rezultate testiranja.

U sklopu testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a u 2021., koje koordinira EBA i koje je bilo odgođeno godinu dana zbog pandemije koronavirusa, ESB je ispitao 38 značajnih banaka europodručja. Te banke raspolažu s otprilike 70 % ukupne imovine banaka europodručja. EBA je objavila rezultate za pojedinačne banke krajem srpnja 2021. ESB je istodobno proveo vlastito testiranje otpornosti na stres u 51 banci koju izravno nadzire, a nije bila uključena u uzorak EBA‑ina testiranja otpornosti na stres. Osim toga, ESB je prvi put objavio više pojedinačnih podataka o bankama koje nadzire, a koje nisu uključene u EBA-in uzorak.

Tematsko testiranje otpornosti na stres

U godinama kada EBA ne provodi testiranje otpornosti na stres na razini EU‑a, ESB testira otpornost značajnih institucija koje izravno nadzire na posebnu vrstu šoka i u tome surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima. Rezultate testiranja objavljuje na agregiranoj osnovi.

Testiranje otpornosti na stres za klimatski rizik u 2022.

Testiranjem otpornosti na stres za klimatski rizik prikupit će se informacije koje će biti korisne i bankama i nadzornim tijelima te utvrditi ranjivosti, najbolja praksa i problemi s kojima se banke suočavaju u upravljanju rizikom povezanim s klimatskim promjenama.

U fokusu su izloženosti i izvori prihoda koji su najranjiviji na rizik povezan s klimatskim promjenama. Rabe se makrofinancijski scenariji u kojima su u obzir uzete moguće buduće klimatske politike i u kojima se procjenjuju fizički rizici, primjerice vrućine, suše i poplave, te kratkoročni i dugoročni rizici koji proizlaze iz prelaska na zelenije gospodarstvo.

Rezultati, koji će biti objavljeni u srpnju 2022., upotrijebit će se kao kvalitativne informacije u postupku nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), ali neće utjecati na kapitalne zahtjeve banaka.

Analiza osjetljivosti na likvidnosni rizik za 2019. – završena

Nadzor banaka ESB‑a u 2019. testirao je otpornost banaka na idiosinkratične likvidnosne šokove, koji su kalibrirani na osnovu kriznih situacija iz posljednjih godina.

Rezultati analize bili su uglavnom pozitivni: banke su izvijestile o prilično dugim razdobljima opstanka s raspoloživom gotovinom i kolateralom, što bi omogućilo mnogo vremena za provedbu planova postupanja u kriznim situacijama.

Međutim, postoji više pitanja kojima se treba dodatno posvetiti. Među njima su kratka razdoblja opstanka u stranim valutama, mogući rizici povezani s odvajanjem za neke banke, strategije za optimizaciju koeficijenta likvidnosne pokrivenosti, mogućnosti poboljšanja prakse upravljanja kolateralom te opća podcijenjenost negativnog utjecaja smanjenja rejtinga. Otkriveni su i određeni problemi povezani s kvalitetom podataka u regulatornom izvješćivanju. Ti nalazi pridonijet će poboljšanju kvalitete budućeg nadzornog izvješćivanja o likvidnosti.

Rezultati analize upotrijebljeni su u procjeni adekvatnosti likvidnosti banaka i njihovog upravljanja rizicima. Međutim, nisu izravno utjecali na nadzorne kapitalne zahtjeve.

Analiza osjetljivosti na kamatni rizik (kamatni rizik u bankovnoj knjizi) za 2017. – završena

Testiranje otpornosti na stres u sklopu sveobuhvatne procjene

Testiranje otpornosti na stres jedan je od dvaju stupova sveobuhvatne procjene, odnosno provjere financijskog stanja koja pokazuje imaju li banke dovoljno kapitala da podnesu moguće financijske šokove. Sveobuhvatna procjena provodi se u sljedećim situacijama:

  1. kada je banka svrstana u značajne institucije i stavljena pod izravni nadzor ESB‑a
  2. kada je uspostavljena bliska suradnja između države članice EU-a izvan europodručja i ESB‑a
  3. u slučajevima kada je takva procjena potaknuta izvanrednim okolnostima.

Takvo testiranje temelji se na EBA‑inoj metodologiji testiranja otpornosti na stres, no može se prilagoditi okolnostima u pojedinačnim institucijama.

EBA‑ina metodologija testiranja otpornosti na stres

Testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe

ESB provodi i testiranje otpornosti na stres za makrobonitetne potrebe i potrebe održavanja financijske stabilnosti. Ono je obično usmjereno na sistemske učinke, a ne na pojedinačne banke te se izvodi u skladu s pristupom odozgo prema dolje (bez sudjelovanja banaka). Rezultati se redovito objavljuju u Pregledu financijske stabilnosti i Makrobonitetnom biltenu.

Ova stranica redovito će se posuvremenjivati kako bi sadržavala najnovije informacije o ESB‑ovim testiranjima otpornosti na stres.

Sve stranice u ovom odjeljku